Zuid

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Zuid Elsloo FR buurtschapsgezicht [640x480].JPG

Zuid, buurtschapsgezicht, met o.a. de voormalige zuivelfabriek uit 1886/1887, thans in gebruik als kantoor en opslag

Zuid, buurtschapsgezicht, met o.a. de voormalige zuivelfabriek uit 1886/1887, thans in gebruik als kantoor en opslag

Zuid

Terug naar boven

Status

- Zuid is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, in grotendeels gemeente Ooststellingwerf (van 1812 t/m 30-9-1816 gemeente Oudeberkoop), deels gemeente Weststellingwerf (van 1812 t/m 30-9-1816 gemeente Noordwolde).

- De buurtschap Zuid valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Elsloo (gemeente Ooststellingwerf), deels onder het dorp Boijl (gemeente Weststellingwerf).

- De buurtschap Zuid heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Zuid ligt Z van het dorp Elsloo, rond de gelijknamige weg. Z van deze weg begint de gemeente Weststellingwerf (Boijl), enkele honderden meters O van deze weg is de grens met de provincie Drenthe (bij het en W van het dorp Zorgvlied). De buurtschap ligt verder NO van de dorpen Boijl en Noordwolde, OZO van het dorp Oldeberkoop, ZO van het dorp Nijerberkoop, ZZO van het dorp Makkinga, WZW van het dorp Appelscha en NNW van het dorp Doldersum.

- Bij de grens met de provincie Drenthe ligt ca. 200 meter boven de Verwersweg, aan de Kolonievaart, een driedorpenpunt (Zorgvlied / Elsloo / Boijl), driegemeentenpunt (Ooststellingwerf / Weststellingwerf / Westerveld) en tweeprovinciepunt (Drenthe / Fryslân). In Zuid bevond zich ook een café-biljart met de naam De Drie Gemeenten. Het pand staat er nog maar is niet meer in functie.

- De Verwersweg ligt deels in Fryslân, deels in Drenthe. Het Friese deel valt onder buurtschap Zuid, in het dorpsgebied van Boijl (gem. Weststellingwerf).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Zuid niet apart genoemd (in tegenstelling tot de nabijgelegen buurtschap Zuidhorn). Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Molen
In buurtschap Zuid heeft vroeger (op de locatie van huisnr. 15) tegenover zuivelfabriek De Drie Gemeenten de Molen van Bolding gestaan. De molen ontleent zijn naam aan molenaar Hendrik Bolding. De molen is in 1903 gebouwd door Roelof Toet en verving een eerder afgebrand exemplaar. Roelof Toet was getrouwd met Jacobje Jacobs Prakken. De eerste steen werd gelegd door hun dochter Wobbigje Toet. Die eerste steen is bewaard gebleven. De molen was een achtkante stellingmolen en werd gebruikt als korenmolen. Door een zware storm in 1941 raakte de stelling van de molen beschadigd en ging het wiekenkruis verloren. Er werd toen al uitsluitend electrisch gemalen. In 1946 is het restant van de romp gesloopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 1887 is in buurtschap Zuid, op de plaats waar destijds de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en de in die tijd nog zelfstandige gemeente Diever samenkwamen, Zuivelfabriek De Drie Gemeenten opgericht. Kort daarna, in 1889, is op de Hoofdweg in het huis tegenover de kerk van Elsloo (de huidige bed- en breakfast locatie op nummer 39) nog een, op handkracht draaiende, zuivelfabriek geopend. Dit gebeurde nadat er ruzie over de boterprijs was ontstaan tussen de boeren en de directie van de zuivelfabriek. Het fabriekje heeft maar korte tijd bestaan. In 1908 is het gesloten en zijn de activiteiten overgedragen aan Zuivelfabriek De Drie Gemeenten van directeur mr. L. Verwer. Na een fusie in 1963 van de melkfabrieken van Oosterwolde en Elsloo werd de nieuwe naam Coöperatieve Zuivelindustrie De Zuid-Oosthoek. Door allerlei reorganisaties verdween deze fabriek in 1999 uit Elsloo. De voormalige zuivelfabriek is tegenwoordig in gebruik als kantoor en opslagruimte.

Reactie toevoegen