Nij Altoenae

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

nij_altoenae_collage.jpg

Nij Altoenae, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nij Altoenae, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nij Altoenae Strandhuis der Bildtpollen [640x480].jpg

N van Nij Altoenae lligt het fraaie voormalige Strandhuis der Bildtpollen, Wat dat betekende kunt u lezen onder het kopje Bezienswaardigheden.

N van Nij Altoenae lligt het fraaie voormalige Strandhuis der Bildtpollen, Wat dat betekende kunt u lezen onder het kopje Bezienswaardigheden.

Nij Altenae.JPG

Bijna in Nij Altoenae.

Bijna in Nij Altoenae.

Nij Altenae (2).JPG

En daar zijn we in Nij Altoenae.

En daar zijn we in Nij Altoenae.

Nij Altoenae

Terug naar boven

Status

- Nij Altoenae is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Het Bildt.

- Nij Altoenae heeft jaren gestreden om de status van dorp te verkrijgen. In 2006 is dat gelukt. Het dorp heeft echter 'pas' per 1-5-2008 een eigen postcode (9072) met bijbehorende postale plaatsnaam verkregen, want dat had wat meer voeten in de aarde, wat de gemeente zich vooraf niet had gerealiseerd. Voorheen lag het dorp voor de postadressen 'in' Sint Annaparochie, wat misverstanden opleverde bij mensen die in het dorp moesten zijn. Zij gingen ten onrechte nogal eens in Sint Annaparochie op zoek.

Bij het toekennen van een postcode was er aanvankelijk een probleem; er waren geen vrije postcodes in deze regio meer beschikbaar. Toen is men creatief om zich heen gaan kijken, en bleek buurdorp Alde Leie, dat 2 postcodes had omdat het tot 1984 onder 2 gemeenten viel (Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel), één van haar postcodes wel voor dit 'goede doel' te willen afstaan. Omdat Alde Leie sinds 1984 nog maar onder 1 gemeente viel (gemeente Leeuwarderadeel, sinds 2018 gemeente Leeuwarden) - althans voor de postcodes van de postale plaatsnaam Alde Leie zelf, voor enkele adressen viel en valt het dorp Alde Leie voor de postcodes onder twee andere dorpen in een andere gemeente (namelijk Vrouwenparochie en Oudebildtzijl in de gemeente Het Bildt, sinds 2018 gemeente Waadhoeke) -, had het immers strikt genomen ook nog maar 1 postcode nodig. En zo geschiedde. Zie ook de videoreportage van GPTV, over de officiële eerste postbezorging in het jongste dorp van Nederland, en het 7e dorp van de gemeente Het Bildt, Nij Altoenae, door burgemeester Aucke van der Werff.

- De inwoners van het buitengebied N van Nij Altoenae (met name gelegen aan de Schuringaweg 48-60 en 61-63 en aan de Nieuwebildtdijk 201-325 en 200-326) kozen ervoor om voor de postadressen onder Sint Annaparochie te blijven vallen. Daarmee is een topografisch gezien curieuze - bijna Baarle-Nassau-achtige - toestand gecreëerd; dit gebiedje is praktisch gezien in feite een enclave van Sint Annaparochie geworden, omdat de dorpskern van Nij Altoenae er immers tussen is komen te liggen. Geografisch / formeel is er geen sprake van een enclave, omdat ook een stuk buitengebied O van het dorp onder Sint Annaparochie valt, waardoor het dorp en het buitengebied N van het dorp wel een fysiek aaneengesloten geheel is.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Nij Altena.

Naamgeving
De huidige plaatsnaam Nij Altoenae is formeel pas in 1951 toegekend. Daarvóór heette de buurtschap 't Wegje.

Naamsverklaring
Nij Altoenae ligt in het Nieuwe Bildt. In de eerste decennia na de bedijking was Altoena een plaatsnaam in de Oude Bildtpolder. Dirk van Wijngaarden, een van de bedijkers, woonde op het kasteel Altena bij Delft, waarnaar het is vernoemd. De kerk in Altoena stond onder de bescherming van St. Anna. Later werd deze plaatsnaam gewijzigd in Sint Annaparochie. De plaatsnaam betekent dus het nije 'nieuwe' Altoena.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nij Altoenae ligt N van Sint Annaparochie, rond de splitsing van de Oudebildtdijk met de Schuringaweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Nij Altoenae heeft ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het eerste begin van dorpsvorming van wat nu bekend staat als Nij Altoenae, is in 1903 als er aan de huidige Schuringaweg (destijds 't Wechy, 't Weggy, 't Wegje of Nieuwe Weg geheten) een lagere school komt, met 3 leslokalen en een onderwijzerswoning. In 1918 wordt er een Gereformeerde kerk met pastorie naast gebouwd. In de decennia daarna vindt geleidelijk komvorming plaats rond de kruising Oudebildtdijk / Schuringaweg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voorheen Gereformeerde, tegenwoordig PKN-kerk in het dorp heet Kerk tussen de Dijken.

- N van Nij Altoenae, op de hoek van de Nieuwebildtdijk met de Schuringaweg, ligt een fraai pand met opschrift 'Strandhuis der Bildtpollen' (zie foto). Die naam is wat misleidend. Je zou denken aan een strandpaviljoen, maar 'strand' had hier alleen maar de betekenis van overgang tussen land en water. Het betreft het voormalige Waterschapshuis van het voormalige Waterschap De Bildtpollen, waar o.a. de bestuurders van het waterschap vergaderden. Degene die het in dit gebiedje voor het zeggen had, had de titel strandmeester. En dat was dus geen badmeester... Voor nadere informatie zie het artikel 100 jaar Strandmeester van Waterschap De Bildtpollen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nij Altoenae.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Nij Altoenae op Facebook.

- Onderwijs: - De naam van Basisschool De Noordster verwijst naar de gelijknamige molen die gestaan heeft aan de Nieuwebildtdijk tegenover nr. 230. Op de Noordster werken ze vanuit vijf belangrijke uitgangspunten: de kinderen gaan met plezier naar school, ontwikkelen zich en leren op eigen niveau; als collega's beogen ze een (h)echt team te vormen; er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn en ze passen de leerstof hierbij aan; de school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma; er is regelmatig contact met de ouders, op verschillende manieren.

De sfeer in de school is veilig, rustig en vertrouwd. Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan. Ze zijn alert op zaken als discriminatie en pesten en werken in hun onderwijs gericht aan het voorkomen daarvan. Ze hechten veel waarde aan het samenwerken van kinderen. Hierbij vinden ze het ook belangrijk dat oudere kinderen samenwerken met jongere kinderen.

- Muziek: - Al meer dan 60 jaar wordt er door Brassband Blaast de Bazuin in Nij Altoenae met veel enthousiasme muziek gemaakt. Naast het geven van concerten wordt er ook regelmatig deelgenomen aan concoursen en festivals. En met succes. Een van de hoogtepunten was het winnen van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in 2005. Naast het korps heeft de vereniging ook nog een jeugdorkest genaamd De Blaasbend(e). Hierin worden de jonge talenten die al een tijdje op muziekles zitten, klaar gestoomd voor het 'grote' korps. Ook zijn er leden die bij diverse gelegenheden het dweilorkest De Wadlopers vormen.

Reactie toevoegen