Ooststellingwerf

Gemeente
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

FR gemeente Ooststellingwerf in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Ooststellingwerf in ca. 1870 kaart B. Behrns

gemeente Ooststellingwerf in ca. 1870 kaart B. Behrns

Ooststellingwerf

Terug naar boven

Status

- Ooststellingwerf is een gemeente in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven. De hoofdplaats is Oosterwolde.

- De gemeente Ooststellingwerf omvat de dorpen Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud en Waskemeer, en de buurtschappen Aekinga, Bekhof, Bentemaden, Boekhorst, Bovenveld, Bûterheideveld, Buttinga, Canada, De Knolle, De Koelanden, De Monden (deels), De Riete, Deddingabuurt, Drie Tolhekken, Elleboog, Egypte, Frankrijk, Hoogeduurswoude, 't Hoogezand, Janssenstichting, Jardinga, Klazinga, Koudenburg, Laagduurswoude, Medhuizen, Moskou, Nanninga, Nieuwe Vaart, Oude Willem (deels), Petersburg (grotendeels), Prandinga, Rolpaal, Schrappinga, Terwisscha, Tronde, Twijtel, Veneburen, Venekoten, Weper, Weperpolder, Willemstad, Zuid (grotendeels) en Zuidhorn. In totaal zijn dit 13 dorpen en 43 buurtschappen. Onder de pagina van Jardinga vind je informatie over de verdwenen (informele) buurtschap Hiddekamp.

- Wapen van de gemeente Ooststellingwerf.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Ooststellingwerf.

- De gemeente Ooststellingwerf oriënteert zich anno 2016 op haar bestuurlijke toekomst. Er wordt nog volop nagedacht over de diverse varianten m.b.t. samenwerken of herindelen.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Ooststellingwerf ligt in de Zuidoosthoek van Fryslân, en grenst in het ZW aan de gemeente Weststellingwerf, in het W aan de gemeente Heerenveen, in het N aan de gemeente Opsterland, in het O aan de Drentse gemeenten Noordenveld en Smilde, en in het Z aan de Drentse gemeente Westerveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ooststellingwerf 955 huizen met 5.444 inwoners, verdeeld in dorp Oldeberkoop 109/646 (= huizen/inwoners) met buurtschap Dedgeburen 2/13, dorp Nijeberkoop 21/142, dorp Makkinga 53/294 met de buurtschappen Middelburen 8/72, Twietel 4/32 en Veneburen 5/34, dorp Donkerbroek 124/669 met de buurtschappen De Russchen 1/6, Haulerwijk (deels) 12/69 en De Schansbreeberg 1/5, dorp Haule 29/142 met de buurtschappen Haulerwijk (deels) 177/1.015 en Koldenburg 2/25, dorp Oosterwolde 106/548 met de buurtschappen De Poel 3/14, Boekhorst 6/30, Buttinge 4/35, Groot Klazinga 3/10, Hooge Duurswolde 4/22, Jarringa 4/31, Klein Klazinga 2/6, Knolle 1/8, Methuizen 1/8, Nanninga 2/15, Schrappinga 1/7, Steginga 1/8, Ter Hoor 1/9, Veenkoten 2/20, Weper 6/48 en Prandinga 1/7, dorp Vochteloo 28/163, dorp Appelscha 139/665 met de buurtschappen Akinga 6/31, De Bult 5/28, Hoog-Appelscha 10/128, Terwisga 1/18 en Hoogeveen 1/15, dorp Langedijke 6/36 met de buurtschappen De Bosch 1/7, De Weide 1/8 en Legeduurswolde 7/44 en dorp Elsloo 44/239 met de buurtschappen Tronde 8/58 en Zuidhorn 2/14.

Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 11.000 huizen met ca. 25.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2016 opgerichte Stichting O18 wil in Ooststellingwerf op een duurzame wijze kunst, cultuur en de bijzondere gemeenschap in de schijnwerpers zetten. Dat geldt niet alleen voor het jaar 2018, Leeuwarden Culturele Hoofdstad, maar ook voor het jaar daarvoor en de jaren daarna. Met enkele kunstprojecten in 2016 heeft O18 reeds een start gemaakt om de deuren naar de schatkamers van de gemeente Ooststellingwerf naar inwoners en toeristen toe te openen. Gastvrije Open Deuren naar de talloze natuur-, rust- en cultuurzoekende bezoekers van deze prachtige, authentieke, inspirerende, aangename en actieve zuidoosthoek van Friesland.

De vele buitengewone locaties in Ooststellingwerf en hun verhalen vormen de basis van O18 Open Deuren. Hierbij zijn verleden en heden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiermee willen zij de Ooststellingwervers en anderen inspireren en enthousiasmeren om deel te nemen in het culturele landschap van de gemeente en de provincie. O18 nodigt inwoners en bezoekers uit om door deze Open Deuren mee te gaan in de verhalen van het ‘Land van natuurlijk ritme’ (toeristisch profiel van Zuidoost Friesland). Hier kun je écht van het leven genieten, onderneem en beleef je veel, heb je onverwachte ontmoetingen, doe je inspiratie op, onthaast je en kun je weldadig verblijven in een groene en duurzame omgeving.

- Structuurvisie gemeente Ooststellingwerf.

- Bestemmingsplannen en beheersverordeningen in de gemeente Ooststellingwerf.

Terug naar boven

Evenementen

- Ooststellingwerf is ontstaan in 1517 en viert daarom in 2017 met tal van evenementen het 500-jarig bestaan.

- Stichting Vakantiespel Ooststellingwerf organiseert rond de bouwvakvakantie in de zomermaanden twee spelweken voor basisschoolscholieren uit de gemeente.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- IVN afd. Ooststellingwerf heeft o.a. een paddenstoelenwerkgroep, die alle soorten paddenstoelen in de gemeente inventariseert. Op één zoektocht vindt men vaak wel 50 tot 70 verschillende soorten paddenstoelen, waaronder ook zeldzame soorten die weinig in het gebied voorkomen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ooststellingwerf (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Ooststellingwerf. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuwe Ooststellingwerver: actualiteiten m.b.t. de kernen in de gemeente Ooststellingwerf e.o. - Nieuwe Ooststellingwerver op Facebook.

- Jongeren: - Agrarische Jongeren Ooststellingwerf (AJO) is een studieclub voor en door agrarische jongeren. Ze organiseren boeiende bijeenkomsten en excursies.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Maandelijkse nieuwsbrief van de gemeente Ooststellingwerf voor ondernemers in de gemeente.

Reactie toevoegen