Piksen

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn Wierden
Salland Twente
Overijssel

Piksen plaatsnaambord grens Hellendoorn (Kopie).jpg

De buurtschap Piksen heeft alleen een plaatsnaambordje aan de grens van de gem. Hellendoorn, zodat je daar kunt zien dat je het Hellendoornse deel van Piksen binnenkomt. Aan de andere kant en aan de Wierdense kant heeft Piksen daarentegen geen bordjes.

De buurtschap Piksen heeft alleen een plaatsnaambordje aan de grens van de gem. Hellendoorn, zodat je daar kunt zien dat je het Hellendoornse deel van Piksen binnenkomt. Aan de andere kant en aan de Wierdense kant heeft Piksen daarentegen geen bordjes.

Piksen

Terug naar boven

Status

- Piksen is een buurtschap in de provincie Overijssel, in deels de streek Salland, gemeente Hellendoorn, en deels de streek Twente, gemeente Wierden.

- De buurtschap Piksen valt deels onder het dorp Hellendoorn, deels onder het dorp Daarle (beide gem. Hellendoorn), deels onder het dorp Hoge Hexel (gem. Wierden).

- In de Provincie-atlas Overijssel (1) staat een buurtschap De Kolonie vermeld (rond de Kolonieweg). In de praktijk valt dat echter onder de buurtschap Piksen (en wel het deel dat onder het dorp Hoge Hexel valt).

- De buurtschap heeft alleen een plaatsnaambordje aan de Hellendoornse kant, en wel aan de gemeentegrens, bevestigd aan een grenspaal. Je weet dus aan de andere Hellendoornse kant van de buurtschap niet wanneer je er daar in komt of uit gaat, idem aan de Wierdense kant.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 De Piksen.

Naamsverklaring
De naam is tot heden niet verklaard kunnen worden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Piksen ligt NO van Nijverdal en Hellendoorn, NW van Wierden, ZW van Daarle, rond de Piksenweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap niet vermeld.

Reactie toevoegen