Schouwen-Duiveland

Gemeente
Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland
Zeeland

DK_20110523_5026_Renesse_swing_it_uitgaansgelegenheid_0.jpg

Schouwen-Duiveland is o.a. bekend van de swingende badplaats Renesse (foto) en de stad Zierikzee met haar 568 rijksmonumenten. Maar het eiland heeft nog ca. 30 plaatsen die de moeite waard zijn. Op onze site vindt u ze allemaal beschreven en afgebeeld.

Schouwen-Duiveland is o.a. bekend van de swingende badplaats Renesse (foto) en de stad Zierikzee met haar 568 rijksmonumenten. Maar het eiland heeft nog ca. 30 plaatsen die de moeite waard zijn. Op onze site vindt u ze allemaal beschreven en afgebeeld.

Schouwen-Duiveland Plan Tureluur.jpg

Schouwen-Duiveland, aan de zuidzijde van Schouwen is de afgelopen jaren Plan Tureluur, onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, gerealiseerd.

Schouwen-Duiveland, aan de zuidzijde van Schouwen is de afgelopen jaren Plan Tureluur, onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, gerealiseerd.

Schouwen-Duiveland Plan Tureluur kijkscherm om te turegluren.JPG

Schouwen-Duiveland, Plan Tureluur, nabij buurtschap Moriaanshoofd vindt u een kijkscherm om te kunnen ´turegluren´.

Schouwen-Duiveland, Plan Tureluur, nabij buurtschap Moriaanshoofd vindt u een kijkscherm om te kunnen ´turegluren´.

Schouwen-Duiveland Plan Tureluur bij zonsondergang.jpg

Schouwen-Duiveland, Plan Tureluur bij zonsondergang

Schouwen-Duiveland, Plan Tureluur bij zonsondergang

schouwen-duiveland_kaart_kopie.jpg

Schouwen-Duiveland is vanouds een eiland (of eigenlijk 2: Schouwen en Duiveland), maar tegenwoordig is het een schiereiland, omdat het met dammen en bruggen met het vasteland (of eigenlijk: met andere schiereilanden) is verbonden.

Schouwen-Duiveland is vanouds een eiland (of eigenlijk 2: Schouwen en Duiveland), maar tegenwoordig is het een schiereiland, omdat het met dammen en bruggen met het vasteland (of eigenlijk: met andere schiereilanden) is verbonden.

Schouwen-Duiveland

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Schouwen-Duiveland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schouwen-Duiveland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Schouwen-Duiveland is een gemeente en voormalig eiland, thans schiereiland (d.w.z. door bruggen en dammen met de vaste wal verbonden) in de provincie Zeeland. Gemeentehuis te Zierikzee.

- De gemeente Schouwen-Duiveland is in 1997 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee.

- Wapen van de gemeente Schouwen-Duiveland.

- De gemeente Schouwen-Duiveland omvat de volgende woonplaatsen (met bij de steden en dorpen tussen haakjes de afgeronde inwonertallen, inclusief die van de bijbehorende buurtschappen): de steden Brouwershaven (1.400) en Zierikzee (10.500), de dorpen Bruinisse (4.000), Burgh-Haamstede (4.500) (omvat in de praktijk de dorpen Burgh en Haamstede), Dreischor (1.000), Ellemeet (340), Kerkwerve (1.050), Nieuwerkerk (2.700), Noordgouwe (750), Noordwelle (330), Oosterland (2.400), Ouwerkerk (650), Renesse (1.600), Scharendijke (1.350), Serooskerke (300), Sirjansland (360) en Zonnemaire (800), en de buurtschappen Beldert, Brijdorpe, Burghsluis, Capelle, Den Osse, Dijkhuisjes, Elkerzee, Koudekerke, Looperskapelle, Moriaanshoofd, Nieuw-Haamstede, Nieuwerkerke Schutje, Schuddebeurs, Viane, Westenschouwen en Zijpe. Verder hebben wij ook nog pagina's aangemaakt over de voormalige buurtschappen Bloois, Bommenede, Duivendijke en Schelphoek. In totaal zijn dit 2 steden, 16 dorpen, 16 buurtschappen en 4 voormalige buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Terug naar boven

Ligging

- Schouwen-Duiveland grenst in het Z via de Oosterschelde aan Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland, in het N via het Grevelingenmeer aan Goeree-Overflakkee, in het ZO aan Tholen en in het O aan Sint Philipsland.

- De eilanden zijn via dammen en bruggen (onderdeel van de Deltawerken) met elkaar verbonden. In het W loopt de N57 van Rotterdam naar Middelburg via o.a. de Brouwersdam N van Schouwen-Duiveland en de Pijlerdam en Oosterscheldekering Z ervan. In het O loopt de N59 (v/a Zieikzee N256) van Goeree-Overflakkee naar Goes via de Grevelingendam N van Schouwen-Duiveland en de Zeelandbrug - met zijn 5 km lengte de langse brug van Nederland - Z ervan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Schouwen-Duiveland is in 1997 opgericht en als volgt samengesteld:
van de gemeente Zierikzee: 2.304 hectare met 4.270 huizen en 10.114 inwoners;
van de gemeente Westerschouwen: 5.944 hectare met 3.366 huizen en 6.217 inwoners;
van de gemeente Duiveland: 4.487 hectare met 2.130 huizen en 5.811 inwoners;
van de gemeente Brouwershaven: 4.707 hectare met 1.833 huizen en 3.939 inwoners;
van de gemeente Bruinisse: 1.266 hectare met 1.463 huizen en 3.716 inwoners;
van de gemeente Middenschouwen: 4.545 hectare met 1.131 huizen en 2.696 inwoners.

- Tegenwoordig omvat de gemeente Schouwen-Duiveland ca. 14.000 huizen met ca. 34.000 inwoners. De oppervlakte van de gemeente is ca. 231 km2 land en ca. 258 km2 water, totaal ca. 489 km2.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het huidige Schouwen-Duiveland is ontstaan uit de voormalige eilanden Schouwen in het W en Duiveland in het O. Verder waren er nog de eilanden Dreischor en Bommenede. Door natuurlijke ontwikkelingen en ingrijpen van de mens, zijn deze 4 eilanden uiteindelijk tot 1 eiland aaneengegroeid.

Een groot gedeelte van het voormalige eiland Schouwen is door geleidelijke afbrokkeling in de loop der eeuwen in de Oosterschelde verdwenen. Men schat het verlies aan land op circa 3.000 ha. Met het land gingen er ook complete dorpen ten onder, zoals Rengerskerke, Weldamme en Borrendamme. In totaal verdronken er twaalf dorpen. Het laatste dorp dat verloren ging was Koudekerke (ZO van Burgh-Haamstede), waar alleen de toren nog van overeind staat.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Schouwen-Duiveland, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD) beheert de archieven en verzamelingen van dit voormalige eiland. Je kunt in de studiezaal in Zierikzee of op de website van het archief zoeken naar antwoorden op vragen over het verre, nabije en zelfs heel recente verleden van het eiland. Het bezit van het gemeentearchief bestaat niet alleen uit archieven, maar ook uit de topografisch-historische atlas (prenten, tekeningen etc.), een fotoverzameling en een collectie audiovisueel materiaal. Daarnaast bezit het gemeentearchief een gespecialiseerde bibliotheek. - Blogs van het GASD. - GASD op Twitter.

Het gemeentearchief heeft een webpresentatie gemaakt over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Schouwen-Duiveland, met aandacht voor de mobilisatie, de achterblijvers, de vluchtelingen, oorlogshandelingen en de rantsoenering.

- Beschrijving van de historische geografie van Schouwen-Duiveland.

- Heemkundevereniging Stad en Lande is opgericht in 1939. De vereniging bestudeert de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die hier wonen en woonden, bevordert de kennis van dit gebied en zet zich in voor bevordering en behoud van de stedelijke en landschappelijke schoonheid op het voormalige eiland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tij van de toekomst (2011) is de conceptvisie die beschrijft waar de gemeente nu staat en waar zij op langere termijn heen wil op alle mogelijke gebieden.

- Schouwen-Duiveland beschikt over weinig zoet water. De Oosterschelde, Noordzee en Grevelingen zijn zout, maar doordat het gebied voor lange tijd zee was is ook het grondwater zout. Het eiland ligt voor een groot deel onder zeeniveau waardoor het zoute grondwater een opwaartse stroming heeft en door zoute kwel ook de sloten zout zijn. Er is wel zoet water aanwezig: in de duinen (drinkwatervoorziening), kreekruggen en dunne regenwaterlenzen. Deze dunne regenwaterlenzen die drijven op het zoute grondwater maken landbouw mogelijk. Daarnaast heeft het eiland een jaarlijks neerslagoverschot en zoete kwel langs de duinen. Voor het Interreg project ‘Climate Proof Areas’ is een inventarisatie gemaakt van de huidige zoetwatervoorziening op Schouwen-Duiveland en de veranderingen tot 2050. Met behulp van kennis en praktijkervaring is per deelgebied een advies opgenomen over mogelijke maatregelen voor verbetering van de zelfstandige zoetwatervoorziening.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schouwen-Duiveland heeft 859 rijksmonumenten. Bij de plaatshomepages in kwestie vind je ook de lokale rijksmonumentenlijsten en beschrijvingen en afbeeldingen van de belangrijkste bezienswaardigheden.

- Bezienswaardigheden vind je uiteraard beschreven bij de plaatsen in kwestie. Daarnaast vind je bijzondere bezienswaaridgheden in tekst en beeld van allelei plaatsen op Schouwen-Duiveland op de site van heemkundevereniging Stad en Lande.

- De musea van Schouwen-Duiveland.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Evenementenkalender Schouwen-Duiveland.

- Een bijzonder jaarlijks evenement in een aantal Schouwense dorpen is het Straô-rieën (strandrijden) in het voorjaar. Het 'Straô-rieën' was en is een folkloristisch feest dat zijn oorsprong vindt in een ver verleden en dat alleen op Schouwen bekend was. Jonge boeren en knechts reden met hun paard de zee in om de voeten van deze dieren te wassen. Na deze rituele wassing reed men terug naar het dorp om verschillende keren rond het dorp te rijden. Het rijden begint op zaterdag in Renesse 8 weken voor Pasen, en eindigt 4 weken voor Pasen in Serooskerke. Het voor Nederland unieke evenement is ingediend voor de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Na het rijden is er groot feest met o.a. ringsteken en de verkoop van 'schroosels' (platte dunne kruidenkoek). Zie ook de Uitleg over de traditie van de Straô op de dorpssite van Noordwelle. Dit evenement vindt tegenwoordig alleen nog plaats in de dorpen Burgh-Haamstede, Ellemeet, Noordwelle, Renesse, Scharendijke en Serooskerke. Vroeger hielden Elkerzee, Brouwershaven, Dreischor en Moriaanshoofd ook 'straô-feest'.

- Op de Landelijke Open Imkerijdag (op een zaterdag in juli) kun je ook op Schouwen-Duiveland enkele imkers bezoeken en je laten informeren over deze voor onze biodiversiteit zo belangrijke diertjes. Het betreft imkers in Ouwerkerk, Nieuwerkerk en Kerkwerve.

- Bij de toerfietstocht Giro di Schouwen-Duiveland (op een zondag in augustus) kun je kiezen uit de afstanden 25, 50 en 100 km. Er wordt gefietst over de fietspaden en binnenwegen. De routes zijn uitgepijld. De opbrengst is voor een jaarlijks wisselend goed doel in de regio.

- De deelnemers aan de Open Monumentendag op Schouwen-Duiveland (2e zaterdag van september) kun je vinden onder de link.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsroute (30 of 46 km) langs de 'vogelboulevard van Zeeland', van Natuurmonumenten. De wind in je haar, het weidse uitzicht over water en land en tientallen vogels in de lucht. In de trekperiodes bezoeken dagelijks 150.000 vogels de 'vogelboulevard' op zuidelijk Schouwen-Duiveland. Er broeden honderden paren kluten, strandplevieren, scholeksters, kokmeeuwen, visdiefjes, sterns, grutto’s en tureluurs. Vogels, zeehonden en kleurenpracht! Fiets door het land van verre uitzichten, zilte lucht met vogels in de lucht, met zeehonden in de Oosterschelde en geniet van de kleurenpracht van bloemen en planten.

- Buurtbus Schouwen-Duiveland rijdt door de kleinere kernen, zoals Ouwerkerk, Nieuwerkerk, Dreischor en Sirjansland, via Zierikzee. Zo verbindt deze bus de dorpen en biedt zij voor inwoners en toeristen de mogelijkheid om door te reizen naar andere bestemmingen.

- Op Schouwen-Duiveland krijgen gasten een gratis ZeelandPas gezinspas bij deelnemende verblijfsaccommodaties. Met de ZeelandPas gezinspas krijg je allerlei voordelen bij deelnemende instanties, én je kunt tijdens je verblijf ook nog eens gratis gebruik maken van een aantal buslijnen van Connexxion.

- De medewerkers van NME-centrum Schouwen-Duiveland coördineren het brede aanbod van natuur- en milieueducatie voor de scholen. Verder bedient zij ook andere doelgroepen door het aanbieden van cursussen, het organiseren van excursies en het uitvoeren van projecten. Iedereen in deze gemeente die met natuur, milieu en duurzaamheid aan de slag wil en ondersteuning nodig heeft, kan bij hen terecht. - Filmpje over wat natuur- en milieueducatie voor kinderen zoal inhoudt.

- Informatie over ca. 15 visstekken op Schouwen-Duiveland.

- Project Akkerranden Schouwen-Duiveland.

- Centree is het instrument om cultuur ‘neer te zetten’ op Schouwen-Duiveland en dat in principe het gehele jaar door. Centree is de fysieke plaats waar mensen worden uitgenodigd voor entertainment en ontmoeting. Centree heeft als doelgroepen de bewoners en de bezoekers van het eiland waarbij ‘ontmoeten’ een belangrijke functie is. Cultuurplein Centree wil het Cultureel Erfgoed vitaliseren en versterken. Op die wijze worden verleden en heden met elkaar verbonden om zo te laten zien dat het erfgoed een grote uitdaging biedt om op eigentijdse wijze te presenteren en (opnieuw) te benutten voor de interactie tussen oorspronkelijke en nieuwe factoren. Centree biedt muziek, theater, dans, beeldende kunst, film, literatuur, materieel / immaterieel erfgoed, lezingen en bijzondere ontmoetingen.

- De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in 2011 (weer) de QualityCoast Award gewonnen, waarmee zij zich (samen met Westvoorne en Goedereede) mag tooien met de kwalificatie "meest duurzame kustgemeente van Nederland". De wijze waarop deze gemeente omgaat met toeristische druk in de duinen wordt door de jury een voorbeeld genoemd voor andere plaatsen. Schouwen-Duiveland heeft gewerkt aan vermindering van kampeerplaatsen in de duinen en er is zelfs een openbare weg in het natuurgebied opgeheven. Vanaf de Park+Ride Renesse is er gratis openbaar vervoer naar het strand waardoor de verkeersdruk is afgenomen. Er wordt gewerkt met ecologisch strandbeheer. En de jury is ook zeer te spreken over het viertal bezoekerscentra over natuur, milieu, zee en Deltawerken. Voor nadere informatie, ook over de scores van andere Nederlandese badplaatsen, zie de site van QualityCoast.

- In 2010 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland ook nog als eerste gemeente in Nederland het Europese ECO XXI-keurmerk gekregen, voor duurzame ontwikkeling van een toeristisch-recreatieve regio. Dit is een erkenning voor de manier waarop zowel gemeente als toeristisch-recreatief bedrijfsleven én natuurbeheerders met natuur en milieu omspringen.

- Het Grevelingenmeer, ook wel 'de Grevelingen', is het water N van Schouwen-Duiveland en Z van Goeree-Overflakkee, tussen de Brouwersdam in het W en de Grevelingendam in het O. Het is een geliefd gebied bij recreanten, o.a. duikers. na de aanleg van de Deltawerken met o.a. de Grevelingendam (1964) en de Brouwersdam (1971) is het natuurlijke getijdesysteem in het gebied verdwenen, waardoor er een gebrek aan zuurstof in het Grevelingenmeer is ontstaan, met negatieve gevolgen van dien voor flora en fauna, visserij en recreatie. Momenteel lopen er studies naar het opnieuw creëren van getij in het Grevelingenmeer, bijv. door het maken van een (afsluitbare) opening in de Brouwersdam. Naar verwachting wordt hier in 2015 een besluit over genomen.

Er zijn nog weinig instrumenten om de economische waardering van de bescherming van biodiversiteit en Natura 2000-gebieden zichtbaar te maken; vaak wordt dit nog gezien als een economische kostenpost. Het aantonen van de sociaal-economische waarde voor de lokale en nationale economie kan helpen om het draagvlak voor bescherming van Natura 2000-gebieden te vergroten. CE Delft heeft daarom de sociaal-economische meerwaarde van de natuurgebieden Grevelingen, Het Zwin (België) en Waterdunen onderzocht. Voor de Gevelingen komt CE Delft op een totaal aan maatschappelijke baten van 533 tot 629 miljoen euro. De grootste ecosysteembaten worden verwacht op het gebied van energiewinning, visserij, recreatie, waterberging en –veiligheid, CO2-reductie en werk-gelegenheid. Zie voor meer informatie het rapport Economische waardering en verzilvering van ecosysteembaten in Natura 2000-gebieden op de site van CE Delft.

- Plan Tureluur (aan de zuidkust van Schouwen, tussen Zierikzee en Serooskerke) is een natuurontwikkelingsproject. Als onderdeel van dit project is een krekenpatroon gegraven met eilandjes en een karrenveld-achtige structuur. Verder is er een omleidingssloot gegraven en zijn er duikers geplaatst waardoor het schone brakke water van het ene naar het andere natuurgebied kan stromen. De afgegraven grond is in de Cauwersinlaag gebruikt om de zeedijk te versterken en een vogeleiland en karrenvelden te herstellen. Karrenvelden zijn ontstaan omdat bij dijkdoorbraken stroken grond werden afgegraven om klei te winnen voor het herstel van de dijk. Tussen de afgegraven met water volgelopen stroken grond, bleven hooggelegen paden over. Daar kon men dan met de kar overheen. Tevens is de grond gebruikt om sloten te dempen en een kade rond het nieuwe natuurgebied te maken.

Door het aanpassen van de waterhuishouding en het gericht vergraven van de bodem ontstaan brakwatermoerassen. In die natte open gebieden ontwikkelen zich zoutvegetaties zoals die ook op schorren te vinden zijn. Plan Tureluur is in 1991 gestart en in 2015 gereed gekomen. De Zuidkust van Schouwen is nu een groot brakwatermoeras van Europese allure met kreken en graslanden, verweven met een cultuurhistorisch landschap van karrenvelden en inlagen. De Zuidkust van Schouwen is van zeer groot belang voor internationaal bedreigde en kwetsbare diersoorten zoals kluut, tureluur, grote stern en visdief en voor zilte vegetaties met zeekraal, zeeaster en zeegerst. In totaal is ruim 1000 hectare aan nieuwe natuur aan de Zuidkust van Schouwen gerealiseerd. Bijzonder is dat het als Landinrichtingsproject is ingestoken, waardoor in een veel groter gebied van 6100 hectare ook gelijk andere doelstellingen zijn gerealiseerd voor landbouw, waterhuishouding, verkeersveiligheid, landschap en recreatie. Plan Tureluur wordt deels beheerd door Staatsbosbeheer.

- Site over de natuurgebieden op Schouwen-Duiveland van Staatsbosbeheer.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Schouwen-Duiveland. - De gemeentegids is via de link ook online te raadplegen.

- Algemeen: - De site Ik heb een Band met Schouwen-Duiveland informeert je over wat het eiland te bieden heeft op het gebied van wonen, werken en recreëren.

- Media / nieuws: - Nieuws uit Schouwen-Duiveland van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). - Nieuws uit Schouwen-Duiveland van Omroep Zeeland. - Nieuws uit Schouwen-Duiveland van huis-aan-huiskrant Ons Eiland S-D. - Huis-aan-huiskrant Wereldregio. - Radio Schouwen-Duiveland.

- Sport: - Schietvereniging Schouwen-Duiveland te Nieuwerkerk is opgericht in 1982, nadat er eerder, van 1901 tot in de jaren dertig, ook al schietverenigingen waren in dit dorp. De vereniging beschikt over 12 meter-banen, 25 meter-banen en sinds 2006 over een "half- ondergrondse 50 meter-baan met 6 schietpunten, voorzien van het ultramoderne electronische schotwaarderingssysteem van Häring. Deze baan heeft sinds de opening al vele schutters getrokken en staat in Nederland en België bekend als een uitstekende baan, wat ook blijkt uit de scores die er worden geschoten. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft nu een schietsportlocatie waar ze trots op kan zijn", aldus de site van de vereniging. (Uit de beschrijving en de naam van de vereniging maken wij op dat dit de enige vereniging in zijn soort is op het eiland en dat hun werkgebied daarmee ook gemeente-breed is. Daarom vermelden wij de vereniging, naast de pagina van het dorp, ook hier.)

RTC Schouwen-Duiveland is opgericht in 1978 en stelt zich ten doel om het toerfietsen en het mountainbiken te bevorderen en te stimuleren. Daartoe worden fietstochten in binnenland en buitenland georganiseerd en vinder er andere, veelal fietsgerelateerde, gezamenlijke activiteiten plaats. De trainingsritten gedurende het zomerseizoen starten vanaf Haamstede of Zierikzee. De RTC streeft ernaar om verdeeld over het zomerseizoen elke 2 of 3 weken een Toerclubrit te rijden. Na het zomerseizoen wordt in oktober gestart met het Mountainbike programma. Daarnaast zijn er van december tot eind februari toertochten voor Mountainbikers.

Reacties

(2)

evenementen.
toevoeging strandrijden.
Het rijden begint op zaterdag in Renesse 8 weken voor Pasen, dan de zaterdag later in Burgh-haamstede en eindigt 4 weken voor Pasen in Serooskerke. Het evenement, uniek in Nederland is aangevraagd als immaterieel cultureel erfgoed. Tijdens het evenement is er na het rijden natuurlijk een groot feest met o.a. ringsteken en de verkoop van "schroosels" (platte dunne kruidenkoek). ik heb foto's voor je beschikbaar.

Dank voor de tip Hans. Ik heb het toegevoegd. Foto's ervan zijn welkom.

Reactie toevoegen