parkstad_kaart_vanaf_2019.jpg

Gestileerde kaart van de regio Parkstad, en de ligging van de gemeenten daarin, situatie vanaf 2019 (in dat jaar zijn de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen gefuseerd tot de gemeente Beekdaelen).

Gestileerde kaart van de regio Parkstad, en de ligging van de gemeenten daarin, situatie vanaf 2019 (in dat jaar zijn de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen gefuseerd tot de gemeente Beekdaelen).