Oudebildtzijl

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

oudebildtzijl_collage.jpg

Oudebildtzijl, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oudebildtzijl, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

oudebildtzijl oosteind [640x480].jpg

Oudebildtzijl Oosteind

Oudebildtzijl Oosteind

Oudebildtzijl (5).jpg

Daar zijn we in Oudebildtzijl.

Daar zijn we in Oudebildtzijl.

Ousebildtzijl.JPG

Mooi daar in Oudebildtzijl.

Mooi daar in Oudebildtzijl.

Oudebildtzijl (3).JPG

Bij de sluis (zijl) in Oudebildtzijl.

Bij de sluis (zijl) in Oudebildtzijl.

Oudebildtzijl (4).JPG

Oudebildtdijk met de Julianakerk, een kerk met een verhaal.

Oudebildtdijk met de Julianakerk, een kerk met een verhaal.

Oudebildtzijl

Terug naar boven

Status

- Oudebildtzijl is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Het Bildt.

- Onder het dorp Oudebildtzijl valt ook de buurtschap Nieuwebildtzijl. Voor de postadressen ligt een klein deel van het dorp Alde Leie 'in' Oudebildtzijl.

- Oudebildtzijl heeft pas in 1948 de dorpsstatus verkregen. Voorheen was het een buurtschap van Vrouwenparochie.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De naam wordt ook nogal eens als Oude Bildtzijl geschreven. De officiële spelling (voor o.a. postcodeboek, bevolkingsadministratie en op de plaatsnaamborden) is echter in één woord.

In het Fries
Volgens Van Berkel en Samplonius 1995: Ald-Syl, idem 2006 (1): Aldebiltsyl.

In het Bildts
Ouwe-Syl (dat is ook de vermelding onder de NL naam op het plaatsnaambord).

Terug naar boven

Ligging

Oudebildtzijl ligt NW van Alde Leie en Stiens, NNO van Vrouwenparochie en O van Nij Altoenae.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oudebildtzijl 80 huizen met 604 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger was hier de uitwateringssluis (zijl) naar de Waddenzee. Die diende tevens als verbinding met de buitenwereld voor import en export. Er stond toen ook een havenkantoor, het zogeheten Koningshuis. De naam Keuningstreek herinnert daar nog aan. Toen de Nieuwe Bildtdijk werd aangelegd, moest ook de sluis van Oudebildtzijl verlegd worden (die eerder was ontstaan door verplaatsing vanuit buurdorp Alde Leie). Zo ontstond de nederzetting Nieuwebildtzijl. Die heeft echter niet lang meer dienst gedaan, want reeds in 1654 werden beide zijlen uit dienst genomen en was Oudebildtzijl geen havenplaats meer.

- Geschiedenis van Oudebildtzijl door dorpshistoricus Sytse Keizer (vergeet niet het pdf-document onderaan de pagina te openen, daar vind je nog veel meer informatie over de geschiedenis van Oudebildtzijl).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het college van B en W van de gemeente Het Bildt heeft de gemeenteraad eind 2009 voorgesteld om de Oudebildtdijk en de Nieuwebildtdijk de status van beschermd dorpsgezicht te verlenen. Het ministerie van OC&W had daar reeds een positief advies over afgegeven. De Bildtdijken spelen een belangrijke rol in het kenmerkende Bildtse landschap, dat in de 16e eeuw is gevormd door de inpoldering van de Middelzee. De monumentale eigenschappen van de beide dijken - de manier waarop ze in het landschap liggen, en de typerende bouwvormen - worden overigens al beschermd in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

De gemeente wil tegelijk met het invoeren van de monumentale status ook alle andere actuele zaken rond de dijken meenemen, zoals het parkeerbeleid, de mogelijkheid van nieuwbouw en de aanpak van verpauperde panden. De gemeenteraad vond het (anno januari 2010) echter geen goed plan. De raadsleden vreesden dat de landbouw door de beschermde status op slot zou komen te zitten. Bovendien biedt het eigen bestemmingsplan voldoende bescherming aan de karakteristieke eigenschappen van de Bildtdijken, zo vond de raad. Het 'Beschermd dorpsgezicht Oude en Nieuwe Bildtdijken' is echter in januari 2015 toch definitief geworden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudebildtzijl heeft 4 rijksmonumenten.

- Julianakerk.

Terug naar boven

Evenementen

- Elke 2 jaar (in de oneven jaren) is het Dorpsfeest Ouwe Syl (begin juni), door en voornamelijk voor Ouwe- en Nije Sylsters. Feest met versierde straten en een optocht.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bezoekerscentrum de Aerden Plaats, gevestigd in de Julianakerk in Oudebildtzijl, informeert je over toerisme, archeologie en cultuurhistorie. Ook zijn er wisselende exposities over Bildtse kunst en cultuur.

- Wandelpad het Klaine Kaizer Padsy is vernoemd naar Gerrit Keizer (1874-1946). Deze inwoner van Oudebildtzijl was begin 20e eeuw wereldberoemd vanwege zijn lengte. De destijds kleinste man ter wereld was echter veel meer dan alleen een circusartiest.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oudebildtzijl.

- Nieuws: - Nieuws uit Oudebildtzijl op Facebook.

- Onderwijs: - SWS De Syl is de basisschool voor alle kinderen uit Oudebildtzijl en omgeving. Ze zijn gehuisvest in een vernieuwd gebouw en zijn daar erg blij mee. Het is groot en licht en biedt een prachtige omgeving voor alle leerlingen. Binnen de driehoek kind-leerkracht-ouder staat de veiligheid van het kind centraal. Ze bieden een krachtige leeromgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en waarbij talent en ambitie leidend zijn. Je kind zien ze als een individu én als lid van een groep die wordt uitgedaagd tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid binnen het onderwijs van de SWS De Syl.

SWS De Syl is een school voor en van de gemeenschap, die open staat en respect heeft voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Zij bieden Passend Onderwijs. Dit betekent dat de zorg en begeleiding past bij de ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden binnen de school op basis van zorgvuldige analyse en beoordeling. Ze zien ICT als een middel om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op de toekomst. Ze leren kinderen waarden en normen, ze leren ze samen te werken, problemen op te lossen en een ieder in zijn waarde te laten. SWS De Syl is gecertificeerd Kanjerschool, zij hanteren dan ook de principes van de Kanjertraining. Ze streven ernaar zowel cognitief als sociaal-emotioneel een stevige basis te leggen bij ieder kind, zodat na 8 jaar onderwijs op SWS De Syl je kind met passende bagage naar het vervolgonderwijs gaat.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior Oudebildtzijl is opgericht rond 1890, en had aanvankelijk als mede-doel evangelisatie. Het reguliere korps heeft ruim 30 leden. Daarnaast is er nog een recentelijk opgericht jeugdkorps, genaamd 'de Jonge Sylsters'. - Na jaren met verschillende bands op diverse podia gespeeld te hebben, is er een nieuwe band ontstaan. Samen met oude en nieuwe bekenden hebben ze Wadleuk! geformeerd. Ze spelen zowel Nederlandstalige muziek als Engelstalige klassiekers en hedendaagse toppers.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Ouwe Syl heeft in 2017 het 50-jarig bestaan gevierd. Bij de opening van het jubileumfeest heeft de vereniging een bijzonder initiatief onthuld: de vereniging wilde fondsen werven om hun terreinen te kunnen renoveren. Daarom hebben ze een loterij georganiseerd, waarmee de deelnemers een huis in het dorp konden winnen. Voor 98 euro konden geïnteresseerden een lot kopen en strijden om een huis aan De Kolk in Oudebildtzijl. Bestuurslid Taeke Zijlstra: "Het sluit prima aan bij het streven van de club om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in het dorp. We zijn erg benieuwd naar de reacties!" De loterij liep tot begin november 2017. Ondanks een negatief advies van de Kansspelautoriteit, zijn alle 7908 loten verkocht. Op 11 november 2017 is het winnende lot getrokken. De gelukkige is Sanne Verhoef uit Arnhem, die overweegt er daadwerkelijk te gaan wonen. (bron en voor nadere informatie zie en beluister het interview op Omrop Fryslân, 12-5-2017) - Gymvereniging De Bildtstars.

Reactie toevoegen