Utrecht (gemeente)

Plaats
Stad en gemeente
Utrecht
Utrecht

utrecht_pieterskerk.jpg

De Pieterskerk uit 1048 is de oudste kerk van Utrecht, met o.a. de oudste muurschilderingen van Nederland (11e eeuw), reliëfs (12e eeuw), beschilderde sarcofaag (13e eeuw), crypte. Sinds 1656 kerk van de Waalse Gemeente. (© Jan Dijkstra, Houten)

De Pieterskerk uit 1048 is de oudste kerk van Utrecht, met o.a. de oudste muurschilderingen van Nederland (11e eeuw), reliëfs (12e eeuw), beschilderde sarcofaag (13e eeuw), crypte. Sinds 1656 kerk van de Waalse Gemeente. (© Jan Dijkstra, Houten)

utrecht_korte_rozendaal.jpg

Een van de 'Zeven Steegjes' in Utrecht: de Korte Rozendaal. Vroeger en nu. (© Jan Dijkstra, Houten)

Een van de 'Zeven Steegjes' in Utrecht: de Korte Rozendaal. Vroeger en nu. (© Jan Dijkstra, Houten)

utrecht_brandspuithuisje_en_brandbel.jpg

Tot begin 20e eeuw waren er in Utrecht nog brandbellen en brandspuithuisjes in functie. Van die laatste zijn er maar 2 overgebleven, waaronder deze aan de Schalkwijkstraat. Meer over die huisjes en bellen kun je lezen op de foto. (© Jan Dijkstra, Houten)

Tot begin 20e eeuw waren er in Utrecht nog brandbellen en brandspuithuisjes in functie. Van die laatste zijn er maar 2 overgebleven, waaronder deze aan de Schalkwijkstraat. Meer over die huisjes en bellen kun je lezen op de foto. (© Jan Dijkstra, Houten)

Utrecht.JPG

Stadsschouwburg op het Lucas Bolwerk in Utrecht.

Stadsschouwburg op het Lucas Bolwerk in Utrecht.

Utrecht..JPG

Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht op Zonnenburg in Utrecht.

Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht op Zonnenburg in Utrecht.

Utrecht. (5).JPG

Een mooi rijtje huizen op de Oudegracht in Utrecht.

Een mooi rijtje huizen op de Oudegracht in Utrecht.

Utrecht. (2).JPG

Het Wilhelminapark Utrecht.

Het Wilhelminapark Utrecht.

Utrecht (4).JPG

In de Haverstraat in Utrecht.

In de Haverstraat in Utrecht.

Utrecht. (4).JPG

De Dom gezien vanuit de Lange Nieuwstraat.

De Dom gezien vanuit de Lange Nieuwstraat.

Utrecht (3).JPG

De Mariaplaats met zicht op de Zadelstraat in Utrecht.

De Mariaplaats met zicht op de Zadelstraat in Utrecht.

Utrecht (2).JPG

De Oudegracht met de unieke werfkelders in Utrecht.

De Oudegracht met de unieke werfkelders in Utrecht.

utrecht_oudegracht_werven_en_werfkelders.jpg

Utrecht, de Oudegracht met zijn werven en werfkelders

Utrecht, de Oudegracht met zijn werven en werfkelders

utrecht_nieuwegracht_werven_en_werfkelders.jpg

Utrecht, de Nieuwegracht met zijn werven en werfkelders

Utrecht, de Nieuwegracht met zijn werven en werfkelders

utrecht_oudegracht_met_de_hamburgerbrug.jpg

Utrecht, Oudegracht met de Hamburgerbrug,

Utrecht, Oudegracht met de Hamburgerbrug,

utrecht_huizen_aan_de_nieuwegracht.jpg

Utrecht, huizen aan de Nieuwegracht.

Utrecht, huizen aan de Nieuwegracht.

utrecht_botanische_tuinen_1.jpg

Utrecht, de Botanische Tuinen zijn een oase van rust tussen de snelwegen rondom Utrecht.

Utrecht, de Botanische Tuinen zijn een oase van rust tussen de snelwegen rondom Utrecht.

utrecht_botanische_tuinen_2.jpg

De ingang naar het kassencomplex van de Botanische Tuinen in Utrecht.

De ingang naar het kassencomplex van de Botanische Tuinen in Utrecht.

utrecht_botanische_tuinen_3.jpg

De Botanische Tuinen in Utrecht liggen op en rondom Fort Hoofddijk.

De Botanische Tuinen in Utrecht liggen op en rondom Fort Hoofddijk.

utrecht_minstroom.jpg

Het riviertje de Minstroom is een oase van groen in stadsdeel Utrecht-Oost.

Het riviertje de Minstroom is een oase van groen in stadsdeel Utrecht-Oost.

utrecht_zonstraat_minstroom.jpg

De Zonstraat aan de Minstroom in Utrecht is sinds 2013 een beschermd stadsgezicht

De Zonstraat aan de Minstroom in Utrecht is sinds 2013 een beschermd stadsgezicht

utrecht_minstroom_tuindersgebied.jpg

Het is nog goed te zien dat het hier aan de Minstroom in Utrecht vroeger een tuindersgebied is geweest

Het is nog goed te zien dat het hier aan de Minstroom in Utrecht vroeger een tuindersgebied is geweest

utrecht_postkantoor_neude_640x480.jpg

Utrecht, het imposante hoofdpostkantoor aan de Neude is rond 2010 gesloten en wordt heringericht met winkels en een hotel.

Utrecht, het imposante hoofdpostkantoor aan de Neude is rond 2010 gesloten en wordt heringericht met winkels en een hotel.

utrecht_postkantoor_interieur_640x480.jpg

Utrecht, interieur hoofdpostkantoor aan de Neude.

Utrecht, interieur hoofdpostkantoor aan de Neude.

UT gemeente Utrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Utrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Utrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Utrecht (gemeente)

Terug naar boven

Status

- Utrecht is een stad en gemeente, en hoofdstad van de provincie Utrecht.

- Wapen van de gemeente Utrecht.

- Vóór 1816 is sprake van de stad Utrecht met de omliggende 'stadsvrijheid', verdeeld in een 16-tal 'buitengerechten', een bijzondere rechts- en bestuursvorm, die onderhorig was aan de stad. In 1816 worden stadsvrijheid en buitengerechten opgeheven. In 1818 wordt dit gebied ingedeeld in de 4 zelfstandige plattelandsgemeenten Abstede, Catharijne, Lauwerecht en Tolsteeg. Reeds per 1-8-1823 worden deze weer opgeheven en alsnog aan de gemeente Utrecht toegevoegd.

- De gemeente Utrecht is in 1954 vergroot met het grootste deel van de gemeente Zuilen en een klein deel van de gemeente Maartensdijk en in 2001 met de gemeente Vleuten-De Meern en de voorheen Nieuwegeinse buurtschap en polder Rijnenburg.

- De gemeente Utrecht omvat de stad Utrecht, de dorpen De Meern, Haarzuilens en Vleuten, het 'dorpje in de stad' (Utrecht) Blauwkapel, en de buurtschappen Alendorp, Ockhuizen, Oudenrijn, Rijnenburg, Themaat en Veldhuizen. In totaal zijn dit 1 stad, 3 dorpen, 1 'dorpje in de stad' en 6 buurtschappen. Daarnaast is een fors nieuw stadsdeel in ontwikkeling; Leidsche Rijn, gelegen ten westen van de A2, dat zich grotendeels afspeelt op het grondgebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern (zie verder bij Recente ontwikkelingen).

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Utrecht.

- Onder de stad Utrecht vallen de buurtschappen Oudenrijn (deels) en Rijnenburg.

Terug naar boven

Naam

Bijnaam
Utrecht wordt ook Domstad genoemd, naar de beroemde Domtoren in het centrum van de stad.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Utrecht Leemput.

Oudere vermeldingen
Ca, 300 kopie 7e, 8e, 10e eeuw Traiecto, 723 kopie 11e eeuw Traiecto, 870 kopie ca. 1000 Uttrecht, 11e eeuw Ulterius Traiectum. In ieder geval in de 19e eeuw werd de stad in de volksmond ook wel Uitert genoemd, aldus (1).

Naamsverklaring
De naam stamt uit het Latijnse traiectum, het onzijdig van traiectus 'oversteek, punt van overgang' met de toevoeging van het Germaanse ut(e) 'uit, stroomafwaarts', mogelijk ter onderscheiding van het eveneens Traiectum geheten Maastricht. Vergelijk Tricht, Maastricht.(2)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Utrecht ligt centraal tot W in de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Utrecht 9.049 huizen met 48.866 inwoners, verdeeld in de stad Utrecht 6.789/37.624 (= huizen/inwoners) en de 'buitenwijken' (zoals ze in de Volkstelling van 1840 worden betiteld) Abstede 514/2.460, Tolsteeg 471/2.351, Catharijne 421/2.013 en Lauweregt 854/4.418.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Utrecht ca. 150.000 huizen met ca. 334.000 inwoners (dus inclusief de kernen Vleuten, De Meern en Haarzuilens). Volgens prognoses zal de gemeente Utrecht tot 2025 nog geleidelijk doorgroeien tot ca. 400.000 inwoners.

- De stad Utrecht heeft tegenwoordig ca. 131.000 huizen met ca. 288.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Utrecht, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedenis van Utrecht op Wikipedia.

- Het Utrechts Archief.

- Centraal Museum (stadsgeschiedenis, kunst, mode, Dick Bruna).

- Vereniging Oud-Utrecht.

- De Oud-Utrechter is een 2-wekelijkse krant voor Utrechters met vooral nostalgische artikelen over Utrecht in vroeger tijden. Via de link is de krant ook online te lezen.

- Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven.

- In 2005 zijn bij archeologisch onderzoek nabij de A2 in Leidsche Rijn sporen van een vroegmiddeleeuws dorpje blootgelegd. - De geschiedenis van de stad Utrecht begint maar liefst 8.000 jaar eerder dan tot medio 2017 werd aangenomen. Dat hebben archeologen ontdekt na opgravingswerkzaamheden voorafgaand aan de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum op de Uithof. Bij dat onderzoek zijn namelijk sporen van menselijke bewoning gevonden die teruggaan tot 11.000 jaar voor het begin van de jaartelling. Nog nooit eerder zijn zulke vondsten uit de Oude Steentijd (Paleolithicum) in deze stad aangetroffen. Eerder zijn in Leidsche Rijn en Hoograven sporen gevonden uit de prehistorie, met name uit de Bronstijd en de IJzertijd. Dat de locatie op de huidige Uithof populair was voor mensen uit de prehistorie blijkt uit het feit dat er bij dit archeologisch onderzoek ook sporen uit het mesoliticum (midden steentijd), neoliticum (nieuwe steentijd), bronstijd en ijzertijd zijn gevonden. De hele prehistorie van Utrecht dus op één plek bij elkaar. (bron en voor nadere informatie zie de tekst en video op RTV Utrecht, 13-3-2018)

- Een enorme rijkdom ligt besloten in het Utrechtse landschap, in kastelen en buitenplaatsen, in collecties van kleinere en grotere Utrechtse musea en archieven en in de lokale kennis van historische verenigingen. UtrechtAltijd.nl wil dit Utrechtse erfgoed makkelijker toegankelijk maken voor een breed publiek door verhalen, activiteiten, voorwerpen en plekken om te bezoeken via één provinciebrede ingang aan te bieden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties in de Provincie Utrecht, en met partnerplatforms binnen en buiten de provinciegrenzen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2014 is Jan van Zanen de burgemeester van Utrecht (voorheen Amstelveen).

- Leidsche Rijn is een nieuw stadsdeel in ontwikkeling. Het ligt grotendeels op het grondgebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern, die mede in 2001 in de gemeente Utrecht is opgegaan om Leidsche Rijn onder 1 gemeente te laten vallen. Het stadsdeel is nog volop in opbouw, gaat uiteindelijk ca. 30.000 huizen omvatten en is daarmee het grootste nieuwbouwproject van ons land. Site over verleden, heden en toekomst van Leidsche Rijn van Projectbureau Leidsche Rijn.

- Hoog Catharijne, een van de grootste overdekte winkelcentra in ons land, wordt momenteel drastisch verbouwd. Het project moet in 2019 gereed zijn.

- Bouwput Utrecht, weblog over de reconstructie van het Stationsgebied. Bij het Stationsplein komt straks - met 12.500 plekken - de grootste fietsenstalling ter wereld.

- Ook de Vechtoevers wil de gemeente aantrekkelijker maken. Zie verder de concept Visie Vechtoevers (2012).

- Utrecht Monitor 2015.

- Wijkwijzer 2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Utrecht heeft ca. 1.401 rijksmonumenten.

- De stad Utrecht heeft 3491 gemeentelijke monumenten.

- De bekendste bezienswaardigheid in Utrecht is waarschijnlijk wel de al van verre zichtbare Domtoren. Het beklimmen van de Domtoren is een bijzondere belevenis. De ruim 600-jarige Domtoren is met zijn 112 meter en 32 centimeter (inclusief windvaan) de hoogste kerktoren van Nederland. De bouw vond met enige bouwstops plaats tussen 1320 en 1382. Wanneer men alle bouwpauzes weglaat, blijkt de toren in ruim dertig jaar gebouwd te zijn. De kerktoren onderstreepte de vooraanstaande positie en de rijkdom van de Utrechtse kerk. Hij zal door de Utrechtse burgers met bewondering en trots bekeken zijn. Maar er was ook kritiek. Er waren ook burgers die de Domtoren een teken van praalzucht, ijdelheid en verspilling vonden. De grote hoeveelheid geld die met de bouw gepaard ging, had beter aan de armen en zieken besteed kunnen worden, aldus hen. Momenteel kunnen wij genieten van een uniek bouwwerk dat zijn weerga niet kent.

Op weg naar de top van de toren kom je als eerste op 12,5 meter hoogte in de Michaëlskapel, een heilige ruimte. Het was de privékapel van de Bisschop. Alvorens de vernietigende storm van 1674 plaatsvond, bestond er een verbinding tussen de kapel van de bisschop en het schip van de Domkerk. De bisschop kon op deze manier de Heilige Mis in de Domkerk bijwonen. De eerste geleding van de Domtoren is tevens gebouwd als verdedigbare wijkplaats. De muren zijn 3 tot 4 meter dik en er zijn verschillende schuilplekken.

Na 121 treden klimmen, op 25 meter kom je aan in de Egmondkapel. Deze kapel is genoemd naar de in 1559 overleden bisschop George van Egmond. Vanaf het begin van de 15de eeuw tot in 1901 was deze ruimte de woning van de torenwachter. Hij bewaakte de kostbaarheden in de toren en droeg zorg voor het uurwerk en de klokken. Tot 1880 is de noordelijke nis ingericht geweest als gelagkamer. Sinds 1982 is in de Egmondkapel een kleine expositie te zien over de toren en zijn geschiedenis, waarbij de stormachtige geschiedenis van toren en kerk uitgebreid wordt toegelicht.

Op de klokkenzolder hangt het zwaarste gelui van Nederland. Veertien luidklokken die tezamen 31.000 kilogram wegen. De klokken in de Domtoren worden nog altijd met de hand geluid. Voor het tegelijkertijd luiden zijn ruim 20 mensen 'in touw'. Na 318 treden stijgen, kom je buiten op de 70 meter-trans. Het uitzicht is hier al magnifiek. Je hebt een scherp zicht op Utrechts beroemde grachten en werven, de verschillende hofjes en binnentuinen, de eeuwenoude kerken en singels. Het bovenste gedeelte van de toren (het achtkant) noemen we de lantaarn. In de lantaarn bevindt zich het carillon van de Domtoren. In tegenstelling tot de luidklokken is het carillon bedoeld om een melodie te spelen. In het carillon hangen 50 klokken met een totaalgewicht van zo'n 26.000 kilogram. Het ritmisch aanslaan van stilhangende klokken noemen we beieren. Vandaar dat diegene die het carillon bespeelt, beiaardier wordt genoemd.

Een smalle spiltrap tegen een van de pijlers van het achtkant brengt ons naar 102 meter hoogte. We hebben nu 465 treden beklommen. Hier hebben we een prachtig uitzicht op de stad Utrecht en bij helder weer kunnen we aan de westzijde zelfs Amsterdam zien liggen. Site met actualiteiten over de Domtoren. Site over de geschiedenis van de Domtoren.

- Wellicht wereldberoemd want uniek in de wereld zijn de werven en werfkelders in de Utrechtse binnenstad. Aanvankelijk lag Utrecht aan een rivier met brede beddingen. Door het bouwen van sluizen kreeg men in 1275 de Oudegracht onder controle. Daardoor zakte het waterpeil en werden nieuwe kaden aangelegd; de huidige werven. De kelders van de woningen werden doorgetrokken. Zo zijn de typische werfkelders ontstaan. Om met paarden op de werven te kunnen komen, werden gangen aangelegd; de wedden. Er zijn er drie geweest. Eén ervan was bij Het Wed, vandaar de naam. Alleen die bij het stadhuis is er nog. Onderaan het wed stond vroeger de stadskraan. Daarmee werden goederen van de werf naar straatniveau getakeld. De gietijzeren beelden van de Winkel van Sinkel betekenden het einde van de stadskraan, want deze begaf het bij het lossen. Het fundament van de kraan is op de werf nog te zien. Onder de straatlantaarns langs de Oudegracht zijn consoles geplaatst met honderden verschillende taferelen. De werven zijn de afgelopen jaren gerestaureerd, waarbij een klein deel van de bomen is verwijderd en deels herplant. Er is voor gezorgd dat de bomen niet meer in de walmuren kunnen groeien.

- Post NL heeft rond 2010 alle postkantoren in Nederland gesloten en waar nodig ondergebracht bij andere winkels. Zo ook in 2011 het imposante hoofdpostkantoor uit 1924 aan de Neude. Dit rijksmonument is ontworpen door architect Joseph Crouwel in de stijl van de Amsterdamse School. In juni 2015 is bekend geworden dat de Centrale Bibliotheek van Utrecht in het pand wordt gehuisvest. Naar verwachting zal dit eind 2017 worden gerealiseerd. Verder komen er in het pand een versmarkt, winkels en een grote fietsenstalling.

- Musea in Utrecht: - Universiteitsmuseum Utrecht. - Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst AAMU. - Museum Bleulandinum (anatomie). - Museum Catharijneconvent (christelijke kunst en cultuur). - Museum voor het Kruideniersbedrijf. - Museum Speelklok. - Spoorwegmuseum. Reportage van een Stoomdag in het Spoorwegmuseum. - Nederlands Volksbuurtmuseum. - Museum Sterrenwacht Sonnenborgh. Centraal Museum. - Sinds 2016 is er het Nijntje Museum, de opvolger van voorheen het Dick Bruna Huis. Dit museum richt zich exclusief op gezinnen met jonge kinderen; de inrichting en het spelmateriaal zijn speciaal voor hen ontwikkeld. Peuters en kleuters ontdekken er spelenderwijs hun wereld. Het Nijntje Museum is de wereld in het klein, geïnspireerd op de prentenboeken van Dick Bruna. Wie vooral geïnteresseerd is in Dick Bruna en zijn werk kan terecht in het Centraal Museum, tegenover het Nijntje Museum. Daar is het originele atelier van Dick Bruna permanent te zien, in combinatie met een selectie uit het rijke oeuvre van Dick Bruna dat het Centraal Museum in bruikleen heeft.

- Kerken Kijken, een initiatief van een aantal Utrechtse kerken, zet gedurende de zomer de deuren van zijn kerken open voor bezoekers, inclusief rondleiding door een gids. Sinds 2010 gaan zij nog een stapje verder en kunt u ook digitaal een kijkje nemen (zie de site achter de link).

- Kerken in Utrecht.

- Overige monumentale panden in Utrecht.

- Molens in Utrecht: - Molen Rijn en Zon. - Molen De Ster.

- Het Utrechtse stadhuis aan de Minrebroederstraat beoogt in 2018 grootschalig te worden gerenoveerd. Het gebouw is namelijk te energie-onzuinig. De ramen zijn enkel glas en het dak moet beter geïsoleerd worden. Een concreet plan wordt nog uitgewerkt. Een besluit hierover volgt medio 2017.

- Het Rietveld Schröderhuis is in 1924 ontworpen door architect Gerrit Rietveld in samenwerking met opdrachtgeefster Truus Schröder. Het is het hoogtepunt van de architectuur van `De Stijl' en in 2001 in de UNESCO-lijst van Werelderfgoed opgenomen. Het huis valt sterk op door de architectuur van elkaar snijdende, horizontale en verticale vlakken, lijnen en vensters en het gebruik van de primaire kleuren rood, geel en blauw en van wit, grijs en zwart. Al snel na de bouw trok het huis, mede door de inrichting, wereldwijd de aandacht als één van de belangrijkste bouwwerken van de Moderne Architectuur. Tegenover het Rietveld Schröderhuis is nog een Rietveld-huis te bezichtigen: een modelwoning uit 1931, ingericht door Rietveld zelf (Erasmuslaan 9). Achter de Waterlinieweg in Utrecht, tegenover het Rietveld Schröderhuis, ligt een klein blokje van 4 herenhuizen. Deze huizen zijn met hun stralend witte gevels die voor meer dan de helft uit brede vensters bestaan, een toonbeeld van de zakelijke architectuur uit de 20e eeuw. Gerrit Rietveld bouwde ze in 1931 om te laten zien hoe je licht, lucht en ruimte in een woning kunt brengen.

- Ook de portiekflats aan de Robijnhof (Hoograven-Tolsteeg) uit 1958 zijn ontworpen door architect Gerrit Rietveld. Bijzonder voor die tijd was ook dat de woningen een douche hadden. Het was destijds namelijk niet ongebruikelijk dat men zich nog met een teiltje moest behelpen. Het complex van 194 sociale huurwoningen is in 2008 gerenoveerd. Na de renovatie ademt de Robijnhof weer de geest van Rietveld. Op Robijnhof 13 is een museumwoning ingericht die laat zien hoe de woningen er direct na de oplevering uitzagen. De oorspronkelijke badkamer was voorzien van een lavet dat ook als wasmachine kon worden gebruikt. De keuken met granito aanrecht was een ontwerp van Rietveld zelf. In 2008 is n.a.v. de renovatie het boek Rietvelds Robijnhof verschenen (via de link online te bestellen).

- Op de fortenpagina van de gemeente Utrecht vind je informatie over de forten De Bilt, Blauwkapel, Aan de Klop, De Gagel en Lunetten.

- Anders dan de naam doet vermoeden, heeft de enige Nederlandse paus, Adrianius, nooit in het gebouw Paushuize op de hoek van de Kromme Nieuwegracht en het Pausdam gewoond. Hij heeft het gebouw wel aangekocht en verbouwd, maar overleed voor hij het kon betrekken. Het pand is in 2010 gerestaureerd.

- Graven en begraafplaatsen in Utrecht: - Paalgraf De keizerssteentjes in de Dom. - De laatste bisschoppelijke graftombe in de Dom. - Een zeeheld in de Dom. - Graven in de Dom. - R.K. begraafplaats St. Barbara. - Begraafplaats Soestbergen.

- De 37 meter hoge watertoren op Rotsoord (aan de Vaartsche Rijn) dateert uit 1906 en is in 2015 verbouwd en herbestemd. In de toren zijn atelierruimtes, een interieurontwerpbureau met expositieruimte, een ZZP-center, een vergaderruimte, en een restaurant in de top van de toren gerealiseerd.

- Gevelstenen in Utrecht.

- In 2013 is het Minstroom-gebied aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het betreft het gebied rond het riviertje de Minstroom in Utrecht-Oost, dat in het oostelijke verlengde van de Nieuwegracht loopt. Het, aldus B&W, 'unieke en gaaf bewaard gebleven hoveniersgebied' heeft met name betrekking op de wegen (met hun bebouwing) Abstederdijk, Zonstraat, Notebomenlaan en Rembrandtkade met directe omgeving. Vanouds was dit een gebied van tuinders (destijds hoveniers genoemd), die voedsel leverden aan de stad Utrecht. Diverse hovenierswoningen en boerderijen zijn nog bewaard gebleven, met name aan de Abstederdijk, de Notebomenlaan en de Zonstraat. Aan de Rembrandtkade vinden we nog mooie voorbeelden van de architectuurstijl Amsterdamse School. Rond 1900 waren er 175 tuinderijen in Abstede. Na begin 20e eeuw is de wijk volgebouwd met arbeiderswoningen en verliest het zijn hovenierskarakter, maar kennelijk is er toch nog veel van bewaard gebleven. Voor nadere informatie zie het artikel geschiedenis van de hoveniers in Utrecht en de reportage van Maarten van Rossem over de Minstroom en de verdwenen hoveniers van Utrecht (2014).

- In 2015 is in Leidsche Rijn het Castellum Hoge Woerd gerealiseerd. Dit is een levensgrote reconstructie van een Romeins fort zoals dat daar rond het begin van de jaartelling moet hebben gestaan, compleet met kantelen, wachttorens en poorten. Het complex moet één van de culturele harten worden van de enorme VINEX-locatie. Binnen de muren zijn een stadsboerderij, een museum en een theaterpodium gevestigd. Ook kunnen er (sport-) activiteiten worden georganiseerd.

- De markante Villa Jongerius (Kanaalweg 64) dateert uit ca. 1938 en was het woonhuis van de Utrechtse zakenman Jan Jongerius. Naast het huis staat zijn vroegere fabriek met carrosserie- en constructiewerkplaatsen. De villa is door Jongerius zelf ontworpen in een eigenzinnige mix van Nieuwe Zakelijkheid en art deco-elementen. Sinds begin 21e eeuw is het pand met het er achter gelegen kantoor een rijksmonument. Restauratie is in 2012 gereed gekomen. Tegenwoordig wordt het pand verhuurd voor allerlei soorten zakelijke bijeenkomsten.

Restauratie en herbestemming van het achter de villa gelegen Jongeriuskantoor is in volle gang en wordt medio 2018 voltooid. In de imposante hal van het gebouw zijn de 60 glas-in-lood panelen met Utrechtse taferelen uit het leven en het bedrijf van Jan Jongerius teruggeplaatst. Het enorme raam van in totaal 34 m2, gemaakt door de Utrechtse glaskunstenaar Willem Mengelberg, is in 1939 door de werknemers aan hun baas geschonken ter ere van het 25-jarig bestaan van het bedrijf en het 25-jarig huwelijk van Jan en Heinnie Jongerius. De panelen zijn in november 2017 na restauratie teruggeplaatst.

Terug naar boven

Evenementen

- Evenementenkalender Utrecht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Kartfabrique staat garant voor een dag vol plezier. In een oude mengvoederfabriek vind je een racecircuit, een lasergame-arena en een cellencomplex genaamd Prison Island. Neem plaats achter het stuur van de kart en geef plankgas op het parcours. Voor de scherpschutters is er een kolossale lasergame-arena met drie verdiepingen. En voor avonturen- en puzzelliefhebbers is er sinds kort Prison Island, een cellencomplex met 24 cellen waaruit je moet ontsnappen door het oplossen van mentale en fysieke puzzels: een mix tussen Fort Boyard en Escape Room dus. Als je op het einde van de dolle rit honger hebt gekregen, kun je genieten van een buffet of driegangenmenu in Het Ketelhuis.

- Het Gagelbos ligt direct N van de wijk Overvecht. Het maakt deel uit van de Landinrichting Noorderpark: een 5900 hectare groot gebied voor recreatie en natuurontwikkeling tussen Hilversum en Utrecht. In het bos ligt de nadruk op recreatie. Beheerder Staatsbosbeheer heeft er fiets- en wandelpaden, picknickplekken en een speelbos aangelegd.

- De Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht zijn te vinden op Fort Hoofddijk. De tuin van ca. 14 hectare bestaat uit een aantal deeltuinen waar planten op verschillende manier worden gepresenteerd. Het is, ruim 370 jaar na de stichting (1639), nog steeds een universitair botanische tuin waar onderzoek en onderwijs een belangrijke plaats innemen. Maar het is inmiddels ook veel meer dan dat: een tuin voor een breed publiek om te genieten, te kijken en te leren. De collectie kent een aantal specialisaties waarvan de belangrijkste zijn: Zuid-Amerikaanse flora, Alpiene planten, Arisaema, Bromelia en Tillandsia en neotropische orchideeën.

- De 5.000 m2 grote tuinen van de Hof van Chartreuse, rond 6 monumentale panden uit 14e t/m 20e eeuw, zijn een groene enclave tussen de wijken Overvecht, Ondiep en Zuilen. Eigenares en architect Anke Colijn heeft er in 20 jaar tijd een, zoals ze het noemt, 'Supermarkt voor dieren' van gemaakt, gezien de tientallen diersoorten die hier hun voedsel vinden (o.a. insecten, vlinders, amfibieën en vogels). De tuinen zijn een beperkt aantal dagen per jaar opengesteld voor publiek.

- Nabij de Rijksmunt, aan het Merwedekanaal, is recentelijk het Muntpark ontwikkeld.

- In DOMunder beleef je onder de grond de verhalen van 2000 jaar geschiedenis van het Domplein, Utrecht en Nederland. De ontdekkingstocht gaat naar middeleeuwse kelders, waar je o.a. met een slimme zaklamp zelf op zoek gaat naar de verborgen geschiedenis. Eén van de hoogtepunten is de storm van 1674 die je in levenden lijve meemaakt.

- Kinderboerderijen: - Kinderboerderij Nieuw Rotsoord (Hoograven) is een groene oase voor rustzoekers én avonturiers. Een plek om even bij te komen onder het genot van een heerlijke kop koffie of thee en een plaats om de kinderen lekker te laten ravotten. Nieuw Rotsoord verkoopt ook scharreleieren en honing van de eigen imkerij. Op werkdagen geopend van 11.00 tot 17 uur en in de weekeinden van 13.00 tot 17.00 uur. Naast kinderboerderij is het ook een ontmoetingsplek voor jong en ouder uit de buurt.

- Speeltuinen: - Speeltuin Kameleon (Hoograven). - Speeltuin Fort Luna (Lunetten).

Terug naar boven

Beeld

- Diashow met mooie serie foto's van Utrecht van Rien Bouw.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Utrecht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Utrecht. - Utrecht Bereikbaar (verkeer). - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Wijken / wijkverenigingen: - Wijk Lunetten o.a. actualiteiten en lokale links. - Tuindorps Belang is opgericht in 1932. - Aanzet is de wijkkrant (5x per jaar) voor en door bewoners van Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt. - Leefbaar Hoograven is een initiatief van bewoners om de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie te bevorderen. - Hoogravens Belang is de Wijk- en Oranjevereniging voor de wijken Tolsteeg, Bokkenbuurt en Hoograven.

- Nieuws: - De Utrechtse Internet Courant.

- Muziek: - Het in 2014 opgerichte Willibrord Kamerkoor geeft een aantal keren per jaar een concert in de Sint Willibrordkerk. Zangers kunnen zich op projectbasis aan dit koor verbinden.

- Sport: - Utrechtse Rugby Club (URC).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Utrecht Daelwijck, - idem Kovelswade, - idem Soestbergen, - idem St. Barbara, en - idem Tolsteeg.

Reactie toevoegen