Hoogblokland

Plaats
Dorp
Giessenlanden
Alblasserwaard
Zuid-Holland

hoogblokland_collage.jpg

Hoogblokland, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hoogblokland, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

hoogblokland_zwembad_de_hoge_kamp.jpg

De inwoners van Hoogblokland zijn terecht trots op hun prachtige zwembad dat zij eind jaren zeventig met veel inwoners met 'twee rechterhanden' zelf gebouwd hebben, en sinds 2016 is het dorp ook eigenaar van het zwembad. (© www.facebook.com/dehogekamp)

De inwoners van Hoogblokland zijn terecht trots op hun prachtige zwembad dat zij eind jaren zeventig met veel inwoners met 'twee rechterhanden' zelf gebouwd hebben, en sinds 2016 is het dorp ook eigenaar van het zwembad. (© www.facebook.com/dehogekamp)

hoogblokland dorpsstraat met postkantoor [640x480].jpg

Hoogblokland Dorpsstraat met postkantoor

Hoogblokland Dorpsstraat met postkantoor

Hoogblokland. (2).JPG

In Hoogblokland aangekomen.

In Hoogblokland aangekomen.

Hoogblokland.JPG

Hoog in het dorp Hoogblokland staat de Hervormde kerk.

Hoog in het dorp Hoogblokland staat de Hervormde kerk.

Hoogblokland. (3).JPG

Hoogblokland in de lentezon.

Hoogblokland in de lentezon.

ZH gemeente Hoogblokland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Hoogblokland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Hoogblokland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Hoogblokland

Terug naar boven

Status

- Hoogblokland is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Giessenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985.

- Wapen van de voormalige gemeente Hoogblokland.

- Onder het dorp Hoogblokland vallen ook het grootste deel van de buurtschap Minkeloos, een deel van de buurtschap Bazeldijk en een deel van de buurtschap Hoge Giessen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1331 Blocland, 1494 Hooge Blocklandt, 1840 en 1883 Hoog-Blokland.

Naamsverklaring
Betekent blokland ‘land dat aan alle kanten omsloten is’, met de toevoeging hoog ter onderscheiding van het nabijgelegen Laagblokland.(1) Voor zover tot heden bekend is, komt de naam Blokland voor het eerst voor in het jaar 1323. De Heren van Arkel, die ondermeer dit gebied in bezit hadden, hadden om hun land een ringdijk gelegd, van de Hoogbloklandse Paal via Hoogblokland naar Hoornaar. Zij gebruikten de natuurlijke hoogten (donken) in het toenmalige veengebied. De naam blokland komt van 'beloken land'. Het in cultuur brengen van het land gebeurde vanaf de rivieroevers. Het duurde vrij lang voor men in dit gebied tot het graven van sloten en opwerpen van kaden overging. Daardoor bleef het lang een vrij ontoegankelijk en besloten gebied, een 'beloken land'. (bron: gemeente Giessenlanden)

Terug naar boven

Ligging

Hoogblokland ligt N van Gorinchem, NW van Arkel, en grenst in het W aan de A27.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Hoogblokland 77 huizen met 552 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 37/295 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Bazeldijk (deels) 30/190, Groeneweg (deels) 6/40, Hooge-Giessen (deels) 2/15 en De Minkeloos (deels) 2/12. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos. - Historische Vereniging op Facebook.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Hoogblokland verschenen.

- In 2016 beoogt een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) te worden gerealiseerd, waarin het dorpshuis met sportzaal, de beide basisscholen en de kinderopvang onderdak gaan krijgen. De firma Van Hoogevest Architecten heeft de architectenselectie gewonnen. De verschillende gebruikers hebben in het ontwerp een duidelijk eigen gezicht gekregen. Door ruimtes deelbaar en schakelbaar te maken is het mogelijk om deze multifunctioneel te gebruiken. Het bouwvolume met schuine kappen sluit goed aan bij de landelijke omgeving. Zonnepanelen en een sedum dakbedekking dragen bij aan een goede energieprestatie, die in het winnende ontwerp als belangrijke factor is meegewogen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoogblokland heeft 8 rijksmonumenten.

- Hoogblokland heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk van de Hervormde Gemeente Hoogblokland (Dorpsweg 84a) uit 1880 heeft een kansel uit 1632 uit het vorige kerkgebouw. Het kerkorgel is gebouwd in 2002 door Henk van Eeken.

Dorpsgezicht:
Vroeger was dit een boomrijk dorp. Op oude foto's zie je hoe fraai de Dorpsweg er uitzag. De bomen maakten plaats voor de huizen. Door de aanplant van lindebomen, het plaatsen van antiek aandoende lantaarnpalen en een bestrating van klinkers aan weerzijden van het wegdek, heeft het hart van het dorp weer iets meer van de sfeer van vroeger.

Monumentale panden:
Hoogbloklandseweg 8 (Achter Arkel). Dorpsweg 35, 39, 42, 46, 53, 55, 61, 69, 71, 75, 98, 99. Achterkade 2.

- Speciale aandacht verdienen twee zeer oude boerderijen. De eerste staat tegenover de kerk en heeft twee wapens boven de voordeur. Eén wapen is van de familie Van Muijlwijk die hier, na de St. Elisabethsvloed in 1421, kwam wonen. De tweede boerderij staat tegenover de Beemdweg en dateert van ca. 1600.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Hoogblokland organiseert o.a. Koningsdag, het Bloklands Feessie (op een zaterdag in juni) en de 5-jaarlijkse Feestweek (augustus, de eerstvolgende keer is in 2021) (zie voor wat er in 2016 te doen was de Feestgids 2016).

- Truck- en Tractorpulling (weekend in juni).

- IJsclub Nooit Gedacht organiseert natuurlijk schaatsgebeurens als er in de winter genoeg ijs ligt, maar ook een jaarlijkse Skatetocht (op een zaterdag in september). Je kunt kiezen uit de afstanden 8, 22, 40, 58 en 80 km.

- Rommel- en Activiteitenmarkt (op een zaterdag in november) in en om dorpshuis De Hoeksteen en de Hervormde Kerk. Tevens verkoop van wafels, hamburgers, peperkoek en Jan Hagel. De opbrengst komt ten goede aan de plaatselijke kerk en Stichting Vrienden van WoZoCo in Hoornaar.

- Een vriendengroep van jongeren uit Hoogblokland, Take #1, organiseert ca. jaarlijks een party in dorpshuis De Hoeksteen. Check hun site voor de eerstvolgende party.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Minimarkt: donderdag 08.00-12.30 uur. Schoolstraat / Hoeksteen.

- In dorpshuis De Hoeksteen kun je o.a. beugelen. Beugelen heeft wat weg van bowlen of jeu de boules, is een van de oudste balsporten in Nederland en wordt nog altijd volop in Noord-Brabant en Limburg gespeeld. In de rest van Nederland is het beugelen minder bekend. Het spel kan gespeeld worden tot 45 personen en is geschikt voor jong en ouder.

- Sinds 2016 zijn de inwoners van het dorp eigenaar van hun eind jaren zeventig ook zelf gebouwde openluchtzwembad De Hoge Kamp. Jaarlijks zetten veel inwoners zich in om het zwembad op te knappen en in goede staat te houden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoogblokland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsberaad Hoogblokland is opgericht in 2014, is een schakel tussen de inwoners en de gemeente en andere organisaties die een rol spelen in het dorp, en zet zich in voor aspecten die de leefbaarheid van het dorp betreffen.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging 't Hoog.

- Onderwijs: - Basisschool Den Beemd is genoemd naar de polder waarin hij staat. Al eeuwenlang wordt er les gegeven aan de Hoogbloklandse kinderen. Het staat vast dat de school al in 1594 bestond! Het huidige schoolgebouw is in 2008 van binnen en van buiten geheel gerenoveerd om weer aan de modernste eisen te voldoen, waaronder klimaat en digitale voorzieningen. Het gebouw is ruim, licht, aantrekkelijk van vorm, schitterend gelegen tussen veel groen, en huisvest ook een peuterspeelzaal. - Basisschool De Wegwijzer.

- Muziek: - Muziekvereniging Symphonia.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hoogblokland, met foto's van de grafzerken. - Doop-, Trouw- en Begraafregisters Hoogblokland 17e eeuw t/m 1811.

Reactie toevoegen