Nieuweschild

Plaats
Buurtschap
Texel
Kop van Noord-Holland Waddengebied
Noord-Holland

Nieuweschild

Terug naar boven

Status

- Nieuweschild is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, gemeente Texel.

- De buurtschap Nieuwschild valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosterend.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1680 't Nieuwe Schilt, 1840 Het Nieuwe-Schild. Naar de ligging rond een scheepshelling werd het buurtje ook wel Hellingbuurt genoemd.

Naamsverklaring
Naam van de in de 17e eeuw aangelegde nieuwe haven. Een schil(d) was een vaargeul in ondiep water, maar zal hier overgenomen zijn van Oudeschild, waarmee het eerste deel nieuw in oppositie staat.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuweschild ligt rond de gelijknamige weg, direct ZO van Oosterend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Nieuweschild 5 huizen met 32 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vóór 1620 werd hier een haven aangelegd. Dat was de nieuwe haven van het dorpje 't Schil, dat later Oudeschild ging heten en 'onze' plaats daarmee Nieuweschild. Rond de haven groeide een kerntje met o.a. loodsen en een scheepshelling. Sinds eind 18e eeuw is het plaatsje gekrompen door de verdwijning van de loodsen en een aantal huizen, tot de kleine buurtschap die het nu nog is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- N van de buurtschap staat de IJzeren Kaap of Kaap Oosterend, een scheepsbaken aan de Lancasterdijk (de Waddenzeedijk), die in 1854 is neergezet op de kleine haven die was ontstaan nadat de haven van Nieuweschild in onbruik was geraakt. Na de reconstructie en het op Deltahoogte brengen van de Waddendijk, staat de IJzeren Kaap nu buitendijks.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- ZW van de buurtschap ligt het natuurgebied Zandkes en Kleiput. Het gebied is ontstaan door afsnijding van de oude Waddenzeedijk ten behoeve van de dijkverhoging naar Deltahoogte. Sinds 1981 is het in bezit van Natuurmonumenten, die het gebied in 1999 uitbreidde door het droge grasland om te zetten naar plas- en drasland om zo de natuur meer ontwikkelingsmogelijkheden te geven.

Reactie toevoegen