Skingen

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

skingen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Skingen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Skingen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

skingen_op_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp Skingen ligt ZO van het dorp Peins, Z van het dorp Slappeterp, ZW van het dorp Menaam, NW van het dorp Dronryp, N van de A31, NO van het dorp Zweins, ONO van de stad Franeker en O van het dorp Schalsum. (© www.openstreetmap.org)

Het dorp Skingen ligt ZO van het dorp Peins, Z van het dorp Slappeterp, ZW van het dorp Menaam, NW van het dorp Dronryp, N van de A31, NO van het dorp Zweins, ONO van de stad Franeker en O van het dorp Schalsum. (© www.openstreetmap.org)

Skingen.JPG

Het kerkje van Skingen, van zeer nabij

Het kerkje van Skingen, van zeer nabij

_MG_3367.JPG

Mooi hoekje in Skingen

Mooi hoekje in Skingen

_MG_3364.JPG

Informatiepaneel ter plekke over Skingen en de geschiedenis van de kerk vanaf in den beginne tot heden.

Informatiepaneel ter plekke over Skingen en de geschiedenis van de kerk vanaf in den beginne tot heden.

Skingen

Terug naar boven

Status

- Skingen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- De inwoners van het kleine dorp Skingen werken op veel gebieden samen en delen veel voorzieningen met het ongeveer even grote of beter gezegd even kleine buurdorp Slappeterp. Ze worden dan ook als tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Schingen. Overigens zijn de plaatsnamen in de toenmalige gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1400? Schengen, 1505 Schinghen, 1509 oppa Schingen, 1511-1514 opten Scingen. Heette vroeger ook De Schingen.

Naamsverklaring
"In 1132 vervalst 2e helft 13e eeuw wordt Scinghnum vermeld, dat in Gaasterland zou hebben gelegen. Dit is echter de enige vermelding hiervan en de ligging is onbekend. Men ziet hierin een prehistorische waternaam Skinginô*, onder verwijzing naar Schenge, 1147 kopie 13e eeuw skinga, een waterloop op Zuid-Beveland."(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Skingen ligt ZO van het dorp Peins, Z van het dorp Slappeterp, ZW van het dorp Menaam, NW van het dorp Dronryp, N van de A31, NO van het dorp Zweins, ONO van de stad Franeker en O van het dorp Schalsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Skingen 15 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met tegen de 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Skingen bestond al rond het begin van de jaartelling. In de omgeving zijn overblijfselen uit de Romeinse tijd gevonden, die aantonen dat dit gebied toen al bewoond was. Vroeger stonden in dit dorp de states Wobbema en Blaauwhus. In 1983 is een van deze twee wegens de aanleg van de snelweg van Leeuwarden naar Harlingen (A31) gesloopt. De state Stehouders lag Z van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Oudste inwoner overleden, 'klushuisje' zeer gewild
De tot voor kort oudste inwoner van Skingen, Ale, is in 2021 overleden. Aan zijn vrijstaande woning op Buorren 18 was decennialang niets gedaan. De makelaar die het pand in april 2021 te koop zette, profileerde het dan ook nadrukkelijk als 'kluswoning' waar heel veel aan moest gebeuren. Desalniettemin 'ontplofte' de mailbox van de makelaar zodra het aanbod online kwam te staan. Om privacyredenen wil de makelaar de exacte opbrengst niet bekendmaken, maar hij geeft als indicatie dat de vraagprijs van 150.000 euro met ca. 25 procent overboden is.

Miedema Makelaars omschreef het pand als volgt: "Klusser gezocht! Deze woning is compleet gedateerd en moet grondig aangepakt worden, maar daar krijg je wel iets voor terug! Midden in de beschutte omgeving van het vriendelijke dorpje Skingen, onder de rook van Dronryp, staat deze vrijstaande woning op een perceel van 757 m2. Op fraaie woonstand, met vrij uitzicht over de landerijen, achtergelegen vrijstaande loods (ca. 40 m2). De woning verkeert in een eenvoudige en gedateerde staat, waardoor je rekening dient te houden met moderniseringswerkzaamheden passend bij de wensen van deze tijd. Een mooie klus voor de doe-het-zelver om hier een heerlijk (t)huis van te maken! De loods achter de woning biedt mogelijkheden voor hobby, opslag of eventuele stalling van dieren. Parkeergelegenheid op eigen erf. Aan de voorzijde van de woning, aan de overkant van de weg, bevindt zich nog een deel van de tuin, groot 370 m2. Wanneer je een liefhebber bent van landelijk wonen en op zoek bent naar een vrijstaande woning op een perceel met mogelijkheden, kom dan zeker een kijkje nemen!"

Dorpsvisie
"In 2005 is op initiatief van het bestuur van Dorpsbelang Skingen - Slappeterp een dorpsvisie opgesteld, met daarin de onderwerpen: Nieuwbouw; Bedrijvigheid (anders dan agrarisch); Geschiedenis; Toerisme en Recreatie; Verkeersveiligheid; Website. Dit is anno 2013 8 jaar geleden en ondertussen is er het een en ander veranderd. Daarom heeft het bestuur van Dorpsbelang besloten deze visie waar nodig aan te passen. Daarnaast wil het bestuur de dorpsvisie als een terugkerend agendapunt op ledenvergaderingen regelmatig evalueren. Gelukkig kan er ook worden vermeld dat er de afgelopen jaren een aantal zaken gerealiseerd is, waarvoor iedereen, die hier aan meegewerkt heeft, een groot compliment verdient.

Zo heeft de Werkgroep Historie, voorheen Geschiedenis, op een bijeenkomst voor de inwoners van Skingen de gegevens gepresenteerd die nu over de drie perioden 1850-1875,1930-1940 en 1960-1965 uit de historie van het dorp beschikbaar zijn. De gegevens (korte teksten en foto's) zullen op de website worden geplaatst. Per periode is er een kaart met oude wegen/paden, boerderijen en woningen gemaakt. Ook is de bestaansbron van de bewoners aangegeven. De informatie voor het bord bij de kerk is grotendeels door de Werkgroep Historie aangeleverd.

Ook bij Toerisme en Recreatie is er veel gerealiseerd. Genoemd kunnen worden: Het openstellen van wandel-/fietsroutes langs de vroegere paden/wegen voor recreatief gebruik. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: het tracé van de oude Skingsterdyk; het v.d. Zee´s Reedsje, het pad tegenover de boerderij Kleasterdyk 9, door het land uitkomend op de Menamerdyk dichtbij het bosje. Het Kern met Pit bermexperiment heeft voor wat de flora betreft een interessante berm opgeleverd. Er zijn rustpunten in de vorm van eenvoudige bankjes geplaatst die uitnodigend werken en het vriendelijke karakter van de beide dorpen benadrukken. Tenslotte moet de dorpssite worden genoemd. Deze is al een aantal jaren in de lucht. In 2012 is de website geheel vernieuwd, zowel qua uiterlijk als qua opzet." Aldus het Voorwoord van de in 2013 verschenen 'Dorpsvisie Skingen en Slappeterp - Healwei en fierder'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Skingen heeft 3 rijksmonumenten. Het betreft alledrie terpen.

- In de 12e eeuw moet er in dit dorp al een kerk hebben gestaan. In de 19e eeuw raakt de kerk in verval. In 1877 wordt overgegaan tot de bouw van de huidige Hervormde (thans PKN) Stevenskerk (Buorren 29). De architect was Foppe Foppes Brouwer uit Cornjum, de bouw is uitgevoerd door de Gebr. Keuning uit Ternaard en St. Annaparochie. De kosten bedroegen fl 9.792,-. De kerk is gebouwd op de fundamenten van de vorige en is op 20 april 1878 opgeleverd. Het kerkje, dat een vijfzijdige koorsluiting heeft, heeft een neoklassieke bouwstijl. In 1998 is de kerk aan restauratie toe en is daarom toen voorlopig gesloten. Pas in maart 2002 gaan de restauratiewerkzaamheden van start. Ter begeleiding van de restauratie is Stichting Tsjerke en Toer Skingen opgericht. Omdat de kerk geen rijks- of gemeentelijk monument is, was het een extra grote uitdaging om fondsen voor de restauratie te verwerven. Financiële steun kwam van de inwoners van het dorp, de kerkvoogdij, de gemeente Menameradiel, het provinciale fonds Frysk Erfskip, en een aantal bedrijven, fondsen en instellingen. De restauratie is in april 2003 gereedgekomen.

De kerk kreeg nieuw sanitair, een nieuwe verwarming, de ramen kregen een speciale behandeling en de vloer is opgeknapt. Daarnaast kwam er een nieuw plafond, zijn de muren van kerk en toren opnieuw gevoegd, en zijn verrotte balken en dakpannen vervangen. De kansel, die scheef hing, is hersteld. De banken zijn volgens een nieuw systeem geplaatst zodat ze verschoven kunnen worden. Omstreeks 75 cm onder de huidige vloer zijn meer dan 10 oude grafstenen gevonden, waaronder een grote uit 1614, waarschijnlijk het graf van Tiete Baerdt, destijds gemeentesecretaris. Deze grafstenen zijn opnieuw toegedekt. Op het kerkhof staat een grafsteen van de beoefenaar van het Fries damspel Izaäk Hogerhuis met een afbeelding van dit spel. Het orgel is in 1912 gebouwd door orgelbouwers Bakker & Timmenga te Leeuwarden en in 2003 door hen gerestaureerd. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente PKN Ried - Skingen c.a..

Ooit stond er op het kerkhof van Skingen een huisje, waar de koster en tevens doodgraver woonde. Aan dat huisje grensde een hek dat het kerkhof omsloot. Na de sloop van het huisje is het hek blijven staan, maar het raakte in de loop der jaren wel geleidelijk in vervallen staat. Rond 2010 wordt besloten het hek te verwijderen en voor onderhoud naar King Metaal in Franeker te brengen. Die knapte het hekwerk op, waarna het in de opslag bleef staan. Elk jaar kwam het onderwerp terug op de jaarvergadering van Dorpsbelang. Tot het bestuur de knoop doorhakte; in maart 2019 is het hek onder de bezielende leiding van inwoner Wim Anker (waarvoor zie aan het eind van het hoofdstuk Links) teruggeplaatst. Maar er ontbrak nog een stuk op de plek waar het huisje had gestaan en de dubbele draaipoort ontbrak ook. Daarvoor heeft het dorp in 2020 8470 euro subsidie gekregen uit het Dorpen- en Wijkenfonds van de gemeente Waadhoeke. Fondsen, een bijdrage van de kerk en zelfwerkzaamheid maakten de financiering rond. Er is een nieuw gietijzeren hek besteld bij de reeds genoemde firma King Metaal, dat nog in 2020 is geplaatst.

- Op een druilerige herfstdag bezichtigden Andries en Hanna Idzerda de voormalige schoolmeesterswoning uit 1867 in Skingen. Het was een vervallen pand, dat flink opgeknapt moest worden. Maar Andries en Hanna waren op slag verliefd en besloten de uitdaging aan te gaan. Bijna 7 jaar later is de woning in zijn oude staat teruggebracht en voorzien van duurzame technieken. Via de Nationale Duurzame Huizen Route delen ze hun verhaal:

"Toen Andries en Hanna de voormalige schoolmeesterswoning in Skingen kochten, moest deze volledig gestript worden en alle elektra opnieuw aangelegd. Met hulp van vrienden en familie konden ze de uitvoering in eigen beheer houden. Bij zijn eerste baan als monteur kwam Andries in aanraking met energiebesparende en duurzame installaties. Inmiddels biedt zijn werkgever duurzame totaaloplossingen voor de woningbouw en woningcorporaties. Die kennis heeft Andries ook toegepast in zijn eigen woning.

Kou door de muren. “We zijn begonnen met het isoleren van de binnenzijde van de woning - het dak, de muren en de vloeren”, begint Andries. “Er ligt schuimbeton met vloerverwarming onder de vloer. In de voorkamer zijn isolatiechips aangebracht. Deze moeten er op termijn uit om hier ook vloerverwarming te kunnen plaatsen.” Na twee winters volgde een nieuwe stap: “De kou trok door de muren, dus de buitengevel is opnieuw gevoegd en geïmpregneerd. Ook het glas is vervangen en er zijn nieuwe kozijnen en een nieuwe voordeur geplaatst”, somt Andries op. Naast deze isolerende en energiebesparende maatregelen is er aan de achterzijde van de woning een aanbouw gekomen, wat de badkamer en bijkeuken een stuk groter maakt.

De vloerverwarming draait op de lucht-/water-warmtepomp. “Uit een meting is gebleken dat de warmtepomp nog beter draait dan de verwachting was”, vertelt Andries. Warm tapwater komt van de zonneboiler. De zonnepanelen op het dak leveren een gedeelte van de benodigde stroom. “In de toekomst hoop ik nog een aantal extra zonnepanelen op het hok in de tuin te plaatsen, maar volledig zelfvoorzienend gaan wij niet worden”, concludeert Andries. Het buffervat, warmwaterboiler en de besturing voor de warmtepomp zijn geplaatst in een technische ruimte. “Voor mij is die ruimte het pareltje in huis”, zegt hij trots. “In de toekomst wil ik de WTW unit die op zolder staat hier ook naartoe verplaatsen.”

Vraag de oren van de kop. Het oude schoolgebouw van Skingen naast het woonhuis is een dorpshuis geworden. Hier worden veel activiteiten georganiseerd. “Inwoners uit de omliggende dorpen zijn zeer actief, ook op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Andries. Hij is voorstander van het ontmoeten, overleggen en discussiëren met elkaar over duurzame maatregelen. “Op het internet vind je veel informatie, maar door met elkaar te sparren ontdek je nieuwe manieren.” Bezoek een woning. Zijn tip is dan ook: “Ga op bezoek bij een woning via de Duurzame Huizen Route en vraag de bewoners de oren van de kop. Elk stapje dat je zet is waardevol, dus ga vooral aan de slag in je eigen woning en leer van anderen. Goede leermeesters zijn goud waard. Daarnaast schrikken de kosten veel mensen af, maar mijn ervaring is dat er meer subsidies en regelingen zijn dan je denkt.” Andries en Hanna zijn bijna klaar en willen met hun kinderen nu genieten van het huis. Ze vertellen je graag over hun aanpak en delen kennis, ervaringen en tips tijdens de jaarlijkse Nationale Duurzame Huizen Route in het najaar." (bron: Nationale Duurzame Huizen Route)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Toanielselskip 'It sil heve' in Skingen is ontstaan in 1984. Door de toenmalige leidsters van de jeugdclub zijn een aantal mensen gevraagd om een toneelstukje te doen voor een "bonte avond". Vanaf die tijd is de toneelclub blijven bestaan. Wij zijn geen vereniging, maar een selskip, en hebben geen donateurs. Ieder jaar voeren wij in het dorpshuis een toneelstuk op. We spelen ook voor de 60-plussers van de PKN-gemeente en we gaan, op uitnodiging, ook naar andere dorpen. Een leesgroepje zoekt jaarlijks een nieuw toneelstuk uit, waarbij dan de personen gezocht worden. Wil je meer weten over het toneel, of lijkt het je leuk om ook eens mee te doen, neem dan contact op met Eelke Wiersma, tel. 0517-841111."

- In de kerken van Skingen en Slappeterp worden jaarlijks in juli en augustus exposities gehouden (in 2021 voor de 7e keer). De beide kerken zijn dan dagelijks van 10.00-17.30 uur geopend.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "In het landelijk gebied van de dorpen Skingen en Slappeterp is een wandelroute aangelegd. Dit wandelpad is opengesteld om jou als wandelaar te laten genieten van de ruimte, de natuur en de seizoenen van onze dorpen. De route door het land is bewegwijzerd en voorzien van bruggetjes en overstappen bij hekken. De route loopt door een deel van Noordwest Fryslân. De route is uitgezet in de dorpsgebieden van de genoemde dorpen aan de noordzijde van de A31, tussen Leeuwarden en Franeker. De route gaat over onverharde en halfverharde paden. Voor een groot deel verlaat je de verharde weg en loopt het pad over het land van de boer; It BoerePaad! Ben je benieuwd geworden naar de wandelroute? Bekijk dan direct de wandelroute op onze routekaart. Maak op je mobiel gebruik van onze interactieve routekaart, dan kom je tijdens je wandeling van alles te weten over de route en de omgeving!

Iedereen die van wandelen houdt, kan in Skingen en Slappeterp genieten van It BoerePaad. Of je nu vanuit de omliggende dorpen komt voor een ‘dorpsommetje’ of een bezoeker bent van onze mooie streek. Je bent van harte welkom op It BoerePaad! Wil je weten waar je kunt wandelen op het pad en welke route(s) er mogelijk zijn? Bekijk dan onze interactieve routekaart. Je kunt aan de hand van de routekaart zelf je eigen traject uitstippelen, variërend van 4 tot ruim 20 kilometer. Bedenk dat je als wandelaar op de onverharde paden te gast bent op het land van de boer en dat het in acht nemen van de regels op de borden daarom van groot belang is. Zo zijn honden op de wandelpaden door het land niet toegestaan. Zij kunnen namelijk ziekten met zich meedragen die gevaarlijk zijn voor het melkvee."

- "Het TerpenTheater in Skingen is een onderdeel van dorpshuis Op Healwei. Een groep enthousiastelingen die vanaf 2010 4x per jaar een originele voorstelling boeken in het dorpshuis. Voorstellingen voor een breed publiek uit de gehele regio. TerpenTheater wil het dorpshuis aanbieden als tryout locatie voor professionele gezelschappen. Alle faciliteiten zijn daarvoor aanwezig. Informatie hierover (tevens adres voor de kaartverkoop) kun je inwinnen bij Rien Leffertstra, tel. 0517-232662, e-mail rienleffertstra@gmail.com."

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in Skingen (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Skingen en Slappeterp.

- Belangenorganisatie: - Doarpsbelang Skingen - Slappeterp.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis Op Healwei dankt zijn naam aan het feit dat het 'healwei' oftewel halverwege Skingen en Slappeterp staat. Dit zijn 2 dorpjes die vaak samen worden genoemd als tweelingdorp. Bindende schakels van deze dorpen is het dorpshuis met het daarbij gelegen sportveld. Vanuit deze voorzieningen worden activiteiten georganiseerd voor de gemeenschap en omgeving. Eind 2012 is het dorpshuis na een ingrijpende verbouwing heropend. Met diverse mooi aangeklede ruimtes, een beweegbaar toneel met professionele verlichtingsmogelijkheden, een duurzaam energiebeheer en een uitgeruste keuken kan het dorpshuis de toekomst in!

'Ferbining' is de visie die achter de verbouwing zit. Verbindend voor de dorpen Skingen en Slappeterp, voor de inwoners, maar ook voor de regio waarin wij wonen. Met andere woorden iedereen kan gebruik maken van dit dorpshuis en haar faciliteiten. Stichting Op Healwei biedt het dorpshuis aan voor de activiteiten in de dorpen, maar ook voor buitenstaanders die een mooie ruimte zoeken voor hun activiteiten. Daarbij kun je denken aan vergaderruimte, een feestelijke ruimte, een ruimte met uitloop naar het sportveld, een doe-ruimte. Kijk op de pagina "Mogelijkheden voor gebruik" wanneer je meer informatie wenst over onze mogelijkheden."

- Linedance: - "De linedance club van Skingen-Slappeterp is in 2009 gestart. De lessen zijn op woensdagavond van 19.30-21.15 uur met hierin een pauze van 15 minuten. Er wordt gedanst op countrymuziek, maar ook latin, wals en rock-en-roll komen voorbij. Er zijn 12 lessen voor de kerst en 12 lessen vanaf januari. Heb je belangstelling? Kom gerust eens kijken."

- Welzijn: - "Van oktober t/m mei is er elke 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur Repair Café Waadhoeke (voor 2018: Repair Café Menaam) in dorpshuis Op Healwei in Skingen. Deze naam is bewust gekozen omdat iedereen uit de hele gemeente Waadhoeke hier welkom is (vóór de gemeentelijke herindeling van 2018 betrof het de gemeente Menameradiel). Er is een aantal handige mensen beschikbaar om samen met jou te bekijken wat en hoe er iets moet gebeuren om je cd-speler, stofzuiger etc. weer te laten lopen. Ook zijn er handige naaisters aanwezig om je te helpen met naai- en verstelwerk. Ter gelegenheid van het 1e Repair Café in 2013 is onder meer de klok van burgemeester Tom van Mourik gerepareerd.

Het Repair Café is uitgebreid met een 'regiomarkt'. Dit houdt in dat een ieder die zaden, kweekplantjes, groenten/fruit uit eigen tuin over heeft dit kan komen schenken of ruilen. Ook als je eten over hebt kan je dit komen schenken of ruilen. Het is de bedoeling dat degene die iets inbrengt er zelf bij blijft, dan wel na afloop terugkomt om de goederen die overblijven weer mee te nemen naar huis. Tijdens de openingstijden van het Repair Café is er ook een Breicafé: kom gezellig mee haken, breien of quilten. Reparateurs die mee willen draaien zijn ook van harte welkom. Nadere informatie over dit alles kun je verkrijgen bij bij Wimmy Bouma, tel. 0518-451854, e-mail ophealwei@schingen-slappeterp.nl." Voor al deze mooie en goed lopende initiatieven heeft KNHM Friesland het dorp Skingen in 2014 de kwalificatie 'Kern met Pit' toegekend.

- Bekende inwoner: - Het dorp heeft sinds 2016 een landelijk bekende inwoner, namelijk Wim Anker, de ene helft van de eeneiige tweelingbroers Wim en Hans Anker (1953), die beiden advocaat zijn geworden en daarmee landelijk bekend zijn geworden vanwege de vele strafzaken die zij hebben gedaan die landelijk in het nieuws zijn geweest. Toen zij in 1953 geboren werden, was hun vader Jacobus Anker burgemeester van Schiermonnikoog. In 1956 werd hij burgemeester van de gemeente Utingeradeel, waardoor het gezin naar Akkrum verhuisde. De broers hebben daar gedurende 60 jaar allebei gewoond. Hans woont er nog altijd met zijn gezin. Wim is in 2016 met zijn vriendin Jantien verhuisd naar Skingen. Zie ook de reportage van deVolkskrant over Wim en Hans Anker d.d. 24-2-2021 n.a.v. hun 68e verjaardag. Per 1-1-2022 stoppen Wim en Hans als advocaat. Hun advocatenkantoor Anker en Anker in Leeuwarden blijft wel bestaan. Hans blijft na zijn pensionering als voorheen zeer actief in het Akkrumse verenigingsleven. Wim en Hans Anker zijn ook graag geziene gasten in het Zuid-Limburgse Slenaken, waar ze anno 2021 al gedurende 60 jaar jaarljiks met vakantie heen gaan (en ook nog in hetzelfde hotel).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Skingen.

Reacties

(2)

Leuk om iets te lezen over Skingen. Opgezocht n.a.v. het verhaal in de Volkskrant over de gebroeders Anker.
Als Fries uit Appelscha en wonend in Zevenaar blijf ik geïnteresseerd in Friesland en bezoek ik het graag per camper en fiets.
Vr.gr. Auke

Dank voor de tip! Mij was namelijk nog niet bekend dat een van de broers Anker inmiddels in Skingen woont. Ik heb er een alinea over toegevoegd, aan het eind van het hoofdstuk Links. Tevens toegevoegd wat ik op het internet verder nog aan wetenswaardigs over dit dorpje heb kunnen vinden.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen