De Blijnse

Plaats
Buurtschap
Harlingen
Fryslân

de_blijnse_haulewei_kopie.jpg

Buurtschap De Blijnse, buurtschapsgezicht aan de Haulewei

Buurtschap De Blijnse, buurtschapsgezicht aan de Haulewei

De Blijnse

Terug naar boven

Status

- De Blijnse is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Harlingen. T/m 30-6-1971 gemeente Barradeel. Per 1-7-1971, door middel van een grenscorrectie, over naar gemeente Harlingen.

- Buurtschap De Blijnse valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Midlum.

- Buurtschap De Blijnse heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Blynse.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Blijnse ligt rond de Blynsewei en rond het gedeelte van de Haulewei (de N393) direct N van het kruispunt van deze beide wegen. De buurtschap ligt direct O van de Industriehaven Harlingen, rond het water de Sexbierumervaart en NNW van het dorp Midlum, N van de stad Harlingen en ZW van het dorp Wijnaldum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Blijnse omvat een handvol huizen, met ca. 15 inwoners.

Reactie toevoegen