Roptazijl

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke Harlingen
Fryslân

Roptazijl buurtschapsgezicht [800x600] [640x480].jpg

Roptazijl, buurtschapsgezicht, ca. 1900?

Roptazijl, buurtschapsgezicht, ca. 1900?

Roptazijl plaatsnaambord (Kopie).jpg

Roptazijl heeft alleen een plaatsnaambord aan de kant van de gemeente Harlingen. Op grondgebied van de gemeente Waadhoeke ontbeert de buurtschap plaatsnaamborden, zodat je aan die kant maar moet gokken wanneer je Roptazijl betreedt en weer verlaat...

Roptazijl heeft alleen een plaatsnaambord aan de kant van de gemeente Harlingen. Op grondgebied van de gemeente Waadhoeke ontbeert de buurtschap plaatsnaamborden, zodat je aan die kant maar moet gokken wanneer je Roptazijl betreedt en weer verlaat...

Roptazijl

Terug naar boven

Status

- Roptazijl is een buurtschap in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Waadhoeke, deels gemeente Harlingen. T/m 1983 gemeente Barradeel. In 1984 grotendeels over naar gemeente Franekeradeel (in 2018 over naar gemeente Waadhoeke), deels over naar gemeente Harlingen.

- De buurtschap Roptazijl valt grotendeels onder het dorp Pietersbierum (gemeente Waadhoeke), deels onder het dorp Wijnaldum (gemeente Harlingen). Het deel onder Wijnaldum betreft met name de Ropta State. De gemeentegrens tussen Waadhoeke en Harlingen loopt hier (sinds de herindeling van 1984) midden door de Roptavaart.

- Overigens komt de naam Roptazijl niet meer voor in de editie 2004 van de provincie-atlas Friesland. (1) Waarom is ons een raadsel. De bebouwing en dus de buurtschap staat er immers nog gewoon. In de vorige editie stond de naam nog wel. Daartentegen heeft men de nabijgelegen buurtschap Dijkshoek bij Firdgum als `nieuwe plaats` opgenomen, die er voorheen niet in stond (en die in de praktijk ook al heel oud is). Op Google Maps is de naam weer opgenomen, zoals u elders op deze pagina kunt zien. Volgens ons stond die er tot voor kort nog niet (of niet meer).

- De buurtschap Roptazijl heeft een plaatsnaambord aan de Wijnaldumer (dus gemeente Harlinger) kant (zie foto). Aan de kant van Pietersbierum (gemeente Waadhoeke) ontbeert de buurtschap nog plaatsnaamborden, zodat je aan die kant niet kunt zien wanneer je er bent aangekomen, dan wel de buurtschap weer verlaat. De toenmalige gemeente Franeker liet het al dan niet plaatsen van borden over aan de nieuwe gemeente Waadhoeke, die hier in 2018 is ontstaan,zo heeft zij lokale heemkundigen destijds gemeld. Overigens heeft de nabijgelegen buurtschap Koehool dankzij de heemkundekring in 2012 wél plaatsnaamborden gekregen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Roptasyl.

Oudere vermeldingen
1424 (kopie) (zijl te) Rodberta, 15e eeuw Ropte siel.

Naamsverklaring
Deze buurtschap is ontstaan bij een uitwateringssluis, die in 1424 wordt aangehaald als liggend 'tho Rodberta'. Voor de stelling dat het hier om de plek gaat die in het verhaal van de strijd tussen Friezen en Romeinen (in de 1e eeuw) voorkomt als de hoeve van Cruptorix, bestaan geen bewijzen en dit is zeer onwaarschijnlijk. Vanaf 1521 vinden we de naam Roptazijl voor de zijl waarbij de buurtschap later is ontstaan. Het eerste deel van de naam houdt verband met de boerderij Ropt(h)a (1543) die in de 19e eeuw voorkomt als Groot Ropta. Het slotelement van de huidige naam is zijl 'uitwateringssluis'. Het eerste is de naam Ropta. Misschien bestaat die oorspronkelijk uit twee delen: werth en een persoonsnaam met als kernbetekenis 'roem'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Roptazijl ligt 3 km N van Harlingen, 2 km NW van Wijnaldum, 3 km ZW van Pietersbierum en Sexbierum, rond de Sylsleane (Sijlslaan) en Sedyk (Zeedijk), aan de Roptavaart en aan de Waddenzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Roptazijl 3 huizen met 20 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd niet meer dan enkele huizen, en enkele bedrijfsgebouwen, met een handvol inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Roptazijl, onder de rook van Harlingen, is 'de geheimtip van de Friese Waddenkust' (aldus de uitgever van het hierna genoemde boek): De zeedijk, de twee brekers, de wind, de meeuwen, de eilanden in de verte... Weinigen weten dat deze plek een lange en boeiende geschiedenis heeft. Voor de plaatselijke adel en de steden Harlingen en Franeker was de uitwateringssluis Roptazijl - nu een gemaal - van strategisch belang. Hier werd de waterhuishouding van een groot deel van Westergo geregeld. De zijl was ook een last: het onderhoud was peperduur.

Het in 2010 verschenen boek 'Geschiedenis van Roptazijl' van Kees Draaisma, gebaseerd op grondig archiefonderzoek, geeft een fascinerend beeld van zeven eeuwen lokale en regionale geschiedenis. In 13 hoofdstukken krijg je een boeiende beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap, de bewoners, het begin van de zijl en zijn geschiedenis vol verwoesting door stormen, wisselende eigenaren, rechtszaken om onderhoudsgelden, het Friese leven onder invloed van o.a. Caspar de Robles en Willem Lodewijk, en hoe de zijl een gemaal werd, dat nu nog steeds belangrijk is voor de glasaal. Een helder geschreven stuk Friese geschiedenis dat met Vetkopers en Schieringers, binnendijkers en buitendijkers en de ruziënde steden Harlingen en Franeker het interessante verhaal van het Roptagemaal vertelt. "Voor omwonenden en leergierige toeristen" (aldus de NBD/Biblion-recensie). Enige voorkennis van de Friese geschiedenis is een pre.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kunt u ook terecht bij de volgende site:

- Pagina over geschiedenis-aspecten van Roptazijl op de site OudTzummarum.nl, waaronder de volledige weergave van het dagboek van Johannes Cornelis Kuiken, die van 1901-1926 sluiswachter was op de Roptazijl.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Ropta (de opvolger van een vroegere uitwateringssluis of spuisluis voor de afwatering van de Roptavaart en de Sexbierumervaart) is een plek waar veel glasalen en driedoornige stekelbaarzen vanuit de Waddenzee de binnenwateren in willen zwemmen. Door de afsluiting van de Zuiderzee (1932) en de Lauwerszee (1969) en de aanleg van gemalen en dijken, is er tegenwoordig geen overgangsgebied meer van zout naar zoet. Dit had een lagere en minder gevarieerde visstand in de binnenwateren tot gevolg. Eén van de maatregelen om dit op te lossen was de aanleg in 2001 van een ingenieuze vishevel bij het gemaal Ropta te Roptazijl. Met deze installatie worden de vissen vanuit de Waddenzee door de dijk heen het binnenwater in gelokt. Hoe dit principe werkt, kunt u lezen en zien op de pagina Vishevel Roptazijl op de site van Wetterskip Fryslân. Deze maatregel is onder meer gunstig voor de lepelaars die hun broedgebied hebben op de Waddeneilanden. Zij zijn gek op stekelbaars en zoeken hun voedsel ook op het Friese vasteland. En een goede aalstand is belangrijk voor de beroeps-binnenvisserij in Fryslân.

- Het pand Ropta State ligt ten zuiden van de Roptavaart op grondgebied van Wijnaldum, gemeente Harlingen, en omvat maar liefst 5 rijksmonumentale objecten (onder deze link kun je bekijken welke dat zijn). Op een kaart van Schotanus uit 1718 komt al een pand Groot Ropta voor, waar thans niets meer van is terug te vinden. Het huidige huis dateert uit begin 19e eeuw. De landschapstuin is ontworpen door Lucas Pieters Roodbaard en is van grote waarde. Tevens bevinden zich op het landgoed een arbeidershuisje en een theekoepel die in de jaren negenig van de 20e eeuw is gerestaureerd. Het huidige buiten werd gesticht door de Harlinger koopman Jan Sikkens Ysenbeek. Huis en park zijn niet te bezichtigen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roptazijl (online te bestellen).

Reactie toevoegen