Meeuwen

Plaats
Dorp
Aalburg
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

meeuwen dorpsgezicht 1903 [640x480].jpg

Meeuwen dorpsgezicht 1903

Meeuwen dorpsgezicht 1903

Meeuwen (2).JPG

Het is feest in Meeuwen.

Het is feest in Meeuwen.

Meeuwen. (2).JPG

Een herenboerderij bij Meeuwen.

Een herenboerderij bij Meeuwen.

Meeuwen.JPG

De Witte Molen van Meeuwen.

De Witte Molen van Meeuwen.

Meeuwen..JPG

De 14e-eeuwse kerk van Meeuwen

De 14e-eeuwse kerk van Meeuwen

Meeuwen

Terug naar boven

Status

- Meeuwen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Aalburg. Oorspronkelijk was er sprake van een gemeente 'Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek'. Per 1-8-1908 verandert deze gemeente van naam in 'Meeuwen' (dat was dus geen herindeling!). Per 1-5-1923 over naar gemeente Eethen, in 1973 over naar gemeente Aalburg.

- Wapen van de voormalige gemeente Meeuwen.

- Onder het dorp Meeuwen valt ook de buurtschap Baan (deels, 1 pand)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Meeuwen grenst in het W aan Dussen, in het N aan Babyloniënbroek, in het O aan Eethen en Drongelen en in het Z aan de rivier de Bergse Maas en Sprang-Capelle, en ligt ZW van 'Wijk en Aalburg', W van Heusden, NW van Waalwijk, N van de A59, ONO van Geertruidenberg en ZO van Dodrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Meeuwen* 128 huizen met 739 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 63/334 (= huizen/inwoners), het dorp Babyloniënbroek 40/250 en de buurtschap Hill (deels) 25/155. Tegenwoordig heeft het dorp Meeuwen ca. 290 huizen met ca. 730 inwoners.
* Zoals hij in dat jaar wordt genoemd in (1). Volgens (2) had de gemeente t/m 31-7-1908 de lange naam zoals vermeld onder Status.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meeuwen heeft 3 rijksmonumenten.

- De Witte Molen.

- Gevelstenen in Meeuwen.

- Meeuwen en Drongelen lagen vanaf november 1944 tot de bevrijding in frontgebied en werden door de geallieerde troepen, die tot stilstand waren gekomen voor de Bergse Maas, voortdurend beschoten. Door het oorlogsgeweld werden Meeuwen en naburige dorpen langs deze rivier bijna helemaal verwoest. Vooral toen eind december 1944 en in januari 1945 een hevige strijd plaatsvond bij het Capelse Veer. Er vielen oorlogsslachtoffers en de bewoners moesten van de Duitse bezetter hun huizen verlaten. Ze evacueerden naar familie in andere dorpen, tot in Friesland toe. Na de bevrijding vonden ze bijna geheel verwoeste dorpen terug.

Overal werden in ijltempo noodwoningen neergezet, maar de meeste zijn al lang verdwenen. Alleen een noodwoning in Drongelen (op de hoek Meeuwensedijk - Hagoort) is bewaard gebleven. Deze is in 2012 verplaatst naar achter de Witte Molen te Meeuwen. Na de verplaatsing is de woning gerenoveerd. Belangrijke onderdelen zoals een keukenblok en binnendeuren zijn uit een andere noodwoning gehaald voordat die werd gesloopt. De woning is ingericht met spullen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, zodat bezoekers een goede indruk krijgen van de wooncultuur uit die tijd. De Stichting Behoud Meeuwense Noodwoning wil van dit stukje cultureel erfgoed een museum maken dat jong en oud herinnert aan een bijna vergeten geschiedenis, als monument van vrede en vrijheid na een tijd van oorlogsgeweld.

Terug naar boven

Evenementen

- Oranjevereniging Meeuwen organiseert, naast uiteraard de traditionele Koningsdag, door het jaar heen ook nog allerlei andere evenementen en activiteiten in het dorp. Onder de link lees je daar alles over.

- De Feestweek is er 1x in de 5 jaar. De volgende keer is in 2020.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Van oudsher is het gebied tussen Meeuwen en de dijk van de (Bergse) Maas voornamelijk in gebruik als griend. In de jaren vijftig van de 20e eeuw worden de grienden langzaam maar zeker akkers, maar de grond bleef bestaan uit zware vochtige klei. In de jaren zeventig is in deze streek een ruilverkaveling aan de gang. Vrijwel alle bomen en houtwallen verdwijnen om plaats te maken voor recht toe recht aan kavels. De provincie is inmiddels vanwege de kaalslag een herbeplantingsproject begonnen.

In die tijd koopt Cor de Ronde in deze omgeving een stukje grond van ongeveer 4 ha. Via de provincie wordt aan de noordkant van het perceel een strook van 400 meter lang bij 25, oplopend naar achter tot 45 meter breed ingeplant: het Bos van Meeuwen. Het oudste gedeelte van het bos bestaat voornamelijk uit essen. Later heeft Cor nog diverse dwarshagen aangelegd met voornamelijk meidoorn en sleedoorn. Cor de Ronde is in 2013 overleden, maar het gebied wordt nog altijd door de familie De Ronde beheerd. Inmiddels is het een landschappelijk paradijsje geworden, met vele bijzondere plant- en diersoorten. Het gebied is niet publiek toegankelijk, maar gelukkig heeft de familie de Facebookpagina 'Bos van Meeuwen', waar ze je in tekst en beeld op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het gebied. - Zie ook het artikel over het Bos van Meeuwen door schoondochter Linda van Zwet in tijdschrift Altenatuurtje nr. 105, mei 2017 (pag. 26-29).

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Meeuwen door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Meeuwen.

- Nieuws: - Nieuws uit Meeuwen op Facebook. - Verder verschijnt 5x per jaar de Dorpskrant, die bij de inwoners huis aan huis wordt bezorgd. Geïnteresseerden van het buiten het dorp kunnen desgewent een postabonnement nemen.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Meeuwen.

- Onderwijs: - Basisschool De Ark.

- Muziek: - Brassband Kunst en Vriendschap.

- Overige verenigingen: - Kleindierensportvereniging Nut & Sport is in 1941 opgericht als konijnenfokvereniging. Nut & Sport is inmiddels uitgegroeid tot een kleindierenvereniging waarbij fokkers van konijnen, cavia's, grote hoenders, kleine hoenders, siervogels, watervogels en sierduiven welkom zijn. De vereniging heeft ca. 80 leden. In september is er jaarlijks de Jongdierendag gehouden, gezamenlijk met de andere kleindierensportverenigingen in het Land van Heusden en Altena. Verder is er jaarlijks in december de Clubtentoonstelling (in 2017 voor de 75e keer), waarbij alle dieren door erkende keurmeesters worden gekeurd.

Reactie toevoegen