Vlissingen

Plaats
Stad en gemeente
Vlissingen
Walcheren
Zeeland

DK_20110711_1960_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, zeevaartschool en maritiem instituut

Vlissingen, zeevaartschool en maritiem instituut

RIT_20110711_5655_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, het beeld 'Blik' bij de zeevaartschool. Voor een toelichting op dit beeld zie http://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZE13ap

Vlissingen, het beeld 'Blik' bij de zeevaartschool. Voor een toelichting op dit beeld zie http://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZE13ap

DK_20110711_1976_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, haven met loodsboot

Vlissingen, haven met loodsboot

DK_20110711_1989_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, rijkversierde gevel van het Beeldenhuis

Vlissingen, rijkversierde gevel van het Beeldenhuis

RIT_20110711_5676_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, straatbeeld rond de haven

Vlissingen, straatbeeld rond de haven

RIT_20110711_5659_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, kanonnen waken over de Westerschelde

Vlissingen, kanonnen waken over de Westerschelde

ZL gemeente Vlissingen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Vlissingen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Vlissingen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Vlissingen

Terug naar boven

Status

- Vlissingen is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, op het schiereiland Walcheren.

- Wapen van de gemeente Vlissingen.

- De gemeente Vlissingen is per 1-7-1966 vergroot met de gemeenten Ritthem en Oost- en West-Souburg en een deel van de gemeente Koudekerke.

- De gemeente omvat na deze herindeling naast de stad Vlissingen de dorpen Oost-Souburg en Ritthem, het 'dorp in de stad' West-Souburg, en de buurtschappen Groot-Abeele en Welzinge (grotendeels). In totaal zijn dit 1 stad, 2 dorpen, 1 'dorp in de stad' en 2 buurtschappen.

- De voormalige langgerekte buurtschap Lammerenburg, langs de weg Koudekerke-Vlissingen, vanouds gem. Koudekerke, is thans opgenomen in de Vlissingse wijk Lammerenburg. Genoemd naar het voormalige Huis Lammerenburg, later hofstede. Verder was er in de stad van 1946 tot 1963 het 'nooddorp' Havendorp.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Vlissingen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1235 kopie 1324 Vlissinghe, 1251 Vlissinghe.

Naamsverklaring
- Mogelijk datief meervoud (met locatieve functie) van een met het suffix -ing bij een persoonsnaam Flisso gevormd patronymicum, en dan: 'bij de dienstlieden of verwanten van Flisso'.(1)

- De publicatie 'Het ontstaan van de plaatsnaam Vlissingen' (Frank Puylaert en Joep Bremmers, 56 pag.) inventariseert de vele onjuiste theorieën over de verklaring van deze plaatsnaam, en legt ook uit hoe de vork wél in de steel zit. "Nog niet eerder is er een gedegen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de betekenis van deze plaatsnaam. Des te meer fantasierijke verhalen zijn er in de loop der tijden opgedoken: veelal mythen en legenden, tot aan volksetymologie toe. Joep Bremmers geeft je in de proloog hiervan een duidelijk overzicht.

Wij zullen trachten de echte waarheid te achterhalen van de oorsprong van de plaatsnaam Vlissingen, een samenstelling van Vliss en -ingen. Een eertijds ingeslopen denkfout heeft tot vele vergissingen geleid. Juist het duiden van de uitgang -ingen bij deze plaatsnaam, maar ook bij vele andere plaatsnamen in Nederland, zal de echte betekenis aan die plaatsnamen teruggeven. Dit ouderwets aandoende toponymisch onderzoek zal actueler blijken dan voorzien", aldus Frank Puylaert in het voorwoord. Via de link is deze publicatie ook online te lezen.

Terug naar boven

Ligging

Vlissingen ligt ZW van Middelburg, in het ZW van Walcheren, en grenst in het Z aan de Westerschelde, daar waar deze uitkomt in de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vlissingen 1.078 huizen met 7.871 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 1.045/7.665 (= huizen/inwoners) en "Buiten de Stad" 33/206. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 18.000 huizen met ca. 44.500 inwoners, waarvan ca. 13.500 huizen met ca. 34.000 inwoners in de stad (dit is inclusief de aantallen voor het 'dorp in de stad' West-Souburg, met ca. 700 huizen en ca. 1.800 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Vlissingen is ontstaan in het W van de stad, op de plek waar zich tot begin 19e eeuw nog de buurtschap Oud-Vlissingen bevond. Deze is echter in 1810 bij de uitbreiding van de vestingwerken gesloopt. De naam wordt voor het eerst vermeld in een document uit 28 mei 1247 als Vlissinghe. In dit document worden ook Ritthem en Oost-Souburg genoemd. Dit document vormt overigens de bevestiging van een officieel stuk uit 1235, zo heeft de gemeentearchivaris in 1995 ontdekt. De nederzetting heeft in 1315 stadsrechten gekregen.

Vlissingen is van oudsher een havenstad. De havenactiviteiten hebben zich in de loop der eeuwen langzaam oostwaarts verplaatst. Eerst waren er alleen havens in de stad. In de 19e eeuw werden de Buitenhaven en achter de sluizen, samen met het Kanaal door Walcheren, de Eerste Binnenhaven en Tweede Binnenhaven aangelegd, deze havens liggen nu in de wijk Stadshaven. In de Binnenhaven is de Vismijn gevestigd. Hier hebben de Arnemuidse en Vlissingse kotters hun thuishaven.

Tussen 1961 en 1964 is even ten oosten van de stad door het indijken van het Zuid-Sloe het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost gerealiseerd, ook vaak Sloegebied genoemd. Vlissingen is de derde haven van Nederland. In de haven worden, na Rotterdam en Amsterdam, de meeste goederen overgeslagen. De aan- en afvoer bedraagt ca. 20 miljoen ton.

Vlissingen en Oranje
In het verleden van de stad zijn verschillende sporen te vinden van de Oranjes. Bekend is dat Prins Willem van Oranje in 1559 in Vlissingen afscheid nam van koning Philips II, die toen definitief vertrok naar Spanje. Willem van Oranje had een verblijfplaats op de plek van het huidige Willem-III gebouw in de Oranjestraat. In 1572 was het de eerste Zeeuwse stad die openlijk koos voor Oranje en de buitenlandse vertegenwoordigers uit de stad verjoeg. Als beloning voor de steun aan de Oranjes kreeg de stad tal van voorrechten op bestuurlijk en economisch gebied. Hier schreef Prins Willem van Oranje in 1574 een brief aan zijn broers inzake steun van de opstand tegen Spanje. De Prins kocht de stad op 28 juni 1581 voor het bedrag van 144.600 gulden en op 8 augustus van dat jaar werd de Prins ingehuldigd als erfheer van de stad. Ook nu nog is er een sterke band: koningin Beatrix is markiezin van Vlissingen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Vlissingen, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- Gemeentearchief Vlissingen.

- Canon van Vlissingen.

- Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen is opgericht in 1982 en bestaat uit een groot aantal leden verspreid over heel Nederland. Deze leden dragen het Zeeuws Maritiem muZEEum en het Gemeentearchief een warm hart toe en leveren door middel van hun contributie een bijdrage aan de doelstelling van de vereniging: "het bevorderen en stimuleren van activiteiten in en om het Zeeuws Maritiem muZEEum en het Gemeentearchief". De activiteiten bestaan onder andere uit: het uitgeven van het kwartaaltijdschrift Den Spiegel*; het ondersteunen bij aankopen van voorwerpen voor de museumcollectie en het verlenen van medewerking aan het verwerven van materiaal voor het gemeentearchief; het mede bekostigen van restauraties van museumvoorwerpen; het organiseren van lezingen en excursies; het ondersteunen bij diverse activiteiten van het archief t.b.v. het vergroten van de kennis van de lokale geschiedenis.
* Vanaf jaargang 2009 tot de nummers van ca. een jaar geleden zijn de tijdschriften via de link ook online te lezen.

- Vlissingen op Wikipedia.

- Artikelen over de geschiedenis van Vlissingen, verzameld door de lokale Bibliotheek.

- Vlissingen Dronk is een online encycopedie over verleden en heden van de horeca in deze gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Nieuwe wijk Scheldekwartier.

- In 2012 is besloten dat de Marinierskazerne verhuist van Doorn naar Vlissingen, naar een terrein aan de Buitenhaven, waar firma De Dreu Onions (Havenweg 3) was gevestigd. Deze firma is uitgekocht en naar elders verhuisd. De daadwerkelijke verhuizing van de mariniers beoogt - na diverse malen uitstel - medio 2019 te gaan plaatsvinden. Het laatste nieuws over de beoogde marinierskazerne vind je hier, op de site van Omroep Zeeland. Zie ook de pagina over de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, zoals het complex gaat heten, op de site van de provincie Zeeland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vlissingen heeft 283 rijksmonumenten. Het oude stadscentrum is een beschermd stadsgezicht.

- Grote of Sint Jacobskerk (Oude Markt).

- Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans en Sint Jacobus de Meerderekerk (Singel - Brouwenaarstraat).

- Sint Jacobus de Meerdererkerk (Wilhelminastraat).

- Lutherse kerk (Walstraat).

- Begraven tot de 19de eeuw.

- Beursgebouw (Beursplein).

- Gevangentoren (Boulevard de Ruyter).

- Maritiem Instituut de Ruyter (Zeevaartschool, Boulevard Bankert - Trompweg).

- Oranjemolen (Groene Boulevard - Oranjedijk).

- Sardijntoren (Boulevard Blankert - Naereboutplein).

- De voormalige watertoren (Badhuisstraat - Spuikomweg) is herbestemd tot vakantiewoning.

- Standbeeld (uit 1841) voor Michiel Adriaansz. de Ruyter, die op 24 maart 1607 in Vlissingen is geboren. Omdat dat in 2007 400 jaar geleden was, is in dat jaar het Michiel de Ruyterjaar gevierd. Het standbeeld is in 2011 gerestaureerd.

- Aan de oude vissershaven in de binnenstad staan een standbeeld van een vissersvrouw en een standbeeld van Frans Naerebout (1748-1818), die honderden vissers en zeelieden van de verdrinkingsdood heeft gered.

- Het Zeeuws maritiem muZEEum is gevestigd in een gebouwencomplex met panden uit de 16e, 17e, 18e en 21e eeuw die door moderne architectuur op bijzondere wijze met elkaar zijn verbonden. Eén van die gebouwen is het schitterend gerestaureerde Lampsinshuis uit 1641. In dit voormalige stadspaleisje uit de Gouden Eeuw maakt u kennis met de grootse maritieme geschiedenis van Zeeland. U kunt die geschiedenis zien, horen, ontdekken en ervaren, in vier thema's: Water, Werk, Glorie en Avontuur. Water heeft Zeeland gevormd. Het bracht bedreigingen en kansen. Het water bracht ook Werk. Scheepsbouw, de beloodsing en natuurlijk de visserij. Werk had Glorie als gevolg en Zeeland bracht beroemde admiraals voort zoals Michiel de Ruyter. Het Avontuur werd omarmd door de Zeeuwen. Ze maakten spannende ontdekkingsreizen, voerden oorlog, maar haalden ook met gevaar voor eigen leven drenkelingen uit zee.

- De stad heeft 2 spoorwegstations bezeten, te weten Vlissingen-Stad (gebouwd in 1873) en Vlissingen-Haven (gebouwd in 1894). Beide stations zijn gesloopt, met uitzondering van het watergebouw van -Stad. Dit diende als wateropslag voor stoomlocomotieven. Het 8-kantige gebouwtje aan de Edisonweg 37, waarvan het waterreservoir en dak zijn verwijderd, deed lange tijd dienst als kantoorruimte voor garagebedrijf Wondergem. Echter bij de herinrichting van het industrieterrein was het watergebouw 'wegbestemd' en leek dit zeldzame industrieel erfgoed verloren te gaan. Ook in zijn ingekorte gedaante is het gebouwtje een kenmerkend industrieel object. Watergebouwen van de spoorwegen zijn in Nederland inmiddels zeer zeldzaam en dit restant is het laatste voorbeeld in Zeeland. Dankzij protest van o.a. Heemschut wordt het gebouw anno 2015 toch behouden en gerestaureerd.

- Gevelstenen in Vlissingen.

- De Joodse begraafplaats aan de Vredehofstraat is in 2012 aan de joodse gemeenschap overgedragen.

- Bunkermuseum Vlissingen.

- Jaap Hoogstraate maakt op schaal de schepen na die op de Scheldewerf zijn gebouwd.

- Museumschip Mercuur is een voormalig mijnenveger van de Koninklijke Marine. Aan boord van de Mercuur is van alles te beleven. Het schip ademt de sfeer van een marineschip in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw, de kombuis is nieuw. De Mercuur is te bezoeken op maandag en donderdag van 11:00 tot 16:00 uur. Toegangsprijs 4,- per persoon, kinderen tot 12 jaar 1,- per persoon.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2010 is er in Vlissingen het bluesfestival Scheldeblues (op een zaterdag eind januari).

- De Zeelandia-Run (op een zaterdag in mei, in 2018 voor de 33e keer), met start en finish in Vlissingen, is oorspronkelijk opgezet om vooral de thuiswonende (geestelijk) minder valide medemens een plezierige dag te bezorgen. Er komt nogal wat bij kijken om dit elk jaar weer voor elkaar te krijgen. Want niet alleen hangt aan zo'n evenement een kostenplaatje, ook moet je voldoende zijspan- en trikerijders zien te vinden die de reis naar Zeeland willen maken. Toch komt het allemaal iedere keer weer goed. Dat de passagiers echt een prachtige dag hebben, kun je alleen al zien aan die glunderende gezichten in het zijspan naast je. Dus de doelstelling wordt zonder meer bereikt. De tocht gaat over de eilanden Walcheren, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland.

- Triatlon Zeeland (begin juli).

- Rescue Vlissingen (op een woensdag in augustus, in 2019 voor de 12e keer) laat het publiek op een ontspannen manier kennismaken met alle facetten van hulpverlening. Zo ontstaat er meer begrip voor hulpverleners tijdens echte incidenten en is er wellicht interesse om zelf ook hulpverlener te worden. Het is het grootste internationale hulpverleningsevenemnt van Nederland, met meer dan 150 deelnemers. Je kunt deze dag, die tienduizenden bezoekers trekt, genieten van spectaculaire shows te land, ter zee en in de lucht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vlissingen trekt als badplaats met de Boulevards, het Nollestrand en het Badstrand jaarlijks ca. 300.000 toeristen.

- Sinds de opening van de Westerscheldetunnel (Walchteren en Zuid-Beveland - Zeeuws-Vlaanderen v.v.) in 2003, is er geen autoveer Vlissingen-Brekens meer. Daarvoor in de plaats is een voet- en fietsveer Vlissingen-Breskens gekomen, in de vorm van de Westerschelde Ferry (voorheen: (Veolia Transport) Fast Ferries).

- In Het Arsenaal kun je tal van avonturen beleven die met de zee hebben te maken. Je leidt er schipbreuk en komt er onder meer oog in oog te staan met piraten, piranha’s, haaien, roggen en het skelet van een potvis. Als afsluiting kijk je vanaf de 65 meter hoge uitkijktoren uit over Zeeland en de Westerschelde.

- Reptielenzoo Iguana is een opvangcentrum voor reptielen, amfibieën en geleedpotigen. Door overheid en particulieren worden dieren aangebracht die in beslag zijn genomen of om welke reden dan ook niet meer gewenst zijn. Een deel van de aangebrachte dieren ziet u in de tentoonstelling. Het zijn dieren die niet meer terug in de natuur kunnen, bijvoorbeeld omdat hun biotoop verwoest is of omdat ze gehandicapt zijn en een oog of een poot missen. Iguana is Europa’s grootste, geheel overdekte Reptielenzoo. Er zijn reptielen, amfibieen en insecten uit de gehele wereld te zien, waaronder kikkers, padden, salamanders, slangen, hagedissen, krokodilachtigen, schildpadden, insecten en vogelspinnen.

- Het Nollebos-Westduinpark is een natuur- en recreatiegebied van ca. 26 ha in het zuidwesten van Vlissingen. Het gebied is ingekapseld door duinen en heeft grote natuurwaarde. Ook is het een belangrijk buitengebied voor Vlissingers. Anno 2017 had een projectontwikkelaar een plan voor de realisering van 240 huisjes en een hotel in het gebied. Op 18 maart 2017 protesteerden ruim 850 Kustbeschermers tegen kustbebouwing in het Nollebos-Westduinpark door samen in een vierkant een ‘menselijk blok’ te vormen. Met de actie wilden ze de gemeente laten zien hoe het Nollebos hun aan het hart gaat en dat ze tegen aantasting en verdere bebouwing zijn. De gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 het plan afgekeurd. Dat is grotendeels te danken aan de vasthoudende inzet van Kustbeschermers die de stem van veel Zeeuwen wisten te mobiliseren. Het gevaar van grootschalige bebouwing van dit gebied is daarmee nu definitief geweken.

Terug naar boven

Eten en drinken

- De anno 2017 83-jarige Adrie Trimpe uit Vlissingen is de oudste en langst zelfstandige groenteboer van ons land. Documentairemaker Helge Prinsen is een crowdfundingsactie gestart om fondsen te werven voor de documentaire ‘Verlies kun je niet betalen’, die zij over de groenteboer wil maken. Zowel Adrie als Francien zijn inmiddels zeer slecht ter been, maar stoppen vinden ze geen goed plan. "Ik ga het liefst dood achter mijn toonbank", aldus Adrie. Onder de link vind je een reportage van Hart van Nederland, en een eerdere uitzending van Hart van Nederland. In 2015 sloeg hij namelijk eigenhandig een overvaller uit zijn zaak. Zie ook de reportage over groenteboer Trimpe door RTV Vlissingen (2014).

Terug naar boven

Beeld

- De Beeldcollectie van Gemeentearchief Vlissingen bestaat uit de Fotocollectie (foto's, prentbriefkaarten, dia's en negatieven) en de Historisch Topografische Atlas (HTA). De Fotocollectie omvat ruim 50.000 digitale afbeeldingen. Beide collecties zijn via de link te raadplegen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vlissingen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Vlissingen.

- Jeugd: - Jeugdbrandweer Vlissingen is leuk en leerzaam. Brandweermannen en -vrouwen van het lokale brandweerkorps geven oefenavonden voor jongens en meiden van 12 t/m 18 jaar over de brandbestrijding en de andere taken van de brandweer. Er zijn regionale en landelijke selectiewedstrijden. Een hoge klassering op de wedstrijden betekent doorstroming naar de landelijke finales. De jeugdbrandweer bezoekt ook andere kazernes en de alarmcentrale. De jeugdbrandweer wordt niet ingezet bij echte oproepen van de brandweer. Het is vaak wel mogelijk om vanuit de jeugdbrandweer door te stomen naar het plaatselijke brandweerkorps.

- Muziek: - Doedelzakband Inter Scaldis pipes and drums is opgericht in 1984, als eerbetoon aan de Schotse strijders van regiment The King’s Own Scottish Borderers, die in 1944 Walcheren mede hebben bevrijd.

- Sport: - s.v. Walcheren (voetbal).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vlissingen.

Reactie toevoegen