Rietveld (Arkel)

Plaats
Buurtschap
Giessenlanden
Vijfheerenlanden
Zuid-Holland

Rietveld (2).JPG

Aan de Rietveld-stoel kunnen we zien dat we in de buurtschap Rietveld zijn.

Aan de Rietveld-stoel kunnen we zien dat we in de buurtschap Rietveld zijn.

Rietveld (4).JPG

In Rietveld op de Lingedijk.

In Rietveld op de Lingedijk.

Rietveld..JPG

Buurtschap Rietveld heeft geen aaneengesloten bebouwing maar hier en daar een boerderij.

Buurtschap Rietveld heeft geen aaneengesloten bebouwing maar hier en daar een boerderij.

Rietveld (3).JPG

De prachtige Linge gezien vanaf de dijk in Rietveld.

De prachtige Linge gezien vanaf de dijk in Rietveld.

Rietveld.JPG

Om die mooie linge te bevaren kunt u een bootje huren bij het Spijkseveer.

Om die mooie linge te bevaren kunt u een bootje huren bij het Spijkseveer.

1-akel_4.jpg

Vanaf de Sluisweg in Arkel zien we over de Polder Rietveld.

Rietveld (Arkel)

Terug naar boven

Status

- Rietveld is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Vijfheerenlanden, gemeente Giessenlanden. T/m 1985 gemeente Arkel.

- De buurtschap Rietveld valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Arkel.

- De buurtschap Rietveld heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaamborden kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

De buurtschap is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder. De naam spreekt voor zich.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Rietveld ligt O van Arkel, W van Kedichem, rond de 2 km lange weg Rietveld (die in feite de Lingedijk betreft, maar ter plekke Rietveld heet), en grenst in het Z aan de Linge. In het W uiteinde van Rietveld komt de Linge uit in het Merwedekanaal.

- Geografisch bijzonder aan Rietveld is dat het de enige plaats is - samen met het dorp Arkel waar het onder valt - in de gemeente Giessenlanden die in de Vijfheerenlanden ligt (want O van het Merwedekanaal). De rest van deze gemeente ligt in de aangrenzende streek Alblasserwaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Rietveld 22 huizen met 131 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Rietveld ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Stond er ooit een burcht op Rietveld? Deze vraag kreeg de Historische Vereniging Arkel en Rietveld voorgelegd van dhr. M.W. Baaijen, die onderzoek doet naar het Arkelse klooster Mariënhage. Dit klooster werd gebouwd op de plaats van de hofstede Ouden Hage op Rietveld. Een klooster stond vaak in de nabijheid van een burcht, maar was dat op Rietveld ook het geval? Op de kadasterkaart van 1832 is ter hoogte van het klooster een cirkelvormige gracht of sloot getekend. Deze gracht is - weliswaar dichtgegroeid - nog gedeeltelijk in het landschap te zien. Het weiland binnen de cirkel ligt ook hoger dan de omringende weilanden. Uit mijn jeugd kan ik me herinneren dat er in de herfst en in de winter water in deze sloot stond. Wij vroegen ons toen al af waarom er in de weide tussen het klooster en de boerderij van de gebr. De Jong zo’n raar stukje sloot lag.

Zo’n ronde gracht zien we vaak bij kastelen uit de 9e tot 12e eeuw, dus niet voor het latere kasteel van de Heren van Arkel dat in de 13e eeuw is gebouwd. Een kasteel met daar omheen zo’n ronde gracht werd “walburg” genoemd. Die kwamen vroeger in het natte veen en rivierengebied vaker voor. Heeft er op Rietveld zo’n ronde burcht gestaan? Was het een houten burcht met een stenen toren zoals in die tijd vaker voorkwam? Zouden er nog resten van zo’n toren in de grond te vinden zijn? Geschiedschrijver Abraham Kemp schrijft in zijn kroniek dat het Arkelse klooster is gebouwd in de nabijheid van de plaats waar het Arkelse kasteel eertijds stond. Het Arkelse kasteel stond echter in de nabijheid van de Arkelse kerk. Was er misschien al eerder sprake van een Arkels kasteel of burcht en stond die op Rietveld? Vragen waar ik vooralsnog geen antwoord op weet.

De Nederlandse Jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis, afd. Gorinchem en omstreken, deed in 1971 onderzoek naar het Arkelse klooster, maar ook dit onderzoek liep dood en zover ik weet is er nooit grondonderzoek gedaan. Ook het Rijksarchief kon geen duidelijkheid scheppen. Misschien ligt hier voor onze vereniging een taak in de toekomst." Aldus Cees van Andel in het tijdschrift van de Historische Vereniging Arkel en Rietveld (mei 2014), bij welke vereniging u ook terecht kunt als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Rietveld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Langs de hele 2 km lange weg Rietveld treft u fraaie, zowel oude als jongere, boerderijen en landhuizen.

- Gemaal De Donk (Rietveld 2, tegenover de jachthaven), bemaalt de polders Nieuwland en Leerbroek. Het gemaal is gebouwd in 1881 en geëlektrificeerd in 1926.

- Het voormalige stoomgemaal in het uiterste O van Rietveld, gelegen aan de Rietveldse kant van de driesprong Rietveld / Lingedijk / Hooglandse Tiendweg, is in 1883 gebouwd en in 1925 geëlektrificeerd. Het bestaat uit een woonhuis op dijkniveau met daaronder de machinekamer. De lagere aanbouw aan de achterzijde diende als ketelhuis. Dit gemaal met maalkolk en sluis verzorgde de bemaling van de Verenigde Polders Kedichem en Oosterwijk en de uitwatering naar de Linge.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Voet- en fietspont Duo, ook wel het Spijkseveer genoemd, vaart over de Linge van Rietveld naar Spijk v.v. Al in de 15e eeuw was hier sprake van een veerverbinding.

- De jachthaven, met passantensteiger, van Watersportvereniging De Gors, ligt net buiten de kern van Arkel. aan het begin van de buurtschap Rietveld (Rietveld 1).

Reactie toevoegen