Makkinga

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

makkinga_collage.jpg

Makkinga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Makkinga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Makkinga.JPG

Makkinga, bíjna helemaal verkeersbordvrij...

Makkinga, bíjna helemaal verkeersbordvrij...

Makkinga (2).JPG

De kerk van Makkinga

De kerk van Makkinga

Makkinga..JPG

Molen De Weyert in Makkinga

Molen De Weyert in Makkinga

Makkinga

Terug naar boven

Status

- Makkinga is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Makkinga vallen ook de buurtschappen Bûterheideveld, Laagduurswoude, Twijtel en Veneburen.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Makkinge.

In het Fries
Makkingea.

Terug naar boven

Ligging

Makkinga ligt W van Oosterwolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Makkinga 53 huizen met 294 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Makkinga is in de 15e eeuw ontstaan als agrarische ontginningsnederzetting vanuit Oosterwolde. Het bestaat aanvankelijk uit enkele agrarische streken. Er groeit geleidelijk een kom in de buurt van de Hervormde kerk en om een brink met waterpomp op het kruispunt van wegen vanuit Oosterwolde, Oldeberkoop, Donkerbroek en Elsloo.

De laatmiddeleeuwse Lycklamastins* die aan de noordoostzijde van deze kruising stond is in 1829 afgebroken. Het was de enige stins in de wijde omgeving. Dat wijst erop dat Makkinga op een strategische plek lag of een zekere status had, of beide. Het dorp is ná Oldeberkoop en vóór Oosterwolde van 1848 tot 1886 hoofdplaats van de gemeente Ooststellingwerf geweest.
* Dat was dus een andere stins dan de Lycklamastins bij Wolvega.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij:

- Historische Verening Makkinge e.o.

- 'Makkinga. Dorpsgeschiedenis en veldnamen' (Roelof Wijbe Gorter, 2013).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Makkinga is het eerste dorp in Nederland dat zich 'verkeersbordvrij' mocht noemen, dankzij de inrichting van de openbare ruimte volgens de Shared Space-principes.

- In 2011 is in Makkinga de Dorpstuinderij gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Makkinga heeft 3 rijksmonumenten:

- De hervormde Bonifatiuskerk uit 1777.

- In de winkel van Molen De Weyert - genoemd naar de laatste beroepsmolenaar op deze molen; Weyert Zeephat - worden bakmixen verkocht, zoals mixen voor pannenkoeken, scones, Ooststellingwerfse appelcake, kruidkoek en gemberboterkoek. Deze mixen worden door de vrijwilligers van de winkel zelf klaargemaakt en verpakt. Naast de voorverpakte bakmixen kun je iedere gewenste hoeveelheid meel laten afwegen. Er zijn ook pittenzakken te koop. Deze zakken worden door de vrijwilligers zelf gemaakt van een leuk molenstofje en gevuld met graankorrels. De pittenzak helpt tegen buikpijn, nekpijn en spierpijn. Bezoekers van de maandelijkse Vlomarkt in Makkinga steken graag aan voor kop koffie op de molen. De molen is nog altijd in bedrijf. Vrijwilligers houden De Weyert draaiende, zodat ook volgende generaties kunnen blijven genieten van deze prachtige korenmolen.

- Makkinga heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Het pand Villa Nova, naast de molen (Lyclamaweg 17) is rond 1850 gebouwd door de toenmalige grietman / burgemeester van Ooststellingwerf, P.A. Bergsma.

- In Museum Oold Ark in Makkinga wordt aan de hand van een collectie handgereedschap een beeld gegeven van de geschiedenis van de streek. De meeste gereedschappen zijn afkomstig uit de verzameling van Albert Mulder en worden tentoongesteld in werkplekken zoals er vroeger mee gewerkt werd: een timmer-, schoenmakers-, en schilderswerkplaats, een grupstal en in een hoek een bedstede met een indruk van de huishouding. Voor het gereedschap van dhr. Bulthuis uit Leeuwarden, die onder meer houten Tjotters restaureerde, is een speciale plaats ingeruimd. Kinderen kunnen in een 'oud schooltje' tekenen en schrijven op een lei.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Makkingaster Oudejaarsploeg (MOP) organiseert door het jaar heen allerlei evenementen en activiteiten waaronder Tentfeest, Autocross, Fietstocht en Kerstavond. Doelen zijn om hiermee bij te dragen aan behoud en bevordering van een goed leefklimaat in Makkinga, en het geven van financiële en tastbare steun aan inwoners, verenigingen en stichtingen in Makkinga.

- Grote openlucht-Vlomarkt op de laatste zaterdag van de maanden maart t/m oktober. De Vlomarkt, al sinds 1975 een traditie in Makkinga, heeft ca. 250 standhouders en wordt ook wel 'het Waterlooplein van het Noorden' genoemd.

- Autocross Makkinga (2e Paasdag).

- Tentfeest (eind augustus).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Makkinga (dat betreft een weiland dat ze tegen de winter onder water zetten).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wetterskip Fryslân heeft het gebied De Harken tussen Makkinga en Oosterwolde opnieuw ingericht. Het gebied is daarmee klaar voor de toekomst. Samen met agrariërs uit het gebied, Staatsbosbeheer, Agrarische Belangenorganisatie Ooststellingwerf (ABO) en agrarisch gebiedscollectief Elan zijn diverse maatregelen uitgevoerd om het gebied beter te beschermen tegen wateroverlast. Op 14 december 2017 is het project De Harken officieel afgerond. Als officiële opleveringshandeling is een infopaneel aan het Bûterheideveld onthuld.

Het klimaat verandert. Hoosbuien, en daardoor wateroverlast, komen ook in De Harken steeds vaker voor. Om de wateroverlast te beperken, heeft het waterschap sloten verbreed en is er extra waterberging gecreëerd op het terrein van Staatsbosbeheer en op landbouwgrond. Ook hebben ze nieuwe stuwen, duikers en dammen aangebracht in dit gebied van ca. 1800 hectare O van Makkinga. De Harken is hiermee beter beschermd tegen wateroverlast in perioden van hevige regenval.

Flora en fauna in sloten is erg belangrijk voor de kwaliteit van het water. Sloten in het gebied groeiden echter dicht met waterplanten, met als gevolg wateroverlast. Daarom werd een paar keer per jaar de begroeiing uit de sloten in dit gebied verwijderd. Door de nieuwe verbrede sloten krijgen de waterplanten meer ruimte en kunnen ze langer blijven staan. Dit betekent dat er minder vaak onderhoud nodig is en dat is een verbetering voor het onderwaterleven. Landbouw, water en natuur zijn in dit gebied onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ca. 20 agrariërs en Wetterskip Fryslân zijn samen opgetrokken voor het ontwikkelen van een watergebiedsplan met als doel het watersysteem in De Harken beter in te richten voor landbouw én natuur. Daarmee laat project De Harken zien dat samenwerken loont. (bron: Wetterskip Fryslân, 14-12-2017)

- Naturistenvereniging Lotus bezit bij Makkinga een fraai 7,5 ha groot terrein, genaamd Kuinderloo. Deze natuurcamping bestaat grotendeels uit loofbos, waartussen 80 vaste plaatsen zijn uitgezet. Kuinderloo heeft 15 mooie kampeerplaatsen voor gasten en is ook zeer geschikt voor dagrecreatie. Iedereen met een geldige NFN-kaart is welkom. Op Kuinderloo zijn huisdieren toegestaan, ook voor bezoekers. Ze zijn trots en zuinig op het terrein, en zorgen er voor dat het de aard van een natuurlijk bosterrein behoudt. Lotus heeft de beschikking over een (met zonnecollectoren) verwarmd zwembad van 10 x 20 meter, een tennisbaan en een jeu de boulesbaan. Voor kleinere kinderen is er een kinderspeelplaats met speeltoestellen, een zandbak, een trampoline bij de zonnewei, en een kinderbad; voor iets oudere kinderen is er een speelbos, de wat oudere jeugd heeft de beschikking over een eigen jeugdhonk.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Makkinga, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Makkinga.

- MFC: - Dorpshuis Makkinga heeft in 2017 de functie 'zorg' aan de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis toegevoegd, en is daarmee een multifunctioneel centrum (MFC) geworden. De plannen ontstaan in 2015, als de nieuwe huisarts een praktijkruimte zoekt in het dorp en met deze vraag bij het dorpshuisbestuur aanklopt. De vraag wordt breder getrokken en voorgelegd aan meerdere zorgaanbieders in de regio. Er blijkt voldoende belangstelling te zijn bij verschillende zorgaanbieders, zoals thuiszorg, fysiotherapie, logopedie en pedicure, om een ruimte te huren in het dorpshuis. Het dorpshuis is daartoe verbouwd en uitgebreid en tevens energieneutraal gemaakt.

Behalve de ruimtes voor zorgaanbieders zijn er ook extra voorzieningen voor ouderen en jongeren gemaakt. In het nieuwe centrum kunnen activiteiten worden gecombineerd met zorgdiensten. Zo kunnen ouderen in Makkinga blijven wonen. "Dorpen denken nog te weinig na over hoe je als dorp met zorg moet omgaan. Het nieuwe WMO-beleid is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van mensen. Ouderen willen dat zelf ook. Maar daar moet je dan wel de voorzieningen voor hebben", aldus bestuurslid Folkert Bouma. "De meeste dorpshuizen zijn op zoek naar mogelijkheden om de teruglopende inkomstenstroom te kunnen compenseren. Meestal wordt dan gekeken naar meer familiefeesten of andere activiteiten. Onze oplossing is de combinatie tussen zorg en maatschappelijk welzijn en die is nieuw. Wij zien toekomst in deze oplossing die een voorbeeld kan zijn voor veel dorpshuizen in Friesland." Er wordt ook een ontmoetingsruimte gemaakt voor de jongeren in het dorp. Daarnaast kunnen ook de ruim 30 verenigingen als vanouds terecht in het vernieuwde dorpshuis.

- Muziek: - Muziekvereniging Crescendo.

- Sport: - Voetbalvereniging SC Makkinga is opgericht in 1937. - SC Makkinga afdeling Gymnastiek. - Motorcrosscircuit Prikkedam ligt in buurtschap Twijtel en wordt daarom aldaar beschreven. - De in 1963 opgerichte Volleybal Club Makkinga (VCM) is een kleine vereniging met ca. 50 leden, waar gezelligheid en sportiviteit voorop staat. Alle teams spelen mee in de NeVoBo-competitie. Dames 1 speelt 2e klasse, dames 2 en dames 3 spelen in de 4e klasse. Het herenteam speelt in de 2e klasse. Ze werken veel samen met volleybalvereniging AFC uit Appelscha.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Makkinga en - idem Kerk.

Reactie toevoegen