De Meern

Plaats
Dorp
Utrecht
Utrecht

de_meern_collage.jpg

De Meern, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

De Meern, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

De Meern (2).JPG

De Meern, gelegen aan de Leidse Rijn

De Meern, gelegen aan de Leidse Rijn

De Meern.JPG

Op de Zandweg in De Meern

Op de Zandweg in De Meern

De Meern (5).JPG

O.L.V. Ten Hemelopnemingkerk in De Meern

O.L.V. Ten Hemelopnemingkerk in De Meern

De Meern (3).JPG

Een blik op de tussen 1997 en 2003 gerealiseerde wijk Veldhuizen in De Meern

Een blik op de tussen 1997 en 2003 gerealiseerde wijk Veldhuizen in De Meern

De Meern (4).JPG

De Marekerk van de Protestantse Gemeente in De Meern

De Marekerk van de Protestantse Gemeente in De Meern

De Meern

Terug naar boven

Status

- De Meern is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente Utrecht. T/m 1953 gemeente Vleuten. In 1954 over naar gemeente Vleuten-De Meern, in 2001 over naar gemeente Utrecht.

- Onder het dorp De Meern vallen ook de buurtschappen Alendorp (voor een klein deel), Oudenrijn (deels) en Veldhuizen. De buurtschap Stadsdam, gelegen aan de Zandweg voor het deel O van de Langerakbrug, komt als plaatsnaam nog voor in de Provincie atlas Utrecht 2005, en is verdwenen in editie 2014. Dat is wel legitiem, omdat die bebouwing inmiddels is geïntegreerd in het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn, wijk Langerak.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Water: 1217 kopie Marne, 1261 Maren, 1282 kopie 14e eeuw beneden der Maerne, water: 1364 de Meren, water: 1380 die Maern, 1665 Maren, 1773 De Meren.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van een waterloop Marne, waarvan de monding in de IJssel in 1208 vermeld werd als Marremunde, een afleiding met -n- suffix bij het Oudnederlandse mare 'waterloop', vergelijk de waternaam Mare bij Leiden (1083 vervalst 1125-ca. 1150 iuxta flumen Marne, 1575 De maren). Op de Hoge Woerd bij Vleuten-De Meern zijn de resten gevonden van een Romeins legerkamp dat lag aan een restgeul van de Oude Rijn, ter plaatse waar de Marne aftakte.(1)

Terug naar boven

Ligging

De Meern ligt W van Utrecht, ZO van Vleuten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Meern 66 huizen met 260 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 9.000 huizen met ca. 21.500 inwoners, inclusief de recentelijk gerealiseerde grote nieuwbouwwijk Vedhuizen (die ca. 9.500 inwoners heeft). De Meern en Vleuten zijn de afgelopen jaren fors uitgebreid in verband met de realisatie van het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van De Meern, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Vleuten / De Meern / Haarzuilens / Leidsche Rijn. De vereniging heeft een Oudheidkamer: de Vicus.

- Postgeschiedenis van De Meern door Jan Sangers.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Meern heeft 16 rijksmonumenten.

- De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel heeft in 2012 de restauratie van de 16e-eeuwse dwarshuisboerderij De Balije in De Meern voltooid. In het pand zijn een kinderdagverblijf (Koko), een restaurant (Balije Park) en een woning gerealiseerd. De restauratie werd bemoeilijkt door de ondergelegen archeologische schatten: een deel van een Romeinse weg en een Romeins schip. Het resultaat is een prachtige combinatie van gebouwd en archeologisch erfgoed en een ontmoetingsplek in een nieuwe wijk.

- In 2013 is op de kruising van de Langerakbaan met 't Zand een replica van een Romeinse wachttoren gerealiseerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Meern (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Jongeren: - Iduna KPJ De Meern is een vereniging voor jongeren van 16 t/m 30 jaar die ieder jaar vele activiteiten organiseert, waaronder een tent- en schuurfeest.

- Muziek: - Muziekvereniging De Bazuin is opgericht in 1921.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Meern NH en - idem RK.

Reactie toevoegen