Heesbeen

Plaats
Dorp
Heusden
Langstraat
Noord-Brabant

Heesbeen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Heesbeen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Heesbeen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Heesbeen.

Terug naar boven

Status

- Heesbeen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de subregio Langstraat, gemeente Heusden. T/m 7-5-1819 gemeente Eethen, Genderen en Heesbeen (die van 19-9-1814 t/m 9-2-1815 onder Zuid-Holland viel). Per 8-5-1819 over naar gemeente Heesbeen, Eethen en Genderen (naamswijziging), per 1-8-1908 over naar gemeente Genderen (naamswijziging), per 1-5-1923 over naar gemeente Eethen. In 1973 is de gemeente Eethen grotendeels opgegaan in de nieuwe gemeente Aalburg, waarbij het deel Z van de Bergsche Maas (met daarin met name Heesbeen) middels een grenscorrectie naar de gemeente Heusden is gegaan. Het betrof een gebied van 238 hectare met 220 inwoners. Heesbeen was namelijk sinds het gereed komen van de Bergsche Maas in 1904 van de rest van de toenmalige gemeente afgesneden. Vandaar dat het logisch was om Heesbeen in 1973 bij de gemeente Heusden te voegen en niet mee te laten gaan naar de gemeente Aalburg.

- Heesbeen heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt Heesbeen 'in' Heusden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
10e en 11e eeuw Hasbenni, eind 11e eeuw Hasbenni, 1200-1225 Hesebenne, 1307 Hazebeen, 1312 kopie 1350 Hesbene.

Naamsverklaring
Verklaard als teruggaand op het Germaanse Hasibanja*, samenstelling van de volksstam Hasiz* 'Hessen' en banna 'rechtsgebod, rechtsgebied'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Heesbeen ligt direct W van Heusden en grenst in het N aan de Bergsche Maas, nabij de brug over dit water aan de provincialeweg N267. Vanouds lag Heesbeen zeer landelijk. Tegenwoordig wordt het dorpsgebied deels in beslag genomen door een bedrijventerrein tussen Heesbeen en de vestingstad Heusden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Heesbeen 28 huizen met 208 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Heesbeen ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oude nederzetting Heesbeen lag op stroomruggrond, een oeverwal van de Oude Maas, waarin sporen van vroeg-middeleeuwse bewoning zijn gevonden. Er zijn ook scherven gevonden uit de Romeinse tijd.

Heesbeen was een ambachtsheerlijkheid in het Land van Heusden, dat na 1357 tot het Graafschap Holland behoorde. De heerlijkheid heeft bestaan van iets na 1260 tot aan de opheffing van het Ancien Régime tegen het einde van de 18e eeuw. De heren zetelden op het nu verdwenen Kasteel Heeswijk.

Van 1338 tot 1384 was hier het Cisterciënserinnenklooster Nieuw Mariëndaal.

- Verhalen over de geschiedenis van Heesbeen, Eethen en Genderen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heesbeen heeft 5 rijksmonumenten.

- Heesbeen heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- Het kerkje van Heesbeen heeft veel van zijn 14e-eeuwse karakter bewaard. Onder een pleisterlaag aan de noord- en zuidwand zit nog romaans tufsteen en sporen van een rondboogvenster.

- De Hersteld Hervormde Gemeente heeft in 2016 een pijporgel van de Duitse orgelbouwer Streichert verkregen, dat in 1978 in de St. Ludgeruskapel in Utrecht is geplaatst. Stichting Ankie Hak, die de nalatenschap van deze vrouw uit Giessen beheert, heeft dit orgel aan de kerkelijke gemeente geschonken. Vanwege eisen van Monumentenzorg moest het orgel acher het voorfront van het bestaande orgel worden geplaatst.

Reactie toevoegen