Borssele

Plaats
Dorp
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

DK_20110711_1835_Borsele_Zeeland.jpg

Borssele telt vele kerken

Borssele telt vele kerken

DK_20110711_1844_Borsele_Zeeland.jpg

Borssele, nog een kerk

Borssele, nog een kerk

RIT_20110711_5574_Borsele_Zeeland.jpg

Borssele, straatbeeld rond het kerkplein

Borssele, straatbeeld rond het kerkplein

RIT_20110711_5582_Borsele_Zeeland.jpg

Borssele, spelende kinderen op bankje

Borssele, spelende kinderen op bankje

RIT_20110711_5604_Borsele_Zeeland.jpg

Borssele is vooral bekend door de kerncentrale

Borssele is vooral bekend door de kerncentrale

borssele_de_kaloot_naast_de_kerncentrale.jpg

Borssele, natuurgebied De Kaloot ligt vlak naast de kerncentrale.

Borssele, natuurgebied De Kaloot ligt vlak naast de kerncentrale.

borssele_t_sloe.jpg

Borssele, natuurgebied 't Sloe

Borssele, natuurgebied 't Sloe

ZL gemeente Borssele in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Borssele in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Borssele in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Borssele

Terug naar boven

Status

- Borssele is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

- Wapen van de voormalige gemeente Borssele.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Voor alle duidelijkheid (opdat je zeker weet dat het geen tikfout is van ons): de plaatsnaam wordt met 2 s'en gespeld (Borssele), de gemeentenaam is met 1 s (Borsele).

Oudere vermeldingen
976 Brumsale, 1003 Brumsela, 1249 Bersele, 1296 Borselen.

Naamsverklaring
Bevat als grondwoord sele, ontstaan uit het Germaanse sali* 'hoeve met grote hal'. Voor het eerste deel wordt gedacht aan brum* (ontstaan uit brim*), 'rand, oever', vergelijk het Nieuwengelse brim. Zie ook Brummen.()
* Gereconstrueerde vorm.

Naam komt ook elders voor
Het Huis te Borssele staat niet in dit dorp maar in ‘s Gravenhage, aan het Voorhout.

Terug naar boven

Ligging

Borssele ligt ZO van Middelburg en Vlissingen, in het ZW van Zuid-Beveland en grenst in het Z aan de Westerschelde en in het N aan industriegebied het Sloe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Borssele, die slechts het dorp omvat, 116 huizen met 819 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Borssele is een voormalig eiland, dat reeds in de 7e eeuw wordt genoemd, en de dorpen Coudorpe, Ellewoutsdijk, Everinge, St. Katrijn, Monster, Oostkerk, Westkerk, Te Wijk en Wolfartsdorp bevatte. Het was een baronie en het oorspronkelijke stamgoed van de Heeren van Borssele, die een grote invloed hadden in de provincie. De eerst bekende Heer van dit geslacht was Lippold of Leupold, die van Keizer Lodewijk de Vrome de opdracht kreeg om Zeeland tegen de Noormannen te beschermen. Daartoe kreeg hij een gebied op Zuid-Beveland, dat Borssele-beoosten-vijfzode werd genoemd. Hij jaagde de Noormannen in 838 het land uit. Het oorspronkelijke dorp is in 1530 in de Schelde verdwenen. Het bleef een eeuw lang onder water. Het plan waarnaar het dorp in 1616 is herbouwd is streng rechthoekig en is gemaakt door dijkgraaf Cornelis Zoetwater (en niet Simon Stevin zoals volgens een hardnekkig misverstand de ronde doet).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Borssele heeft 24 rijksmonumenten.

- Borssele heeft 1 gemeentelijk monument.

- Korenmolen De Hoop en Verwachting is in 1714 gebouwd in opdracht van de stad Goes, nadat de voorganger, waarschijnlijk een standerdmolen, was omgevallen. De molen blijft particulier bezit tot 1976, als de toenmalige eigenaar bij een ongeval op het molenerf om het leven komt. De gemeente koopt de molen in 1980 en laat hem in 1984/1985 restaureren. Het gevlucht van de molen is Oudhollands. De Hoop en Verwachting is maalvaardig en is 's zaterdags van 13.00-16.00 uur en op afspraak te bezoeken.

- De terp, de ‘Berg van Troje’, waarop het stamslot stond, is bewaard gebleven. Er zijn sporen van een 13e-eeuwse donjon aangetroffen.

- In de omgeving vele rijke boerenhofsteden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- 't Sloe is een in 2003 aangelegd natuurgebied tussen het dorp Borssele en het oprukkende industriegebied van Vlissingen met als belangrijkste blikvanger de kerncentrale. Aan de rand van het industriegebied wordt een bosgordel ontwikkeld waardoor vanuit het natuurgebied de industriële bouwwerken minder zichtbaar zijn. Het gebied, met struinroutes en vogelkijkscherm, wordt beheerd door Natuurmonumenten.

- De Kaloot is een natuurgebied van ca. 25 hectare, gelegen W van Borssele, naast de kerncentrale. Vereniging 'Red de Kaloot' voert al sinds ca. 2000 actie om het natuurgebied te redden en te voorkomen dat het wordt opgeofferd aan plannen van havenbedrijven en de provincie Zeeland voor de aanleg van een containerkade. Naar de mening van 'Red de Kaloot' zijn er voldoende alternatieven elders. In het Sloegebied liggen stukken grond aan de haven al 40 jaar ongebruikt, zo stelt de organisatie. De Kaloot kent bijzondere waarden die vrijwel niet te compenseren zijn, stelt 'Red de Kaloot'.

Het gebied herbergt het diepste gat van Nederland; 65 meter diep vlak voor het puntje van de Noordnol. Daar spoelen fossiele haaientanden en schelpen uit, die met de ebstroom op het strandje worden gebracht. Er groeien jonge duinen omdat het zand dat met de zuidwestenwind van de platen waait er kan blijven liggen. Verder groeien er zeldzame planten en paddenstoelen. Dat komt door het glauconiet, afkomstig uit afzettingen uit het mioceen en plioceen, 20 tot 2,5 miljoen jaar geleden. - Filmpje over De Kaloot.

- De Westendese Weel is een overblijfsel van een oude zeearm.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Borssele (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - De Ds. G.H. Kerstenschool in Borssele is opgericht in 1913 en is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag. Sinds 2008 zijn ze gehuisvest in een ruim en functioneel gebouw aan de Cleeuwendamme. - De Franck van Borsseleschool is een kleinschalige school, onderdeel van Brede School Assenburgh. Hierin zijn ook de peutergroep en de buitenschoolse opvang van Kibeo gehuisvest en een fysiotherapiepraktijk. De school heeft 5 leslokalen en een ruime centrale hal. De kleuters hebben een eigen hal en speellokaal en eigen afgeschermd schoolplein. De midden- en bovenbouw hebben ook hun eigen speelplein. Zo is er voor ieder kind een prettige speelplek.

Een omgeving waarin je je draai hebt gevonden, heeft duidelijk z'n uitwerking op je leerresultaat. Voel je je thuis en heb je het naar je zin, dan leer je met plezier en krijg je de stof sneller onder de knie. Wat daarbij het beste werkt is een structuur van rust en regelmaat. De schooltijden zijn dan ook elke dag van de week hetzelfde. De kinderen eten tussen de middag kosteloos gezamenlijk met de leerkracht in de klas op school. Tot 14.00 uur is er lestijd, daarna bieden ze aansluitend leuke, leerzame en uitdagende workshops bij Talent voor de Toekomst aan. Zo verbinden ze de binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, wat de ontwikkel- en leerresultaten ten goede komt.

- Zorg: - Zorgboerderij Chicken Fun ligt in het buitengebied van Borssele. De zorgboerderij biedt dagbesteding aan kinderen en (jong)volwassenen met Autisme Spectrum Stoornissen: ADHD, Asperger, PDD-NOS e.a. en licht verstandelijk gehandicapten. Op de boerderij bieden zij naast de dagelijks voorkomende werkzaamheden verschillende activiteiten aan, aangepast aan de mogelijkheden van de cliënten. Hun doel: aandacht voor de cliënt in een vertrouwde en veilige omgeving, die hem de kans geeft zich te ontplooien ondanks zijn ‘anders zijn’, want: door te aarden kom je tot leven en kun je groeien. Hun visie: respect voor elkaar en het anders zijn is hun uitgangspunt, want: ieder mens is uniek en heeft zijn eigen-aardigheden.

- Veiligheid: - Brandweer Borssele.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Borssele.

Reactie toevoegen