Huurne

Plaats
Buurtschap
Wierden
Twente
Overijssel

Huurne

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Huurne.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Huurne.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Huurne.

Terug naar boven

Status

- Huurne is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

- De buurtschap Huurne valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wierden.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Wordt lokaal De Huurne genoemd. Vermoedelijk woon je ook niet 'in' maar 'op de Huurne'.

Oudere vermeldingen
1867 Hurene.

Naamsverklaring
Betekent 'bij de hoek'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Huurne ligt direct ZW van Wierden, rond de Rijssensestraat (N350) en de wegen W hiervan, en grenst in het N aan de A35/N35. Op deze pagina wordt onder punt 11 de herkomst van de naam van de Ten Cateweg, een van de wegen in de buurtschap, verklaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Huurne niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Huurne is qua omvang altijd een bescheiden buurtschap gebleven. Wierden daarentegen, dat aan het eind van de middeleeuwen uit niet meer dan twee boerderijen en een kerk bestond, is later uitgegroeid tot een echt dorp.

Hoewel je dat vandaag de dag dus niet zou denken, lijkt de buurtschap Huurne een oudere oorsprong te hebben dan de huidige hoofdplaats Wierden, welk dorp 'pas' in de 13e eeuw is ontstaan. De meeste erven die in de schatting van 1475 in het kerspel Wierden liggen, bevinden zich in de buurschap Huurne. De keuze voor deze plek lijkt vanuit bedrijfstechnisch oogpunt niet meer dan logisch. In het noorden ligt de stuwwal met haar bossen, in het westen heidevelden en in het zuiden en oosten de gras- en hooilanden (aldus het hieronder beschreven rapport).

Archeologisch onderzoek
In 2005 is archeologisch onderzoek in de buurtschap verricht, verband houdend met de geplande verbreding en omlegging van de N35 (zie verder bij Recente ontwikkelingen). Het rapport 'Wierden, middeleeuwse bewoning in Huurne' (68 pag., 2005, alleen in te zien als u op die site een account aanmaakt) doet verslag van de vondsten van restanten van middeleeuwse boerderijen, waterputten, aardewerk en dergelijke. De oudst aangetroffen sporen van een huis dateren uit de 9e eeuw. De opgraving heeft veel gegevens opgeleverd over het ontstaan van een van de erven in Huurne. De ouderdom van het erf brengt de geschiedenis van de buurtschap terug van ergens in de 14e eeuw, waaruit de oudste bronnen stammen die de buurtschap noemen, naar de 8e of 9e eeuw. Bovendien sluit dit erf aan in de reeks individuele erven, die de laatste jaren in Oost-Nederland zijn opgegraven. Zie ook het rapport 'Hout, zaden en botten van het middeleeuwse erf Wierden-Huurne, vindplaats 5' (18 pag., 2005).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De buurtschap Huurne wordt vandaag de dag bedreigd door de omlegging en verbreding van de N35. In eerste instantie was de te reconstrueren weg, met 2x2 rijbanen, gepland ten noorden van de bestaande N35. Maar watermaatschappij Vitens is het daar niet mee eens. Dat gebied is namelijk nodig voor waterwinning. Daarom staat deze weg nu ingetekend ten zuiden van de bestaande N35, dwars door Huurne. Het definitieve tracébesluit wordt verwacht in 2016. Zie ook: - Reportage RTV Oost over de N35 door Huurne (tekst, video en audio). - Verslag 'meedenktafel' bewonersorganisaties in het gebied N35 Nijverdal-Wierden (26 januari 2012), waarbij de lokale knelpunten en mogelijke oplossingen de revue passeren. - Alternatief tracé A35/N35, voorgesteld door de inwoners van Huurne (d.d. januari 2013 aan Provinciale Staten van Overijssel), welk een win-win voor alle betrokken partijen beoogt. Volgens de inwoners kan het tracé wel degelijk door het Vitens-gebied, zonder de waterbelangen te schaden, waarmee tevens het landschap en een aantal woningen en boerderijen worden gespaard (waardoor agrariërs aldaar hun beroep ter plekke kunnen blijven uitoefenen).

Reactie toevoegen