Bellingwolde

Plaats
Dorp
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

bellingwolde_veldkamps_meuln.jpg

De Veldkamps Meul'n in Bellingwolde is een ronde stenen stellingkorenmolen. Het uiterlijk van deze molen is uniek voor Oost-Groningen. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

De Veldkamps Meul'n in Bellingwolde is een ronde stenen stellingkorenmolen. Het uiterlijk van deze molen is uniek voor Oost-Groningen. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

GR gemeente Bellingwolde in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Bellingwolde in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Bellingwolde in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Bellingwolde

Terug naar boven

Status

- Bellingwolde is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Westerwolde. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-8-1968. Per 1-9-1968 over naar gemeente Bellingwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde.

- Wapen van de voormalige gemeente Bellingwolde.

- Onder het dorp Bellingwolde vallen ook de buurtschappen Bovenstreek, De Lethe, Den Ham, Lutje Ham, Lyskemeer, Rhederbrug en een deel van de buurtschap Rhederveld. Dit zijn 7 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Bennewold, Bennewolle.

Oudere vermeldingen
1438 kopie dat hues to Billinge, 1482 kopie Billinghewolde, 1498 Bellingewolde, 1517 Byllynckwolt, 1536 Bellinckwolt, 1558 Bellingwolde, 1781 en 1840 Bellingewolde.

Naamsverklaring
Betekent bij het wold 'moerasbos, zompig bos' van het geslacht Billinga, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Bille met als betekenis 'de lieden van Bille', vleinaam bij namen als Bilihart.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Bellingwolde grenst in het W aan Blijham, in het N aan Oudeschans en Bad Nieuweschans, in het O aan Duitsland en de Duitse plaatsen Wymeer en Rhede en in het Z aan Vriescheloo, en ligt O van Oude Pekela en Winschoten, ZO van Beerta, Z van de A7, ZW van de Duitse plaatsen Bunde en Weener, W van de Duitse plaats Papenburg, NNO van Vlagtwedde en NO van Wedde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Bellingwolde 567 huizen met 2.946 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 300/1.477 (= huizen/inwoners), de dorpen Oudeschans 50/263 en Vriescheloo 65/346 en de buurtschappen Bovenstreek 20/123, Leete 38/194, Ham 18/117, Koudenhoek 8/77, Klein Ulsda 11/64, De Bult 5/32, Draaijerij 4/19, De Straat 15/86, Wester 25/111 en Vriesscheloosche Heide 8/37. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na het ontstaan van de Dollard is het dorp landinwaarts verplaatst. Bellingwolde behoorde vanouds tot Reiderland, maar kwam in 1478 aan de Stad en deelde daarna het lot van Westerwolde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bellingwolde heeft 41 rijksmonumenten.

- De Veldkamps Meul'n uit 1855 is een ronde stenen molen oorspronkelijk gebouwd als oliemolen, daarna omgebouwd tot korenmolen. Het uiterlijk van deze molen is uniek voor Oost-Groningen. Deze molen is maalvaardig en geregeld open voor publiek, meestal zaterdag en zondag aan het begin van de middag.

- Museum de Oude Wolden (MOW) richt zich van het begin (1973) af aan op kunst en geschiedenis. MOW kent twee vaste presentaties; een opstelling rond fijnschilder en magisch realist Lodewijk Bruckman en 24K, met wisselende expositieruimte voor regionale kunstenaars. Het museum programmeert twee tot drie keer per jaar een nieuwe, omvangrijke hoofdexpositie waarbij zowel artistieke als streekhistorische onderwerpen aan bod komen. Verder is het onderzoeken van het eigene van de streek, en dan met name Westerwolde, een apart thema. Verder organiseert MOW educatieve activiteiten voor jong en ouder en werkt het museum aan een groeiend evenementenprogramma.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting 5 mei Bellingwolde organiseert activiteiten rond Koningsdag en Bevrijdingsdag en zet zich ook in bredere zin in voor de leefbaarheid van het dorp.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Veendiep is een kanaal van ca. 3,5 km gelegen ten zuidwesten van Bellingwolde. Het vormt de verbinding tussen de Westerwoldse Aa en het B.L. Tijdenskanaal. Het kanaal is tussen 1830 en 1850 gegraven. Het Veendiep maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en sluit aan op het natuurgebied De Gaast gelegen aan de westzijde van het kanaal. In 2013 wordt het Veendiep weer goed bevaarbaar gemaakt. Verder worden twee bruggen over het Veendiep in oude luister hersteld en worden de contouren van de resten van het stoomgemaal De Klieve zichtbaar gemaakt. Naast de verdieping van de vaarweg worden fietspaden hersteld, wandelpaden aangelegd en wordt er een kano-opstapplaats gerealiseerd. Op delen van het Veendiep worden natuurvriendelijke oevers aangebracht en kades versterkt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bellingwolde.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Bellingwolde is eind 2013 opgericht. De Facebookpagina van de Dorpsraad is anno juni 2018 (tijdelijk?) uit de lucht. Is de Dorpsraad wellicht opgeheven?

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Meet speelt als bruisend dorpshart van Bellingwolde een cruciale rol in het sociale leven van het dorp. Daarom heeft de gemeente het dorpshuis in 2017 voor bijna een miljoen euro verbouwd, om het weer helemaal aan de eisen des tijds te laten voldoen. Het pand heeft een nieuwe, centrale ingang gekregen. De bibliotheek, die voorheen wat losstond van het dorpshuis, is er meer bij betrokken. Er is een jeugdsoos gerealiseerd, met een aparte ingang. Er is meer ruimte gekomen voor andere gebruikers, zoals de politie. En ook het plein voor De Meet heeft een facelift gekregen.

Reactie toevoegen