Elsloo (Fryslân)

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

elsloo_fr_collage.jpg

Elsloo, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Elsloo, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Elsloo..jpg

In Elsloo aangeland, of Else in het Stellingwerfs

In Elsloo aangeland, of Else in het Stellingwerfs

Elsloo.JPG

De Hervormde (PKN) kerk van Elsloo

De Hervormde (PKN) kerk van Elsloo

Elsloo (2).JPG

De robuuste dubbele klokkenstoel bij de kerk van Elsloo

De robuuste dubbele klokkenstoel bij de kerk van Elsloo

elsloo_fryslan_plaatsnaambord.jpg

Op de plaatsnaamborden van Elsloo staat (deels) ook de Stellingwerfse variant van deze plaatsnaam: Else. Zo te zien is dit particulier initiatief om aan te geven dat men, net als in Limburg, ook hier graag tweetalige plaatsnaamborden wil.

Op de plaatsnaamborden van Elsloo staat (deels) ook de Stellingwerfse variant van deze plaatsnaam: Else. Zo te zien is dit particulier initiatief om aan te geven dat men, net als in Limburg, ook hier graag tweetalige plaatsnaamborden wil.

Elsloo (Fryslân)

Terug naar boven

Status

- Elsloo is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Elsloo vallen ook de buurtschappen Canada, De Monden (deels), De Riete, Tronde, Zuid (grotendeels) en Zuidhorn. Dit zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Else.

In het Fries
Elslo.

Oudere vermeldingen
1405 Elslo, 1408 Elsloo, 1542-1543 Elsloe, Elsen.

Naamsverklaring
Betekent 'elzenbos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Elsloo ligt ZW van Oosterwolde, NW van Zorgvlied, NO van Boijl.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Elsloo 44 huizen met 239 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Elsloo is van oorsprong een agrarisch dorp, dat in de 11e eeuw is ontstaan en langs twee evenwijdig lopende wegen werd gebouwd. Langs de oostelijke weg zijn destijds de meeste boerderijen en huizen gebouwd. Dat is de huidige Hoofdweg. Van de westelijke weg, de zogeheten Bûtenweg, zijn nog een paar delen over. Vroeger was deze Bûtenweg de verbindingsweg met de andere dorpen. In 1868 is dat veranderd toen van de Hoofdweg door het dorp de doorgaande weg is gemaakt.

Klooster
Van Elsloo naar Appelscha loopt de Kloosterweg. De Kloosterweg is in 1891 aangelegd als zandpad en is in 1931 verhard. De Kloosterweg ontleent zijn naam aan een in de 16e eeuw verwoest klooster. In 1996 zijn ter plaatse opgravingen gedaan, waarbij de restanten van een door een ringgracht omgeven boerenhoeve zijn gevonden. De fundamenten van klooster Lux Mundi (wat ' ’s werelds licht' betekent) zijn echter nooit gevonden. Door het speurwerk naar de fundamenten van het klooster is men wel tot de ontdekking gekomen dat er in de omgeving meerdere boerderijen moeten hebben gestaan.

Tram
Op 16 mei 1914 is de tramlijn Oosterwolde - Steenwijk in gebruik genomen. Dat was een stoomtram met 6 wagons die reed over een trambaan die achter de boerderijen om langs de huidige Bûtenweg liep. Daar waar nu het fietspad tussen Tronde en Elsloo ligt, reed de tram. In de bocht in Zuid kruiste de trambaan de weg. Omdat op dit punt nog wel eens ongelukken gebeurden was in de nabijgelegen molen van Bolding een EHBO-post gevestigd. De tram werd o.a. gebruikt om kolen bij Zuivelfabriek De Drie Gemeenten in Zuid af te leveren. De tramlijn is in 1965 opgeheven. (bron: Archiefcommissie van Plaatselijk Belang)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Elsloo heeft 3 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk dateert uit 1913 en verving een voorganger uit 1632. De oude kerk stond op de plaats van het huidige kerkhof. In 1995 is de kerk grondig gerestaureerd en daarbij teruggebracht in de stijl van de beginjaren. Naast de kerk staat een in 1987 gerestaureerde dubbele klokkenstoel.

- Paaltjasker Vesuvius staat in natuurgebied de Stobbepoele in de buurtschap Tronde en wordt daarom aldaar beschreven.

- Kort voor de Tweede Wereldoorlog zijn langs de Kloosterweg barakken gebouwd die werden gebruikt door werklozen die in de omgeving werkten in het kader van de werkverschaffing. Het kamp heette de Landweer en was vernoemd naar de historische verdedigingslinie in de directe omgeving van Elsloo. In 1942 zijn er joden naar het kamp gebracht om daar land- en bosarbeid te verrichten. Op 2 oktober 1942 zijn ze via Kamp Westerbork overgebracht naar de gaskamers van Auschwitz en Sobibor. Na de oorlog is het kamp afgebroken. Halverwege de Kloosterweg, bij de ingang van natuurgebied de Schaopedobbe, staat sinds 2003 een gedenkteken ter herinnering aan de gevangenen van werkkamp De Landweer.

- In 2012 heeft Vesuvius Club Elsloo het bronzen kunstwerk 'Door en Voor' aan het dorp geschonken. Het kunstwerk is vervaardigd door kunstenaar en inwoner Jacky Japink (die in 2013 is overleden). In het beeld zijn de handafdrukken verwerkt van een groot aantal dorpsvijwilligers. Het beeld is bedoeld als eerbetoon aan de vele vrijwilligers en symboliseert de inzet die vrijwilligers aan de leefbaarheid van het dorp.leveren.

Terug naar boven

Evenementen en actiiteiten

- Sinds 2007 is er jaarlijks een Maisdoolhof bij minicamping d'Elf Ieken in Elsloo. Op 1,1 ha maakt de boer elk jaar een nieuwe route in de mais. In het midden van het maisdoolhof staat een uitkijktoren die uitzicht biedt over het hele doolhof. Behalve een nieuwe route zit er ook elk jaar een nieuwe speurtocht in. Een educatieve speurtocht geschikt voor alle leeftijden. Voor de jongsten zit er een plaatjesopdracht in en voor de ouderen meerkeuzevragen en een puzzelopdracht. De speurtocht door het maisdoolhof duurt ongeveer 5 kwartier. Het maisdoolhof is ook zeer geschikt voor kinderfeestjes en familieuitjes.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied de Schaopedobbe, gelegen NO van Elsloo, is een bijzonder gebied, landschappelijk gezien een juweeltje en bovendien vermaard om zijn rijkdom aan dieren en planten. Tegenwoordig heeft het heideven niets meer met schapen te maken, maar vroeger was dat anders. Voor de dieren hun jaarlijkse scheerbeurt kregen, werden ze in de dobbe gewassen. Daar heeft het natuurgebied zijn naam Schaopedobbe, ook wel Schaopewaskerdobbe, aan te danken. Natuurgebied de Schaopedobbe is in 2012 met ruim 14 hectare uitgebreid. Het is de bedoeling dat aan de noordwestkant van het gebied bloemrijk grasland en op termijn heide ontstaat. Aan de zuidoostkant is bos aangeplant. Hier is ook een boomwal aangelegd om de structuur van het landschap te versterken.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Elsloo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Elsloo.

- Nieuws: - Nieuws uit Elsloo en Tronde van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenverenigingen: - Vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is opgericht in 1911.

- In 1965 is door een aantal ongehuwde jongemannen uit het dorp een vereniging opgericht, die de naam Vesuvius Club Elsloo krijgt, vernoemd naar de vulkaan nabij Napels in Italië, waarvan de hellingen zeer vruchtbaar kunnen zijn, maar die ook vuur kan spuwen. Zo wil de vereniging ook zijn; vruchtbare ideeën bedenken met betrekking tot de samenleving in het dorp en omstreken, maar als de situatie erom roept, kan de Club zich flink kwaad maken en flink uit de slof schieten. De doelstelling van de Club is dan ook om zo nu en dan eens uit te barsten in allerlei acties en activiteiten ter bevordering van de levenslust, rechtvaardiging en algemeen nut voor het dorp en omstreken.

Vanaf de oprichting heeft de Club op een bijzondere manier getracht de nieuwjaarsviering in het dorp in goede banen te leiden. Tijdens zo’n nieuwjaarsviering wordt het dorp verrast met talloze giften aan verenigingen en instanties die het dorp Elsloo rijk is. Traditiegetrouw wordt er door de leden van de Vesuvius Club in de dagen voor de jaarwisseling ergens in Nederland of daarbuiten een object “geleend” om zo de speciale aandacht op hun dorp te laten vestigen. Dit object heeft altijd iets te maken met een gebeurtenis in het dorp, hetzij positief of negatief. Het object, ook wel “de stunt” genoemd, wordt traditiegetrouw tijdens de jaarwisseling in het dorpscafé aan de bevolking getoond in de zogeheten uitbarsting van de Vesuvius.

Daarnaast wil de Vesuvius Club ook graag een steentje bijdragen aan verbetering van het leefklimaat in Elsloo. Zo organiseerde de Vesuvius in het verleden al diverse opruimacties in de natuur, exposities, markten en diverse gezellige avonden en feesten. Zo wordt er om het jaar een 4-daags tentfeest georganiseerd waar al diverse bekende Nederlandse artiesten de bevolking met optredens hebben vermaakt. Ook heeft men de traditie van de Solexrace weer opgepakt, waarbij er wordt gestreden in verschillende klassen, waaronder de Dorpsklasse. Ook wordt er sinds jaren tijdens Pasen met man en macht takken gereden om een mooie paasbult te realiseren, waarbij het voor de Vesuvius ook van belang is om enige inkomsten te genereren. Zo zijn er nog vele activiteiten in en rond het dorp waarbij leden van de Vesuvius Club hun steentje bijdragen ter behoud en bevordering van een goed leefklimaat in het dorp.

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Meester K.J. Dijkstraschool is een dorpsschool met ca. 60 leerlingen. De leerlingen komen uit Elsloo, Zorgvlied, Wateren, Makkinga, Boijl en Nijeberkoop. De naam van de school is ontleend aan meester Dijkstra. Deze meester was van 1887 tot 1923 op velerlei gebied een groot stimulator voor het dorp. Vooral de ontwikkeling van het agrarische platteland en met name de zuivel had zijn grote belangstelling. Op 1 januari 1975 is de toenmalige lagere school door een kleinzoon, Pater Dijkstra uit Brazilië, in de “Vesuviusnacht” omgedoopt tot Mr. K.J. Dijkstraschool. Het huidige schoolgebouw is gebouwd in 1964. De school heeft een eigen gymlokaal. Sinds schooljaar 2017-2018 wordt er lesgegeven volgens het continurooster. Dit betekent schooltijden van 8.30-14.00 uur (groep 1 en 2 vrijdagmiddag vrij). Ook de peuters van Pippeloentje hebben een ruimte binnen de school."

- Muziek: - Muziekvereniging Concordia.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Trinitas is opgericht in 2012. De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen de voetbalverenigingen O.Z.C en Boijl (opgericht in 1936). Door teruglopende ledenaantallen waren beide voetbalverenigingen in de toekomst genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te nemen. Door te fuseren is een nieuwe levensvatbare vereniging ontstaan. Voetbalvereniging O.Z.C. is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen ODIS (Elsloo) en s.v. Zorgvlied. Ook inwoners van buurdorp Langedijke voetbalden bij O.Z.C.

- Zorg: - Zorgboerderij De Stobbepoele.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Elsloo kerk.

Reactie toevoegen