Midlum

Plaats
Dorp
Harlingen
Fryslân

midlum_collage.jpg

Midlum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Midlum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Mullem..JPG

Daar zijn we in Midlum

Daar zijn we in Midlum

Mullem (2).JPG

In Midlum, dat is duidelijk

In Midlum, dat is duidelijk

Mullem. (2).JPG

Dorpsgezicht Midlum

Dorpsgezicht Midlum

Mullem.JPG

De Nicolaaskerk uit ca. 1200 op een terp in Midlum

De Nicolaaskerk uit ca. 1200 op een terp in Midlum

Midlum

Terug naar boven

Status

- Midlum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Harlingen. Vóór een grenscorrectie per 1-7-1971 viel het dorp onder de gemeente Franekeradeel.

- Het dorp heeft grotendeels postcode 8872, maar heeft ook nog postcode 8871, waar de panden Rijksweg 1-7 en 2-6 onder vallen. Dit O uithoekje van het dorpsgebied van Midlum is na de grenscorrectie van 1971 aanvankelijk onder de gemeente Franekeradeel blijven vallen, en moest daarom bij de introductie van het postcodesysteem in 1978 een eigen postcode krijgen (omdat een postcode altijd maar onder één gemeente mag vallen). Bij de herindelingen van 1984 is dit deel alsnog naar de gemeente Harlingen gegaan (tegelijkertijd met o.a. een stuk buitengebied W van Achlum).

- Onder het dorp Midlum valt ook buurtschap De Blijnse. Vroeger viel ook de Koningsbuurt als buurtschap onder dit dorp. Na de hierboven vemelde grenscorrectie in 1971 is dit gebied geleidelijk getransformeerd tot een wijk en bedrijventerrein, en komen te vallen onder de stad - en gelegen binnen de bebouwde kom van - Harlingen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Mullum.

Oudere vermeldingen
1319 Midelum, 1357 Myddelum, 1400 Mydlim, 1406 Midlum.

Naamsverklaring
Samenstelling van middel ´in het midden gelegen, middelste´ en um, dat ontstaan is uit heem ´woonplaats´.(1)

Terug naar boven

Ligging

Midlum ligt direct N van Harlingen, W van Franeker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Midlum 61 huizen met 439 inwoners onder de gemeente Franekeradeel, met daarbij onder het dorpsgebied vallend nog de buurtschappen Ungabuurt (deels) 2/17 (= huizen/inwoners) (het andere deel van Ungabuurt, met eveneens 2/17, viel onder het dorp Herbaijum), Koningsbuurt 29/103 en Klooster Ludingakerk 7/53. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Station
Van 1903-1935 was er de spoorlijn Harlingen-Stiens, met o.a. een station (formeel 'halte') genaamd Midlum-Herbaijum, omdat het tussen beide dorpen in lag. Vanwege die - destijds - grote afstand van beide dorpen tot de halte, is het nooit druk 'beklant' geweest. De meeste mensen beschikten in die tijd immers over niet meer dan de 'benenwagen'. Het station was van het Standaardtype NFLS, dat voornamelijk werd gebruikt voor verschillende spoorwegstations in Friesland. Dit station viel binnen het type NFLS halte 3e klasse. Het pand bestaat nog en is nu een woonhuis (Rijksweg 3, Midlum). Bouwkundig bijzonder/misleidend is dat dat de uitbouw een typisch stationskenmerk lijkt, maar het in dit geval toch niet is; de uitbouw is er namelijk pas gekomen toen het spoor al lang weg was...

Archeologische vondsten in 2016
In 2016 is archeologisch onderzoek uitgevoerd in Midlum-Zuid. Dit was nodig vanwege de aanleg van de nieuwe N 31 bij Harlingen. Deze raakt een middeleeuwse terp en vernietigt daarmee archeologische resten, die daarom onderzocht moesten worden nu het nog kon. Er is o.a. aardewerk en metaal gevonden uit de 8e t/m 12e eeuw, op enkele scherven uit de IJzertijd en Bronstijd na. Verder zijn er o.a. 7 skeletten aangetroffen, die werden vergezeld van grafgiften zoals glazen kralen, een dierentand en een spinklos. Verder onderzoek van de skeletten beoogt inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen in de vroege middeleeuwen.

- Geschiedenis van Midlum.

Terug naar boven

Bezienswaarigheden

- Midlum heeft 5 rijksmonumenten, waaronder de hervormde Nicolaaskerk, die oorspronkelijk uit ca. 1200 dateert. Uiteraard hebben er later de nodige verbouwingen aan plaatsgevonden. Bijzonder is dat op de klok van de kerktoren de plaatsnaam staat. Dat hebben wij nog nergens anders gezien.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Toneelgezelschap Midlum brengt jaarlijks in een weekend in februari of maart een nieuw stuk op de planken.

- Dorpsfeest (weekend eind juni / begin juli).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Midlum, die in 1922 is opgericht, en nog altijd een bloeiende vereniging is met ca. 130 leden. In winters waarin er niet geschaatst kan worden op natuurijs, gaan ze met de jeugd naar een kunstijsbaan. Verder organiseert de vereniging tijdens het jaarlijkse Dorpsfeest een skeeler-elfstedenprestatietocht. Over een uitgezet parcours moeten de deelnemers klunen en andere obstakels nemen. Ook de koek en zopie ontbreekt niet tijdens deze tocht.

Terug naar boven

Beeld

- Video van een rondje Midlum met de auto (door GPTV, 2009).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Midlum.

- Belangenvereniging: - Vereniging Dorpsbelang Midlum (VDM) zet zich in voor het sociale en culturele leven van de bewoners van het dorp en bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging houdt zich voornamelijk bezig met het algemene belang van de vereniging en het dorp, de contacten naar de gemeente Harlingen, woningstichting De Bouwvereniging en andere instanties. Zij brengen wensen van dorpsbewoners bij de overheid onder de aandacht en beogen dit gerealiseerd te krijgen. Recente voorbeelden zijn het speelveld aan de Finne, de geplaatste verlichting langs het fietspad en de aanpassingen aan de N31.

- Dorpshuis: - Iedere zaterdag vanaf 16.00 uur is Dorpshuis De Spil in Midlum geopend voor een drankje, een potje biljarten en een praatje. Verder is het mogelijk De Spil af te huren voor o.a. vergaderingen, verjaardags- en huwelijksfeesten, workshops, begrafenissen en thema-avonden.

- Onderwijs: - Basisschool Middelstein in Midlum is tegenwoordig onderdeel van Integraal Kindcentrum (IKC) Middelstein. Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de voorschool (peuteropvang), voorheen peuterspeelzaal. Op de voorschool ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Voorschool Middelstein is gevestigd in IKC Middelstein, waar onderwijs, opvang en ontwikkelingsstimulering op elkaar zijn afgestemd. De voorschool is gehuisvest in een nieuwe, ruime aanbouw, vlak naast de kleutergroep waarmee veel wordt samengewerkt.

- Sport: - Africhtingsclub De Oostpoort is in 2009 opgericht door een 5-tal enthousiaste hondenliefhebbers, die reeds vele jaren actief zijn in de hondensport en daardoor de nodige kennis hebben vergaard. Wie kan bij ons terecht: van puppies, vanaf 10 weken (indien ze de 2e inenting hebben gehad), tot volwassen honden, de meeste rassen zijn bij hen welkom. Wat doen wij: zij geven les in gedrag en gehoorzaamheid, op zo'n manier dat baas en hond er veel plezier in hebben. Dit alles gebeurt puur op basis van beloning (wat lekkers of een speeltje) en op stem. Waarom doen zij dit: zij willen de liefde voor de hondensport graag delen met anderen, om zo hond en baas tot een eenheid te maken en het plezier in de hondensport te vergroten. Maar vooral de gezelligheid en het "met elkaar" bezig zijn staat bij hen hoog in het vaandel. Waar doen zij dit: in samenwerking met de kaatsvereniging op een schitterende locatie in Midlum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Midlum (kerk).

Reactie toevoegen