Heikant (Someren)

Plaats
Buurtschap
Someren
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Heikant (Someren)

Terug naar boven

Status

- Heikant is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Someren.

- De buurtschap Heikant valt deels onder het dorp Someren en deels onder het dorp Someren-Heide. Voor de postadressen valt het deel van de buurtschap dat onder het dorp Someren valt ook onder dat dorp, maar voor het Heidse deel van de buurtschap vallen de postadressen eveneens onder het dorp Someren (net als die van Someren-Heide zelf), omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek.

- De buurtschap Heikant heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heikant ligt rond de wegen Heikantstraat, Vaarselstraat, De Hoof, Dellerweg (de drie hiervoor genoemde wegen voor zover gelegen Z en W van het water Kleine Aa), Voerweg, Kuilvenweg, Kuilerstraat (het gedeelte W en NW van het kruispunt met de Zonneweg), Sneppenweg en Parallelweg (het gedeelte NO van het kruispunt met de Kuilerstraat). De buurtschap ligt ZW van het dorp Someren, ZZO van het dorp Lierop, NW van het dorp Someren-Eind, NNW van het dorp Someren-Heide, NO van het dorp Sterksel en OZO van het dorp Heeze.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Heikant omvat ca. 90 huizen met ca. 225 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Herinrichting beekdal Aa en Kleine Aa
"Waterschap Aa en Maas is in maart 2022 gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van het beekdal van de Aa tussen Asten en Someren en van de Kleine Aa tussen laatstgenoemd dorp en buurtschap Heikant. Over een traject van ruim 8 kilometer voeren we maatregelen uit voor een klimaatbestendiger en natuurvriendelijker beekdal. "Ik ben blij dat we nu van de voorbereiding naar de uitvoering gaan in dit project", zegt Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid van Waterschap Aa en Maas. "Er wordt nu een robuuster, natuurlijker watersysteem gerealiseerd dat voor boeren, burgers en natuur een verbetering betekent." Aannemer Van den Biggelaar Grond- en waterbouw BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van het waterschap. Ter voorbereiding op de werkzaamheden verwijdert de aannemer in maart 2022 het groen in het toekomstige tracé van de Aa. Juist nu bomen nog niet in blad staan, kan de aannemer de bomen goed inspecteren en flora en fauna geen onbedoelde schade toebrengen. Er zal eind 2022 vier hectare terug worden aangeplant.

Grond- en inrichtingswerkzaamheden. De grootste klus vormt het aanpassen van het beekprofiel van de Aa. Eén zijde van de beek krijgt een schuin talud (helling) met veel begroeiing, voor de natuurvriendelijke inrichting. Aan de andere zijde komt een piekbed, zodat er voldoende ruimte is om het water bij hevige regenbuien tijdelijk in het gebied af te voeren. Waar ruimte is, wordt de Aa wat breder. Ook zullen de Aa en de Kleine Aa weer meer gaan kronkelen, oftewel meanderen. Voor de natuurvriendelijke inrichting worden in de Aa onder meer vijf stuwen vispasseerbaar gemaakt. Ten noorden van Starkriet komt een nieuwe bosbeek, zodat vissen zich van de Aa naar de Eeuwselse loop kunnen verplaatsen. Meer beweegruimte is goed voor de biodiversiteit. Dit overzicht geeft een goed beeld van waar en welke maatregelen worden uitgevoerd." Naar verwachting komt het project eind 2022 gereed. (bron: Waterschap Aa en Maas, maart 2022)

Reactie toevoegen