Weststellingwerf

Gemeente
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

FR gemeente Weststellingwerf in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Weststellingwerf in ca. 1870 kaart B. Behrns

gemeente Weststellingwerf in ca. 1870 kaart B. Behrns

Weststellingwerf

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Weststellingwerf.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Weststellingwerf.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Weststellingwerf (online te bestellen).

- Het boek 'Veldnaemen van Stellingwarf diel V' (= De Langelille, Munnikeburen, Ni'jtriene, Scharpenzeel, Sliekenborg en Spange) (Piet van der Lende, 2003) behandelt niet alleen de veldnamen en hun betekenis, maar ook de context daarvan, dus het gaat ook over ontstaan en ontwikkeling van landschap en grondgebruik in deze streek: de Westhoek of Grote Veenpolder. Via de link is het boek ook online te lezen.

Terug naar boven

Status

- Weststellingwerf is een gemeente in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven. Gemeentehuis te Wolvega.

- De gemeente Weststellingwerf omvat de dorpen Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille*, Munnekeburen*, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne*, Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel*, Slijkenburg*, Sonnega, Spanga*, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen en de buurtschappen Boekelte, Munnekezeel, Overburen, Rijsberkampen, Rode Dorp, Schoterzijl.
* Deze dorpen liggen bij elkaar in de W hoek van de gemeente. Dit gebied staat dan ook bekend als de Westhoek.

- Wapen van de gemeente Weststellingwerf.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Weststellingwerf.

- De gemeente Weststellingwerf oriënteert zich anno 2016 op haar bestuurlijke toekomst. Daartoe heeft organisatieadviesbureau Rijnconsult in januari 2016 een rapport opgeleverd, getiteld 'Verschil moet er zijn. Weststellingwerf: waarheen, waarvoor? Visie op de toekomst van de gemeente Weststellingwerf', met daarin 5 mogelijke scenario's voor samenwerken en/of herindelen met omliggende gemeenten, waarbij ook  provincieoverschrijdende varianten worden geopperd. Het gaat daarbij met name om de Drentse gemeente Westerveld en de Overijsselse gemeente Steenwijkerland.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Weststellingwerf ligt in het ZO van de provincie Fryslân, en grenst in het NO aan de gemeente Ooststellingwerf, in het O aan de Drentse gemeente Westerveld, in het Z aan de Overijsselse gemeente Steenwijkerland, in het W aan de gemeente De Fryske Marren en in het N aan de gemeente Heerenveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Weststellingwerf 1.591 huizen met 9.104 inwoners, verdeeld in - met naamgeving en spelling eveneens uit 1840! - dorp Wolvega 227/1.202 (= huizen/inwoners), dorp Sonnega 30/198, dorp Nijeholtwolde 39/225, dorp Oldeholtpa 68/407, dorp Nijlamer 41/257, dorp Blesdijke 64/393 met buurtschap De Blesse (ged.) 8/64, dorp Oldeholtwolde 16/149, dorp Peperga 27/162 met buurtschap De Blesse (ged.) 20/96, dorp Oldetrijne 54/265 met buurtschap Oude Lindedijk (ged.) 2/14, dorp Oldelamer 54/315, dorp Steggerda 101/560 met buurtschappen Frederiksoord (ged.) 6/24, Overburen 12/60 en Willemsoord (ged.) 18/131, dorp Idzard 61/446, dorp Nijeholtpa 26/150, dorp Nijetrijne 22/120 met buurtschap Oude Lindedijk (ged.) 4/24, dorp Munnekeburen 50/267 met buurtschap Langelille (ged.) 33/170, dorp Vinkega 56/344 met buurtschap Frederiksoord (ged.) 14/83, dorp Scherpenzeel 17/92 met buurtschap Langelille (ged.) (geen aantallen gespecificeerd), dorp Spanga 33/121 met buurtschappen Oude Lindedijk (ged.) 24/132 en Slijkenburg 10/68, dorp Noordwolde 324/1.792 met buurtschappen Frederiksoord (ged.) 51/316, Riesberkamp 10/51 en Zandhuizen 14/67 en dorp Boijl 41/243 met buurtschappen Boekelte 5/37 en Frederiksoord (ged.) 9/59.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Weststellingwerf ca. 11.000 huizen met ca. 25.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) de gemeente Weststellingwerf, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. is opgericht in 1981 en heeft meer dan 400 leden.

- Oudheidkamer Weststellingwerf te Wolvega is gevestigd in de voormalige ambtswoning van diverse burgemeesters van de gemeente Weststellingwerf. Het markante pand dateert uit 1925. Wat kunt u in de Oudheidkamer zoal vinden?
- originele karnmolen uit 1846, karnton, boterboren, roomkommen, boter- en kaasvormen, melkemmers en aanverwante zaken voor de zuivelbereiding;
- kruidenierswinkeltje (ca. 1900) van de gezusters Ensing;
- wagenmakerij: schaalmodellen van wagens, kruiwagens, karren en toebehoren;
- klompenmakerij, meubelmakersgereedschap, hoefsmidgereedschap;
- schouw (begin 19e eeuw) met ketel, doofpot, haalijzer, vuurplaat, wildkroon, snotneusje (lampje), poken, rijtuigenstoof, hagelzak, haardscherm enz.;
- friese klederdracht uit de 18e eeuw, baby- en kinderkleding;
- koperen gebruiksvoorwerpen (18e en 19e eeuw): diverse soorten ketels, vergiet, braadpan, beddekruiken, stoomketels, enz.;
- gebruiksaardewerk (18e en 19e eeuw): roomkommen, vuurpotten, schalen, bolletjespan, Keulse potten, baardmanskruik etc.;
- vitrines met diverse breischeden, kappersattributen, bodemvondsten, voorwerpen uit de Franse tijd enz.;
- goudaardekommen, zilveren geboortelepels, borden en schalen, zakhorloges enz.;
- schoenmakersgereedschap: leest, ringzetter, kartelmachine, schulpmachine, schoenflens, oude schoenen en aanverwante zaken;
- olieverfschilderijen oud-Wolvega van Popke Kuipers uit Wolvega;
- schoollokaaltje ca. 1920 met schoolbanken, lessenaar, klompenbak, houten schooltassen, lei, griffeldoos, schooiplaten, leesboekjes, telraam, karwats en vele andere leermiddelen;
- huiskamer en originele bruynzeelkeuken met toebehoren uit de vijftiger jaren;
- houtsnijwerk van wijlen Klaas van Vleeren;
- huiskamer rond 1900 met turfkachel, bedsteden, enz.;
- strijkijzers, mutsenplooier, strijkglazen;
- maten en gewichten waaronder sluit- en pijlgewichten;
- rook- en tabaksartikelen: tondeldozen, pijpen, pijpenschoonmakers en tabaks- en snuifdozen;
- informatie over Pieter Stuyvesant;
- informatie over alle dorpen van de gemeente Weststellingwerf.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het riviertje de Lende (NL: Linde) loopt door de hele gemeente Weststellingwerf, van Tronde bij Elsloo tot Kuinre bij Slijkenburg. De Lende is in het begin van de 20e eeuw gekanaliseerd. De oude meanders zijn hierbij verdwenen. Middels het Landinrichtingsproject Beekdal Linde heeft men de rivier in de afgelopen jaren weer zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. In totaal 7 kilometer van de Lende is weer meanderend gemaakt. De ligging van de nieuw te graven meanders is bepaald op basis van historische kaarten. Doel is om de ecologische waarden van de beek te vergroten zodat beekminnende planten- en diersoorten zich beter thuis voelen. Verder zijn de Catspolder bij Wolvega en de Scheltingapolder bij Oldeholtpade als natuurgebied ingericht. De Scheltingapolder staat in verbinding met de Lende en zorgt ervoor dat de afvoer van water goed geregeld kan worden. Ook is aan weerszijden van de Kontermansbrug een gebied van circa 26 hectare voor de natuur ingericht, waaronder de polder Hensbergen. Deze polder heeft een open verbinding met de Lende gekregen, waardoor het bij hoge waterafvoeren van de Lende ook als waterbergingsgebied kan fungeren. Naast de natuurinrichting zijn ook natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Weststellingwerf. - Gemeente Weststellingwerf op Twitter.

- Blik op Weststellingwerf: actualiteiten m.b.t. de kernen in de gemeente Weststellingwerf e.o.

- Ook de Stellingwerf biedt nieuws uit Weststellingwerf e.o.

 

Reactie toevoegen