Rijkevoort

Plaats
Dorp
Boxmeer
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

Rijkevoort

Terug naar boven

Status

- Rijkevoort is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Boxmeer. T/m 30-4-1942 gemeente Beugen en Rijkevoort. Per 1-5-1942 over naar gemeente Wanroij, in 1994 over naar gemeente Boxmeer.

- Onder het dorp Rijkevoort vallen ook de buurtschappen Hoogeind, Laageind en Papenvoort (deels).

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Blubberdam.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp grenst in het W aan Wanroij, in het N aan Haps, in het O aan Beugen, in het ZO aan Boxmeer en in het Z aan Sint Anthonis en Ledeacker, en ligt ZO van Sint Hubert en Mill, Z van Cuijk en ZW van Gennep. Door het O van de gemeente loopt de A73, van N naar ZO; halverwege takt, bij Knooppunt Rijkevoort (A73/A77), de A77 af richting het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rijkevoort 70 huizen met 463 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 650 huizen met ca. 1.650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundekring Rieckevorts Heem. "In 2009 is de winkel van de Erven Verbruggen geopend, nu als museumwinkel onder beheer bij Rieckevorts Heem. De winkel is in de regel elke laatste zondagmorgen van de maand opengesteld. Daarnaast is de winkel geopend op afspraak. Uit diverse activiteiten is de Rieckevortse Dag ontstaan, die gehouden wordt op de eerste zondag na 8 september, de oude kermiszondag. Wij zijn actief op vele gebieden, waaronder genealogie. Vele stamboomonderzoekers weten ons te vinden met hun vragen. Vele akten (geboorten, overlijden) hebben we in kopievorm beschikbaar. Ook is er al veel in elektronische vorm beschikbaar. Zo’n 1000 bidprentjes telt onze collectie, van personen, geboren dan wel overleden in Rijkevoort. Ook andere verzamelingen gedachtenisprentjes worden regelmatig aan ons geschonken. Rieckevorts Heem is een kleine, maar zeer actieve vereniging, die in gemoedelijke sfeer eenmaal per maand bijeenkomt. Interesse? Neem dan eens contact op met iemand van onze vereniging, wij vertellen u graag over een en ander. Of mail naar info@rieckevortsheem.nl."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rijkevoort heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Sinds eind 15e eeuw bestond in Rijkevoort een kapel die gewijd was aan Sint Rochus. Het was geen volwaardige parochiekerk. De kerk viel onder de parochie van Beugen: trouwen en dopen gebeurde aldaar. Weliswaar kwam tweemaal per week een Karmeliet vanuit Beugen naar het dorp om er de mis op te dragen, maar op hoogtijdagen moest men eveneens naar Beugen toe. In 1648 is de kapel door het Staatse gezag aan de eredienst onttrokken. Pas in 1722 wordt het dorp verheven tot een zelfstandige parochie en komt er een schuurkerk. Omstreeks 1800 krijgen de katholieken hun kapel weer terug. Van 1819-1820 is de kapel ingrijpend vergroot, waarbij enkel het koor behouden blijft.

In 1888 wordt de nieuwe, huidige neogotische Rochuskerk (Meester van den Bergplein 8) gebouwd, naar ontwerp van architect Johannes Kayser. In 1927 wordt de kerk opnieuw vergroot, nu door vader en zoon Caspar en Joseph Franssen. Aangezien het aantal parochianen blijft groeien, stelt men in 1956 voor om de kerk te slopen en door een nieuwe te vervangen. Dit is echter niet doorgegaan, zodat de kerk uit 1888 behouden is gebleven. Sinds 2010 vallen kerk en geloofsgeemenschap onder de streekparochie "Maria Moeder van de Kerk", bestaande uit 14 geloofsgemeenschappen en kerken. In 2012 maakt de parochie het voornemen bekend om 9 van deze kerken te sluiten. Gehandhaafd blijven volgens dit plan de 4 kerken te Sint Anthonis, Wanroij, Overloon en Oeffelt, en de kapel te Groeningen. De kerk in Rijkevoort is in 2016 aan de eredienst onttrokken.

- Korenmolen Luctor et Emergo. - Sinds 1986 wonen Jos en Yolande Vesters in het molenhuis naast de molen. Ze hadden een huis in Amsterdam, maar zochten een groter pand om op te knappen. Bij toeval stuitten ze op het rijksmonumentale molenhuis uit 1912 in Rijkevoort. Toen ze erin trokken, verkeerde het nog bijna in dezelfde staat als toen het gebouwd was. Het pand was stevig, stond niet op instorten, maar verder was alles aan een enorme opknapbeurt toe. "Die hebben we de woning gegeven. Omdat we het fijn vonden in een mooi huis te leven. En omdat wij het waardevol vinden dit Nederlands erfgoed door te geven aan de volgende generatie", aldus Jos en Yolande. Sinds 2012 runt Yolande op de begane grond van de woning restaurant 't Molenhuys.

- "Museumwinkel Erven Verbruggen in Rijkevoort (Kapelstraat 20) is een nostalgisch winkelmuseum. Sinds de broers Herman en Wim Verbruggen hun winkel sloten in 1982 heeft de tijd er stilgestaan. In de oude toonbanken en vitrines van rond 1914 staan alle producten van weleer uitgestald. Museumwinkel Erven Verbruggen is in beheer van heemkundevereniging Rieckevorts Heem en is het gehele jaar door op afspraak te bezoeken. Een bezoek aan het winkelmuseum is mooi te combineren met een bezoek aan de tegenover gelegen korenmolen. Een horecagelegenheid voor het nuttigen van een hapje en drankje ligt eveneens op loopafstand. In de museumwinkel worden de etalages regelmatig ‘ververst ‘. Heb je ook een verzameling of collectie die voor een breder publiek interessant is? Neem dan contact met ons op, wij stellen graag ruimte beschikbaar!"

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Bellebloazers. - De nummers van de Blubberdamse Liedjesaovend sinds editie 2008 kun je onder de link terugluisteren, en desgwenst meezingen ;-)

- Lentekermis (gedurende 4 dagen vanaf Hemelvaartsdag).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Rijkevoort behartigt de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van het dorp en buurtschap Rijkevoort-De Walsert op het gebied van leefbaarheid en eigenheid van de kern. Wij zijn een schakel tussen onze inwoners en de gemeente Boxmeer. Enerzijds als spreekbuis voor de collectieve belangen van ons dorp, anderzijds als klankbord voor de gemeente. Als dorpsraad staan wij ook voor handhaving van primaire basisvoorzieningen zoals basisschool en peuterspeelzaal, winkels, horeca, sport- en recreatieve voorzieningen, woningbouw enz. Door deze voorzieningen moet het voor onze inwoners, in alle leeftijdsgroepen, aantrekkelijk zijn en blijven om er te wonen. Andere zaken waar wij ons voor inzetten zijn het in stand houden en verbeteren van de verkeersveiligheid, de groenvoorzieningen, openbare verlichting, speelplaatsen en dergelijke."

- Dorpshuis: - "Dorpshuis De Poel is het bruisende dorpshart van de gemeenschap in Rijkevoort, waar zich het culturele en sociale leven afspeelt. Het dorpshuis is in 2013 grondig gerenoveerd. Dorpshuis De Poel is de ontmoetingsplaats van het verenigingsleven en een multifunctioneel centrum voor alle leeftijden. Voorbeelden van gebruikers/verenigingen zijn de fanfare, de drumband, diverse koren, diverse dansgroepen, jeugdclub de Zonnepitjes, Stichting Jeugdwerk, de KBO, SWOGB, toneelvereniging ToVeRij, de Dorpsraad, CV De Bellebloazers, teken- en schildercursus enz. De activiteiten die door deze verenigingen worden georganiseerd worden goed bezocht door alle verschillende leeftijdsgroepen in het dorp (kinderen, tieners, (jong)volwassenen en bejaarden). Bijna iedere dag en avond worden er activiteiten door verschillende verenigingen voor verschillende doelgroepen in ons dorpshuis De Poel georganiseerd. Op deze manier ontmoeten dorpsbewoners elkaar, ontstaan er nieuwe contacten en ontstaat er meer samenhang/verbondenheid tussen de verenigingen."

- Onderwijs: - Basisschool Klimop.

- Muziek: - Fanfare Sint Rochus, inclusief de onderdelen DMR en slagwerkgroep, is in 2016 opgegaan in Showband MixureMusic.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Toxandria.

- Zorg: - Zorgboerderij 't Spiek. - Doe boerderij An 't Hoag.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Rijkevoort.

Reactie toevoegen