Wierden

Plaats
Dorp en gemeente
Wierden
Twente
Overijssel

OV gemeente Wierden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Wierden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Wierden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Wierden

Terug naar boven

Status

- Wierden is een dorp en gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente.

- Wapen van de gemeente Wierden.

- Onder de gemeente Wierden vallen naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Enter en Hoge Hexel, en de buurtschappen Enterbroek, Het Loo, Huurne, Notter en Zuna (tweelingbuurtschap), Piksen (deels), Rectum en Ypelo (tweelingbuurtschap) en Zuidermaten-Bullenaarshoek. Dit zijn 3 dorpen en 7 buurtschappen in totaal. Notter en Zuna hebben beide een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en zijn daarom formeel autonome woonplaatsen (maar praktisch gezien valt deze tweelingbuurtschap onder het dorp Wierden, al zijn de inwoners meer gericht op de stad Rijssen). Het Loo, Huurne en Rectum vallen onder het dorp Wierden, Piksen valt deels onder het dorp Hoge Hexel, deels onder de dorpen Daarle en Hellendoorn (beide in de gemeente Hellendoorn) en de buurtschappen Enterbroek, Ypelo en Zuidermaten-Bullenaarshoek vallen onder het dorp Enter.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Wierden.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Wierden ligt W van Almelo, NW van Delden, NO van Markelo en O van het Nationale Park De Sallandse Heuvelrug, en grenst verder in het N aan Daarle, in het O aan Vriezenveen en Bornerbroek, in het Z aan Goor en in het W aan Rijssen, Nijverdal en Hellendoorn. Z door de gemeente loopt de A1, centraal-oostelijk de A35. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot O in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Wierden 751 huizen met 4.722 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp met buurtschap Hoge Hexel samen 264/1.704 (= huizen/inwoners), dorp Enter met buurtschap Enterbroek samen 299/1.855 en de buurtschappen Notter 58/367, Zuna 36/228, Rectum 59/339 en Ypelo 35/229.

- Per 1-7-1955 is 554 hectare met 2.365 inwoners overgegaan van de gemeente Wierden naar de gemeente Hellendoorn. Het betrof een O deel van de kern Nijverdal, die door haar groei deels in de gemeente Wierden was komen te liggen. (onder de link kun je zien welk gebied het betrof. © van de bewerkte plattegrond: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft de gemeente Wierden ca. 9.000 inwoners met ca. 23.500 inwoners, waarvan ca. 6.000 huizen met 15.000 in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Wierden, kun je terecht bij:

- Stichting Historische Kring Wederden.

- Pagina over de geschiedenis van Wierden op de site van de gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Er wordt al vele jaren gesproken over verbreding van de verbinding van Enschede naar Zwolle, de A35/N35. Bij Nijverdal wordt is weg al gereconstrueerd. Zie verder aldaar. De komende jaren komt de 'bottleneck' tussen Wierden en Nijverdal aan de beurt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wierden heeft 13 rijksmonumenten.

- Wierden heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Wierden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Outdoor Wierden & the Dutch Youngster Festival (juni) is een 2 weken durend internationaal springconcours. 1e week CSI1* en CSI2* springwedstrijden, gevolgd door jeugdwedstrijd Dutch Youngster Festival met o.a. landenwedstrijden.

- De Wierdense Zomerfeesten staan ook bekend als Wiezo (gedurende 4 dagen in juli, in 2017 voor de 46e keer). Het festijn heeft zijn naam en faam te danken aan het open karakter en de vele activiteiten die er gedurende 4 dagen plaats vinden. Je kunt er gratis genieten van allerlei activiteiten zoals de grootse 3-daagse Markt van Wierden, de Kunstmarkt, Your Local Wiezo Market, Pasar Maluku, kinderfestiviteiten, seniorenmiddag, straatmuzikanten, optredens van allerlei bands, landelijk bekende artiesten en de Wiezo Sunday Afternoon.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2014 is een MTB-route van ca. 30 km rond Wierden aangelegd.

- Ooit was het Wierdense Veld in het uiterste westen van de gemeente Wierden, grenzend aan het Hellendoornse dorp Nijverdal, een nat terrein waar veel hoogveen groeide. Doordat het gebied lang niet meer zo nat is als voorheen, is het aan het dichtgroeien. Maar juist die openheid moet behouden blijven. Om dichtgroeien te voorkomen, loopt er 's zomers een kudde van ruim 400 Veluwse Heideschapen rond die het gebied begrazen. Maaien, plaggen en begrazing voorkomen helaas niet voldoende dat de verbossing plaats vindt. Om de heide als waardevol (cultuur)landschap, zowel wat haar openheid als typische flora en fauna betreft, te behouden heeft Landschap Overijssel daarom in 2010 grove dennen, berken en oprukkende bosranden in het gebied gekapt. Zij vormden namelijk een groot probleem voor aanwezige soorten van zure vennen, vochtige en droge heide.

Om verdroging van de heide op het Wierdense Veld tegen te gaan, moet water langer worden vastgehouden. Daarom zijn hier in 2011 sloten en greppels gedempt, is begroeiing verwijderd en is aan de oostkant van het 450 hectare grote natuurgebied een scherm in de bodem geplaatst. De maatregelen zijn genomen op initiatief van Landschap Overijssel. De beheersorganisatie ziet op het Wierdense Veld graag het hoogveen terugkeren. Een hoger waterpeil zal leiden tot de terugkeer van de waterveenmos en de vorming van hoogveen stimuleren.

In het Wierdense Veld is in 2015 de hoogveenglanslibel teruggekeerd. Deze libel is afhankelijk van goed ontwikkeld hoogveen en profiteert van de vernattingsmaatregelen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. De hoogveenglanslibel was tot voor kort alleen bekend van enkele hoogveengebieden op de grens met Duitsland, een locatie in Noord-Brabant en een locatie in Limburg. - Filmpje over het Wierdense Veld door John M. Pieper.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje over Wierden 1962 deel 1 door John M. Pieper. - Filmpje over Wierden 1962 deel 2 door John M. Pieper.

Terug naar boven

Literatuur

- Lijst van boeken e.d. over de geschiedenis van Wierden (even scrollen op de pagina), aanwezig en in te zien in het Twents Streekarchief te Delden.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Wierden. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Sport: - Voetbalvereniging SVZW.

- Lezen: - Op de site van Bibliotheek Wierden kun je o.a. online in de diverse collecties zoeken en de uitleenstatus zien en een boek reserveren.

- Veiligheid: - Politie Wierden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wierden.

Reactie toevoegen