doenrade_lintbebouwing_van_hoeven_met_boogpoort_en_apart_pleisterwerk.jpg

Doenrade, beeldbepalende lintbebouwing van hoeven, met boogpoort en fraai pleisterwerk

Doenrade, beeldbepalende lintbebouwing van hoeven, met boogpoort en fraai pleisterwerk