Someren-Heide

Plaats
Dorp
Someren
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

someren-heide_st._jozefkapel_kopie.jpg

In 2013 is in Someren-Heide bij het kerkhof de St. Jozefkapel gerealiseerd.

In 2013 is in Someren-Heide bij het kerkhof de St. Jozefkapel gerealiseerd.

someren-heide_keijepaol_kopie.jpg

Bij de Keijepaol van Someren-Heide hoort een heel verhaol, waarover je alles kunt lezen onder het kopje Bezienswaardigheden.

Bij de Keijepaol van Someren-Heide hoort een heel verhaol, waarover je alles kunt lezen onder het kopje Bezienswaardigheden.

someren-heide_shop_billboard.jpg

Sinds 2013 heeft Someren-Heide sinds 30 jaar weer een buurtsupertje. Op de foto de prijswinnaars van de kleurwedstrijd, het logo en de naam van de winkel. Ook wij vinden de naam goed gevonden. Voor nadere toelichting zie het kopje Recente ontwikkelingen.

Sinds 2013 heeft Someren-Heide sinds 30 jaar weer een buurtsupertje. Op de foto de prijswinnaars van de kleurwedstrijd, het logo en de naam van de winkel. Ook wij vinden de naam goed gevonden. Voor nadere toelichting zie het kopje Recente ontwikkelingen.

someren-heide_dorpswinkel_shop_cooperatie_certificaat.jpg

Inwoners van Someren-Heide kunnen voor € 50 een certificaat kopen van dorpswinkel SHop waarmee het ook echt 'hun' winkel wordt, maken daarmee investeringen mogelijk en krijgen invloed in het beleid. De burgemeester van Someren gaf het goede voorbeeld.

Inwoners van Someren-Heide kunnen voor € 50 een certificaat kopen van dorpswinkel SHop waarmee het ook echt 'hun' winkel wordt, maken daarmee investeringen mogelijk en krijgen invloed in het beleid. De burgemeester van Someren gaf het goede voorbeeld.

someren-heide_slimste_mens_van_de_hei_kopie.jpg

Jaarlijks is er in Someren-Heide de competitie Slimste Mens van de Hei. De winnaar kan niemand ontgaan, want die krijgt het bordje Slimste Mens van de Hei met het desbetreffende jaartal op zijn huis gespijkerd.

Jaarlijks is er in Someren-Heide de competitie Slimste Mens van de Hei. De winnaar kan niemand ontgaan, want die krijgt het bordje Slimste Mens van de Hei met het desbetreffende jaartal op zijn huis gespijkerd.

someren-heide_lijst.jpg

Someren-Heide heeft voor zo'n klein dorp best veel voorzieningen. Ze hebben zelfs een eigen politieke partij.

Someren-Heide heeft voor zo'n klein dorp best veel voorzieningen. Ze hebben zelfs een eigen politieke partij.

Someren-Heide

Terug naar boven

Status

- Someren-Heide is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Someren.

- Het dorp Someren-Heide heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Someren.

- Onder het dorp Someren-Heide vallen ook een deel van de helemaal in het Z tegen (en ook over) de Limburgse grens gelegen buurtschap De Hutten (waar vroeger een houten grenskerk heeft gestaan, waar de naam Kerkendijk naar verwijst), een deel van de buurtschap Heikant, en een klein deel van de buurtschap Vlas.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Zummere-Hei.

Naamsverklaring
Genoemd naar het toenmalige heidegebied van Someren. Naar aanleiding van de ontginning van dit gebied is het dorp Someren-Heide ontstaan.

Terug naar boven

Ligging

Someren-Heide ligt ZZW van Someren, ZW van Someren-Eind. Het Z buitengebied van het dorp grenst aan de provincie Limburg (kern Nederweert).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Someren-Heide heeft ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Omstreeks 1920 wordt begonnen met de ontginning van de Somerense Heide, voor zover gelegen ten zuiden van het dorp Someren. Gaandeweg vestigen zich "in de heide" meer bewoners afkomstig uit vele delen van het land. Zo ontstaat een kleine gemeenschap. Zij ijveren voor een eigen school en kerk. De school start op 2 april 1932 met 2 klassen in een houten gebouw. De parochie, toegewijd aan de Heilige Jozef, wordt op 28 oktober 1935 opgericht. In 1936 komt er een houten noodkerk.

Bij de benoeming van pater N. Bos tot pastoor van Someren-Heide in 1949, belooft burgemeester Boerenkamp in zijn toespraak elektrisch licht, waterleiding en een busverbinding voor het dorp. Na 10 jaar ijveren voor een nieuwe kerk legt pastoor Bos op 10 januari 1960 de 'eerste steen'. Op 21 maart 1961 wordt de kerk ingewijd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 is de coöperatieve dorpswinkel SHop (wat staat voor 'Someren-Heide ontmoetingspunt') van start gegaan. Het is gevestigd in gemeenschapshuis De Bunt. De inwoners bleken het erg op prijs te stellen als er na ruim 30 jaar afwezigheid weer een buurtsupertje in het dorp zou komen. Ook de provincie heeft het project ondersteund in het kader van leefbaarheid kleine kernen. En inwoners kunnen een certificaat kopen van €50 ter financiering van de noodzakelijke inversteringen, waarmee men ook inspraak krijgt in het beleid. De shop wordt geheel zonder betaalde krachten met ca. 30 vrijwilligers gerund en heeft een divers assortiment, met o.a. veel heerlijke verse streekproducten waaronder groente en fruit, van eigen Heise grond en omgeving.

- In Someren-Heide Zuid is de afgelopen jaren een wijkje met ca. 45 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

- Sinds 2014 ijvert een zweefvliegclub die nu nog gebruik maakt van Eindhoven Airport, voor een eigen zweefvliegveld in het buitengebied ZW van Someren-Heide, in een gebied genaamd de Boksenberg. Dit met name omdat Eindhoven Airport steeds drukker wordt en de regels er steeds strenger worden. Door beide aspecten wordt men daar beknot in de mogelijkheden. De omwonenden vinden dit om een scala aan redenen geen goed plan. Voor nadere toelichting zie de downloads onder de link. De Heienaren adviseren de initiatiefnemers (én de gemeente Someren, die er in principe welwillend tegenover staat mits uiteraard aan een reeks randvoorwaarden wordt voldaan) i.p.v. bestaande natuur op te offeren en buitengebied te verstedelijken, gebruik te maken van reeds bestaande voorzieningen in de regio, met name in Nistelrode en Venlo.

- Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren, betreffende het Z buitengebied van Someren-Heide.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Someren-Heide heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- St. Jozefkerk uit 1961 (voor de voorgeschiedenis van deze kerk zie bij Geschiedenis). In 2015 is de parochie Someren-Heide met de andere parochies van de gemeenten Someren en Asten gefuseerd tot de H. Franciscusparochie. Vooralsnog had dat nog geen gevolgen voor de St. Jozefkerk, maar in de fusieplannen is al wel rekening gehouden met een eventuele sluiting in de toekomst. Groot onderhoud aan het gebouw wordt alvast achterwege gelaten... De kerk bij de 'buren' in Someren-Eind is in dit kader in 2013 reeds afgebroken.

- Het bronzen beeld van de Tromdrager en Tromslager op de Brink is in 2003 geschonken door de heer G. van Deursen ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van fanfare Sint Jozef. De kunstenaar is Ludo Noels (België). Het beeld is vervaardigd naar een foto die bij de oprichting is gemaakt. De trommeldrager is de heer Wullems, de trommelslager de heer Van Deursen.

- Aan de Kerkendijk, ter hoogte van basisschool St. Jozef, staat de zogeheten Keijepaol. Deze paal heeft een rijke geschiedenis, die u beschreven vindt onder de link. Samengevat: in 1662 besluit men om "aan de grenzen van de Meijerij van ’s-Hertogenbosch en de Baronie van Breda naar het - toenmalige, red. - buitenland" douanepalen te plaatsen en daarbij dragonders (douaniers te paard) te laten controleren of op de handelswaren, die de grens passeerden, konvoy-of licentgelden waren betaald. Eén van die palen stond 'op de bergen', in het grensgebied van de Somerense heide en wel aan de splitsing van de handelsweg van ’s-Hertogenbosch-Helmond naar enerzijds Maarheeze-Budel-Hamont-Hasselt-Luik en anderzijds Nederweert-Weert-Roermond-Duitsland. Oftewel in de huidige buurtschap De Hutten. Als in 1795 de Nederlanden onder Frans bestuur komen, verdwijnt deze grens en daarmee ook de functie van de douanepalen. In 1898 wordt de paal in Someren-Dorp geplaatst. De renovatie van het Wilhelminaplein in 1994 was voor de gemeente aanleiding de paal te laten terugkeren naar zijn 'geboortedorp' Someren-Heide, ter gelegenheid van het 3e jubileum van carnavalsvereniging de Keijepaol in 1995.

- In 1997 is op de plek waar de Keijepaol werkelijk heeft gestaan, de 'Keijekei' geplaatst, met plaquette met toelichting m.b.t. de Keijepaol. Sinds die tijd eert de carnavalsvereniging jaarlijks een inwoner die zich langdurig inzet voor de gemeenschap van Someren-Heide met 'de Kei van de Hei'.

- De Mariakapel bij Kerkendijk 168 is in 1948 gebouwd uit dankbaarheid dat het dorp in de Tweede Wereldoorlog oorlogsgeweld bespaard is gebleven.

- Bij het kerkhof (gelegen op de splitsing Brinkweg - Herdersveld) is in 2013 de St. Jozefkapel gebouwd, door vrijwilligers en lokale bouwbedrijven. De doelstelling van de kapel is om een ruimte te bieden waar de mensen een kaarsje kunnen branden en even kunnen zitten. Er is een bijgebouwtje aangebouwd, wat heel praktisch is als opslagruimte voor materialen en werktuigen en is een fijne ruimte voor de kerkhofwerkers. De prachtige gebrandschilderde ramen zijn een ontwerp van glasatelier Joëlle d‘Alsace uit Lanaken (B) en hebben een symbolische en godsdienstige betekenis. Zij stellen de wonderbaarlijke visvangst voor met de regenboog, die door God is gegeven aan de mensen met de belofte, dat er nooit meer een zondvloed zou komen.

- In maart 2018 is Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide opgericht, met als doel het wehrmachthuisje in het dorp te behouden. Het wehrmachthuisje dient allereerst gerestaureerd te worden. De stichting heeft voor ogen om de beleving zoals die tijdens de Tweede Wereldoorlog geweest is zo veel mogelijk terug te brengen. Zodra de restauratie voltooid is moeten scholen de mogelijkheid krijgen om met leerlingen het wehrmachthuisje te bezoeken en met behulp van een digitaal schoolbord en aanwezig les- en informatiemateriaal onderwijs te geven over de Tweede Wereldoorlog. Tevens kunnen geïnteresseerden het huisje bezichtigen en informatie opdoen over de luchtoorlog boven Someren tijdens de Tweede Wereldoorlog en de rol van een wehrmachthuisje hierin.

Terug naar boven

Evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Keijepaol.

- Kofferbakmarkt (op een zondag in mei).

- Kermis (pinksterweekend).

- De semi-klassieker Omloop van de Heidehof (wielrennen, op een zondag in juni) is een omloop met een lengte van 5700 meter, voor Masters (40 tot en met 49 jaar 80 km en 50 jaar en ouder 62 km) en Amateurs A&B (tot en met 39 jaar, 103 km).

- Die Heise Bierfesten (weekend eind augustus).

- De Agrarische Dagen Someren (weekend begin september) in Someren-Heide was aanvankelijk alleen een landbouwmachinebeurs met proefvelden, in de loop van de jaren is het uitgegroeid en geprofessionaliseerd tot de enige beurs in Nederland met zoveel proefvelden waar men ook nog eens de machines in actie kan zien. Het is een voor alle landbouw- en veehouderij gerelateerde bedrijven aantrekkelijke beurs, die ca. 12.000 bezoekers trekt. 200 vrijwilligers zorgen voor de organisatie, ca. 150 bedrijven nemen eraan deel op 60 hectare landbouwgrond. - "Samen staan we sterk! Of waar een klein dorp groot in kan zijn. In de wintermaanden van 1990 ontstond bij Jan de Laat en enkele andere oud-carnavalsprinsen het idee om een evenement te organiseren dat paste bij de mensen in het dorp en bij de regionale ondernemers: een agrarische beurs! Het dorp kende destijds ook al veel verenigingen die dreven op de inzet van vrijwilligers. Maar soms was er ook gewoon behoefte aan een financiële stimulans om bijvoorbeeld een grasveld in te zaaien, nieuwe ballen te kopen, een accommodatie aan te passen.

Een lumineus idee was ontstaan: er wordt een evenement georganiseerd dat geld genereert voor de lokale clubs en verenigingen. Iedere club levert vrijwilligers aan die op hun beurt meehelpen met het organiseren en opbouwen en zo een bijdrage verdienen van de opbrengsten van het evenement. Door de jaren heen zijn de de Agrarische Dagen Someren uitgegroeid tot een gerenommeerd evenement in de branche met een breed scala aan standhouders, tal van proefvelden, uitgebreide demonstratierondes, een kennisverhogend symposium, en de verkiezing van de Innovatieprijs." De 13e editie was in 2019. Het evenement is om de paar jaar, dus de volgende editie is vermoedelijk in 2021. De geschiedenis en ontwikkeling van de Agrarische Dagen Someren door de jaren heen kun je hier lezen.

- Op een zaterdag in oktober strijden ca. 30 teams van 8 Heienaren middels 120 te beantwoorden vragen over het dorp en anderszins, om de titel Slimste Mens van de Hei.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het fietsrondje of wandelrondje Someren-Heide (17 km) is evt. op te splitsen in een rondje van 10 km en een rondje van 7 km.

- ZW van Someren-Heide ligt landgoed Boksenberg. Dit is een 167 ha groot droog naaldbos met dennen van 40 tot 50 jaar oud, dat geleidelijk een meer gevarieerd karakter zal krijgen. Er ligt een vijver in dit gebied, die gevormd is door zandafgraving. Door dit gebied, dat aansluit op de natuurgebieden van Sterksel, loopt een fietspad.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Someren-Heide, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Someren-Heide (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Someren-Heide.

- Nieuws: - Nieuws uit Someren-Heide op lokale omroep SIRIS. - Nieuws uit het dorp op de site van weekblad 't Contact.

- Belangenvereniging: - Dorpsoverleg Someren-Heide behartigt de belangen van de inwoners en bedrijven in het dorp. Zij brengt de centrale behoeften en vraagstukken die leven naar boven en zet zich in om hier samen met de inwoners en overige betrokkenen oplossingen voor te vinden.

- Dorpshuis: - Sinds 2007 bestaat Gemeenschapshuis De Bunt (Graathof 9) in de huidige vorm en opzet. De combinatie van gymzaal voor basisschool St. Jozef en een aantal zalen daar omheen waar overdag en 's avonds de nodige activiteiten plaatsvinden. In 2013 is het vernieuwde Gemeenschapshuis De Bunt geopend. Na een klein jaar verbouwen, is er een uitbreiding gerealiseerd. Hierin zijn meer ruimtes gecreëerd, voor bijvoorbeeld een winkel en een akoestische ruimte voor de fanfare en andere muziekverenigingen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Sint Jozef (Kerkendijk 81) is gevestigd in een monumentaal pand uit 1937 en is dan ook een gemeentelijk monument. - In het pand is ook Kinderdagverblijf Kerkendijk gevestigd. - Gastouderopvang De Heise Bijtjes en 't Doerakske.

- Jeugd: - Jong Nederland Someren-Heide.

- Muziek: - Fanfare en drumband St. Jozef. - Filmpjes met de nummers van het concert Hei Lights 2014.

- Sport: - Onder de site SVHS.nl vind je de lokale voetbalvereniging, korfbalvereniging en tennisvereniging. - Schietsportvereniging 't Heike.

- Senioren: - KBO afdeling Someren-Heide stelt zich tern doel het ontplooien van activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van senioren (vanaf 55 jaar), en het bevorderen van sociale contacten. Verder bieden zij de leden gevarieerde gezellige, educatieve en sportieve ontspanningsmogelijkheden aan.

- Politiek: - Lijst Someren-Heide is een lokale politieke partij die zich inzet voor alle inwoners van Someren en in het bijzonder voor de inwoners van -Heide.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Someren-Heide.

Reactie toevoegen