Vlagtwedde

Plaats
Dorp en gemeente
Vlagtwedde
Westerwolde
Groningen

vlagtwedde groeten uit 1910 [640x480].jpg

Vlagtwedde Groeten uit 1910

Vlagtwedde Groeten uit 1910

GR gemeente Vlagtwedde in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Vlagtwedde in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Vlagtwedde in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Vlagtwedde

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Vlagtwedde.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Vlagtwedde.

Terug naar boven

Literatuur

- In opdracht van de gemeente Vlagtwedde is in 2012, t.g.v. het 200-jarig bestaan van de gemeente, het boek 'Lezen in het Landschap' verschenen, geschreven door historicus Jochem Abbes. Het is een landschappelijk en cultuurhistorisch portret van de gemeente. Aan de hand van landschapsfoto’s wordt een reis door de geschiedenis van het gebied gemaakt. Het boek illustreert de rijke cultuurhistorie van de gemeente Vlagtwedde en is een uitnodiging aan de lezer om er zelf op uit te trekken en te gaan 'Lezen in het Landschap'.

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vlagtwedde (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Vlagtwedde is een dorp en gemeente in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde. Gemeentehuis te Sellingen.

- Wapen van de gemeente Vlagtwedde.

- De gemeente Vlagtwedde omvat de volgende (in december 2008 door de gemeenteraad vastgestelde) 60 woonplaatsen: Abeltjeshuis, Bakovensmee**, Barnflair, Borgertange, Borgerveld, Bourtange*, Burgemeester Beinsdorp, De Bruil, De Maten, Ellersinghuizen, Hanetange (deels), Harpel, Hasseberg**, Hebrecht, 't Heem**, Jipsingboermussel, Jipsingboertange*, Jipsinghuizen, Lammerweg, Laude, Lauderbeetse, Laudermarke, Lauderzwarteveen, Leemdobben, Munnekemoer, Over de Dijk, Overdiep, Pallert, Plaggenborg, Poldert, Renneborg, Rhederveld (deels), Rijsdam, Roelage, 't Schot, Sellingen*, Sellingerbeetse, Sellingerzwarteveen, Slegge, Stakenborg, Stobben, Ter Apel*, Ter Apelkanaal*, Ter Borg, Ter Haar, Ter Walslage, Ter Wisch, Veele*, Veerste Veldhuis, Vlagtwedde*, Vlagtwedder-Barlage, Vlagtwedder-Veldhuis, Weende, Weenderveld, Weite, Wessingtange, Wollingboermarke, Wollinghuizen, Zandberg* (deels) en Zuidveld.
* Dit zijn dorpen. De overige plaatsnamen betreffen buurtschappen.
** Van deze entiteiten hebben wij geen pagina aangemaakt, omdat het geen buurtschappen blijken te zijn wegens geen woonbebouwing (de eerste twee), dan wel in dorpskern opgegaan (de laatst vermelde).

Curieus dat men het lokaal toch zeer bekende plaatsje Agodorp is vergeten. Verder is in 2011 kennelijk als 'nakomeling' nog een buurtschap 'ontdekt' en alsnog van plaatsnaamborden voorzien: Oud Veele. In totaal zijn dit 8 dorpen en 51 buurtschappen. In 2017 blijkt ook nog een plaatsnaambordje Weenderkanaal te zijn geplaatst, bij het gelijknamige kanaal W van Weende. Aan de gelijknamige weg staan maar 2 ver van elkaar verwijderde panden, die deel lijken uit te maken van buurtschap Weenderveld. Wellicht hebben de inwoners om een plaatsnaambordje verzocht, maar het komt verder nergens voor als buurtschap dus classificeren wij het vooralsnog ook maar niet als zodanig. Hier schrijft iemand dat hij destijds "naar het Weenderveld is verhuisd" en op Weenderkanaal 4 heeft gewoond.

- Onder het dorp Vlagtwedde vallen ook de buurtschappen Ellersinghuizen, Harpel, Hebrecht, Jipsinghuizen (deels), Oud Veele, Plaggenborg, Poldert, Renneborg, Vlagtwedder-Barlage, Vlagtwedder-Veldhuis, Weende, Weenderveld, Weite, Wollinghuizen en een klein deel van de buurtschap Rhederveld. Dit zijn 15 buurtschappen in totaal.

- De gemeentebesturen van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben in 2013 de intentie uitgesproken te willen fuseren tot de nieuwe gemeente Westerwolde. Dit gaat in 2018 plaatsvinden.

Terug naar boven

Plaatsnaamborden

- De gemeente Vlagtwedde heeft in december 2008 besloten al haar buurtschappen van een plaatsnaambord te voorzien, voor zover dat nog niet het geval was (na inventarisatie bleken 25 van de 50 buurtschappen in deze gemeente nog geen plaatsnaambordjes te hebben). Dit op initiatief van raadslid Willem Hoftijzer, die - terecht - stelt dat dit bevorderlijk kan zijn voor het toerisme. Buurtschap Agodorp was de eerste die in 2008 bij de gemeente kwam vragen om plaatsnaambordjes. Dat vernomen hebbend, kwamen nog meer buurtschappen om plaatsnaambordjes vragen. Waarop de gemeente besloot het dan maar gelijk in een keer goed te doen en bordjes te plaatsen bij álle buurtschappen. Eind 2009 bleken de meeste borden reeds te zijn geplaatst. Bij enkele buurtschappen heeft het iets langer geduurd, die zijn in de jaren daarna alsnog voorzien. - Artikel in Trouw over het plaatsen van buurtschapsborden in de gemeente Vlagtwedde.

Plaatsengids.nl propageert o.a. dat eigenlijk alle 5.000 buurtschappen in Nederland een plaatsnaambord zouden moeten hebben (dat is nu nog maar bij ca. de helft het geval). Immers buurtschappen zijn, naast steden en dorpen, ook plaatsen - hoe klein soms ook - en bij een plaats hoort een plaatsnaambord. Dat lijkt ons althans een 'open deur'. Maar helaas denken kennelijk nog niet alle gemeenten er zo over...

Het plaatsen van plaatsnaamborden bij buurtschappen is enerzijds een kwestie van erkenning van de identiteit van de plaats en haar inwoners. Daarnaast is het bevorderlijk voor het kleinschalig toerisme, wat bijna alle gemeenten zeggen te willen bevorderen. Je maakt je gemeente er toeristisch nog aantrekkelijker mee. Het is immers leuker voor een toerist om te kunnen zeggen dat hij wandelend en fietsend onderweg door die en die buurtschappen is gekomen, in plaats van dat hij/zij 'zomaar' een aantal boerderijen in het buitengebied van stad of dorp X heeft gezien. Als er geen plaatsnaamborden staan, is men zich daar doorgaans niet van bewust. Tevens draagt het hopelijk bij aan het cultuurhistorisch besef van de toerist en van de autoriteiten, en daarmee van het belang van het behoud van het buitengebied.
Een compliment dus voor de gemeente Vlagtwedde. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen! Zoals in buurgemeente Bellingwedde, waar in 2013 ook plaatsnaambordjes zijn geplaatst bij de tientallen buurtschappen in die gemeente, voor zover ze die nog niet hadden. Wij weten niet of buurgemeente Vlagtwedde daarbij als inspirerend voorbeeld heeft gediend, maar dat ligt wel voor de hand.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Vlagtwedde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vlagtwedde heeft 3 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Golfclub Westerwolde gaat kraaien van de 9 holes-baan weren. De kraaien vernielen namelijk de golfbaan doordat zij, op zoek naar engerlingen in de bodem, hele stukken gras van het golfterrein omwoelen. De club hoopt nu een middel tegen de overlast te hebben gevonden: eind 2016 zijn 40 nestkastjes voor spreeuwen opgehangen. Ook spreeuwen eten engerlingen, maar zij pikken de larven uit de grond zonder die om te woelen. Voorjaar 2017 zou het resultaat van de aanpak te zien moeten zijn.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoalbums met duizenden oude en recente foto's en krantenartikelen van plaatsen in de gemeente Vlagtwedde en omliggende gemeenten.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Vlagtwedde.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vlagtwedde.

Reactie toevoegen