Oeffelt

Plaats
Dorp
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

oeffelt_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oeffelt is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Boxmeer. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1993.

Oeffelt is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Boxmeer. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1993.

NB gemeente Oeffelt in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Oeffelt in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Oeffelt in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Oeffelt

Terug naar boven

Status

- Oeffelt is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1993. In 1994 over naar gemeente Boxmeer, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

- Wapen van de voormalige gemeente Oeffelt.

- Onder het dorp Oeffelt vallen ook de buurtschappen De Rijtjes, Hoogeind, Krolhoek en Werveld (deels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1100 Vflo, 14e eeuw Hoeffelt, 1527 Ouffell, 1573 Oeffel, 1773 Oeffelt, 1803-1820 Oeffeld, "tijdens het Pruissisch bestuur Uffelt".

Naamsverklaring
"Samenstelling van lo 'licht, open bos' en de vogelnaam (Oudnederlands) ûf 'uil', vergelijk het Oudhoogduitse ûfo 'uil'. Het eerste deel is ook geduid als een persoonsnaam Uffo, maar de oude vormen geven hiervoor geen aanleiding. De -t is later toegevoegd, vergelijk Kreielt."(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp de Leemkuul, en de carnavalsvereniging heet De Leemknèjers. Beide namen hebben te maken met de steenfabriek die vroeger in Oeffelt heeft gestaan. De stenen werden gemaakt van klei oftewel leem. De stenen moesten ook worden gevormd = knèjen. De klei werd bij de Maas weggehaald, waar zodoende een leemkuul ontstond.

Terug naar boven

Ligging

Oeffelt ligt ZO van Cuijk, N van Boxmeer en grenst in het N en O aan de Maas. O langs het dorp loopt de beek Oeffeltse Raam, die helemaal tot aan Vierlingsbeek loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft dorp en gemeente Oeffelt 151 huizen met 910 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Heem en Historie Oeffelt (die voor zover ons bekend nog geen website heeft), p/a Harrie de Bruijn (secretaris), Beatrixstraat 31, 5441 AX, tel. 0485-361245, e-mail heemhistorieoeffelt@gmail.com.

- Verhalen over de geschiedenis van Oeffelt op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oeffelt heeft 13 rijksmonumenten.

- Oeffelt heeft 5 gemeentelijke monumenten.

RK kerk
"Het afdragen van kerkelijke belastingen werd in een belastinglijst vastgelegd. Zo blijkt uit een belastinglijst in de periode van 1100 tot 1400 van de abdij van Echternach dat er in Brakel* een kerk stond, toegewijd aan Salvator Mundi (Verlosser der Wereld). Een acte uit 1242 vermeldt ene Joannes de Bracle als pastoor. In kerkelijke stukken van het bisdom Luik en nadien in die van het aartsdiakenaat Xanten staat telkens de naam van de Oeffeltse kerk Salvator Mundi vermeld. Vanaf 1440 raakt de heerlijkheid en de stad Gennep steeds meer onder invloed van de Kleefse hertogen. Waarschijnlijk is het door de wereldse verstrengeling van Gennep met Oeffelt en Kleef, dat het dorp begin 17e eeuw bij het Bisdom Keulen wordt gevoegd.

Tijdens de 30-jarige oorlog trekken Croatische huurlingen al plunderend rond en houden ook huis in Oeffelt. Kort na het vertrek van deze plunderaars breekt in 1644 de pest uit in het dorp. Er blijven nog slechts 3 volledige gezinnen over. Het dorp herstelt zich van deze rampen en rond 1685 is de nederzetting weer gegroeid tot 250 inwoners. * De parochie Brakel was door de Oeffeltse beek in tweeën gesplitst. Het noordelijk gedeelte heette Brakel en het gebied ten zuiden van de beek heette Oeffelt. In de loop der eeuwen is de laatste naam gaan overheersen en is de naam Brakel als dorpsnaam geheel verdwenen.

De reformatie in de Republiek geldt niet voor Oeffelt, omdat dit dorp behoort aan de Heren van Kleef en Brandenburg, die voorstanders zijn van godsdienstvrijheid. De inwoners kunnen hun roomse religie gewoon blijven uitoefenen, de pastoor en de kapelaan kunnen op hun post blijven en de parochie behoudt haar bezittingen. Maar de omliggende plaatsen Cuijk, Haps en Beugen mogen hun kerken, die aan de protestanten vervallen, niet meer gebruiken. Als oplossing voor de gelovigen uit de omliggende dorpen wordt in overleg een boerderij op de grens met Cuijk “het kerkehuus” als kerkhuis gebruikt (1667). Tot 1854 maakt men gebruik van de oude kerk. Deze is echter in de eerste helft van de 19e eeuw slecht onderhouden. De arme bevolking kan te weinig opbrengen en het gemeentebestuur is te zuinig om voldoende middelen aan de kerk ter beschikking te stellen. Bovendien is het kerkje te klein geworden. Er is maar plaats voor 200 mensen. Men besluit een nieuwe kerk te bouwen, want herstel van de oude kerk is te duur en levert geen extra plaatsen op.

Op de plek van de oude kerk verschijnt een prachtig nieuw gebouw in neogotische stijl van de beroemde architect Dr. Cuijpers uit Roermond. Deze in de volksmond “Cuijperskerk” genoemd, wordt 29 augustus 1864 plechtig gewijd door Mgr. Deppen. De naam van de kerk wordt dan “Zoete Naam Jezus”. In oktober 1944 wordt dit prachtige bouwwerk tijdens de gevechten om Oeffelt door de Duitsers opgeblazen. Er rest dan nog slechts een ruïne van dit historisch kerkgebouw. Na de verwoesting vinden de kerkdiensten eerst plaats in de zaal van mevr. Van Kempen en daarna in een schuur aan de Hogehoek. Direct na de oorlog wordt er op de hoek Lieting/Kerkstraat-Noord een noodkerk gebouwd met 300 zitplaatsen. De nieuwe, huidige RK kerk Zoete Naam Jezus (Kerkplein 3) komt in 1955 gereed, naar ontwerp van architect N. v.d. Laan. In 1989 wordt de naam “Zoete Naam Jezus” van de kerk veranderd in San Salvatorkerk. De huidige kerk heeft op het priesterkoor de nodige veranderingen ondergaan: het priesterkoor is veel groter geworden; er is een nieuw altaar geplaatst; de kale wand van het priesterkoor is voorzien van een twee wandschilderingen van de Poolse schilder R. Biaiek. Voorwaar 2 fraaie kunstwerken." Aldus de Commissie 50 jaar Kerkgebouw Oeffelt.

In 2018 is het exterieur van de kerk gerestaureerd door restauratiebedrijf Van Dinther uit Schaijk. De hele kerk is eind jaren vijftig van de vorige eeuw opgetrokken uit mergelsteen. Veel kerken langs de Maas zijn opgetrokken uit mergel, omdat die stenen makkelijk via de rivier vanuit Maastricht konden worden aangevoerd. De goten van de hoofdbouw zijn gerestaureerd en dakpannen zijn uitgerepareerd, wat betekent dat de slechte pannen vervangen. Ook het zogeheten paramentwerk aan de topgevels is vernieuwd. Een deel van de mergelstenen aan de gevels was aan vervanging toe. Daarvoor hebben ze mergelstenen uit de groeve in het Zuid-Limburgse Sibbe laten komen. Ook de voegen zijn gerestaureerd. Bij andere steensoorten hakken ze de voegen uit. Maar daarvan zouden de mergelblokken te veel beschadigen. Daarom zijn de voegen hier uitgefreesd. De San Salvatorkerk in Oeffelt valt tegenwoordig onder de Parochie Maria, Moeder van de Kerk, die in 2010 is ontstaan door een samenvoeging van 14 kleine geloofsgemeenschappen.

Molen
Molen De Vooruitgang (Molenstraat 4b) is een ronde stenen beltmolen uit 1913 en is daarmee een van de jongste molens van Nederland. Tot in de Tweede Wereldoorlog stond op korte afstand van De Vooruitgang een tweede molen. Beide molens werden echter zwaar beschadigd. Alleen De Vooruitgang is hersteld. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg De Vooruitgang als eerste molen in Nederland fokwieken volgens het systeem Fauël. In 1953 is hij echter onttakeld en ingericht als meelfabriek. Al na een jaar is de molen uitgebrand. Eind jaren zeventig koopt de gemeente Oeffelt de romp. In 1986/87 is De Vooruitgang draaivaardig gemaakt. In 1993 volgde maalvaardig herstel. De Vooruitgang is uitgerust met 1 koppel 16der kunststenen, waarmee door vrijwillige molenaars graan wordt gemalen.

Bij een controle in september 2019 zijn ernstige gebreken aangetroffen aan het gevlucht, het metselwerk en de togen. Er ontbraken ook enkele voorzieningen zoals een aansluiting op het waternet. Er is tevens behoefte aan uitbreiding van de capaciteit voor lesavonden. De molen is sindsdien niet meer in gebruik. Met behulp van een subsidie van de provincie Noord-Brabant ondergaat de molen in 2021 een restauratie en herbestemming ter waarde van ruim €485.000. De molen ontvangt een subsidie ter waarde van €340.000,- van de provincie Noord-Brabant. De gemeente vult het resterende bedrag aan. De begane grond wordt ingericht als les- en expositieruimte, zonder het karakter van de molen aan te tasten. Ook kan deze ruimte worden gebruikt voor overige culturele activiteiten, zoals wisselexposities en lezingen. Wethouder Willy Hendriks-van Haren: "De Vooruitgang in Oeffelt heeft een bijzonder verleden dat veel educatieve mogelijkheden biedt. We zijn verheugd dat de molen mede dankzij de subsidie van de provincie Noord-Brabant toekomstbestendig wordt gemaakt." De molen is op zaterdagen van 9:00-13:00 uur te bezoeken.

- Gevelstenen in Oeffelt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De onder Links beschreven Wandelsportvereniging Un Endje Um organiseert door het jaar heen 4 jaarlijkse wandeltochten, te weten: de WinterTinteltenenTocht (op een zondag in januari). Afstanden 5 tot 25 km. De MeidoornBloesemTocht (op een zondag in mei). Afstanden 5 tot 30 km. De Maas en Viltmars (op een zondag in juli). Afstanden 5 tot 50 km. En de HerfstieZwerftieTocht (op een zondag in oktober). Afstanden 5 tot 25 km.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Leemknèjers.

- "In mei 2020 is er de 4e editie van de Durpskwis Oeffelt. Iedereen uit het dorp mag een team samenstellen, met bijvoorbeeld familie, vrienden, buurtvereniging, sportclub of collega’s. Een team mag uit een onbeperkt aantal personen bestaan, maar we adviseren wel om een team samen te stellen van minimaal zo’n 8 personen. De enige voorwaarde is dat er minimaal twee teamleden in het dorp woonachtig zijn. De durpskwis zal namelijk ongeveer 100-125 vragen en opdrachten bevatten. Er zullen vragen gesteld worden over heel uiteenlopende onderwerpen (bijv. sport, muziek, (oud) Oeffelt, nieuws, puzzelvragen), dus verschillende leeftijdsgroepen in het team kan ook handig zijn.

Ieder team gaat in een door jullie zelf ingericht ‘hoofdkwartier’ in het dorp met de kwis aan de slag. En uiteraard moeten er ook allerlei opdrachten uitgevoerd worden in het dorp zelf. Klokslag 23.30 uur moeten alle quizboekjes weer ingeleverd zijn. Naast de wisselbeker staat er natuurlijk ook twee jaar lang roem op het spel. Het inschrijfgeld bedraagt € 40 per team. Bedenk een ludieke teamnaam en vermeld deze bij de inschrijving. Er is geen limiet aan het aantal teams. De durpskwis wordt op een zondagmiddag in juni afgesloten met een afsluitende activiteit die meetelt voor de einduitslag en daarna is er natuurlijk de prijsuitreiking." Durpskwis Oeffelt trekt telkens ca. 20-25 deelnemende teams met in totaal meer dan 400 deelnemers. De energie en het enthousiasme waarmee de teams de vragen en opdrachten beantwoorden is telkens weer geweldig om te zien.

- Kermis (oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Erfgoedvrijwilligersprijs 2020
"De winnaar van de Erfgoedvrijwilligersprijs 2020 is Werkgroep Oeffelt en Loerangel van Stichting Landschapsbeheer Boxmeer. Onder leiding van Laetitia Griffith selecteerde de onafhankelijke jury drie finalistenteams uit de 67 inzendingen, waar het publiek vervolgens online op mocht stemmen. De Erfgoedvrijwilligersprijs is in 2020 in het leven geroepen door minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Stichting Nederland Monumentenland draagt zorg voor de organisatie. Minister Van Engelshoven: “De erfgoedsector kan niet zonder vrijwilligers. Dankzij hun enthousiaste inzet wordt erfgoed behouden voor toekomstige generaties en bekender bij een groter en meer divers publiek. Fantastisch dat bij de finalisten ook een organisatie zit die zich op jongeren richt. Deze prijs is zeer verdiend en ik hoop dat hiermee nog meer mensen geïnspireerd raken om vrijwilliger te worden.”

Juryoordeel. Juryvoorzitter Laetitia Griffith: “Wij feliciteren het vrijwilligersteam Werkgroep Oeffelt en Loerangel met deze mooie prijs. De jury nomineerde dit team als finalist omdat de vrijwilligers een hecht en divers team vormen, dat zich al sinds 2009 inzet voor het behoud van het immateriële erfgoed van het Maasheggenvlechten in Noordoost-Brabant. In weer en wind houden zij dit eeuwenoude ambacht in stand door de handen uit de mouwen te steken. Zo geven zij dit door aan volgende generaties.”

Prijzen en ‘runners-up’. Op 4 december nam Ruth Bakkenes, namens zijn werkgroep, de cheque van 10.000 euro in ontvangst van minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze hoofprijs is voor de helft vrij te besteden aan bijvoorbeeld teamactiviteiten. De andere helft wordt besteed ter bevordering van kennisoverdracht op het gebied van het vrijwilligerswerk van de eigen organisatie. De twee andere finalistenteams waren: Erfgoedbènde (vrijwilligers die vanuit Erfgoed Brabant op een originele en laagdrempelige wijze Brabants cultureel erfgoed op de kaart zet voor jongeren) en Erfgoed Gezocht (vrijwilligers die de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug hebben afgespeurd op hoogtekaarten om nog onontdekt archeologisch erfgoed zoals grafheuvels en karrensporen in kaart te brengen). Deze teams ontvingen elk een cheque ter waarde van 5.000 euro, met een gelijke bestedingsopdracht.

Winnaar. Werkgroep Oeffelt en Loerangel van Stichting Landschapsbeheer Boxmeer is een vrijwilligersteam van 30 personen dat zich al sinds 2009 inzet voor de ontwikkeling en het beheer van het unieke Maasheggen Unesco MAB landschap, gelegen in Noordoost-Brabant. Vertegenwoordiger namens het team Ruth Bakkenes: “Het is echt een geweldige prijs die we goed kunnen gebruiken. We werken veel met scholen en kinderen; die educatie willen we graag uitbreiden. Daarnaast kunnen we nu nieuw gereedschap, handschoenen en petten aanschaffen. We kopen ook vaak stukken heg op van boeren die wij duurzaam blijven beheren. Maar allereerst kopen we een lekker stuk vlaai!” (bron: Stichting Nederland Monumentenland, december 2020)

Herinrichting Oeffeltse Raam
De 17,5 km lange beek de Oeffeltse Raam ontspringt aan de noordkant van de Overloonse Duinen en komt N van Oeffelt uit in de Maas. "Waterschap Aa en Maas en gemeente Boxmeer hebben in juli 2020 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de aanpak van de Oeffeltse Raam. De beek wordt aangepast zodat deze de gevolgen van de klimaatverandering beter kan opvangen. We krijgen steeds vaker te maken met hevige regenval en langere periodes van droogte. Ook in de omgeving van de Oeffeltse Raam wordt deze problematiek ervaren. Om die reden zijn er maatregelen uitgedacht zoals het aanleggen van een waterberging om het overtollige water op te vangen bij hevige regenval en het realiseren van wateraanvoer vanuit de Maas om de droogteproblematiek op te lossen. De beek wordt zo optimaal mogelijk ingericht zodat er jaarrond voldoende water is voor optimale natuurontwikkeling, zonder wateroverlast voor de omgeving.

Bestuurslid Peter van Dijk van Waterschap Aa en Maas: “Het unieke aan deze maatregelen is dat we zowel extra water gaan afvoeren richting de Maas bij hevige regenval, als ook extra water gaan aanvoeren vanuit de Maas om droogteproblematiek op te lossen. Uiteraard houden we hierbij de waterkwaliteit goed in de gaten.” Wethouder Jeu Verstraaten van gemeente Boxmeer: “Met deze samenwerking kunnen we opnieuw een flinke slag slaan in de bestrijding van wateroverlast en ook verdroging tegengaan. Dit geldt voor de hele loop van de Oeffeltse Raam. Onder andere ook op bedrijventerrein Saxe Gotha, waar we met en voor de ondernemers met nog meer maatregelen aan de slag gaan.”

Van schets naar concreet plan. In 2019 is gestart met het uitdenken van oplossingen voor de aanpak van de Oeffeltse Raam samen met o.a. ZLTO, agrariërs, aanliggend bedrijventerrein Saxe Gotha en Brabants Landschap. De gemeente en het waterschap onderzochten de belangen in de streek en spraken met alle partijen over hun ideeën. Uit deze ideeën en mogelijke oplossingen kwamen drie varianten voor een maatregelenpakket. Er is nagegaan of deze plannen haalbaar waren. Hier kwam een voorkeursvariant uit in de vorm van een schetsontwerp. Samen met de betrokken partijen wordt deze voorkeursvariant de komende tijd uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Dit plan is begin 2021 klaar. Als alles volgens plan verloopt, worden de maatregelen om de Oeffeltse Raam klaar te maken voor de toekomst vanaf eind 2021 uitgevoerd." (bron: Waterschap Aa en Maas, juli 2020)

Ruimte voor de Maas
"Namens de provincie ondertekende gedeputeerde Elies Lemkes in juli 2021 de bestuursovereenkomst voor het project 'Ruimte voor de Maas' bij Oeffelt. De ondertekening markeert de start van de planuitwerkingsfase. Begin 2023 start de uitvoering van de werkzaamheden aan de Maas in deze omgeving. In 2028 is het project afgerond. Tot eind 2022 werken het ministerie van IenW, de waterschappen Aa en Maas en Limburg, de gemeente, Staatsbosbeheer en de provincies Limburg en Noord-Brabant (trekker) het voorkeursalternatief verder uit.

Flessenhals. Bij Oeffelt is de Maas versmald, door de fundamenten van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn, het Duits Lijntje. Hierdoor is een ‘flessenhals’ in de Maas ontstaan. Deze ‘flessenhals’ stuwt het water op en kan bij extreem hoge waterstanden in de toekomst leiden tot mogelijke overstromingen. De bovengenoemde partijen slaan de handen ineen om deze situatie op te lossen.

Fijne en veilige omgeving. Gedeputeerde Elies Lemkes: “We zorgen met het project voor een waterstandsverlaging van ongeveer 21 centimeter van de Maas bij extreem hoogwater. Hiervoor maken we 2 openingen in de fundamenten van de provinciale weg en het ‘Duits Lijntje’. En we verlagen ter plekke de uiterwaard van de Maas. Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af. Dit is tot aan Venlo merkbaar. Met deze aanpak zien we kansen voor behoud en versterking van het waardevolle cultuurhistorische landschap van het Maasheggengebied, een gebied met UNESCO biosfeergebied status.” Het gaat er dan om opgaven vanuit hoogwaterveiligheid te combineren met natuur, cultuurhistorie, een veilige fietsroute over de brug en recreatie.

Opgaven slim verbinden en samen met de regio. In de Bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over financiering, verantwoordelijkheden en de samenwerking tussen de partners. Na de zomervakantie van 2021 is de planuitwerkingsfase gestart. De omgeving wordt betrokken bij het project door het organiseren van diverse werkateliers en informatieavonden, waarin de plannen samen met de omgeving verder worden uitgewerkt. Lemkes: ”Er is veel kennis in het gebied aanwezig. Deze is heel waardevol. Zeker ook omdat we opgaven in het gebied slim met elkaar proberen te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat we in samenhang met andere opgaven duurzame oplossingen vinden.”
Het streven is een balans in water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Met draagvlak voor de plannen moet er een waterveilig natuurgebied komen dat past binnen de cultuurhistorische context van de Maas, Oeffelt en Gennep. Een mooi stukje van de Noordelijke Maasvallei met haar kenmerkende Maasheggen. Verdwijnen er Maasheggen dan is er compensatie door het creëren van nieuwe Maasheggen in geschikte natuur buiten het projectgebied.

Deltaprogramma Maas. Het project 'Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' is onderdeel van het Deltaprogramma Maas en sluit aan bij het gebiedsproces Noordelijke Maasvallei. Provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staan samen voor de uitdaging om de hoogwaterveiligheid langs de Maas te borgen. Via verschillende projecten werken zij aan hoogwaterveiligheid van de Maas." (bron: Provincie Noord-Brabant) - Hier kun je een video over het project bekijken.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oeffelt, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oeffelt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - De Kleppenburg is een multifunctioneel dorpshuis en biedt daardoor vele gebruiksmogelijkheden. Je kunt er o.a. terecht om te vergaderen, of cursussen te geven. Koffietafels van 15 tot 150 personen zijn mogelijk in elke aan te passen sfeer. Maar er is bijv. ook ruimte voor muziekles, ballet of om gezellig te feesten of te dansen van Carnaval tot Country. "De Kleppenburg is in 1974 gebouwd door de toenmalige gemeente Oeffelt. Destijds was het een combinatie van dorpshuis en sporthal. In 1988 heeft de gemeente besloten een nieuwe sporthal te bouwen, die aan de vereiste afmetingen van diverse sporten voldeed. In 1992 is De Kleppenburg aangepast. In 2011 is onder aanvoering van een aantal actieve bestuursleden een grootscheepse renovatie doorgevoerd.

De gemeente Boxmeer heeft toen nog een subsidie verleend en zich vervolgens teruggetrokken uit de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van De Kleppenburg. Algemeen uitgangspunt daarbij was dat de dorpsgemeenschap Oeffelt zelf verantwoordelijk is voor de accommodatie De Kleppenburg. Het bestuur van De Kleppenburg stimuleert initiatieven die het welzijn van het dorp en omgeving bevorderen. Wij bieden diverse ruimtes te huur aan voor sportieve, sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Deze ruimtes zijn goed gefaciliteerd en kunnen worden afgestemd en ingericht op jouw vragen en/of wensen. Een aantal vaste, enthousiaste medewerkers en daarnaast wisselende vrijwilligers zijn, naast het dagelijks bestuur, aanwezig om het jou als gebruiker/huurder naar de zin te maken. Zij zijn jouw vraagbaak en zorgen ervoor dat je je zich thuis voelt."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Het Telraam in Oeffelt biedt ook onderdak aan BSO Springplank. "Bijzonder aan Springplank: kleinschalig; gebruik van de gymzaal; buiten spelen in de fijne buitenruimte. Met ‘hang- en relaxplekken’ voor de wat oudere kinderen; vakantie-opvang vindt plaats bij BSO Koele Kikker in Boxmeer. Er zijn dan speciale activiteitenprogramma's met extra activiteiten, workshops en uitjes. Voor een onvergetelijke vakantie! Uitdagende activiteiten. BSO Springplank werkt net als alle andere BSO's van Spring met de methode Spring Actief. De gevarieerde, supertoffe activiteiten zorgen voor urenlang speelplezier én zijn goed voor de ontwikkeling van je kind. De activiteiten bedenken we samen, dat maakt meedoen nog leuker!"

- Muziek: - "De fanfare van Fanfare Vriendenkring Oeffelt telt meer dan 40 leden, komt sinds 2010 uit in de 3e divisie en staat onder leiding van dirigent Math Lemmen uit Meerlo. De laatste jaren zijn veel jeugleden de fanfare komen versterken waar we natuurlijk erg blij mee zijn. Maar ook enkele volwassenen zijn begonnen met muzieklessen en spelen inmiddels een flinke noot mee in het orkest. De fanfare is natuurlijk vooral bekend van het marcheren over straat. Denk bijvoorbeeld aan de optocht met sinterklaas, de muzikale omlijsting van de eerste communie en de carnavalsoptocht. Daarnaast verzorgt de fanfare een paar keer per jaar diverse concerten. Ook is de fanfare actief betrokken bij diversen activiteiten binnen de Oeffeltse gemeenschap, bijvoorbeeld bij het pleinfeest, de communieviering en organiseert de fanfare wekelijks de inzameling van het oud papier. De fanfare repeteert iedere donderdag vanaf 20.00 uur in gemeenschapshuis De Kleppenburg. De Kleppenburg is al vele jaren onze thuisbasis, waar het ook na de repetitie nog lang gezellig is aan de bar. Geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom.

De slagwerkgroep maakt al een aantal jaren mooie muziekstukken op trommels, pauken en percussie-instrumenten. Onder slagwerk in het algemeen wordt in de muziek verstaan: de muziekinstrumenten die men doorgaans d.m.v. een slagtechniek bespeelt, zoals de diverse soorten trommels, bekkens en kleinere instrumenten zonder specifieke toonhoogte. Voorts bestaan er slagwerkinstrumenten met een specifieke toonhoogte zoals de pauken en de gong. Het drumstel wordt ook veelal in een slagwerkgroep gebruikt. Inmiddels staat de slagwerkgroep al heel wat jaren onder leiding van Ad van Zuijlen uit Cuijk. Doordat de groep in 2014 is uitgegroeid naar een grote groep enthousiaste slagwerkers, is gekozen voor een opsplitsing in een aparte junior slagwerkgroep. Hierdoor kunnen de onderlinge niveau's beter op elkaar worden afgestemd. De repetities worden wekelijks gehouden op vrijdagavond in gemeenschapshuis De Kleppenburg in Oeffelt.

De samenspeelgroep is de opleidingsgroep van de fanfare. In je eentje muziek maken of het plezier van muziek delen in een groep; hiervoor is de fanfare, en om te beginnen de samenspeelgroep uitermate geschikt. Het maakt niet uit of je oud of jong bent; je bent nooit te oud om de taal van muziek te leren. De muzieklessen voor blaasinstrumenten worden gegeven door Math Lemmen. De lessen voor slagwerk worden gegeven door Ad van Zuijlen, instructeur van onze slagwerkgroep. Na ongeveer 1 jaar les mag je meespelen met de samenspeelgroep. Na het behalen van het A-diploma, dit is meestal na 2 jaar, mag je bij de fanfare mee gaan spelen. Mensen die vroeger al een muziekinstrument bespeeld hebben en de draad weer op willen pakken zijn bij Fanfare Vriendenkring Oeffelt uiteraard ook van harte welkom."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. De Zwaluw is opgericht in 1918 en heeft ca. 400 leden.

- Tennisvereniging.

- In juli 2019 zijn de volleybalverenigingen Achilles (Beugen), Luctor (Rijkevoort) en Argos (Oeffelt) gefuseerd tot VV Vocala. De fusievereniging is begonnen met maar liefst 32 teams. "Onze focus ligt op de breedtesport, op het aanbieden van volleybal in alle drie de dorpen. Het heeft geen zin om als doel te stellen dat we met het vrouwenteam naar de eerste divisie willen. In het Land van Cuijk zijn er andere mogelijkheden die naar een hoog niveau leiden, via Activia en FAST", aldus bestuurslid Paul Kempen. Vocala heeft teams van de derde divisie tot de derde klasse. "Bij de allerkleinsten mixen we zo weinig mogelijk, zodat de mini’s veelal in hun eigen dorp spelen. Dat het eerste vrouwenteam in Beugen actief blijft, heeft vooral te maken met het feit dat het daar altijd al speelde en de meerderheid van de volleybalsters uit dat dorp komt. Plus dat de exploitatie van de Beugense Slaterthal bij Vocala ligt en in de Oeffeltse sporthal een uitbater zit. Ik sluit niet uit dat we in de toekomst in alle drie de dorpen gaan spelen."

- BC Veerkracht is een veelzijdige badmintonvereniging met mogelijkheden voor iedereen, van beginnend recreant tot gevorderde badmintonspeler.

- Wandelsportvereniging Un Eindje Um is opgericht in 1963. Het is een prachtig verhaal hoe het destijds zo gekomen is en hoe de eerste jaarlijkse wandeltocht verlopen is. Wij laten je hiervan graag meegenieten en laten hierover toenmalig secretaris A. Elders aan het woord: "Het was in oktober 1961 dat de toenmalige burgemeester J. Stuy ons, Jan Horsten en Leo Heurkens zaliger gedachtenis en ondergetekende, benaderde met het verzoek een wandelmars in Oeffelt te gaan organiseren. Stuy was een enthousiast wandelsport liefhebber en liep vele marsen her en der in het land en had al vele malen de Nijmeegse Vierdaagse tot een goed eind gebracht. Wij hadden dus een goede adviseur ter beschikking en daarom hoefden wij niet lang na te denken en gingen dus aan de slag. De werkzaamheden bestonden uit: De diverse afstanden vaststellen, routen bepalen en uitzetten, een passende naam bedenken, doorgangsvergunningen aanvragen bij de gemeente Gennep, Bergen en Boxmeer, medailles, groepsherinneringen, raambiljetten bestellen, inschrijfformulieren maken etc. etc.

Door gebruik te maken van relaties hadden wij kunnen regelen dat de wandelaars onderweg werden getrakteerd op een rolletje King pepermunt en bij de finish werden onthaald op warme knakworst. Kortom, wij vonden dat wij met z’n drietjes goed ons best hadden gedaan en werden steeds nieuwsgieriger hoe het allemaal zou gaan lopen. Op de vastgestelde startdatum werden wij wakker en kregen de schrik van ons leven, want het regende pijpenstelen, het waaide en het was zo koud dat wij dachten dat de eerste Maas en Viltmars letterlijk in het water zou vallen. Burgemeester Stuy kwam op die bewuste zondagmorgen op het startbureau in Café De Wijngaard, zag aan onze gezichten dat wij het niet meer zagen zitten en heeft ons toen bemoedigend toegesproken zodat wij toch weer optimistisch de komst van de wandelaars zaten af te wachten. Wonder boven wonder kwamen er, ondanks het slechte weer, toch nog bijna 1000 deelnemers aan het startbureau, tot grote opluchting van het driemanschap. En zo hielden wij in juni 1963 de 1e Maas en Viltmars letterlijk ten doop."

- Zorg: - De in 1999 opgerichte kleinschalige Zorgboerderij den Urling biedt een grote variatie aan werkzaamheden voor mensen met een zorgvraag. Ze verzorgen paarden, koeien, schapen, varkens, ezels, geiten, kippen, konijnen, vogels en een cavia. Ze werken in de moestuin en bloementuin, in de boomgaard, op het erf, in de weilanden en in de kantine. Ook is er veel ruimte voor recreatieve activiteiten zoals skelteren, paardrijden en fietsen, knutselen of handwerken. En dagelijks wandelen ze met de honden in het aangelegen natuurgebied de Oeffeltse Meent. Op Zorgboerderij den Urling kunnen ook certificaten worden behaald zoals een 'kippen diploma' voor deelnemers die graag willen leren omgaan met kippen. Maar ook een 'kruiwagen rijbewijs' voor het goed leren hanteren van een kruiwagen. Elke maand wordt een deelnemer in het zonnetje gezet met het certificaat 'De Opsteker van de Maand'.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Bij Ondernemersvereniging Oeffelt zijn ca. 60 ondernemers aangesloten. Onder de link vind je daar een overzicht van.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oeffelt.

Reactie toevoegen