Zuid

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Zuid Elsloo FR buurtschapsgezicht [640x480].JPG

Zuid (buurtschap van Elsloo FR), buurtschapsgezicht met o.a. de voormalige zuivelfabriek uit 1886/1887, thans in gebruik als kantoor en opslag.

Zuid (buurtschap van Elsloo FR), buurtschapsgezicht met o.a. de voormalige zuivelfabriek uit 1886/1887, thans in gebruik als kantoor en opslag.

Zuid

Terug naar boven

Status

- Zuid is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven,  gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap Zuid valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Elsloo.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Zuid ligt Z van Elsloo, rond de weg Zuid. Z van deze weg begint de gemeente Weststellingwerf (Boijl), enkele honderden meters O van deze weg is de grens met de provincie Drenthe (Zorgvlied).

- Bij de grens met de provincie Drenthe ligt ca. 200 meter boven de Verwersweg, aan de Kolonievaart, een driedorpenpunt (Zorgvlied / Elsloo / Boijl), driegemeentenpunt (Ooststellingwerf / Weststellingwerf / Westerveld) en tweeprovinciepunt (Drenthe / Fryslân). In Zuid bevond zich ook een café-biljart met de naam De Drie Gemeenten. Het café staat er nog maar is niet meer in functie.

- De Verwersweg is een bijzonder grensgeval. De weg ligt deels in Fryslân, deels in Drenthe. Het Friese deel ligt formeel 'in' Boijl (gem. Weststellingwerf) dat enkele kilometers verderop ligt, maar valt topografisch gezien meer onder de buurtschap Zuid (gem. Ooststellingwerf), waar het aan grenst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Zuid niet apart genoemd (in tegenstelling tot de nabijgelegen buurtschap Zuidhorn).

- Tegenwoordig heeft Zuid ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige zuivelfabriek uit 1886/1887 is tegenwoordig in gebruik als kantoor en opslagruimte.

Reactie toevoegen