De Koog

Plaats
Dorp
Texel
Kop van Noord-Holland Waddengebied
Noord-Holland

de_koog_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Koog is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Texel.

De Koog is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Texel.

de_koog_op_kaart_openstreetmap.jpg

De Koog ligt NW van Den Burg en grenst in het W direct (met alleen de duinen er nog tussen) aan de Noordzee.

De Koog ligt NW van Den Burg en grenst in het W direct (met alleen de duinen er nog tussen) aan de Noordzee.

de_koog_dorpskern_op_kaart_openstreetmap.jpg

Close up van de dorpskern van De Koog (© van de beide kaarten: www.openstreetmap.org)

Close up van de dorpskern van De Koog (© van de beide kaarten: www.openstreetmap.org)

de_koog_dorpsgezicht_1_kopie.jpg

De Koog, dorpsgezicht

De Koog, dorpsgezicht

de_koog_dorpsgezicht_2_kopie.jpg

De Koog, dorpsgezicht

De Koog, dorpsgezicht

De Koog

Terug naar boven

Status

De Koog is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Texel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1436 Cogersdyck, 1528 In die Cogghe, 1573 Coeghe, 1612 Coege, 1639 De Koogh, 1773 De Koog.

Naamsverklaring
Betekent koog 'land aan water, buitendijks land'.(1) Texelinformatie.nl stelt: "De naam Cooghen is ontleend aan de lage dijkjes die werden aangelegd om drooggevallen gebiedjes rond het dorp in te polderen."

Terug naar boven

Ligging

De Koog ligt NW van Den Burg en grenst in het W direct (met alleen de duinen er nog tussen) aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Koog 15 huizen met 81 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met tegen de 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Door slechts twee duinenrijen gescheiden van de Noordzee is De Koog tegenwoordig dé badplaats van Texel, die jaarlijks vele gasten trekt. Dat was niet altijd zo: tot aan het begin van de 20e eeuw bestond het dorp uit niet meer dan een handvol huizen en boerderijen en was het armoe troef. Pas dankzij het toerisme bloeide het dorp na de Tweede Wereldoorlog weer op. Gezien alle moderne gebouwen zou je het misschien niet zeggen, maar dit is een van de oudste dorpen van Texel; het dorp is in de 15e eeuw ontstaan . bij een kapel die in 1415 is gebouwd voor de toenmalige nabijgelegen buurtschap Rijsduinen.

Van visserij naar landbouw en veeteelt
De kustplaats was over zee goed bereikbaar via het ondiepe zeegat Anegat. De visserij bracht veel welvaart. Tot halverwege de 16e eeuw was De Koog een bloeiend vissersdorp. In de tweede helft van de 16e eeuw verzandde het Anegat en werd visserij onmogelijk. Een nog hardere klap vormde een zware storm in 1570: de duinen braken en tientallen huizen spoelden weg. Veel inwoners zochten noodgedwongen hun heil elders, de achterblijvers waren aangewezen op een povere vorm van landbouw en veeteelt. Nog aan het einde van de 19e eeuw leefden meerdere gezinnen in plaggenhutten.

Ontwikkeling tot badplaats
In 1908 verrees op het duin vlakbij het strand het Badhotel, later omgedoopt in Prinses Juliana. Maar het duurde nog tot na de Tweede Wereldoorlog voordat het toerisme echt tot bloei kwam en De Koog zich ontwikkelde tot een dorp dat alles biedt voor een mooie vakantie: een uitgestrekt strand op loopafstand en een gezellig dorpscentrum met terrassen, winkels en restaurants. Voor veel jongeren was dit dorp lange tijd de eerste bestemming waar ze zonder hun ouders vakantie vierden. Discotheken en cafés als De Toekomst en De Beerekuil waren in heel Nederland bekend. Als gevolg van het toerisme is er in het dorp niet veel ‘oude’ geschiedenis meer te vinden. Het kerkje en het huisje van ‘moeder’ Mosk op het dorpsplein zijn de enige panden die nog zijn overgebleven van het dorp van vóór 1900." (bron: Texelinformatie.nl)

Kleine Vermaning
De Kleine Vermaning van de Doopsgezinde Broederschap in de Kaapstraat in De Koog, is in 1955 in gebruik genomen, maar na een tiental jaren alweer buiten gebruik gesteld. Het gebouw is inmiddels gesloopt. Er staan nu twee woningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Toekomstplannen voor het dorp
"We zijn trots op ons eiland. Ook ik vind Texel een van de mooiste plekken om te wonen, te werken en te bezoeken. Maar Texelaars kunnen ook best kritisch zijn. Want gaan we wel goed om met ons landschap, geven we voldoende ruimte aan ondernemers, zetten we ons eiland niet op slot? Of wordt het hier te druk, en moeten we niet schoner en fitter de toekomst in? Als er één ding is dat we hebben geleerd van het project Planet Texel is dat we moeten blijven nadenken over ons eiland.

Planet Texel schetste een verbluffend beeld voor Duindorp De Koog, een toekomstbeeld dat de tongen losmaakte. We zagen een ansichtkaart van lang gelee: een dorp in de duinen met witte huisjes, tussen duinen en groen. En plots kwamen we er achter dat we te lang niet in de spiegel hebben gekeken. Sommigen zien wat rimpels, anderen uitgelopen make-up of zelfs een uitgewoonde kop... Is het dorp toe aan een kappersbeurt, een make-over of een grondige facelift? Daarom kwam de oproep om mee te denken, te reageren en ideeën te spuien.

Die oproep leidde op zijn beurt tot een verbluffend resultaat. In dit projectenboek 'Werk aan De Koog' (2015) zijn tientallen projecten verzameld van bewoners en ondernemers. Van mooiere gevels tot nieuwbouwprojecten. Van het opruimen van rommelhoekjes, tot het verfraaien van parkeerplaatsen. Blijkbaar zijn er in het dorp plannen genoeg. “Mooie plannen, maar we gaan er toch wel wat mee doen?” Jazeker wel. Met dit projectenboek maken we de stap van denken naar doen, van woorden naar daden: Werk aan De Koog!" Aldus Eric Hercules, Wethouder Gebiedsontwikkeling en Duurzaamheid, in het Voorwoord van het Projectenboek.

Herinrichting dorpscentrum
De partijen die samenwerken binnen Planet De Koog zijn er in november 2017 uit gekomen: TOP Texel, Ondernemersvereniging Koog aan Zee, de Verenigde exploitanten, de Dorpscommissie en de gemeente Texel hebben gezamenlijk een wensbeeld vastgesteld voor de verbetering van de uitstraling van serres, terrassen, reclame en openbare ruimte in het centrum van het dorp. Op 15 november 2017 hebben de partijen in dit kader een convenant ondertekend. “We beseffen dat er veel gevraagd wordt van de exploitanten. De gemeente is dan ook bereid om tot een maximum van € 10.000 per winkel/horecabedrijf bij te dragen”, aldus Bart Klaver van de gemeente Texel. Ook de zuidelijke dorpsentree krijgt met een ‘make-over’ de uitstraling die het duindorp verdient.

Sinds eind 2015 werken alle belanghebbenden aan de verbetering van de uitstraling in het hart van De Koog. Dat is fijn voor bewoners, goed voor bezoekers en draagt daarmee bij aan het toerisme op heel Texel. De werkwijze was bijzonder en participatief: de gemeente heeft aan de ondernemers en bewoners gevraagd om tot een voorstel voor het wensbeeld te komen. Na diverse werksessies met betrokkenen uit de Dorpsstraat is het wensbeeld op 1 juni 2017 gepresenteerd aan het dorp, wethouders en raadsleden in dorpshuis De Hof. Na de nodige inhoudelijke discussies is in november 2017 een belangrijke mijlpaal bereikt: het vaststellen van het wensbeeld voor serres, terrassen, reclame en openbare ruimte.

Dat luidt als volgt: "De Dorpsstraat is dé bruisende straat van Texel in het duindorp. Een straat met open terrassen waarbij gasten voldoende beschermd zijn tegen zeewind. De serres, overkappingen en terrassen zijn gemaakt van kwalitatief goede materialen en vakkundig afgewerkt. De reclame is meer ingetogen. De dorpsentree (inclusief De Brink) krijgt het karakter van een duinachtig landschap en is een belangrijk onderdeel van het rondje naar het strand. Een mooie boom (inheemse den) en een zitbank geven levendigheid in het midden van het Dorpsplein." De gezamenlijk gedragen visie is uitgewerkt in een 60-tal regels en concrete wensen. Voor meer informatie kun je terecht bij de verschillende leden van de werkgroep Planet De Koog: Michel Gregoire (TOP Texel), OV Koog aan Zee (Pieter Buis), Verenigde exploitanten (Reinier van der Veen), Dorpscommissie (Ruurd Eijzinga) en gemeente Texel (Bart Klaver). (bron: gemeente Texel, 15-11-2017)

Beach Obstacle Run Texel
De Beach Obstacle Run Texel (BORT), die jaarlijks op een zaterdag in oktober in De Koog werd gehouden, beleefde in 2018 zijn 4e en helaas vooralsnog tevens laatste editie. Je kon kiezen uit de afstanden 6 en 12 km, met 30 hindernissen, en 6 elementen om te overwinnen: strand, duinen, zee, bos, water en wind. Er was ook een BORT Kidsrun van 2,8 km. De organisatie, onder leiding van Morten Eschweiler, 'liep tegen teveel muren aan' en besloot de handdoek in de ring te werpen. "Er zijn een aantal redenen waarom we dit besluit genomen hebben. Het papierwerk neemt met het jaar toe. Je moet een draaiboek hebben voor de opbouw, eentje voor de afbraak, eentje voor de begeleiding bij de onderdelen en ga zo nog maar even door. Hier gaat enorm veel tijd in zitten, alles bij elkaar ben je er zo jaarrond een dag in de week mee bezig." Het is niet de enige reden. "Overkanters schrijven zich ver van te voren in. We hebben 800 deelnemers, het grootste deel van de overkant. De Texelaars wachten echter heel lang met inschrijven. Dat is niet alleen bij ons zo, Texelaars doen dat op het laatste moment. Dat is lastig voor partijen die een evenement organiseren", vertelt hij. De organisatie telde daar de stijgende verzekeringspremies en de grote hoeveelheid tijd die een dergelijke organisatie kost bij op en nam toen dit besluit.

"Het verwachtingspatroon stijgt ieder jaar. Mensen verwachten dezelfde obstakels als bij bijvoorbeeld een Mud Masters, maar wij werken met een vijftigste van die begroting. Als je dan in de wandelgangen hoort dat het best duur is (rond de €40,-), maar als je daar de kosten en de medaille en het shirt van aftrekt, houd je niet veel over. Ik hoef er niet aan te verdienen, maar het is ook fijn als een evenement een keer geen geld kost. Daarom heb ik besloten dat ik mijn energie liever in andere dingen steek." Eschweiler houdt de deur voor het voortbestaan van BORT wel op een kier. "Als er andere enthousiaste vrijwilligers zijn, help ik ze graag op weg. Ik ga het echter niet meer organiseren." (bron: Texelse Courant) Omdat het een indrukwekkend evenement was, waar velen goede herinneringen aan zullen hebben, én mensen zich wellicht geroepen voelen het toch weer te willen organiseren, hebben wij het evenement hier beschreven, en in dat kader linken wij ook naar de Facebookpagina van Beach Obstacle Run Texel in De Koog, zodat deelnemers en toeschouwers van de vier edities én potentiële nieuwe organisatoren van volgende edities de vele honderden spectaculaire foto's en vele filmpjes van het evenement nog eens kunnen terugzien, waaronder de Officiële Aftermovie van Beach Obstacle Run Texel (BORT) editie 2018.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
De Koog heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de woning op Dorpsstraat 164, de Hervormde kerk op Dorpsstraat 168, de fraai in het landschap gelegen boet met rieten kap op Oude Dijkje 11, en de fraai in het landschap gelegen boet met rieten kap met turen op Ruijslaan 79a.

Gemeentelijke monumenten
De Koog heeft 6 gemeentelijke monumenten, zijnde het zeebaken achter de Badweg, de schapenboet op Pelikaanweg 75, stolpboerderij Aurora uit 1902 op Pontweg 152, de stolpboerderij op Pontweg 176, de schapenboet op Ruigendijk 1, en de grafheuvelzerk op de Vogelmient (Plevierstraat).

Protestantse kerk
De huidige Protestantse (PKN, voorheem Hervormde) kerk van De Koog (Dorpsstraat 168) is een aardige kleine kerk met koepelvormig torentje. Ze verving in 1719 een in zee verdwenen kerk uit 1415. Samen met het huis ernaast is deze kerk het laatste restant van het dorp van vóór 1900. Het is een zaalkerkje, gemaakt van opnieuw gebruikt baksteen. Boven de voorgevel bevindt zich een klokkekoepeltje. Het ingangsportaal is bij een verbouwing in 1928 toegevoegd. De kerk heeft een mechanisch torenuurwerk uit de 17e eeuw, voorzien van elektrische opwinding. De klok stamt uit de 18e eeuw.

"In 1415 gaf hertog Willem van Beieren aan 'de lieden van Rijsduinen' onder bepaalde voorwaarden toestemming tot het bouwen van een eigen kapel. Rijsduinen lag in wat tegenwoordig het Kogerveld heet. Daarom neemt men 1415 aan als het bouwjaar van de eerste kerk in het dorp. In 1503 wordt in een geschrift van de Texelse schepenen Coppen Gerritsz. en Symon Isbrantsz. ook gewag gemaakt van het kerkje. Zij hadden de vier kerkmeesters van de kerk voor zich geroepen om hen te laten verklaren dat zij de buitendijkse wadgronden, die eigendom van de kerk waren, onder het gezag moesten laten stellen van Jan van Schoonhoven, raadsheer in het Hof van Holland. Het kerkje was toen, na de ondergang van De Westen, de belangrijkste bedeplaats geworden voor de Texelse vissers (De Koog was in die tijd een vissersdorp).

In 1559 is de kapel tot parochiekerk verheven onder het priesterschap van Antonius Cornelis Stam. Tijdens de inval van de Watergeuzen op 25 maart 1571 ontkwam ook de kerk van De Koog, evenals die in de andere dorpen, niet aan hun vernielzucht. De achteruitgang van het dorp, na een stormvloed en verzanding van het zeegat voor het dorp, kreeg in 1623 gestalte toen de Regenten en Kerkmeesters van het dorp van de Staten van Holland een octrooi kregen om belasting te heffen op het gebruik van bier en wijn bij tappers en herbergiers ten behoeve van de kerk die in financiële nood was geraakt door opbouw en onderhoud van de kerk ten dienste van de binnenkomende schepen.

Tot 1921 lag voor de kerk een zeer oude grafsteen met gotische inscriptie, die echter spoorloos is verdwenen. In de kerk zelf lag een zerk van dominee G. Vlaming die op 19 november 1735 overleed op de leeftijd van 67 jaren, 17(?) maanden en 20 dagen. De zerk van zijn dochter raakte ook zoek. Het voormalige kerkhof van De Koog lag op de plaats van de huidige Vogelmient." (bron: Texel Plaza) De kerk en geloofsgemeenschap vallen tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Waal Koog Den Hoorn.

Bonifatiuskerk
De RK Sint-Bonifatiuskerk (Nikadel 11) dateert uit 1964. De kerk was een statie van Den Burg. In 2006 is de kerk aan de eredienst ontrokken. In 2011 is de kerk verkocht aan Dorpscommissie De Koog. De kerk doet sindsdien dienst als dorpshuis (waarvoor zie het hoofdstuk Links > Dorpshuis). In de zomermaanden maakt het Duitse toeristenpastoraat uit het bisdom Essen nog altijd gebruik van de ruimte voor hun vieringen. Sinds 1968 verzorgen zij Duits gesproken vieringen gedurende het hoogseizoen voor de vele Duitse toeristen die het eiland bezoeken.

Schipbreuk- en Juttersmuseum
Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora in De Koog is naar eigen zeggen het leukste familiemuseum van Texel* en tevens het grootste juttersmuseum ter wereld. "Bij ons vind je een diversiteit aan strandvondsten van meer dan 75 jaar! Beleef bij ons de stoere wereld van het strandjutten, het loods-en reddingwezen en de visserij. In de verschillende sfeervolle ruimtes worden, naast de exposities, doorlopend diverse films vertoond over scheepsstrandingen, reddingsacties en de jutterij. Ook vind je vele bijzondere voorwerpen op ons uitgebreide buitenterrein. Wij hebben een knus museumcafé, een grote speeltuin, er zijn diverse spelletjes te doen, er is een leuke speurtocht door het museum, een souvenirshop en er is een gezellige picknickplaats." Een collectie oude tractoren, motoren en landbouwwerktuigen maakt ook deel uit van de omvangrijke collectie van het museum.
* Dat er in brede kring zo over wordt gedacht tonen diverse awards die zij door de jaren heen hebben gewonnen, waaronder in maart 2019 de bronzen award "Leukste uitje van Noord-Holland 2019" van de ANWB.

"In 2014 hebben wij, André Eelman en Judith van der Zee, het Juttersmuseum overgenomen. Beide zijn geboren en getogen Tesselaars en komen uit een échte juttersfamilie. André: “mijn opa was al strandjutter, hij woonde in De Koog, aan de bosrand, dus het ‘duuntje’ over en hij was zo op het strand. Toen mijn vader een kleine jongen was ging hij altijd met zijn vader mee naar het strand te jutten en toen ik klein was, ging ík met mijn vader mee te jutten.” “Ik heb het jutten van mijn moeder”, aldus Judith. “Als het hard waaide en ging stormen en wij als kinderen een beetje wild werden, zei mijn moeder: kom op, lekker mee naar het strand. We strûûnden de waterlijn af en namen van alles mee naar huis, zó word je er mee besmet”. Toen Jan Uitgeest, de oprichter van het museum, er mee wilde stoppen en het museum te koop aanbood, hebben wij die kans genomen. We hebben er een echt familiemuseum van gemaakt waar jong en oud zich prima kan vermaken! En als het hard waait en stormt... zijn wij op het strand te vinden om lekker te jutten!"

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Algemeen
Facebookpagina 'De Koog leeft!' houdt je op de hoogte van evenementen en activiteiten in het dorp door het jaar heen.

Nieuwjaarsduik
Echte bikkels m/v die rond nieuwjaar op Texel verblijven, doen natuurlijk mee aan de jaarlijkse Unox Nieuwjaarsduik De Koog. De organisatie heeft voor de liefst ca. 700 deeelnemers de volgende tips: - "Parkeren kan op de locatie zelf bij camping Kogerstrand. Houd door de mogelijke verkeersdrukte wel rekening met de tijd. - De inschrijfkramen staan onderaan de Badweg aan de campingzijde bij de brug. De kramen zullen rond 12:00 uur startklaar staan en geopend zijn tot 13:59 uur. - Omkleden kan in de parkeerkelder (gelegen onder 'De Buteriggel') recht tegenover Strandhotel Noordzee. Dit zal ook door een bord worden aangegeven. Na de duik wordt hier soep voor de duikers geschonken. - Naast de hulp van de KNRM, kunnen we ook rekenen op de ondersteuning van het Rode Kruis afdeling Texel. Zij zullen zich settelen in de bovengenoemde omkleedruimte en geven hulp aan iedereen met lichamelijk ongemak. Hun locatie zal ook met een bord worden aangegeven.

Met inachtneming van de AVG wetgeving, willen wij kenbaar maken dat er enkele fotografen foto's zullen maken voor de promotie van ons evenement. Deze zullen openbaar gepubliceerd worden op onze Facebookpagina. U kunt altijd een beroep op ons doen om een foto te laten verwijderen. - Houd goed rekening met het weer. Neem voor de zekerheid altijd een badjas mee (voor het wachten tot de duik begint) en slippers voor de (mogelijk) koude ondergrond. Een handdoek behoeft geen uitleg... - Aangezien de Unox Nieuwjaarsduik De Koog door een vliegtuig van Paracentrum Texel wordt geopend, is het uitdrukkelijk verboden om met drones boven of in de buurt van de duik te vliegen en opnames te maken. - Iedereen alvast hele fijne dagen en hopelijk tot dan!"

Texel Culinair
"Texel Culinair (weekend in september) is een onvergetelijke evenement in De Koog voor iedereen voor alle leeftijden. Ca. 30 culinaire bedrijven van heel Texel presenteren exclusieve gerechtjes, bereid met producten van het eiland. Het bier en de wijn zijn met zorg voor u geselecteerd. Al uw zintuigen worden geprikkeld tijdens dit prachtige evenement, waar kwaliteit en gezelligheid voorop staan. Vermaak: DJ’s, live muziek, lounge area, crazy entertainment en theatershow! Ook het vermaak zit vol verrassingen! De proeverij wordt muzikaal ondersteund door professionele artiesten van zowel Texelse bodem als van de 'overkant'.

Ieder jaar willen we onze bezoekers kennis laten maken met een thema. Dit thema wordt verwerkt in een gewaagd, betaalbaar en trendy gerechtje. Texel wordt steeds meer gewaardeerd om haar eigen echte Texelse producten. Iedere deelnemer geeft een eigen invulling aan dit gerechtje. In drie dagen worden een kleine 100 gerechtjes gemaakt en vervolgens geproefd door zo’n 15.000 bezoekers. De gerechtjes van de deelnemers worden door een deskundige jury beoordeeld op diverse criteria zoals ingrediënten, smaak, kleur en presentatie. Daarnaast let de jury ook op gastvrijheid, hygiëne, inrichting van de stand, het gebruik van Texelse producten en vakbekwaamheid. De deelnemers plaatsen zich voor een van de categorieën: 1. Themagerechtje: gerechtje meest passend bij het thema. 2. De Publieksprijs: gerechtje dat het beste past bij Texel, gekozen door publiek. 3. Overall Winnaar: de meest verrassende combinatie, gekozen door de jury."

Schaatsen
Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in dit dorp schaatsen op de ijsbaan aan de Nikadel, die in februari 2021 door oud-topschaatser Rintje Ritsma feestelijk is geopend. De Koog heeft de baan in 2019 kunnen aanschaffen bij de firma Sidijk in Heerenveen, dankzij een donatie van Hans en Carla Huisman, nadat een jaar eerder al met landbouwzeil, betonijzer en ducktape een soort van ijsbaan in elkaar was gezet. De huidige baan is 40 bij 20 meter groot.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Algemeen
Site van de Ondernemersvereniging, met heel veel tips voor toeristen m.b.t. wat er in hun dorp te doen is. "De Koog is een gezellige badplaats op het vakantie-eiland Texel. Het dorp biedt alles wat een toerist zich kan wensen. Een gezellig winkelcentrum, tal van leuke restaurantjes en uitgaansgelegenheden en het strand is op loopafstand van het centrum van het dorpje. Vanaf het strand loop je zo de gezellige Dorpsstraat in om een terrasje te pikken, lekker te shoppen of te lunchen of dineren.

De ondernemersvereniging van het dorp geeft elk jaar een mooi magazine uit over de bruisende badplaats. Hierin staat informatie die nuttig is voor zowel toerist als Texelaar. Het De Koog Texel info magazine is in en rondom het dorp gratis verkrijgbaar", aldus de Facebookpagina van de ondernemersvereniging, waar je actuele (toeristische) nieuwtjes m.b.t. het dorp vindt. Het prachtige kleurrijke en zeer informatieve magazine van maar liefst 70 pagina's is via de site van de ondernemersvereniging ook online te lezen.

Wandel- en fietspad
In 2009 nam Stichting Coeghe het initiatief voor de aanleg van het zeereeppad boven op het buitenste duin langs het Noordzeestrand. Daar wordt sindsdien veel gebruik van gemaakt. In 2012 laat de stichting weten dat zij met een extra fietspad en een opknapbeurt voor het voetpad door het duin plus een verlaagd voet- en fietspad op de Badweg het 'wandelrondje De Koog' wil vervolmaken. Van het begin af aan zagen de initiatiefnemers het zeereeppad als onderdeel van een wandelrondje door het dorp. Om dat aantrekkelijk te maken moesten er nog twee knelpunten worden opgelost. "Allereerst het voetpad over de camping door het duin langs Hotel Opduin. Daar wordt veel gefietst. Wij willen een vrijliggend fietspad en het wandelpad opknappen", stelde Harry Wuis van de stichting. Tweede knelpunt was de Badweg, de belangrijkste toegangsweg naar het strand. "We willen het voetpad een paar meter van de weg af leggen en een vrijliggend fietspad. Je mag daar nu niet fietsen, maar veel mensen doen dat wel." Ook wil de stichting de hoge bult in de Badweg met enkele meters verlagen: "We moeten Rijkswaterstaat duidelijk maken dat die hoogte niet nodig is. Bij Paal 17 is de opgang ook veel lager, dus waarom zou dat hier niet kunnen. Dan wordt het strand een stuk toegankelijker voor voetgangers. Ook voor mindervaliden en mensen met kinderwagens." Weet iemand of dit inmiddels allemaal gerealiseerd is?, red.

Ecomare
"Ecomare in De Koog is een leuk en boeiend dagje uit voor alle leeftijden. Je ziet er zeehonden, vogels, vissen en andere zeedieren van heel dichtbij. In het natuurmuseum van Ecomare ontdek je alles over Werelderfgoed Waddenzee, de Noordzee en Texel. Ecomare ligt midden in het Nationaal Park ‘Duinen van Texel'. Je kunt er uren rondstruinen! Ecomare brengt je dichtbij de natuur van de kust en zee, laat je begrijpen dat natuurlijke rijkdommen kwetsbaar zijn, en nodigt je uit bij te dragen aan de bescherming ervan. Aan deze missie wordt gewerkt via voorlichting, educatie en de opvang van vogels en zeehonden. Maar ook in het centrum zelf besteden we veel zorg aan de natuur en het milieu. Dat is de reden waarom we zijn beloond met het Green Key- certificaat. Vind je het leuk om te weten wat de dierverzorgers allemaal meemaken met de dieren van Ecomare? Ze schrijven er wekelijks een weblog over! De nieuwsberichten gaan over interessante gebeurtenissen in de natuur op of rond Texel en bij Ecomare. Informatie over onder meer zeedieren, de Texelse natuur en de wadden vind je bij Leesvoer."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Koog, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Koog (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "De doelstelling van Dorpscommissie De Koog is de behartiging van de leefbaarheid van het dorp en omstreken, ten dienste van alle plaatselijke organisaties en het verenigingsleven, in de ruime zin, en zich te bewegen binnen het sociaal en cultureel werk. De Dorpscommissie heeft als visie het aantrekken, ondersteunen en in stand houden van niet alleen ontspanningsmogelijkheden maar ook het behartigen en beheren van sociale / culturele belangen en evenementen dit alles ter verbetering van het imago van het dorp en het eiland Texel. De Dorpscommissie bevordert het in stand houden van de jeugdzorg en de jeugdvorming buiten schoolverband."

- Dorpshuis: - "De functie van Dorpshuis De Hof, gevestigd in de voormalige RK Sint-Bonifatiuskerk (Nikadel 13) (waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden), is onderdak bieden aan sociale en culturele activiteiten van verenigingen en clubs in De Koog. De Hof is ook te huur voor vergaderingen, evenementen en andere bijeenkomsten. De Hof is in het bezit van een podium, statafels, tafels en stoelen, een bar, een sportzaal, flip-over, geluids installatie met draadloze microfoons, beamer, 3 biljarts, servies en bestek. En dat het over goed geoutilleerde toiletvoorzieningen beschikt spreekt voor zich."

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Lubertischool in De Koog is een school voor Taal, Teken en Theater. Daarmee geven we aan dat taal en rekenen centraal staan en in balans zijn met vakken als muziek en drama. Goede resultaten enerzijds en creatieve en persoonlijke ontwikkeling anderzijds. De school heeft ongeveer 65 leerlingen. De combinatie Taal en Teken staat voor de basisvakken die centraal staan in ons onderwijs waarbij er opbrengstgericht gewerkt wordt. De combinatie Teken en Theater staat voor de ontwikkeling van creatieve vaardigheden en presenteren, wat een belangrijke rol inneemt binnen de school.

De Lubertischool kenmerkt zich door het gepersonaliseerde leren waar wij vooruitstrevend in zijn en goed aansluiten bij de middelbare school op het eiland. Alle groepen starten om 8.30 uur in eigen klas, na de pauze van 10.00 uur gaan de kinderen werken op het leerwerkplein (lwp). De leerkracht heeft tijd voor groeps- en/of individuele instructies en de kinderen werken zelfstandig aan hun weektaak. Er is altijd een leerkracht aanwezig op het lwp voor hulpvragen van de kinderen. De kinderen staan centraal binnen ons onderwijs, we richten ons op het aanbod dat bij het kind past. Op het lwp leert en werkt jong en ouder met elkaar samen en voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar. Kinderen met specifieke hulpvragen krijgen specifieke aandacht en begeleiding, zowel de kinderen die zwakker zijn als de kinderen die bovengemiddeld presteren."

- "Peutergroep Olleke Bolleke in De Koog ligt naast het dorpshuis aan de Nikadel. De groepsruimte is een gezellige leerplek voor kleintjes. Hun fantasie wordt er volop geprikkeld. Ze doen spelletjes, knutselen, lezen en zingen. Bij mooi weer maken we uitstapjes naar het bos. Voor de peuters is het buitenleven één groot avontuur! Op onze peutergroepen staat samen spelen en ontdekken centraal. Samen gaan we op avontuur en leren we spelenderwijs vanalles. Op de groep woont ons vriendje Puk die bij het VE programma Uk & Puk hoort. Thematisch gaan we aan de slag. De peutergroep is een veilige en liefdevolle plek om te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige kleuter. Heb je geen opvang nodig, maar vind je het wel prettig als jouw peuter met andere leeftijdgenootjes zich op een spelende en uitdagende manier voorbereid op de basisschool, dan is jouw peuter van harte welkom bij onze peutergroepen.

Samen spelen met leeftijdsgenootjes. Kinderen vanaf twee jaar spelen steeds meer samen; tikkertje, met de blokken of op kussentjes ‘naar Den Helder varen’. De peuters zijn ongeveer even oud, dus er is altijd iemand die met jouw kind op avontuur wil. Dat is niet alleen leuk, maar ook enorm leerzaam. Onze vaste leidsters helpen de kinderen om alles uit hun spel te halen. Knutselen, zingen en dansen. Elk kind is een artiest. We prikkelen de kinderen met muziek, knutselen, zang en dans. Zo leren ze vrij en creatief te denken en zichzelf te uiten. We moedigen hen aan om hun stem te laten horen en zichzelf te laten zien. Lekker naar buiten. Weer of geen weer: buiten spelen kan altijd. Lekker stampen in de plassen, een sneeuwvlokje laten smelten op je hand of kijken of je papieren bootje echt blijft drijven. Bij Peutergroep Olleke Bolleke in De Koog ontdek je elke dag weer iets nieuws. Vallen en opstaan hoort daarbij en met een lieve knuffel van de leidsters kun je ook na een valpartij weer vrolijk doorgaan!"

- Sport: - "Voetbalvereniging s.v. De Koog is opgericht in 1947. Het 1e elftal van de club speelt in de vierde klasse A zondag van het KNVB district West I. Op het sportpark heeft men de beschikking over een speelveld en een trainingsveld. Zowel het speelveld als het trainingsveld zijn grasvelden en het trainingsveld is voorzien van verlichting. We hebben twee seniorenteams die beide op zondag spelen. Jeugdvoetbal. We hebben twee (gemengde) jeugdteams. In het seizoen 2020/2021 beschikt de vereniging over een JO11-team dat actief is binnen de 'Texelse Pupillencompetitie'; dit houdt in dat dit team alleen wedstrijden speelt op het eiland Texel tegen teams van Texelse voetbalverenigingen. Ook is er dit jaar een JO13-team. We hebben een samenwerkingsverband met SVC uit De Cocksdorp op het gebied van jeugdvoetbal. Toernooien. Jaarlijks organiseert de vereniging een tweetal toernooien: een Seniorentoernooi en een Internationaal Pupillentoernooi."

Reactie toevoegen