Eethen

Plaats
Dorp
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

gemeente_heesbeen_eethen_en_genderen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Heesbeen, Eethen en Genderen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Heesbeen, Eethen en Genderen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Eethen.jpg

Daar zijn we dan in Eethen

Daar zijn we dan in Eethen

Eethen (2).JPG

Kerkje uit de 12e eeuw in Eethen. Het ooievaarsnest is verdwenen, maar wie weet...

Kerkje uit de 12e eeuw in Eethen. Het ooievaarsnest is verdwenen, maar wie weet...

Eethen

Terug naar boven

Status

- Eethen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 2018 gemeente Aalburg. Per 1-5-1923 is een gemeente Eethen ontstaan, uit samenvoeging van de gemeenten Drongelen, Genderen en Meeuwen. De gemeente is in 1973 grotendeels opgegaan in de gemeente Aalburg, deels overgegaan naar de gemeente Heusden (met name betreffende de dorpen Doeveren en Heesbeen). Voor de gemeentelijke situatie vóór 1-5-1923 zie bij Genderen.

- Wapen van de voormalige gemeente Eethen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Volgens de plaatsnaamborden Iëëte (waarbij het ons lijkt dat er op de eerste e geen trema hoort) (vergelijk Veen), volgens (1) Eete. Wellicht is dat een verouderde dialectspelling, maar wellicht zijn ook beide spellingen in gebruik. Er zijn nameljik meer dorpen waar verschillende dialectspellingen in gebruik zijn, of waar men het niet eens is over de spelling; dat de ene helft voorkeur heeft voor spelling A en de andere helft voorkeur heeft voor spelling B (vergelijk Grevenbicht, Meijel, Reijmerstok).

Oudere vermeldingen
850 kopie 11e eeuw Atina, 1305 Ethen, 1312-1350 Ethen, Ette, 1422 Eten, 1461 kopie Eethen.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Men vermoedt dat het een nederzettingsnaam is die ontstond uit een zeer oude waternaam. Archeologische vondsten wijzen op bewoning in de Romeinse tijd.(2)

Terug naar boven

Ligging

Eethen grenst in het W aan Meeuwen, in het NW aan Babyloniënbroek, in het NO aan Veen, in het O aan Genderen en in het Z aan Drongelen, en ligt N van Waalwijk en ZW van 'Wijk en Aalburg'.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Eethen* 137 huizen met 1.017 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 41/310 (= huizen/inwoners) en de dorpen Genderen 68/499 en Heesbeen 28/208. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners.
* Zoals zij toen kennelijk heette, volgens de Volkstelling van dat jaar, aldus (3). Volgens een andere bron heette de gemeente in die tijd anders. Zie daarvoor bij Genderen > Status.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Heesbeen, Eethen en Genderen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is een groot project afgerond dat als doel had de leefbaarheid in Eethen te vergroten. Zo is Brede School De Bogert gerealiseerd, is de accommodatie van voetbalclub GDC flink opgeknapt en is in de voormalige Prins Willem Alexanderschool gezondheidscentrum De Knoop geopend. Verder zijn 9 gedateerde seniorenwoningen aan de Kastanjestraat na enige aanpassing in de verkoop gegaan als 'kluswoning', en zijn 10 bejaardenhuisjes aan de Nieuwe Steeg gesloopt, waardoor ruimte voor nieuwbouw is ontstaan.

In 2018 komt er een volgende ronde. Vanaf dan start het bouwplan Eethen-Zuid, waarmee het dorp met 50 woningen wordt uitgebreid, wat het inwonertal dus met ca. 100 zal doen toenemen. Om daar ruimte voor te maken, wordt o.a. de oude gymzaal afgebroken. In de oorspronkelijke plannen was overigens sprake van max. 75 woningen, maar door de veranderde omstandigheden op de woningmarkt is de inrichting van het gebied aangepast. Het plan bestaat uit twee delen. Aan de westkant gaat het om de plek van de voormalige basisschool op de hoek Raadhuisstraat/De Hoek. Aan de oostkant om het gebied tussen de Lindestraat en de Nieuwe Steeg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hervormde (PKN) kerk van de Hervormde Gemeente Eethen en Drongelen.

- Vroeger had elk dorp wel een dorpspomp. Met de komst van de waterleiding zijn de meest dorpspompen in de loop van de 20e eeuw verdwenen. Zo ook in Eethen. Inwoners vonden het een goed plan om weer een dorpspomp in het centrum te plaatsen. De nieuwe dorpspomp, op het grasveld bij de Raadhuisstraat - De Hoek - C. Branderhorststraat, is in april 2019 feestelijk onthuld door oud-burgemeester van de gemeente Aalburg Fons Naterop. Door de dorpspomp is er een centraal punt in het dorp gecreëerd. Mede door de € 25.000 die de gemeente Aalburg per kern beschikbaar stelde, in het kader van het project Samen Doen, kon de dorpspomp er komen. Aan weerszijden van de pomp is een stalen zitbank geplaatst, voor een stenen muur die opgetrokken is uit kloostermoppen met daar bovenop zogeheten ezelsruggen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In partycentrum De Schuur zijn regelmatig party's voor jongeren.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Eethen en Drongelen door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Eethen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Eethen zet zich in voor een dorp waar het goed, rustig en veilig wonen is. Weliswaar een klein dorp, maar met o.a. een splinternieuwe brede school en een goed georganiseerde en gezellige voetbalvereniging is het er goed toeven. De Dorpsraad zet zich in om de leefbaarheid waar mogelijk nog verder te vergroten en het wonen nog meer te veraangenamen. In het plan Zuidrand zijn nieuwe senioren- en andere woningen gebouwd in een zeer aantrekkelijke omgeving met veel groen."

- Dorpshuis: - Dorpshuis Teratina.

- Onderwijs en kinderopvang: - In 2014 is in Eethen brede school De Bogert gerealiseerd, waarin Basisschool Prins Willem Alexander, een ruime gymzaal, de bibliotheek en een peuterspeelzaal zijn ondergebracht. Het vormt één geheel met het clubgebouw van voetbalvereniging GDC. Voor het project is in 2008 al de basis gelegd, als GDC wil uitbreiden. Om de leefbaarheid van het dorp verder te verbeteren, zijn de plannen destijds breed uitgewerkt, met naast uitbreiding bij de voetbalclub als voorlopig eindpunt aan de zogeheten Zuidrand 51 nieuwe wooneenheden en De Bogert. (bron)

De Prins Willem Alexanderschool is de dorpsschool van Eethen en telt ca. 100 leerlingen. Het pedagogisch klimaat is sterk en de leerlingen behalen goede resultaten. De school stimuleert zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerkend leren. Zij leert de kinderen om te gaan met verschillen en is gedreven om het beste in ieder kind naar boven te halen. De school gaat met zijn tijd mee en maakt gebruik van tablets, met name voor rekenen, taal en spelling. Maar omdat kinderen leren met hoofd, hart en handen, is er ook genoeg ruimte om de leerstof te verwerken door te spelen, te schrijven, te praten, te bewegen, jezelf te presenteren, te knutselen, te tekenen etc.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. GDC.

- Zorg: - Dagbesteding Bijzonder is een zelfstandige zorgaanbieder voor ouderen en mensen met een beperking, gevestigd in het oude pand van de Prins Willem Alexanderschool (De Hoek 43 te Eethen). Het pand wordt verbouwd tot een multifunctioneel gebouw waar o.a. ook een fysiotherapeut en een huisartsenpost worden gevestigd. Ze bieden dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht en sta je als mens centraal. Iedereen moet zich hier thuis en beschermd voelen.

"Ik streef ernaar om mijn cliënten binnen een vaste dagstructuur activiteiten aan te bieden. Een dagstructuur geeft overzicht, je weet hoe de dag verloopt. Het dagprogramma heeft een vaste structuur met een ochtend- en een middagprogramma. Ook wil ik graag de ouderen uit de buurt betrekken bij de dagbesteding. Bijvoorbeeld een ochtend of middag gezellig een kopje koffie drinken, kaarten, breien, kaarten maken enzovoort. De cliënten van de dagbesteding kunnen de ouderen voorzien van een kopje koffie met een koekje. Ook kunnen ze natuurlijk samen deelnemen aan de activiteiten", aldus eigenaar Muriëlle van Dongen.

- Veiligheid: - EHBO afd. Eethen geeft op maandagavond van half september tot eind maart herhalingscursus. Tijdens deze avonden kunnen ook nieuwe cursisten een EHBO en Reanimatie met AED opleiding volgen. Door nieuwe cursisten op te leiden tijdens herhalingslessen van gevorderden blijkt dat nieuwe cursisten sneller inzicht krijgen van Eerste Hulp verlening doordat naast de theorie ook meer praktische kennis wordt opgedaan.

Reactie toevoegen