Feinsum

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

Feinsum

Terug naar boven

Status

- Feinsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel.

- Onder het dorp Feinsum valt ook de buurtschap Poelhúzen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Finkum. Overigens is de plaatsnaam sinds 2009 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1335 Finckum, 1471 Feintiumma ga, 1509 to Finckum, 1511 Veijnkum, Feinttum, Fijnghum, 1536 tot Fintzum, 1786 Finkum.

Naamsverklaring
Het dorp ligt op kleigrond, dus de naam is niet met vink 'slechte, lichte turf' te verbinden. Misschien heem 'woonplaats, woning' van de persoon Finke, maar daarmee is de assibilatie van k naar ts in de Friese benaming niet verklaard. Hiervoor grijpt men terug op beïnvloeding door het Friese woord feintsje 'ventje', dat echter aan het einde van de 15e eeuw nog geen rol kon spelen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Feinsum ligt direct N van Stiens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Feinsum 33 huizen met 227 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Feinsum is rond het begin van de christelijke jaartelling ontstaan als een huisterp. Deze terp was opgeworpen op een kwelderwal. De uitbreiding van huisterp naar dorp komt waarschijnlijk door een buitenverblijf van het klooster Mariëngaarde in Hallum. Het klooster bezat veel grond in het gebied. Toen het klooster in 1580 de macht verloor, namen vier adellijke families deze over. De belangrijkste hiervan was het geslacht Holdinga, eigenaren van Holdingastate. In 1640 is dit geslacht uitgestorven.

Feinsum had een station 3e klasse aan de spoorlijn Leeuwarden-Anjum, in de regio bekend als Het Dokkumer Lokaaltje. Nadat de lijn voor personenvervoer was gesloten, is het stationsgebouw afgebroken. Op een gedeelte van het tracé ligt nu een fietspad naar Hijum.

Zie verder Geschiedenis van Feinsum.

Terug naar boven

Actuele situatie

Een klein dorp als Feinsum heeft natuurlijk niet veel voorzieningen. Wel is er een goede busverbining met Leeuwarden, Holwerd en Dokkum. De kinderen gaan naar school in buurdorp Hijum. De SRV-man komt twee maal per week langs: op de woensdag voor één uur en op de zaterdagochtend voor negen uur.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Feinsum heeft 2 rijksmonumenten (onder de link staan er 3, maar de Slagdijkstermolen valt onder Stiens).

- De Hervormde (PKN) Sint-Vituskerk (Holdingawei 51), is een romaanse kerk, oorspronkelijk gewijd aan Sint Vitus, en diende mogelijk als uithof van het klooster Mariëngaarde van Hallum. De eenbeukige kerk uit de 13e eeuw heeft een houten tongewelf uit de 16e eeuw. Het zadeldak is uit de 18e eeuw. Van de twee luidklokken die door de Duitse bezetter werden gevorderd is alleen de klok uit 1477 teruggeplaatst. De steunberen uit de 18e eeuw zijn bij de restauratie in de jaren 1962-'64 verwijderd. Onder het koor zijn grafkelders van de families Grovestins en Holdinga. Het orgel uit 1913 is gebouwd door de firma Bakker & Timmenga. De kerktoren wordt beheerd door Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Deze stichting heeft de toren in 2007 van de gemeente overgenomen, met als doelstelling de toren als cultureel erfgoed te behouden. De kerk is sinds 1975 eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken en is niet meer in gebruik voor kerkdiensten. Wel wordt er af en toe nog gehuwd en begraven. Ook is de kerk te huren voor cursussen, workshops en exposities.

- In 201x is het gerenoveerde speel- en recreatieterrein It Spoardok geopend met als kers op de taart de onthulling van een nieuw kunstwerk van Hans Jouta uit Ferwert. Dit kunstwerk paste - volgens de jury die een keuze moest maken uit diverse werken - het beste bij het thema 'het Dokkumer Lokaaltsje' met een verwijzing naar het heden. Het kunstwerk beeldt onder de naam 'Tiidreizgjen' het verleden naar het heden uit. Een perronklok beeldt de tijd uit die geweest is of nog gaat komen. De bijbehorende koffers duiden op vertrek of aankomst. Het skatebord is een verwijzing naar het heden en de toekomst.

Het kunstwerk dat is opgetrokken uit cortenstaal staat naast speel- en recreatieterrein It Spoardok (aan het voormalige spoorwegtracé Leeuwarden-Dokkum en het voormalige station van Feinsum). Het terrein is door egalisatie, drainage en herinzaai, herschikking van speeltoestellen, plaatsen van lichtmasten bij de haven, nieuw hekwerk en het aanschaffen van twee voetbaldoelen weer helemaal klaar voor de komende 20 jaar. Feinsumers, fiets- en vaarrecreanten kunnen weer volop gebruik maken van het nieuwe speelterrein.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Feinsum beschikt over de rustige, beschut gelegen kleine jachthaven It Spoardok, met daarnaast een leuke speeltuin voor de kleintjes en een jeu de boulesbaan voor de wat ouderen. Ook is er de mogelijkheid om op het daar aangrenzende grasveld te sporten of te recreëren. Het jachthaventje is gelegen aan de Finkummervaart, die deel uit maakt van de Noordelijke Friese Elfstedenroute. Het alom bekende Bartlehiem is van hieruit per boot gemakkelijk te bereiken. Passanten zijn van harte welkom.

De haven is vooral bedoeld voor de passant die houdt van rust en natuur en die verder geen extra luxe wenst, zoals bijvoorbeeld een toilet- of douchegebouw, electra en/of een wateraftappunt. Deze zijn dan ook niet aanwezig. Wel een pas geheel opnieuw aangelegde jachthaven met vele fiets- en wandelmogelijkheden in de omgeving. Zo kan er ook goed worden gevist en zelfs gezwommen. Voor passanten met een kano bestaat de mogelijkheid om op het grasveld in een door henzelf meegenomen tentje te overnachten.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Feinsum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Feinsum.

- Muziek: - "Fanfare Crescendo is in 1930 opgericht door Tj.P. de Vries. De Vries woonde in Hijum, maar was lid van een korps in Hallum. Hij vond dat zijn eigen dorp ook een muziekvereniging moest hebben, en zo geschiedde. Het korps is ook van en voor buurdorp Feinsum. De laatste jaren onderscheidt Crescendo zich van andere muziekverenigingen door vernieuwende samenwerkingsverbanden waarmee zij probeert het toch ietwat stoffige imago van de fanfarewereld af te schudden. Goed voorbeeld hiervan is het nieuwe concoursreglement bedoeld om het traditionele bondsconcours te vernieuwen. Hierop verscheen Crescendo met een compleet combo op het podium om een metalbewerking van de filmmuziek van Crimson-tide en het nummer 'One Step Beyond' van de ska band Madness ten gehore te brengen. Dat de jury nog niet klaar was voor deze ommezwaai bleek uit de toch wat lage waardering en het feit dat de meeste fanfares tegenwoordig weer ouderwets met 2 originele fanfarewerken op het concours verschijnen. Sinds april 2011 mocht Crescendo zich een jaar lang Nederlands kampioen noemen in de 5e divisie en ook het jaar erop werden we Nederlands kampioen. Op Schiermonnikoog vormden we samen met onze collega's uit Oudebildtzijl tot 2x toe een grote fanfare waarmee we de laatste keer met een 1e prijs naar huis toe mochten. Dus zoals je kunt lezen gaat deze fanfare nog altijd Crescendo..."

- Sport: - Ook Kaatsvereniging 'In nij begjin' is er voor de dorpen Hijum en Feinsum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Feinsum.

Reactie toevoegen