Skingen

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Skingen.JPG

Het kerkje van Skingen, van zeer nabij

Het kerkje van Skingen, van zeer nabij

_MG_3367.JPG

Mooi hoekje in Skingen

Mooi hoekje in Skingen

_MG_3364.JPG

Het hele verhaal over Skingen

Het hele verhaal over Skingen

Skingen

Terug naar boven

Status

- Skingen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- De inwoners van het kleine dorp Skingen werken op veel gebieden samen en delen veel voorzieningen met het ongeveer even grote of beter gezegd even kleine buurdorp Slappeterp. Ze worden dan ook als tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Schingen. Overigens zijn de plaatsnamen in de toenmalige gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Skingen ligt OZO van de dorpen Peins en Dongjum, ZO van het dorp Ried, ZZO van het dorp Slappeterp, ZW van de dorpen Menaam en Berltsum, NW van het dorp Dronryp, N van de A31, NNO van het dorp Wjelsryp, NO van het dorp Zweins, ONO van de stad Franeker en O van het dorp Schalsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Skingen 15 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp nog altijd ca. 110 inwoners, maar nu in ca. 45 huizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Skingen bestond al rond het begin van de jaartelling. In de omgeving zijn overblijfselen uit de Romeinse tijd gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Skingen heeft 3 rijksmonumenten. Het betreft alledrie terpen.

- In de 12e eeuw moet er in Skingen al een kerk hebben gestaan. In de 19e eeuw raakt de kerk in verval. In 1877 wordt overgegaan tot de bouw van de huidige Hervormde (thans PKN) kerk (Buorren 29). De architect was Foppe Foppes Brouwer uit Cornjum, de bouw is uitgevoerd door de Gebr. Keuning uit Ternaard en St. Annaparochie. De kosten bedroegen fl 9.792,-. De kerk is gebouwd op de fundamenten van de vorige en is op 20 april 1878 opgeleverd. Het kerkje, dat een vijfzijdige koorsluiting heeft, heeft een neoklassieke bouwstijl.

In 1998 is de kerk aan restauratie toe en is daarom toen voorlopig gesloten. Pas in maart 2002 gaan de restauratiewerkzaamheden van start. De kerk kreeg nieuw sanitair, een nieuwe verwarming, de ramen kregen een speciale behandeling en de vloer is opgeknapt. Daarnaast kwam er een nieuw plafond, zijn de muren van kerk en toren opnieuw gevoegd, en zijn verrotte balken en dakpannen vervangen. De kansel, die scheef hing, is hersteld. De banken zijn volgens een nieuw systeem geplaatst zodat ze verschoven kunnen worden. Omstreeks 75 cm onder de huidige vloer zijn meer dan 10 oude grafstenen gevonden, waaronder een grote uit 1614, waarschijnlijk het graf van Tiete Baerdt, destijds gemeentesecretaris. Deze grafstenen zijn opnieuw toegedekt. Het orgel is in 1912 gebouwd door orgelbouwers Bakker en Timmenga te Leeuwarden en in 2003 door hen gerestaureerd. Ter begeleiding van de restauratie is Stichting Tsjerke en Toer Skingen opgericht. Omdat de kerk geen rijks- of gemeentelijk monument is, was het een extra grote uitdaging om fondsen voor de restauratie te verwerven. Financiële steun kwam van de inwoners van het dorp zelf, de kerkvoogdij, de gemeente Menameradiel, het provinciale fonds Frysk Erfskip, en een aantal bedrijven, fondsen en instellingen. De gerestaureerde kerk is op 21 april 2003 officieel overgedragen aan de kerkeraad, de eerste dienst in de gerestaureerde kerk is gehouden op 1 juni 2003.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "In het landelijk gebied van de dorpen Skingen en Slappeterp is een wandelroute aangelegd. Dit wandelpad is opengesteld om jou als wandelaar te laten genieten van de ruimte, de natuur en de seizoenen van onze dorpen. De route door het land is bewegwijzerd en voorzien van bruggetjes en overstappen bij hekken. De route loopt door een deel van Noordwest Fryslân. De route is uitgezet in de dorpsgebieden van de genoemde dorpen aan de noordzijde van de A31, tussen Leeuwarden en Franeker. De route gaat over onverharde en halfverharde paden. Voor een groot deel verlaat je de verharde weg en loopt het pad over het land van de boer; It BoerePaad! Ben je benieuwd geworden naar de wandelroute? Bekijk dan direct de wandelroute op onze routekaart. Maak op je mobiel gebruik van onze interactieve routekaart, dan kom je tijdens je wandeling van alles te weten over de route en de omgeving!

Iedereen die van wandelen houdt, kan genieten van It BoerePaad. Of je nu vanuit de omliggende dorpen komt voor een ‘dorpsommetje’ of een bezoeker bent van onze mooie streek. Je bent van harte welkom op It BoerePaad! Wil je weten waar je kunt wandelen op het pad en welke route(s) er mogelijk zijn? Bekijk dan onze interactieve routekaart. Je kunt aan de hand van de routekaart zelf je eigen traject uitstippelen, variërend van 4 tot ruim 20 kilometer. Bedenk dat je als wandelaar op de onverharde paden te gast bent op het land van de boer en dat het in acht nemen van de regels op de borden daarom van groot belang is. Zo zijn honden op de wandelpaden door het land niet toegestaan. Zij kunnen namelijk ziekten met zich meedragen die gevaarlijk zijn voor het melkvee."

- "Het TerpenTheater in Skingen is een onderdeel van dorpshuis Op Healwei. Een groep enthousiastelingen die vanaf 2010 4x per jaar een originele voorstelling boeken in het dorpshuis. Voorstellingen voor een breed publiek uit de gehele regio. TerpenTheater wil het dorpshuis aanbieden als tryout locatie voor professionele gezelschappen. Alle faciliteiten zijn daarvoor aanwezig. Informatie hierover (tevens adres voor de kaartverkoop) kun je inwinnen bij Rien Leffertstra, tel. 0517-232662, e-mail rienleffertstra@gmail.com."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Skingen en Slappeterp.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis Op Healwei dankt zijn naam aan het feit dat het 'healwei' oftewel halverwege Skingen en Slappeterp staat. Dit zijn 2 dorpjes die vaak samen worden genoemd als tweelingdorp. Bindende schakels van deze dorpen is het dorpshuis met het daarbij gelegen sportveld. Vanuit deze voorzieningen worden activiteiten georganiseerd voor de gemeenschap en omgeving. Eind 2012 is het dorpshuis na een ingrijpende verbouwing heropend. Met diverse mooi aangeklede ruimtes, een beweegbaar toneel met professionele verlichtingsmogelijkheden, een duurzaam energiebeheer en een uitgeruste keuken kan het dorpshuis de toekomst in!

'Ferbining' is de visie die achter de verbouwing zit. Verbindend voor de dorpen Skingen en Slappeterp, voor de inwoners, maar ook voor de regio waarin wij wonen. Met andere woorden iedereen kan gebruik maken van dit dorpshuis en haar faciliteiten. Stichting Op Healwei biedt het dorpshuis aan voor de activiteiten in de dorpen, maar ook voor buitenstaanders die een mooie ruimte zoeken voor hun activiteiten. Daarbij kun je denken aan vergaderruimte, een feestelijke ruimte, een ruimte met uitloop naar het sportveld, een doe-ruimte. Kijk op de pagina "Mogelijkheden voor gebruik" wanneer je meer informatie wenst over onze mogelijkheden."

- Welzijn: - "Van oktober t/m mei is er elke 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur Repair Café Waadhoeke (voor 2018: Repair Café Menaam) in dorpshuis Op Healwei in Skingen. Deze naam is bewust gekozen omdat iedereen uit de hele gemeente Waadhoeke hier welkom is (vóór de gemeentelijke herindeling van 2018 betrof het de gemeente Menameradiel). Er is een aantal handige mensen beschikbaar om samen met jou te bekijken wat en hoe er iets moet gebeuren om je cd-speler, stofzuiger etc. weer te laten lopen. Ook zijn er handige naaisters aanwezig om je te helpen met naai- en verstelwerk. Ter gelegenheid van het 1e Repair Café in 2013 is onder meer de klok van burgemeester Tom van Mourik gerepareerd.

Het Repair Café is uitgebreid met een 'regiomarkt'. Dit houdt in dat een ieder die zaden, kweekplantjes, groenten/fruit uit eigen tuin over heeft dit kan komen schenken of ruilen. Ook als je eten over hebt kan je dit komen schenken of ruilen. Het is de bedoeling dat degene die iets inbrengt er zelf bij blijft, dan wel na afloop terugkomt om de goederen die overblijven weer mee te nemen naar huis. Tijdens de openingstijden van het Repair Café is er ook een Breicafé: kom gezellig mee haken, breien of quilten. Reparateurs die mee willen draaien zijn ook van harte welkom. Nadere informatie over dit alles kun je verkrijgen bij bij Wimmy Bouma, tel. 0518-451854, e-mail ophealwei@schingen-slappeterp.nl." Voor al deze mooie en goed lopende initiatieven heeft KNHM Friesland het dorp Skingen in 2014 de kwalificatie 'Kern met Pit' toegekend.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Skingen.

Reactie toevoegen