Zuidermaten-Bullenaarshoek

Plaats
Buurtschap
Wierden
Twente
Overijssel

Zuidermaten-Bullenaarshoek

Terug naar boven

Status

- Zuidermaten-Bullenaarshoek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

- De buurtschap Zuidermaten-Bullenaarshoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Enter.

- Buurtschap Zuidermaten-Bullenaarshoek is niet voorzien van plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De twee namen waar de naam van de buurtschap uit is samengesteld, verwijzen naar de gelijknamige veldnamen in dit gebied. Sinds 2009 presenteren beide gebiedjes zich gezamenlijk als buurtschap. Vandaar dat ze in de Topografische atlas Overijssel (1) ook alleen nog als veldnamen worden vermeld.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zuidermaten-Bullenaarshoek ligt Z van Enter, Z van de A1. Het betreft het deel Z van de A1 voor zover het onder de gemeente Wierden valt. Het W deel van dit gebied betreft Zuidermaten, het O deel is Bullenaarshoek. Maar gezamenlijk presenteert men zich dus als één buurtschap. O ervan ligt de buurtschap Deldenerbroek, Z ervan ligt de buurtschap Elsenerbroek (beide gemeente Hof van Twente).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zuidermaten-Bullenaarshoek omvat ca. 60 huizen met ca. 175 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2009 is de Vereniging Belang Zuidermaten-Bullenaarshoek opgericht. De vereniging gaat nauw samenwerken met de zuidelijk aangrenzende buurtschap Elsenerbroek, die onder de gemeente Hof van Twente valt.

Deze buurtschappen hebben namelijk veel gemeenschappelijke belangen op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landbouw, toerisme en recreatie, waterbeheer en een vrijliggend fietspad langs de Goorseweg. Waarschijnlijk gaat Zuidermaten-Bullenaarshoek ook gebruik maken van de gemeenschapsruimte in Elsenerbroek. Omdat deze buurtschappen zo veel gezamenlijk ondernemen, worden ze in bestuurlijke kringen ook wel het ZEB-gebied genoemd (samengesteld uit de eerste letters van de respectievelijke buurtschappen).

- In 2011 is het Dorpsplan Enterbroek / Zuidermaten-Bullenaarshoek* verschenen, dat de gewenste ontwikkelingen voor deze buurtschappen voor de komende jaren inventariseert (Enterbroek is een buurtschap N van Zuidermaten-Bullenaarshoek, N van de A1). Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van bijv. wonen, economische w.o. agrarische ontwikkeling, toerisme en recreatie, zorg en welzijn, leefbaarheid en water.
* Als je dit aanklikt geeft hij eerst een fout, maar daarna moet je in de adresbalk nog een keer op enter klikken en dan doet hij het wel.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ruiterroute Zuidermaten, Elsenerbroek en Bullenaarshoek (ZEB) (8 km).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Belang Zuidermaten - Bullenaarshoek.

Reactie toevoegen