Dijkmanshuizen

Plaats
Buurtschap
Texel
Kop van Noord-Holland Waddengebied
Noord-Holland

dijkmanshuizen_molentje.jpg

Een van de molentjes in de buurtschap Dijkmanshuizen, gefotografeerd vanuit de vogelkijkhut

Een van de molentjes in de buurtschap Dijkmanshuizen, gefotografeerd vanuit de vogelkijkhut

dijkmanshuizen_ottersaat_2.jpg

Dijkmanshuizen, natuurgebied Ottersaat

Dijkmanshuizen, natuurgebied Ottersaat

dijkmanshuizen_ottersaat_kluten.jpg

Dijkmanshuizen, natuurgebied Ottersaat, kluten

Dijkmanshuizen, natuurgebied Ottersaat, kluten

dijkmanshuizen_vogelkijkhut.jpg

De vogelkijkhut in de buurtschap Dijkmanshuizen

De vogelkijkhut in de buurtschap Dijkmanshuizen

Dijkmanshuizen

Terug naar boven

Status

- Dijkmanshuizen is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, gemeente Texel.

- De buurtschap Dijkmanshuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oudeschild.

- De buurtschap Dijkmanshuizen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1859 Dijkmanshuizen.

Naamsverklaring
Samenstelling van huizen en Dijkman(s), waarschijnlijk een beroepsaanduiding, of anders een familienaam.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt NO van Oudeschild, rond de wegen Ottersaat en IJsdijk en rond de gelijknamige weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Dijkmanshuizen omvat ca. 10 huizen, een handvol bedrijfsgebouwen en enkele verblijfsaccommodaties, met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Dijkmanshuizen.

- De nog steeds in functie zijnde watermolentjes van Dijkmanshuizen zijn in 2011 gerestaureerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurreservaat Dijkmanshuizen is een zilt weide- en watergebied van 90 hectare, dat van belang is als verblijfplaats van weide-, water- en moerasvogels zoals wilde eenden, kokmeeuwen, visdiefjes, kieviten, grutto’s, tureluurs, kuifeenden, baardmezen en kemphanen. Torenvalken nestelen er in speciaal opgehangen nestkasten. Het gebied werd in 1935 geschonken aan dr. Jac. P. Thijsse, ter ere van zijn 70e verjaardag. Het gebied bestond toen alleen nog uit een plas met een moeras. Enkele jaren later volgde Burdets Hop (de inham) dat geschonken werd aan de Zwitserse vogelfotograaf A. Burdet. Zowel Thijsse als Burdet gaven hun geschenk meteen door aan Natuurmonumenten. Daarna werd het gebied nog uitgebreid via ruilverkaveling.

Het grasland op Dijkmanshuizen wordt beheerd voor de zeldzame flora en de weidevogels. In 1966 is tijdens de ruilverkaveling het polderpeil een stuk verlaagd. Daardoor verminderde de opbolling van het zoute kwelwater en kunnen zoutminnende planten als rode ogentroost, melkkruid en zilt torkruid zich nu minder goed ontwikkelen. In dit gebied komen 13 bedreigde plantensoorten voor, waaronder de brede en gevlekte orchis, harlekijn en kleine ratelaar.

Er liggen ook rietvelden op Dijkmanshuizen. Het riet wordt gebruikt door een rietdekkersbedrijf voor onder andere daken van boerderijen. De rietvelden worden flink nat gehouden met Zaanse molentjes. De rietzanger, kleine karekiet en rietgors nestelen bij voorkeur in jonge riethalmen. Voor de bruine kiekendief is het oude riet interessant om in te broeden. Sinds een paar jaar keren twee paartjes bruine kiekendieven ieder voorjaar terug naar het natuurgebied.

In het gebied ligt ook een eendenkooi, de Noorderkooi genoemd. Deze ligt vlak bij Spang ter hoogte van Zandkes en de Kleiput.

Tot slot staat hier ook nog een vogelkijkhut, waar je de vogels kunt bekijken zonder ze te storen.

Fotoserie van natuurreservaat Dijkmanshuizen van fotograaf Martin Stevens.

- Ottersaat is een binnendijkse kwelplas bij Oudeschild en de buurtschap Dijkmanshuizen. Door het zoute kwelwater is het een ideaal gebied voor zoutminnende planten, vooral op de lagere eilandjes. Op een hoger gelegen stuk bloeit in het voorjaar ook massaal de brede orchis. Verder zijn de schelpenstrandjes een broedplaats voor onder andere kluten en visdieven, maar ook veel andere vogels zijn makkelijk te bekijken vanaf de openbare weg waar voldoende parkeergelegenheid is gecreëerd voor natuurgenieters. Fotoserie van kwelplas Ottersaat van fotograaf Martin Stevens.

Reactie toevoegen