Wierden

Plaats
Dorp en gemeente
Wierden
Twente
Overijssel

OV gemeente Wierden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Wierden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Wierden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Wierden

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Wierden.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Wierden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wierden.

Terug naar boven

Literatuur

- Lijst van boeken e.d. over de geschiedenis van Wierden (even scrollen op de pagina), aanwezig en in te zien in het Twents Streekarchief te Delden.

Terug naar boven

Status

- Wierden is een dorp en gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente.

- Wapen van de gemeente Wierden.

- Onder de gemeente Wierden vallen naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Enter en Hoge Hexel en de buurtschappen Zuna, Notter, Huurne, Het Loo, Rectum, Piksen (deels), Ypelo, Enterbroek en Zuidermaten-Bullenaarshoek. De eerste twee genoemde buurtschappen hebben beide een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie (BAG) en zijn daarom formeel autonome woonplaatsen. Huurne, Het Loo en Rectum vallen onder het dorp Wierden, Piksen valt onder het dorp Hoge Hexel en de laatste drie genoemde buurtschappen vallen onder het dorp Enter.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Wierden.

Terug naar boven

Ligging

Wierden ligt W van Almelo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Wierden 751 huizen met 4.722 inwoners, verdeeld in dorp Wierden met buurtschap Hoge Hexel samen 264/1.704 (huizen/inwoners), dorp Enter met buurtschap Enterbroek samen 299/1.855 en de buurtschappen Notter 58/367, Zuna 36/228, Rectum 59/339 en Ypelo 35/229.

- Per 1-7-1955 is 554 hectare met 2.365 inwoners overgegaan van de gemeente Wierden naar de gemeente Hellendoorn. Het betrof een O deel van de kern Nijverdal, die door haar groei deels in de gemeente Wierden was komen te liggen. (onder de link kunt u zien welk gebied het betrof. © van de bewerkte plattegrond: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft de gemeente Wierden ca. 9.000 inwoners met ca. 23.500 inwoners, waarvan ca. 14.000 in de kern Wierden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Wierden, kunt u terecht bij:

- Stichting Historische Kring Wederden.

- Pagina over de geschiedenis van Wierden op de site van de gemeente Wierden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Er wordt al vele jaren gesproken over verbreding van de verbinding van Enschede naar Zwolle, de A35/N35. Bij Nijverdal wordt deze weg al gereconstrueerd. Zie verder aldaar. De komende jaren komt de 'bottleneck' tussen Wierden en Nijverdal aan de beurt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wierden heeft 13 rijksmonumenten.

- Wierden heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Wierden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2014 is een MTB-route van ca. 30 km rond Wierden aangelegd.

- Ooit was het Wierdense Veld in het uiterste westen van de gemeente Wierden, grenzend aan het Hellendoornse dorp Nijverdal, een nat terrein waar veel hoogveen groeide. Doordat het gebied lang niet meer zo nat is als voorheen, is het aan het dichtgroeien. Maar juist die openheid moet behouden blijven. Om dichtgroeien te voorkomen, loopt er 's zomers een kudde van ruim 400 Veluwse Heideschapen rond die het gebied begrazen. Maaien, plaggen en begrazing voorkomen helaas niet voldoende dat de verbossing plaats vindt. Om de heide als waardevol (cultuur)landschap, zowel wat haar openheid als typische flora en fauna betreft, te behouden heeft Landschap Overijssel daarom in 2010 grove dennen, berken en oprukkende bosranden in het gebied gekapt. Zij vormden namelijk een groot probleem voor aanwezige soorten van zure vennen, vochtige en droge heide.

Om verdroging van de heide op het Wierdense Veld tegen te gaan, moet water langer worden vastgehouden. Daarom zijn hier in 2011 sloten en greppels gedempt, is begroeiing verwijderd en is aan de oostkant van het 450 hectare grote natuurgebied een scherm in de bodem geplaatst. De maatregelen zijn genomen op initiatief van Landschap Overijssel. De beheersorganisatie ziet op het Wierdense Veld graag het hoogveen terugkeren. Een hoger waterpeil zal leiden tot de terugkeer van de waterveenmos en de vorming van hoogveen stimuleren.

In het Wierdense Veld is in 2015 de hoogveenglanslibel teruggekeerd. Deze libel is afhankelijk van goed ontwikkeld hoogveen en profiteert van de vernattingsmaatregelen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. De hoogveenglanslibel was tot voor kort alleen bekend van enkele hoogveengebieden op de grens met Duitsland, een locatie in Noord-Brabant en een locatie in Limburg.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Wierden.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wierden.

 

Reactie toevoegen