Doeveren

Plaats
Dorp
Heusden
Langstraat
Noord-Brabant

gemeente_drongelen_haagoort_gansoijen_en_doeveren_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Drongelen, Haagoort, Gansoijen en Doeveren anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Drongelen, Haagoort, Gansoijen en Doeveren anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Doeveren

Terug naar boven

Status

- Doeveren is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de subregio Langstraat (t/m 1903 Land van Heusden), gemeente Heusden. T/m 31-7-1908 gemeente 'Drongelen, Haagoort, Gansoijen en Doeveren'. Per 1-8-1908 is de naam van deze gemeente gewijzigd in Drongelen. Per 1-5-1923 over naar gemeente Eethen, in 1973 over naar gemeente Heusden.

- Het dorp Doeveren heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen lag het dorp daarom sindsdien 'in' Heusden. Het dorp is wél als plaatsnaam opgenomen in de rond 2010 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Per 15 januari 2018 heeft het dorp alsnog een eigen postcode (5157) en postale plaatsnaam gekregen in het postcodesysteem.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1136 kopie 12e eeuw Doureh, 1148 kopie 13e eeuw Douer, 1167 kopie 13e eeuw Doueren, 1186 kopie 13e eeuw Douern, 1e kwart 13e eeuw Doveren, 1312-1350 en ca. 1560 Doveren, Doeveren, 1334 Dovren, 1773 Doveren.

Naamsverklaring
Men leidt de naam af van een prehistorische waternaam Dub-ariu*, gevormd met de Indo-Europese wortel dhubho* 'zwart'. De verspreiding van dit naamtype wijst op verwantschap met het Keltische zuiden. Zie ook Deuverden.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Doeveren ligt ZW van Heusden, NNW van Waalwijk en grenst in het N aan de Bergsche Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Doeveren 17 huizen met 117 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Doeveren heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Bovenlandse Sluis, Oud-Heusdense Sluis I en Oud-Heusdense Sluis II, alle gelegen ZO van de dorpskern en alle daterend uit 1500. De Dubbele Sluis is in 2016 gerestaureerd, vanwege de grote cultuurhistorische waarde; de sluis moest na de St. Elisabethvloed van 1421 wateroverlast voorkomen en kreeg vanaf de 16e eeuw ook de functie van verdedigingslinie. De restauratie heeft 200.000 gekost. Dat heeft wel twee juweeltjes opgeleverd, een genot om te zien. Op de fiets vanaf de Zeedijk, vanuit de auto op de Polderweg. Maar anno 2018 belemmerde inmiddels meer dan manshoog riet het zicht op het complex. Vrijwilligers van Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden hebben er daarom enkele dagen aan gewerkt om het riet te verwijderen. Maar er schieten ook wilgen op, en ook de braam kan er welig tieren. Daarom keren ze eens in de twee jaar terug om de begroeiing kort te houden. Eigenaar Natuurmonumenten heeft de wandelaar ook de kans gegeven om van dichtbij te genieten van dit fraaie stukje natuur, waarin twee prachtige essen pontificaal uitsteken. Ook het wandelpad dat was gemaakt, was helemaal overwoekerd en is weer goed begaanbaar gemaakt.

- Doeveren heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis op Dorpsstraat 4, de boerderij op nr. 5, en de boerderij op Provincialeweg 6.

- De huidige Hervormde kerk (Dorpsstraat 9) ligt op een kunstmatige heuvel, dateert uit 1957 en is de opvolger van een kerk die in 1944 door oorlogsgeweld is verwoest. Het kerkje is aldus deze link nog wel in functie. Vooralsnog kunnen wij geen nadere gegevens vinden van de kerkelijke gemeente. Het is kennelijk nog wel een zelfstandige Hervormde Gemeente. Ds. G. de Jong is na 26 jaar deze gemeente te hebben gediend, eind 2015 met emeritaat gegaan. In 2016 is ds. S. Jumelet hem opgevolgd, als 'bijstandpredikant'. Organist Henk L. ontving in 2017 voor 50 jaar trouwe dienst het draaginsigne (goud met saffier) van de Nederlandse Vereniging van Kerkrentmeesters, en is ook nog door burgemeester Harry de Vries verheven tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Henk had het niet van een vreemde. Zijn vader was organist in Heesbeen. Op zijn dertiende mocht Henk een maandje komen proefspelen in Doeveren, wat hem meteen zijn eerste contract opleverde. Behalve zijn bevlogenheid voor het orgelspel en zijn grote vriend J.S. Bach, beschikt Henk ook over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In al die vijftig jaar heeft hij nooit verstek laten gaan en kwam hij ook spelen bij trouwdiensten en begrafenissen als daar behoefte aan was. Een aantal keren per jaar neemt hij daar zelfs een snipperdag voor op. Ook als hij in het weekend laat moet werken en pas in de kleine uurtjes onder de wol kruipt, is hij toch gewoon om 9.30 uur paraat om de klok te luiden. (bron en voor nadere informatie zie: Hallo Heusden, 1-4-2017)

- De Schans bij Doeveren dateert uit het begin van de 16e eeuw. Ze diende ter verdediging van de dijk en sluis nabij het dorp: de Elshoutse Zeedijk en de Bovenlandse Sluis. In 1793 was de schans kort in handen van de Fransen, nadien raakte ze in verval. In 1831 is de schans hersteld om bescherming te bieden tijdens de Belgische Opstand. Dertig jaar later kreeg de schans een nieuwe opknapbeurt, waarbij ze de zeshoekige vorm kreeg die vandaag nog steeds zichtbaar is. Tegenwoordig is het de ideale plek voor een leuke wandeling weg van alle drukte. (bron: Zuiderwaterlinie.nl)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Doeveren door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Dorpsvereniging: - Dorpsvereniging Heesbeen en Doeveren is opgericht in 1960 en organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Genealogie: - Informatie over de DTB-boeken m.b.t. Doeveren.

Reactie toevoegen