Harlingen

Plaats
Stad en gemeente
Harlingen
Fryslân

harlingen_collage.jpg

Harlingen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Harlingen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

harlingen gr breedeplaats met postkantoor 1918 [640x480].jpg

Harlingen Gr. Breedeplaats met postkantoor 1918

Harlingen Gr. Breedeplaats met postkantoor 1918

Harlingen.JPG

Op de hoek van de Scheerstraat in Harlingen.

Op de hoek van de Scheerstraat in Harlingen.

Harlingen (2).JPG

Op de Leeuwenbrug in Harlingen.

Op de Leeuwenbrug in Harlingen.

Harlingen (5).JPG

Grote Kerk in Harlingen.

Grote Kerk in Harlingen.

Harlingen (6).JPG

Hoek Rozengracht bij het brandspuithuisje.

Hoek Rozengracht bij het brandspuithuisje.

Harlingen (3).JPG

Stadsgezicht Harlingen.

Stadsgezicht Harlingen.

Harlingen (8).JPG

De hele Rozengracht in Harlingen in beeld.

De hele Rozengracht in Harlingen in beeld.

Harlingen (4).JPG

Stadsgezicht Harlingen.

Stadsgezicht Harlingen.

Harlingen (7).JPG

De R.K. kerk aan de haven in Harlingen.

De R.K. kerk aan de haven in Harlingen.

Harlingen (9).JPG

Op weg naar het station, nog even omkijken naar het mooie Harlingen.

Op weg naar het station, nog even omkijken naar het mooie Harlingen.

Harlingen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Harlingen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Harlingen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Harlingen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Harlingen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Harlingen is een stad en gemeente in de provincie Fryslân. Het is één van de Friese 11 steden. De gemeente omvat - sinds zij in 1984 een deel van de opgeheven gemeente Barradeel kreeg toegewezen - naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Midlum (grotendeels) en Wijnaldum, en de buurtschappen De Blijnse, Kiesterzijl (deels), Koningsbuurt, Roptazijl (deels), Ungabuurt en Voorrijp.

- Wapen van de gemeente Harlingen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Harlingen.

- De gemeenteraad van Harlingen heeft in juli 2013 tegen een fusie met de gemeenten 't Bildt, Menameradiel en Franekeradeel gestemd. Tien raadsleden kozen ervoor door te gaan als gemeente, vier leden voelden meer voor een herindeling. De andere genoemde gemeenten fuseren in 2018 tot de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Harns.

Oudere vermeldingen
1232-1233 Herlinge, 1323 Harlinge, 1374 Harns, 1426 Herlenze, 1456 Harnze.

Naamsverklaring
Betekent 'bij de lieden van de persoon Harilo'. De 17e-eeuwse Friese kroniekschrijver Winsemius meende dat Harns en Harlingen twee verschillende plaatsen waren. Een tijdgenoot van hem, Schotanus, herkende dezelfde klankontwikkeling bij de naam van de stad Groningen, die de Friezen Grins noemen. De geleidelijke ontwikkeling van Harlingen tot Harns is af te lezen aan de oude vormen. Hieruit blijkt overigens ook dat de huidige Nederlandse naam feitelijk een oude Friese vorm is van voor de klankverandering.(1)

Terug naar boven

Ligging

Harlingen ligt W van Franeker en grenst in het W aan de Waddenzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Harlingen 1.861 huizen met 8.364 inwoners, verdeeld in 1.838/8.248 (= huizen/inwoners) voor de stad en 23/116 voor de buurtschap Buitenbuurt.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Harlingen ca. 7.000 huizen met ca. 15.800 inwoners, waarvan ca. 14.700 in de stad en ca. 1.100 in de 2 dorpen Midlum en Wijnaldum gezamenlijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Harlingen, kunt u terecht bij de volgende instanties:

- Vereniging Oud Harlingen.

- Het Hannemahuis huisvest het gemeentemuseum en het gemeentearchief van Harlingen.

- S. Elsinga inventariseert en beschrijft op zijn website Kleine Kerkstraat al sinds 2001 alle mogelijke aspecten van de geschiedenis van Harlingen. Zeer uitvoerige site met o.a. vele overzichten uit archieven, waaronder de overgang van wijkletters naar straatnamen in 1905, overzichten van huiseigenaren, adresboeken, huisnamen, gevelstenen, ansichtkaarten, plattegronden, prenten etc. etc.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2014 is de Nieuwe Willemshaven in ontwikkeling.

- In 2010 is het Inrichtingsplan voor het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel en Harlingen gereed gekomen. Het is opgesteld omdat in het gebied ten noorden en westen van Franeker de bodem daalt door de zout- en gaswinning. De kern van het plan is wateroverlast voorkomen door de afvoercapaciteit te vergroten. Dit gebeurt door 70 kilometer sloten te verbreden en gemalen te vernieuwen. Daarnaast wordt ruimte gezocht voor tijdelijke waterberging op ongeveer 170 hectare landbouwgrond, wordt er (extra) drainage aangelegd en vindt er verziltingbestrijding plaats. Verder levert herverkaveling en het vergroten van het bouwblok van agrarische bedrijven een verbetering op voor de landbouwstructuur. De natuur profiteert van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages bij gemalen. Er komt onderzoek naar de oprichting van een Skriezekrite en de ontwikkeling van de kwelders. Op het gebied van landschap en cultuurhistorie gaat de aandacht onder andere uit naar laan- en erfbeplanting. De leefbaarheid moet een stimulans krijgen door verbetering van de verkeersveiligheid, aanleg van wandel- en vaarroutes en aanlegsteigers. Tot slot worden de mogelijkheden van verschillende vormen van duurzame energie in het gebied onderzocht, zoals biomassa, wind- en zonne-energie en aardwarmte. Het project is medio 2010 gestart en moet in 2017 gereed zijn. Voor nadere informatie zie de site Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Harlingen heeft 517 rijksmonumenten.

- Harlingen heeft 98 gemeentelijke monumenten.

- De Hein Buisman Stichting heeft als doel het oude stadsschoon van de gemeente Harlingen zo veel mogelijk zeker te stellen.

- De 4 stenen leeuwen met gemeentewapen op de Leeuwenbrug over de Noorderhaven (zie foto) zijn in 2013 gerestaureerd. De leeuwen zijn minstens 350 jaar oud.

- Gemeentelijke begraafplaats annex Joodse begraafplaats.

- Gevelstenen in Harlingen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De HT Sloepenrace of HT Roeirace (Hemelvaartsdag) is een van de grootste sloepenraces van Nederland en wordt in de roeiwereld dan ook wel de Koninginnetocht genoemd. Tijdens de race roeien ca. 130 teams, zowel mannen als vrouwen, door weer en wind over de Waddenzee van Harlingen naar Terschelling. Iedere sloep heeft een eigen volgschip, met als gevolg dat de Waddenzee tijdens het evenement behoorlijk druk is met sloepen, zeilschepen, motorboten, rondvaartboten, reddingboten, schepen van Rijkswaterstaat en de Politie. Veerboten worden door schepen van de Politie begeleid door het deelnemersveld.

- Lanenkaatsen (ma t/m vrij eind mei / begin juni).

- Straatfestival Harlingen (op een zaterdag in juni).

- Tijdens de Harlinger Visserijdagen (gedurende 4 dagen eind augustus) kun je genieten van ca. 70 eventementen op het gebied van muziek, zang, dans, kunst, gastronomie, cultuur en sport. Het is qua aantal bezoekers (meer dan 150.000) het grootste evenement in de provincie.

- 2 km Zeezwemtocht (op een zaterdag begin september).

- Harlingen Ongeschut (op een zaterdag in september) heet zo omdat de vloeddeuren die dag gesloten blijven en daardoor een prachtig rondje door de pittoreske stad gevaren kan worden zonder dat er geschut hoeft te worden. Honderden bootjes nemen eraan deel. Varend zie je Harlingen op een geheel andere manier dan wanneer je langs de grachten loopt. Overigens is het ook als toeschouwer natuurlijk leuk om mee te maken. De vaartocht wordt opgeluisterd door diverse live bands. - Voor een impressie zie de videoreportage Harlingen Ongeschut 2014.

- Zoutsloter Kerstmarkt (op een zaterdag in december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Hegewiersterfjild.

- Het Harlinger strand bestaat pas sinds 1997 en is gemaakt met zand afkomstig uit het - toen verdiepte - kanaal naar de zoutindustrie. Het strand is geschikt voor zwemmen, (kite)surfen en kanoën. Er is ook een vrij te gebruiken trailerhelling aanwezig.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Harlingen.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Harlingen.

- De in 1849 opgerichte Harlinger Courant bestaat ondanks alle digitale revoluties nog altijd, is ook van plan om het nog wel even vol te houden, en gaat daarom, zonder experimenten omdat daar nu eenmaal geen budget voor is bij een kleine krant, wel met de tijd mee.

- Muziek: - Harmonie Stedelijke Muziekvereniging Harlingen. - Muziekvereniging Hosanna. - Zeemanskoor De Skúmkoppen.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Harlingen en - Harlingen RK.

Reacties

(2)

Het aardewerkmuseum bestaat sinds 2015 niet meer. De collectie is geveild dit jaar (zie http://www.aardewerkharlingen.nl/).

Hartelijk dank voor het melden hr. V.d. Heide. We hebben het aangepast.

Reactie toevoegen