Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

bag_schema_kopie.jpg

Natuurlijk biedt de in 2009 in werking getreden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) veel voordelen. Minpuntje is echter dat ze wel 'een paar' woonplaatsen zijn 'vergeten'...

Natuurlijk biedt de in 2009 in werking getreden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) veel voordelen. Minpuntje is echter dat ze wel 'een paar' woonplaatsen zijn 'vergeten'...

In 2009 is de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking getreden (die, door een wetswijziging in 2017, vanaf dat moment "Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)" is gaan heten, slechts een letter korter dus).* Een 'burgerlijke stand', maar dan voor adressen en gebouwen, zou je kunnen zeggen. Een van de voordelen hiervan is dat, net als bijvoorbeeld bij de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA) voor personen, deze gegevens betrouwbaar en actueel op één plek vastliggen en andere instanties dit kunnen 'afnemen'. Dat voorkomt nodeloos op meer plekken vastleggen van gegevens, met kans op fouten en veroudering van dien.
* Aanvankelijk was er namelijk sprake van twee basisregistraties in het kader van de BAG: de Basisregistratie Adressen (BRA) en de Basis Gebouwenregistratie (BGR). In 2017 zijn die samengevoegd tot één Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Topografisch gezien is van belang te weten dat alle gemeenten, voor zover zij dat niet reeds eerder hadden gedaan (met name t.b.v. het in 1978 van start gegane huidige postcodesysteem), rond 2009 een expliciet Woonplaatsbesluit hebben moeten nemen met betrekking tot wat hun 'woonplaatsen' en de schrijfwijzen daarvan zijn, ten behoeve van een eenduidige vastlegging daarvan in de BAG. Doorgaans hebben de gemeenten daarbij dezelfde set van plaatsnamen vastgesteld die zij eerder, in de jaren zeventig, hebben gedefinieerd ten behoeve van het huidige postcodesysteem, dat in 1978 in werking is getreden. Dat was althans nadrukkelijk de bedoeling, d.w.z. het uitgaan van de ´nulsituatie´ van de ´woonplaatsen´ zoals zij destijds door gemeenten en PTT Post (later TNT Post, thans PostNL) t.b.v. het postcodeboek zijn vastgesteld.

Wensen voor - in deze 'technische' zin - ´nieuwe´ formele woonplaatsnamen moesten in principe buiten het BAG-traject om worden gerealiseerd. Vanuit het belang van de projectorganisatie was dit een begrijpelijke eis/wens. Men zal immers de kosten én doorlooptijd van het project in de hand hebben willen houden. En ook PostNL zat - en zit - niet te springen om mutaties in haar bestanden, gezien de technische en maatschappelijke impact die dat kan hebben, en rekent daar - daarom? - kosten voor die soms fors kunnen oplopen.

De redactie van Plaatsengids.nl vindt het echter wel een gemiste kans dat destijds, anno 2009 inmiddels ruim 30 jaar verder, de 'historische vergissingen' van 1978 niet zijn hersteld. Immers, de ca. 200 dorpen die destijds zijn 'vergeten' als 'woonplaats' te benoemen (voor nadere toelichting hierop zie de link ´postcodeboek´ hieronder), zijn - daarmee - in 2009 wederom, maar nu bewust, om doorlooptijd- en/of kosten-redenen, 'vergeten'... De dorpen in kwestie zijn daar doorgaans - begrijpelijk en wat ons betreft terecht - 'not amused' over. Het betreft overigens de dorpen in categorie 3) in de in april 2012 door Plaatsengids.nl gelanceerde Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland. Enkele dorpen zijn n.a.v. de totstandkoming van de BAG rond 2009 wél alsnog voor postcodeboek en BAG als woonplaats erkend, met sindsdien alsnog eigen postcode en postale plaatsnaam dus, op initiatief van de gemeenten in kwestie én vaak na aandrang van de dorpen in kwestie. Het betreft onder meer de dorpen Geerdijk, Heveadorp, Klazienaveen-Noord, Ven-Zelderheide, en recentelijk de dorpen rond Heusden en rond Ravenstein.

Links
- Zie ook het hoofdstuk Postcodeboek voor een toelichting op hoe gemeenten en PTT Post in 1978 zijn omgegaan met het begrip 'woonplaats'.

- De zogeheten Woonplaatscodetabel* wordt beheerd door het Kadaster. Overigens waren en zijn dus alleen gemeenten bevoegd tot het vaststellen van (BAG- en daarmee in principe ook postcodeboek-)'woonplaatsen' inclusief de spelling daarvan.
* Een woonplaatscode is een code die binnen de BAG aan een woonplaats wordt toegekend.

- Middels de BAG-Viewer kun je BAG-gegevens bekijken met een kaart als ondergrond.