Vleuten

Plaats
Dorp
Utrecht
Utrecht

gemeente_vleuten_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Vleuten in ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Vleuten in ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

vleuten_collage.jpg

Vleuten, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Vleuten, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Vleuten.JPG

De Torenpleinkerk in Vleuten

De Torenpleinkerk in Vleuten

Vleuten (2).JPG

De Broederschapshuisjes in Vleuten

De Broederschapshuisjes in Vleuten

Vleuten (3).JPG

De Sint Willebrordkerk in Vleuten.

De Sint Willebrordkerk in Vleuten

Vleuten (4).JPG

De Hamtoren in Vleuten

De Hamtoren in Vleuten

Vleuten (5).JPG

Poortgebouw bij de Hamtoren

Poortgebouw bij de Hamtoren

vleuten_ridderhofstad_den_engh_als_woonplaats_geboorteplaats_in_trouwakte_1769.jpg

Bijzonder is dat Ridderhofstad Den Engh, direct O van Vleuten, in ieder geval in de 18e eeuw kennelijk ook als 'woonplaats' beschouwd is geweest; in een trouwakte uit 1769 wordt iemand vermeld als 'geboortig van Den Engh'. (collectie Leonard van Kessel)

Bijzonder is dat Ridderhofstad Den Engh, direct O van Vleuten, in ieder geval in de 18e eeuw kennelijk ook als 'woonplaats' beschouwd is geweest; in een trouwakte uit 1769 wordt iemand vermeld als 'geboortig van Den Engh'. (collectie Leonard van Kessel)

Vleuten

Terug naar boven

Status

- Vleuten is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente Utrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1953. In 1954 over naar gemeente Vleuten-De Meern, in 2001 over naar gemeente Utrecht.

- Wapen van de voormalige gemeente Vleuten.

- Onder het dorp Vleuten valt ook het grootste deel van de buurtschap Alendorp en een - qua woonbebouwing - klein deel van de buurtschap Themaat.

Terug naar boven

Ligging

Vleuten ligt W van Utrecht, NW van De Meern.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vleuten 191 huizen met 1.083 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 125/823 (= huizen/inwoners) en dorp De Meern 66/260. Tegenwoordig heeft het dorpsgebied ca. 26.000 inwoners, verdeeld in: ca. 7.000 inwoners in de oude dorpskern, ca. 18.000 inwoners in nieuwbouwwijk Vleuterweide en ca. 1.000 inwoners in het Máximapark en omgeving, waaronder buurtschap Alendorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Vleuten / De Meern / Haarzuilens / Leidsche Rijn. "De in 1981 opgerichte historische vereniging is actief op de volgende terreinen: lokale historie, genealogie, archeologie en monumenten. Voor leden en geïnteresseerden organiseert de vereniging regelmatig activiteiten. De activiteiten zijn op de website te vinden. De vereniging heeft een kenniscentrum in Vleuten, gevestigd in een van de Broederschapshuisjes (Dorpsstraat 1). Dit is echter tot augustus 2019 gesloten i.v.m. een grondige verbouwing. De vereniging geeft ieder kwartaal een tijdschrift uit, genaamd “Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering”, waarin historische artikelen worden gepubliceerd. De vereniging kan ook lezingen verzorgen, voor o.a. nieuwe bewoners, bewonersverenigingen, scholen, ouderen. Al deze activiteiten zijn alleen mogelijk door de inzet van een groot aantal vrijwilligers en betrokken leden. Hiervan hebben we er nooit genoeg. Ook jouw inzet is zeer welkom bij het medebeheer van het kenniscentrum, de redactie van ons tijdschrift, archiefwerkzaamheden of als rondleider op bijvoorbeeld De Hoge Woerd."

- Postgeschiedenis van Vleuten door Jan Sangers.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vleuten krijgt er in de komende jaren een groene ruime woonwijk bij met in totaal ca. 500 huur- en koopwoningen. Het betreft de wijk Haarzicht, die wordt gerealiseerd aan de noordwestkant van het dorp, grenzend aan het Wielrevelt en de Thematervelden. Een woonwijk met veel recreatiemogelijkheden en goede aansluitingen op het aangrenzende landelijk gebied. De woonwijk heeft zelf ook veel groen. Zo loopt diagonaal door Haarzicht het centraal gelegen Dorpspark en wordt het Bosje van Goes behouden. Haarzicht is verdeeld in 5 buurten: de Dorpsrand, het Centrale deel, de Erven, de Lanen en de Parkzoom. Elke buurt heeft zijn eigen sfeer. Er komen veel verschillende soorten woningen: rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Maar ook vrije kavels waar mensen hun eigen 'kasteel' kunnen ontwerpen en bouwen. Ook de Kees Valkensteinschool krijgt een plek in Haarzicht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vleuten heeft 25 rijksmonumenten.

- De 13e-eeuwse Hamtoren is het restant van het vroegere kasteel Den Ham.

- Kasteel / Ridderhofstad Den Engh lag in het N van de Enghlaan, voor de herindelingen van 1954 lag het op of bij de grens van de toenmalige gemeenten Haarzuilens, Vleuten en Utrecht (wat op de gemeentekaart elders op deze pagina goed te zien is). Tegenwoordig ligt de locatie direct O van Veuten, formeel op grondgebied van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De oudste vermelding van Den Engh dateert uit 1259. Helaas is het kasteel in 1896 gesloopt; in een krant uit mei 1896 staat een advertentie, waarin "50.000 oude Steenen, beste kwaliteit, afkomstig van de afbraak der Ridderhofstad Den Engh nabij Vleuten" te koop worden aangeboden.

De oorspronkelijke hoofdburcht is nu een omgracht eiland, dat in gebruik is als weiland en boomgaard. Op het terrein van de voorburcht staat een dwarshuisboerderij uit de 19e eeuw, met delen van een 17e-eeuwse voorganger en een langgerekt koetshuis. De boerderij en het eiland zijn toegankelijk wanneer restaurant Dengh! geopend is. Bijzonder is dat Den Engh in ieder geval in de 18e eeuw kennelijk ook als 'woonplaats' beschouwd is geweest; in een trouwakte uit 1769 wordt iemand vermeld als zijnde 'geboortig van Den Engh'. Zie de afbeelding elders op deze pagina. Op de locatie is in 2014 woon-werkgemeenschap Ridderhofstad Den Engh gerealiseerd, waarvoor zie Links > Zorg.

- Gevelstenen in Vleuten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het oudste nog bestaande kanaal is vermoedelijk de Vleutense Wetering, aangelegd rond het jaar 700.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vleuten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Sport: - RTC (Racefiets Tour Club) Het Kasteel Vleuten Haarzuilens is sinds de oprichting in 2004 uitgegroeid tot een sportieve en gezellige wielerclub. Gedurende de zomertijd wordt er iedere woensdagavond een rit georganiseerd waarbij telkens een andere route wordt gekozen. Het zaterdagseizoen start medio maart.

- (Woon)Zorg en welzijn: - In mei 2014 is woon-werkgemeenschap Ridderhofstad Den Engh, direct O van Vleuten en formeel net in Leidsche Rijn gelegen, feestelijk geopend. Woningcorporaties GroenWest en Portaal en Stichting Umah-hai zijn de initiatiefnemers. In 2007 won het project een prijsvraag van de gemeente Utrecht die werd uitgeschreven om deze plek een goede invulling te geven. Stichting Umah-hai is opgericht om beschermde woonplekken, betaald werk en dagbesteding te creëren voor voornamelijk mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg. De wooninitiatieven van Umah-hai hebben een vlakke organisatiestructuur, zijn familiair van opzet en staan dicht bij de maatschappij. Umah-hai maakt zich sterk voor de emancipatie en zelfredzaamheid van haar deelnemers. Stichting Umah-hai was reeds actief met wooninitiatieven in Doorn en Driebergen.

De Ridderhofstad biedt een mooie aanvulling op de al bestaande wooninitiatieven van Umah-hai. Op de locatie, vlak naast de historisch belangrijke ridderhofstad, huurt Umah-hai van de woningcorporatie 12 eenpersoons woonunits, een multifunctionele onmoetingsruimte met kantine, een professionele keuken en een hooischuur die verbouwd is tot atelier/werkplaats. Boven de hooischuur is een overdekt dakterras waar heerlijk gerecreëerd kan worden. De gemeente Utrecht en GroenWest hebben een publieke tuin met moestuin en boomgaard aan Umah-hai in beheer gegeven. Mevrouw Verdooren van woningcorporatie GroenWest: “Umah-hai werkt vanuit een mooie visie op wonen, werken en zorg verlenen. Wij zijn trots op dit mooie project.”

Naast het beschermd wonen ontwikkelt Umah-hai op deze plek dagbestedingsprojecten en wijkgerichte activiteiten, onder andere om de acceptatie van de doelgroep te bevorderen. Wethouder Jansen: “Het is goed dat mensen uit de buurt bij het gebruik van dit mooie complex betrokken worden.” - Het complex is ontworpen door Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en maakt deel uit van het Máximapark, een bijzonder park ter grootte van de Utrechtse binnenstad, gelegen aan de westkant van Utrecht, tussen Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn. Een oase waar iedereen naar hartelust kan sporten, spelen, wandelen, fietsen, luieren, picknicken en bootje varen.

- "Het Gastenhuis biedt liefdevolle, huiselijke woonzorg voor mensen met dementie. Bijzonder is dat ieder Gastenhuis, dus ook Het Gastenhuis Vleuten, wordt geleid door een zorgechtpaar, dat naast het huis woont. Daardoor leven we een beetje als een grote familie samen. Het zorgt voor korte lijntjes, een vertrouwde sfeer en binding met de buurt. Een vast team van ruim 20 medewerkers levert de dagelijkse zorg en begeleiding: van verpleegkundigen, woonzorgbegeleiders en verzorgenden IG tot en met gastvrouwen en koks die dagelijks vers koken. Wij zijn gevestigd middenin de maatschappij: in stads- en dorpskernen of woonwijken. Zodat we aanloop hebben en je er makkelijker op uit gaat. Uw autonomie en eigenheid staan voorop. U bepaalt zelf hoe u leeft, met wie u omgaat en hoe laat u thuis komt of naar bed gaat. Uw sociale contacten en liefhebberijen helpen wij u voortzetten. Uw appartement richt u in naar eigen smaak. Door onze huiselijke insteek en vaste teams kennen we elkaar goed en voelen mensen zich snel fijn en geborgen bij ons. Contact, humor, warmte, beweging en gezelligheid vinden we belangrijker dan op tijd aan tafel of in bed. Uiteraard werken we nauw samen met uw familie, huisarts, specialist en therapeuten."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vleuten NH, - idem NH kerk en - idem RK kerk.

Reactie toevoegen