Doldersum

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

doldersum_collage.jpg

Doldersum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Doldersum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Doldersum dorpsgezicht [640x480].JPG

Doldersum, dorpsgezicht

Doldersum, dorpsgezicht

Doldersum

Terug naar boven

Status

- Doldersum is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Vledder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1297 Dolre, 1420 Doldersem, 1438 Dolders(z)um.

Naamsverklaring
De naam is samengesteld uit dol, dolte, dolder, dollard 'groot gat in de grond, kuil, kom, laagte, poel' en -um, -heem, -heim 'woonplaats, dorp, huis'. De betekenis is dus 'woonplaats, in een kuil of kom gelegen'.

Terug naar boven

Ligging

Doldersum ligt NO van Vledder, Z van Zorgvlied en grenst in het W aan de provincie Fryslân.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Doldersum 16 huizen met 89 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1640 is hier nog veel madeland in gemeenschappelijk bezit. In 1750 bestaat er naast permanent gebruikte esgrond nog afgescheiden driesland, nu eens bouwland, dan weer als weiland in gebruik, voor het rundvee.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Doldersum heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de panden op Huenderweg 2 en Landarbeid 1.

- Oorlogsmonument tussen Doldersum en Wateren aan de Huenderweg, op de heide. In 1944 was hier nog bos. 21 jonge mannen vonden in dit bos een schuilplaats. 9 van hen worden door de Duitsers ontdekt. 7 van hen worden ter plekke geëxecuteerd door de bezetter, maar één weet het te overleven. Ieder jaar op 4 mei wordt dit herdacht. Maar ook de rest van het jaar is dit een plek die het waard is om even te bezoeken. Om stil te staan bij de verworvenheden van nu.

- Obelisk ter ere van Willem Huender, die de wegen tussen Doldersum, Vledder en Appelscha liet aanleggen, waardoor de Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid beter bereikbaar werden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Het Drentse Landschap organiseert jaarlijks in april, als alle lammetjes van schaapskudde Doldersummerveld geboren zijn, een Lammetjesdag bij de kudde in schaapskooi Huenderhoeve. De schaapherder nodigt iedereen uit de Schoonebeker heideschaap lammetjes te komen bewonderen. Tijdens de Lammetjesdag worden kinderen uitgenodigd het leven van de herder mee te maken: ze kunnen meedoen tijdens demonstraties schapendrijven, helpen schapen te voeren, lammetjes ‘verzorgen’ of zich door de ouders laten fotograferen, verkleed als echte herder! Ook is er gelegenheid om heerlijk in het stro te spelen. De kudde van Doldersum bestaat uit ca. 280 Schoonebekerheideschapen en ca. 250 lammeren. Ze begrazen het Wapserveld (van Stg. Het Drentse Landschap) en het Doldersummerveld (van Natuurmonumenten), beide gelegen in Nationaal Park Drents Friese Wold.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Z van Doldersum liggen de Doldersummeres en de Doldersummermade (aan de Vledder Aa), NO ligt het Doldersummerveld (413 ha; heide en stuifzand). NW van het dorp ligt het recreatiegebied Nieuw Doldersum.

- Het Doldersummerveld bij Doldersum wordt het eerste vlinderreservaat van Nederland. Dat heeft de Vlinderstichting bekend gemaakt. In het heidegebied leven 24 vlindersoorten, waaronder zeer zeldzame. In het reservaat worden hun leefomstandigheden zo optimaal mogelijk gehouden om de soorten te behouden. Tevens wordt er een vlinderwandelroute aangelegd. Daarmee worden de bedreigde vlinders onder de aandacht gebracht. "Die aandacht is belangrijk, want de meeste soorten zijn de afgelopen jaren steeds zeldzamer geworden", aldus een woordvoerder van de Vlinderstichting. Binnenkort zullen ook elders in Nederland vlinder- en libellenreservaten worden geopend.

- In 2010 heeft Natuurmonumenten een dassentunnel aangelegd aan de Huenderweg, gelegen in Nationaal Park Drents-Friese Wold. De weg wordt Veel door forensenverkeer gebruikt, wat funest is voor overstekende dieren als de das. Verkeersbeperkende maatregelen helpen niet voldoende. Jaarlijks worden er nog steeds veel dieren dood gereden. Een dassentunnel zorgt er voor dat de dassen en andere dieren veilig onder de weg door kunnen. Bijzonder is dat boswachter André Donker het benodigde geld (€ 15.000) via zijn Twitter-account in korte tijd bij elkaar heeft gelobbyed. Reportage over de aanleg van de dassentunnel bij Doldersum / Wateren van RTV Noord.

- Schaapskooi Huenderhoeve met informatieschuur van Natuurmonumenten aan de Huenderweg.

- Wandelroute Doldersummerveld (7 km).

- De wandelroute Knapzakroute Zorgvlied-Doldersum (18 km) is evt. in 2 delen te 'knippen'.

- Wandelroute Trage Tocht Doldersum (14 km).

Reactie toevoegen