Zierikzee

Plaats
Stad
Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland
Zeeland

zierikzee_plaatsnaambord_kopie.jpg

Zierikzee is een stad in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. Het is de hoofdplaats van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Zierikzee is een stad in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. Het is de hoofdplaats van de gemeente Schouwen-Duiveland.

gemeente_zierikzee_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Zierikzee anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Zierikzee anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

zierikzee_dikke_toren_kopie.jpg

Een van de vele monumentale blikvangers in Zierikzee is de Dikke Toren (© Jan Dijkstra, Houten)

Een van de vele monumentale blikvangers in Zierikzee is de Dikke Toren (© Jan Dijkstra, Houten)

zierikzee_nieuwe_haven_kopie.jpg

Zierikzee, Nieuwe Haven (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee, Nieuwe Haven (© Jan Dijkstra, Houten)

zierikzee_de_nieuwe_haven_in_de_avondzon_kopie.jpg

Zierikzee, de Nieuwe Haven in de avondzon (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee, de Nieuwe Haven in de avondzon (© Jan Dijkstra, Houten)

zierikzee_noord_havenpoort_kopie.jpg

Zierikzee, Noordhavenpoort (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee, Noordhavenpoort (© Jan Dijkstra, Houten)

zierikzee_de_oude_burgemeesterswoning_bij_de_noord_havenpoort_kopie.jpg

Zierikzee, de oude burgemeesterswoning bij de Noordhavenpoort (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee, de oude burgemeesterswoning bij de Noordhavenpoort (© Jan Dijkstra, Houten)

zierikzee_weekmarkt_op_het_havenplein_kopie.jpg

Zierikzee, weekmarkt op het Havenplein (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee, weekmarkt op het Havenplein (© Jan Dijkstra, Houten)

zierikzee_havenplein_net_even_in_het_zonnetje_tussen_de_buien_door_kopie.jpg

Zierikzee, Havenplein, net even in het zonnetje tussen de buien door (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee, Havenplein, net even in het zonnetje tussen de buien door (© Jan Dijkstra, Houten)

zierikzee_bagijnestraat_na_een_buitje_kopie.jpg

Zierikzee, Bagijnestraat na een buitje (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee, Bagijnestraat na een buitje (© Jan Dijkstra, Houten)

zierikzee_meelstraat_met_zicht_op_het_oude_stadhuis_kopie.jpg

Zierikzee, Meelstraat met zicht op het Oude Stadhuis (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee, Meelstraat met zicht op het Oude Stadhuis (© Jan Dijkstra, Houten)

zierikzee_waar_anders_kopie.jpg

Zierikzee, waar anders! (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee, waar anders! (© Jan Dijkstra, Houten)

Zierikzee

Terug naar boven

Status

- Zierikzee is een stad in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. Het is de hoofdplaats van de gemeente Schouwen-Duiveland.

- Wapen van de voormalige gemeente Zierikzee.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Zurrikzeê.

Oudere vermeldingen
1156 kopie 13e eeuw Siricasha, 1210 kopie 14e eeuw Sirikese, 1250 Zierikshe, 1344 Zierixzee.

Naamsverklaring
Samenstelling van de persoonsnaam Siric en het Oudnederlandse aha* 'water' (vergelijk De Aa), dat zich in Zeeland ontwikkelde tot ee (vergelijk Hiddenzee). Toen men de genitief -s niet meer als zodanig herkende, werd het laatste deel opgevat als zee (leidend tot de huidige spelling met -z).(1)

Terug naar boven

Ligging

Zierikzee ligt W van Bruinisse, Z van Brouwershaven en grenst in het Z aan de Oosterschelde en de aldaar gelegen Zeelandbrug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zierikzee 1.448 huizen met 7.240 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 1.327/6.517 (= huizen/inwoners) en "Buiten de Stad of Poortambacht" 121/723. Tegenwoordig heeft de stad ca. 4.500 huizen met ca. 10.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zierikzee wordt reeds in 948 genoemd als hoofdplaats van Schouwen en Duiveland. Historische hoofdstad van Noord-Zeeland of "Zeeland beoosten Schelde" zoals deze streek oorspronkelijk heette. Ontving als zodanig in 1248 van Graaf Willem II opnieuw en uitgebreidere stadsrechten. De eerste stadsrechten waren verleend tussen 1217 en 1220 maar de precieze datum is niet bekend. De stadsrechten van deze stad zijn, zoals die van meer Zeeuwse steden, gebaseerd op de oudere stadsrechten van Middelburg.

In 1303 en 1304 wordt de stad meerdere malen belegerd door Vlaamse troepen. De Vlamingen slagen er niet in de stad in te nemen en worden uiteindelijk verslagen in de Slag bij Zierikzee op 11 augustus 1304. In 1466 vindt er een grote stadsbrand plaats. In de Tachtigjarige Oorlog wordt de stad op 8 augustus 1572 door Geuzen ingenomen. In september 1575 landen Spaanse troepen op Schouwen en Duiveland, en slaan het beleg voor de stad. De stad geeft zich over op 29 juni 1576, maar vier maanden later ontstaat er muiterij onder de Spaanse soldaten wegens achterstallige betalingen, waarna de Spanjaarden vertrekken.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden op 30 april 1917 door een verdwaalde Britse piloot zes bommen op de stad geworpen. De piloot had Zierikzee verward met Zeebrugge. Er vallen drie slachtoffers. Na de Tweede Wereldoorlog is de stad eerst in oostelijke richting met Plan Malta, daarna met de bouw van de wijk Poortambacht (Plan West) in westelijke richting uitgebreid.

De Zeelandbrug (die oorspronkelijk Oosterscheldebrug heette) is de brug van Schouwen (bij Zierikzee) naar Noord-Beveland (bij Kats), als onderdeel van de verbinding Randstad-Goes-Middelburg. Met een lengte van 5 km is het lange tijd de langste brug van Europa geweest. De later over de Taag (bij Lissabon, Portugal) en Grote Belt (Denemarken) aangelegde bruggen zijn langer. De Zeelandbrug is gereedgekomen in 1965. De brug is een alternatief voor de N57 ("dammenroute") van Rotterdam naar Middelburg.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij het Stadsmuseum. Zierikzee is de 8e monumentenstad van Nederland. De binnenstad telt honderden oude woonhuizen, bedrijfspanden en andere monumenten. Het voormalige stadhuis, gebouwd in de jaren 1550-1554, is een van de belangrijkste panden. In dit imposante gebouw is het Stadhuismuseum gevestigd. In de vaste exposities wordt de geschiedenis van de stad verteld. In de jaarlijkse wisseltentoonstellingen wordt onder andere aandacht besteed aan het werk van beeldend kunstenaars van Schouwen-Duiveland.

Het Stadhuismuseum is een museum in een museum. Bezichtiging van het gebouw is op zich al een belevenis. Vanuit de statige en rijk versierde vertrekken werd eeuwenlang de stad en het omringende platteland bestuurd. In de ruime benedenhal, de Vierschaar, zijn op de balken de wapens van de steden en de heerlijkheden van Schouwen-Duiveland te zien. De zalen op de eerste verdieping zijn in de 18e eeuw verbouwd in Lodewijk XV stijl. In deze periode zijn ook de prachtige grisailles op de schouwen geschilderd. De Antwerpse kunstenaar Martinus Geraerts maakte ze in opdracht van het stadsbestuur. Wie tenslotte de oude spiltrap naar de zolder oploopt, wacht boven een schitterende verrassing: deze verdieping wordt in zijn geheel overspannen door een indrukwekkende 16e-eeuwse kapconstructie van eiken. Aan de binnenzijde lijkt het dak van het stadhuis op een omgekeerd schip!

In de tentoonstelling staat de geschiedenis van de stad centraal. Zierikzee was (en is) het belangrijkste centrum op Schouwen-Duiveland. Hier werd de oogst van de boeren verhandeld en verscheept. Veel rijke patriciërs uit de stad bezaten boerderijen op het platteland. In het stadhuis zetelde niet alleen het stadsbestuur, maar ook de rechtbank en het oppermachtige waterschap.

Het Stadhuismuseum is na een ingrijpende verbouwing en vernieuwing in 2012 heropend. Ook de collectie van het vroegere Maritiem Museum Zierikzee is nu in het Stadsmuseum ondergebracht. De stad had ooit de voornaamste haven van Zeeland. Schippers uit de stad konden in heel Europa worden gezien. Ze voeren naar bestemmingen als Archangel, Sint Petersburg, Malaga en Genua. Sommigen zetten zelfs koers naar de Afrikaanse westkust of het Caribisch gebied. In de vaste expositie wordt het verhaal verteld van de rijke zeevaart- en handelsgeschiedenis van de stad. Een van de nieuwe elementen is de uitgezette QR-route. In de binnenstad zijn op 15 plaatsen tegels in de bestrating aangebracht met daarop een QR-code (een soort streepjescode voor de mobiele telefoon). De tegels voeren belangstellenden langs 15 historisch mooie plekken in de stad, zoals de Gasthuiskerk, Nobelpoort en een oud koopmanshuis. De codes zijn met de mobiele telefoon te scannen, waarna er informatie (tekst en video) in beeld verschijnt.

- In huis-aan-huiskrant Wereldregio, juli 2018, beschrijft gemeentearchivaris Huib Uil - met een knipoog - waarom Zierikzee een wereldstad is (zie pag. 7 onder de link).

- De tegenwoordige Slavenkas Zierikzee houdt zich vooral bezig met historisch maritieme zaken. Tot de activiteiten behoort o.a. het jaarlijks beschikbaar stellen van een kooi op De Eendracht aan een jongen of een meisje van Schouwen-Duiveland. Ook maken de oudste leerlingen van de basisscholen op kosten van de Slavenkas zeiltochten over de Oosterschelde. Oorspronkelijk is de Slavenbeurs of Slavenkas in 1735 in het leven geroepen om gevangen genomen Zierikzeese zeelui vrij te kopen, en kreeg vanwege veranderende omstandigheden in de loop van de eeuwen meer een sociaal karakter.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren verrijst in het noorden van Zierikzee de nieuwe wijk Noorderpolder, een wijk met uiteindelijk ca. 700 woningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zierikzee heeft 568 rijksmonumenten, wat in verhouding erg veel is voor zo'n kleine stad, en staat daarmee op de 8e plaats van monumentensteden in Nederland. Sinds 1971 is het oude centrum een beschermd stadsgezicht.

- Zierikzee heeft 379 gemeentelijke monumenten.

- Oorspronkelijk werd in de 15e eeuw op het Havenplein in Zierikzee een kapel gebouwd aan het voormalig gasthuis, dat vermoedelijk in de 14e eeuw gesticht werd en een onderkomen gaf aan arme vreemdelingen op doorreis en behoeftige zieken. Na de reformatie werd de kerk in 1587 eigendom van de Waalse Hervormde gemeente. Nadat de Waalse gemeente in 1613 een nieuw gebouw aan de Poststraat kreeg toegewezen, kwam de kerk in handen van de Hervormde gemeente, die het kerkgebouw in gebruik namen als tweede kerk naast de Grote Kerk. Toen de Nieuwe Kerk nog in gebruik was, werd de Gasthuiskerk de Kleine Kerk genoemd. In 1652 is de kerk uitgebreid met een galerij omdat er behoefte was aan meer ruimte. In de galerij werd onder meer de Korenbeurs ondergebracht. Het gasthuis is in 1814 afgebroken, In 1854 is achter de kerk een consistorie gebouwd. Van 1948 tot 1958 is de Hervormde (PKN) Gasthuiskerk (Havenplein 17) zowel in- als uitwendig grondig gerestaureerd. Van 1992-1994 is het interieur nogmaals hersteld en ingericht. Het huidige orgel is in 1964 gekocht bij de firma Marcussen & Søn te Aabenra, Denemarken.

- In de 17e en 18e eeuw kwamen er veel koopvaardijschepen naar de haven van Zierikzee. Daarbij waren ook Scandinavische schepen met Scandinavische bemanningen. Voor hen werd begin 18e eeuw een Lutherse kerk gesticht. Men kwam aanvankelijk bijeen op diverse locaties. De huidige en uiteindelijk definitieve kerk aan het Gat van West Noord Westen is in 1756 gebouwd. Op 18 januari 2006 werd in een feestelijke kerkdienst, waarbij het gebouwtje geheel gevuld was, het 250-jarig bestaan van dit kerkgebouw dankbaar herdacht en gevierd. De uit 1713 daterende Evangelisch-Lutherse Kerk, in de volksmond Zwanenkerk genoemd, is in 2006 gerestaureerd en Eerste Kerstdag weer in gebruik genomen. De muren hebben nog altijd last van het vele zout dat er tijdens de Watersnood van 1953 in is gekomen. Ze kregen een nieuwe pleisterlaag. Ook het houtwerk van het dak vroeg aandacht. En de zwanen op het dak zijn opgeknapt. De kerk wordt tegenwoordig ook gebruikt door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. - Site van de Evangelisch-Lutherse Gemeente.

- Christelijk Gereformeerde Kerk.

- Algemene begraafplaats.

- Molen De Hoop.

- Molen Den Haas.

- In het centrum van Zierikzee vind je nog tal van oude gevels.

- Rond de oude haven staan diverse grote patriciërswoningen.

- De Sint Lievensmonstertoren (1454) is de onvoltooide zware toren (die 137 meter hoog moest worden) van een in 1832 afgebrande reusachtige kapittelkerk. Deze toren wordt in de volksmond ook wel de Dikke Toren genoemd en lijkt als twee druppels water op de Sint Romboutstoren in Mechelen (B).

- Het 14e-/16e-eeuwse Gravensteen was oorspronkelijk een gevangenis.

- Het huis De Haene, ook wel Tempeliershuis genoemd, is een koopmanshuis uit de 14e eeuw. Het is een van de oudste bewaard gebleven panden in Nederland.

- Stadspoorten Nobelpoort (14e eeuw), Zuidhavenpoort (14e eeuw) met Banklok en Noordhavenpoort (15e eeuw).

- Het gemeentehuis van de gemeente Schouwen-Duiveland is een architectonisch hoogstandje dat geënt lijkt te zijn op het Guggenheim Museum te Bilbao. Een kenmerk ervan is dat het topzwaar lijkt doordat het naar boven toe breder uitloopt.

- Hoeve Borrendamme W van Zierikzee herinnert aan het gelijknamige dorp dat hier eens lag. In 1304 werd de stad aangevallen door de Vlamingen en werd Borrendamme daarbij grotendeels afgebrand. Ook het slot werd verwoest. Naderhand is het verschillende malen overstroomd geweest en uiteindelijk in januari 1613 door aanhoudende stormen geheel verwoest, waarna de overblijfselen van kerk en toren zijn gebruikt voor het opvullen van gaten in de zeedijken.

- Het voormalige Burgerweeshuis is alleen op afspraak te bezichtigen (stijlkamer en beeldentuin met werk van Ad en Tessa Braat).

- Museumhaven Zeeland is gevestigd in de Oude Haven van Zierikzee. In dit buitenmuseum ligt een aantal scheeps­types waarmee in vroeger tijden werd gevaren in de Zeeuwse Delta. Net buiten de Zuidhavenpoort ligt de scheepsrestauratiewerf van het museum, genaamd Stads- en Commerciewerf. Deze naam verwijst naar de maritieme historie van de stad. Op deze werf worden, door tientallen vrijwilligers, authentieke schepen gerepareerd en gerestaureerd. De werf is dagelijks toegankelijk voor zowel individuele bezoekers als groepen en is de moeite van een bezoek waard. In het gebouw is een loopbrug aangebracht, die bereikbaar is via een stalen trap. De bezoekers kunnen daardoor de werkzaamheden aan de monumentale schepen van bovenaf bekijken, terwijl de vrijwilligers intussen gewoon kunnen doorwerken. De Stads- en Commerciewerf heeft ook een museale functie. Aan de hand van foto’s, films, tekeningen en tal van voorwerpen wordt uitleg gegeven over de restauraties. Een van de paradepaardjes in de nog maar korte historie van deze scheepswerf betreft de restauratie van de ARM 17, de Arnemuiden 17. Het is de oudst bewaard gebleven Zeeuwse hoogaars: uit 1878. Medio 2006 is na jaren van noeste arbeid de restauratie van dit schip in oude glorie gereed gekomen.

Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland heeft in 2002 het gebouw inclusief de ernaast gelegen hoge loods aangekocht. De gebruiksfunctie van het gebouw was toen nog een heel andere, namelijk houtloodsen. In 2003 vingen de restauratie­werkzaamheden in de houtloodsen aan, met als doel de cultuurhistorische waarde van het pand in ere te herstellen, en om de Museumhaven een mogelijkheid te geven om schepen te restaureren en te repareren. Na een verbouwing van ruim een jaar is de nieuwe scheepsrestauratie- en reparatiewerkplaats op Open Monumentendag 2004 officieel in gebruik genomen. Zierikzee heeft er zo een attractie van allure bij.

De Stads- en Commerciewerf in Zierikzee heeft in 2005 een landelijke monumentenprijs gewonnen, namelijk de Bouwfonds Award voor Vitale Monumenten. Met deze jaarlijkse stimuleringsprijs voor het ‘vitale monument’ wil Bouwfonds de toegankelijkheid van monumenten in Nederland verhogen. Een citaat uit het juryrapport: "Wij zijn erg te spreken over de wijze waarop de oude houtloodsen een nieuwe functie hebben gekregen, die goed aansluit bij de omgeving en historie van het gebouw. De buitenkant is mooi gerestaureerd. De binnenkant is sober en elementair, maar robuust ingericht. Hierdoor kan de nieuwe functie van het restaureren van authentieke schepen goed worden uitgeoefend. Tevens is het gebouw toegankelijk geworden door er een museum te vestigen en door er rondleidingen te organiseren. Hierdoor krijgt de beslotenheid van het gebouw een open karakter." In de winter van 2009-2010 is de hoge loods verbouwd tot Grand Café De Werf. Daarbij is de buitengevel grotendeels intact gebleven en is daarbinnen een glazen wand geplaatst. Het café en het ervoor gelegen terras bieden dagelijks van 9 tot 21 uur plaats aan 150 mensen.

- Sinds 2012 is er in Zierikzee het Cameramuseum. Het Cameramuseum vertelt het verhaal over de historie en het ontstaan van de fotografie in al haar aspecten tot nu toe. Een ontdekkingstocht voor jong en ouder. Ontdek meer over de Schouwse fotografen, donkere kamer, studio, projectie en stereo. Natuurlijk komen ook veel camera’s en allerlei toebehoren aan bod. En dat alles wordt omlijst met levensechte taferelen. Ook zijn er veel doe-activiteiten te boeken voor groepen en kun je op afspraak op de foto in Zeeuwse klederdracht. "Helaas moeten wij u melden dat wij per 1 augustus 2018 het museum tijdelijk hebben moeten sluiten. De eigenaar heeft het pand verkocht. We zijn druk in bespreking over een ander pand, maar dat duurt nog even. Als daar meer duidelijkheid over is, laten wij het gelijk weten. Alle andere activiteiten, zoals de beurzen waar we staan om onze dubbele voorraad te verkopen, het aannemen van nieuwe items voor onze collectie en het verhuren van camera’s voor filmproducties gaan gewoon door." Aldus de stichting op haar site.

- Mondragon, het voormalige theater- en restaurantcomplex aan de Oude Haven, wordt na ruim 15 jaar leegstand getransformeerd tot een hoogwaardig hotel met 41 luxe suites, vier zalen, bistro, stadstuin en een restaurant. Hans Boogert van Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland heeft Mondragon in 2014 overgenomen van de plaatselijke woningbouwvereniging. "Ik zag wel mogelijkheden om hier weer iets moois van te maken. Zierikzee ligt op Schouwen-Duiveland en is een van de drukstbezochte eilanden van Zeeland. De hotelcapaciteit is hier echter beperkt, bovendien is deze locatie fantastisch. Het ligt aan de Oude Haven en is het meest gefotografeerde plekje van de stad’’, stelde Boogert bij het bekend maken van de plannen in 2017. "Het hoofdgebouw, waar vroeger een restaurant in zat, blijft behouden. Net als het bijbehorende torentje, de Herenkamer waar notabelen in het verleden bij elkaar kwamen om belangrijke beslissingen te nemen. De oude concertzaal verdwijnt. De twee naastgelegen panden worden ook gesloopt: ze verkeren in een te slechte staat.’’ De cultuurhistorische elementen zijn geïnventariseerd en worden zo veel als mogelijk in het nieuwe plan verwerkt. Hotel Mondragon is in december 2019 opgeleverd.

- Gevelstenen in Zierikzee.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Avondvierdaagse (juni, in 2019 voor de 74e keer).

- Havendagen Zierikzee (weekend in augustus).

- Wielerronde Zierikzee (op een vrijdag in augustus).

- Het gratis toegankelijke tweedaagse muziekfestival Muziek Monumentaal (voor en tijdens de Nationale Open Monumentendag, begin september, in 2019 voor de 24e keer) biedt je verschillende muziekoptredens op bijzondere binnen- en buitenlocaties, in Zierikzee en omgeving.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rond Zierikzee liggen 3 meertjes en natuurgebiedjes waar het woord 'inlaag' in voorkomt. Een inlaag is kort gezegd een waterrijk gebied tussen twee dijken, waarbij de buitenste dijk aan de waterkant vroeger instortingsgevaar had (de 'valdijk'), en de dijk landinwaarts als reservedijk diende voor als de buitenste dijk zou instorten (de 'inlaagdijk'). Het betreft: de Inlaag Zuidhoek in de polder Zuidhoek, Z van de stad, Z van het Havenkanaal; de Cauwers Inlaag, ZW van de stad; de Kisters of Suzanna's Inlaag (zoals het in de Zeeland-atlas van ANWB editie 2004 heet), of Suzanna en Stoffel Kisters Inlaag (zoals het in een PZC-artikel d.d. 11-9-2009 heet), W van de stad. In deze inlaag hebben Natuurmonumenten en het Waterschap in 2009 een vogeleiland aangelegd van steen en kiezel. Op het eiland kunnen vogels zoals de grote stern, kluut en kokmeeuw broeden. Hieraan was behoefte omdat het aantal broedparen de laatste jaren is gegroeid.

- Laco sportcentrum Schouwen-Duiveland heeft een zwembad, fitnesscentrum, spinningruimte, sauna, stoombad, zonnebank en sportcafé.

- Kinderboerderij De Punt.

- Filmtheater Zierikzee.

- Theatergroep Zierik is een vereniging van mensen met een passie voor toneelspelen en alles wat daarmee te maken heeft. Ze spelen hun voorstellingen in Theater De Verdieping in Zierikzee.

- Theaters aan Zee verzorgt theatervoorstellingen zoals cabaret, concerten, muziektheater, toneel, lezingen en kindervoorstellingen in Ritthem, Heinkenszand, Zierikzee en Renesse.

- "Brogum is een podium voor muziek, gevestigd in een voormalige stadsboerderij aan de Julianastraat in Zierikzee. We zijn in de jaren zeventig opgericht als jeugdsociëteit, maar inmiddels staan we al lange tijd bekend als een volwaardig poppodium. We bieden een programma met een breed spectrum aan genres en stijlen, waarbij we ons richten op diverse leeftijdsgroepen. Wat ook best bijzonder is: Brogum draait 100% op enthousiaste vrijwilligers!"

- Kringloopwinkel De Soepkokerij.

- In Dorcaswinkel Zierikzee verkoopt men tweedehandskleding en andere tweedehands artikelen. De verkoop komt ten goede aan Dorcas projecten. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al ca. 30 jaar mee aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zierikzee (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Stichting Zierikzee Monumentenstad maakt zich sterk voor de promotie van deze stad. Eén merk, één noemer, één gezicht. Iedereen die deze stad een warm hart toedraagt, kan zich hier thuisvoelen en is van harte welkom om mee te doen. Of het nu gaat om zitting in het bestuur, het brainstormen in projectgroepen, het actief ten uitvoer brengen van projecten of financiële ondersteuning. Alles is mogelijk en alles mag, niets moet. Door verdeling van lasten in verschillende projectgroepen (aankleding, sport, kunst, muziek etc.) kunnen buitenom bestaande evenementen het hele jaar door nieuwe (kleine) projecten worden opgestart. Laat zien waar je goed in bent. Laat zien wat jouw expertise is en trek op deze wijze nieuwe leden, werknemers, klanten en gasten aan. Kernwoorden hiervoor zijn: samen, vrijwillig en gratis. Uniek en ambitieus? Ja, absoluut! Maar wel een uitdaging die waar te maken is. Voel je ‘vriend van Zierikzee’, en doe mee. Je bent van harte welkom!" Op de site van de stichting vind je uitvoerige, actuele informatie over wat er in deze stad allemaal te zien en te doen is.

- Voortgezet onderwijs: - "Pieter Zeeman in Zierikzee is een school met open vensters, waar modern onderwijs gegeven wordt. De school richt zich op het individuele kind en zijn ouders. De school geeft veel aandacht aan het leef- en werkklimaat, zodat het aantrekkelijk is om er te leren en te werken. Pieter Zeeman heeft de volgende opleidingen voor het voortgezet onderwijs in huis: praktijkonderwijs, vmbo basis/kader, mavo, havo en vwo. Naast de standaard vakken bieden we Extra Sport, Kunst & Media, Technasium en Cambridge Engels."

- Sport: - Tennisvereniging LTC Zierikzee is een gezellige vereniging met zo'n 400 leden. Het park bestaat uit 8 smashcourt/tennisrood banen (allemaal voorzien van LED-verlichting), 2 minibanen, een beachtennisveld, een tafeltennistafel, een oefenkooi en een ruim clubgebouw met een groot terras. Vanaf alle terrassen heb je een prima (over)zicht op de banen.

- Hockeyclub Schouwen-Duiveland (HSD) is een kleine, maar zeer actieve hockeyclub uit Zierikzee, met bijna 300 leden. De club is opgericht in 1965. Het doel van de vereniging is het beoefenen van de hockeysport in een uiteraard sportieve maar tegelijk plezierige sfeer.

- Rotary / Kiwanis / Vrjimetselaars: - "Rotary Club Zierikzee is opgericht in 1953. Het is een club met een bijzonder karakter. Het is een gezellige club van vrouwen en mannen, die warm genoemd mag worden en heel actief. Actief op het gebied van dienstbaarheid aan de samenleving. Er bestaat een hoge mate van gedrevenheid om fondsen te werven voor het goede doel. Een van de leden verwoordt die gemotiveerdheid als volgt: 'Het leven met Rotary: soms denk ik weleens dat het een sadomasochistische neiging van mensen is, zich vast te leggen op beloftes en verplichtingen die ze vaak niet of nauwelijks na kunnen komen. En als het toch lukt, word je de hemel in geprezen en dan heb je het dus weer voor elkaar.

Maar toch... Rotary stimuleert wel tot het nemen van risico’s, Rotary is een leerschool en biedt een bron van nieuwe ervaringen en daagt uit tot creativiteit: het organiseren van evenementen, het bedenken van acties of het koppelen van gedachten die tot een ongehoord effect leiden. Bij de ene activiteit gaat het om teamwork, bij de andere om louter handwerk en gezelligheid en bij de volgende om scherpzinnigheid of organisatievermogen. De brainwave die een individu nodig heeft om iets voor zich te zien, het brainstormen dat een groep nodig heeft om tot een werkzaam resultaat te komen: het zijn allemaal elementen die in toenemende mate bijdragen aan het bestaansrecht van Rotary, onze Rotary, Rotary Club Zierikzee; een club om trots op te zijn!' In de afgelopen jaren heeft de Rotary Club zich onder andere ingezet voor de grote Rotaryactie wereldwijd tegen polio, een langdurig microscoopproject voor India, acties voor de School of Hope in Dhaka, het Noord- en Middenzeeuwse Rotaryproject voor Thuredrith, een hospice op Schouwen-Duiveland, en een bijdrage aan Dierenasiel Schouwen-Duiveland."

- "Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Kiwanis is georganiseerd in lokale clubs en netwerken. In 1965 is in Nederland de eerste Kiwanis serviceclub opgericht. Momenteel telt Kiwanis Nederland bijna 2100 leden in 110 clubs, in 12 regio's. Kiwanis Nederland is onderdeel van Kiwanis International, die haar roots in Amerika heeft. Kiwanis kent geen leeftijds- en beroepsbeperkingen.

Op basis van respect en onderlinge vriendschap, zetten mannen en vrouwen zich in om de minderbedeelden in onze maatschappij (lokaal of wereldwijd) een helpende hand te reiken. Gezamenlijk worden doelen bepaald en worden de nodige fondsen verkregen door het organiseren van allerlei evenementen. 'Geen woorden maar daden' is een van de karaktereigenschappen van leden van Kiwanisclubs. Onder het motto "Serving the Children of the World" streven de Kiwanisclubs naar de uitvoering van effectieve, humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen voor kinderen. Kiwanisclub Zierikzee Schouwen-Duiveland is een van de 110 Nederlandse Kiwanisclubs. Jaarlijks organiseren wij een aantal evenementen, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan diverse goede doelen op Schouwen-Duiveland e.o., maar ook dragen wij bij aan wereldwijde projecten die door Kiwanis Nederland/International worden ondersteund."

- "Een Vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende Loge, dan wel in een Loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt, samen met andere Vrijmetselaren, met behulp van Symbolen en Rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Een Vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende Broederschap gestalte kan krijgen. Een Vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, Loges genaamd. Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de Loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. Ook in Zierikzee is een Loge, namelijk Loge De Ster in 't Oosten." - Nieuws van de Loge op Facebook. De Ster in 't Oosten is een van de oudste verenigingen op Schouwen-Duiveland. De club bestond in 2015 215 jaar. Dat was voor logeleden Aad Stolk en Hans Uil reden om in 2017 het boek '215 jaar vrijmetselarij in Zierikzee' te publiceren.

- Zorg: - Buurtzorgpension Zierikzee is een tijdelijke voorziening voor iedereen die even niet thuis kan verblijven.

- Welzijn: - Odensehuis Schouwen-Duiveland in Zierikzee is een inloophuis en ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenklachten of beginnende dementie.

- Duurzaamheid: - EnergiQ betekent écht groene stroom van Zeeuwse bodem. Dus 100% Zeeuws en 100% duurzaam. Door middel van het project Postcodestroom Zierikzee kunnen ook inwoners van deze stad hieraan meedoen.

- Veiligheid: - "Het eiland Schouwen-Duiveland beschikt over 9 brandweeruitrukposten, verdeeld over de verschillende kernen. Al deze posten vallen onder de leiding van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Een van die posten is de brandweer van Zierikzee. De brandweerkazerne is gelegen aan de rand van de oude stadskern. Het korps bestaat momenteel uit 23 enthouisiaste vrijwilligers en 4 dagopstappers en heeft de beschikking over een tankautospuit, een HV1 en een personeelsbus. Sinds 1998 hebben we ook een Jeugdbrandweer."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de Algemene Begraafplaats van Zierikzee (Stapelshofweg), met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen