Rhederbrug

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

rhederbrug_buurthuis_de_brug.jpg

Buurthuis De Brug is al vele jaren dé ontmoetingsplek voor mensen uit Rhederbrug en omgeving. Het is ook de thuisbasis voor diverse verenigingen, en door het jaar heen zijn er vele activiteiten en evenementen die in en om het buurthuis plaatsvinden.

Buurthuis De Brug is al vele jaren dé ontmoetingsplek voor mensen uit Rhederbrug en omgeving. Het is ook de thuisbasis voor diverse verenigingen, en door het jaar heen zijn er vele activiteiten en evenementen die in en om het buurthuis plaatsvinden.

rhederbrug_harmonie_excelsior_kopie.jpg

Buurtschap Rhederbrug heeft een eigen muziekvereniging: de in 1965 opgerichte Harmonie Excelsior.

Buurtschap Rhederbrug heeft een eigen muziekvereniging: de in 1965 opgerichte Harmonie Excelsior.

rhederbrug_1e_grenslaan.jpg

N van het Z deel van de buurtschap Rhederbrug loopt de 1e Grenslaan. Je zou verwachten dat er gezien die naam dan ook minstens een 2e Grenslaan is, maar die kunnen wij nergens ontdekken. Weet iemand hoe dit zit? (© https://groninganus.wordpress.com)

N van het Z deel van de buurtschap Rhederbrug loopt de 1e Grenslaan. Je zou verwachten dat er gezien die naam dan ook minstens een 2e Grenslaan is, maar die kunnen wij nergens ontdekken. Weet iemand hoe dit zit? (© https://groninganus.wordpress.com)

rhederbrug_eevangelisatiegebouw_rhederweg_1945.jpg

De kapel van de Hervormde Evangelisatie in Rhederbrug (buurtschap van Bellingwolde) uit 1920 (hier op een ansichtkaart uit 1945) is in 1978 aan de eredienst onttrokken en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

De kapel van de Hervormde Evangelisatie in Rhederbrug (buurtschap van Bellingwolde) uit 1920 (hier op een ansichtkaart uit 1945) is in 1978 aan de eredienst onttrokken en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

Rhederbrug

Terug naar boven

Status

- Rhederbrug is een buurtschap (of klein dorp, maar doorgaans wordt het toch wel als buurtschap beschouwd) in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Westerwolde. T/m 31-8-1968 gemeente Bellingwolde, per 1-9-1968 over naar gemeente Bellingwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde.

- De buurtschap Rhederbrug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bellingwolde.

- De buurtschap Rhederbrug heeft witte plaatsnaamborden, en ligt deels binnen en deels buiten de bebouwde kom van Bellingwolde.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Betekent 'brug in de weg naar Rhede (Duitsland)' (dat voor het eerst in de 2e helft van de 11e eeuw voorkomt, als Rethi, wat 'bij het riet' betekent).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rhederbrug ligt ZO van Bellingwolde, rond de ca. 5 km lange Rhederweg (de N969; voor zover gelegen ZO van de kruising met de Hoofdweg en NW van de kruising met de Lyskemeerweg), rond het NW deel van de Z daaraan parallel lopende Parallelweg en rond de Leidijksweg, en ligt nabij Duitsland (kern Rhede), O van de buurtschap. De buurtschap ligt verder aan het Verenigd of B.L. Tijdenskanaal, rond de wegen Kanaaldijk O.Z., B.L. Tijdensweg, Dijkweg en Kanaaldijk W.Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rhederbrug omvat ca. 195 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 490 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Er is een Archiefgroep Rhederbrug en Omgeving (ARO). Voor zover ons bekend heeft zij geen website.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Rhederbrug (Slengpad 1) heeft na afloop van schooljaar 2014-2015 de deuren moeten sluiten, omdat er in dat schooljaar nog maar 20 leerlingen waren, en dat was te weinig om de school verantwoord voort te kunnen zetten. De kinderen gaan in het vervolg in Bellingwolde naar school. De gemeente heeft het pand in 2016 verkocht aan weefkunstenares Gineke Luiken uit Kloosterburen, die het heeft herbestemd tot atelier- en expositieruimte.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op Rhederweg nr. 136 staat de voormalige kapel van de Hervormde Evangelisatie. Het pand uit 1920 is in 1978 aan de eredienst onttrokken en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

- Het voormalige grenskantoortje aan de Duitse grens bij Rhederbrug is eind 2017 aangekocht door de - toen nog - gemeente Bellingwedde, voor het symbolische bedrag van 1 euro. De gemeente heeft een uitvraag gedaan wie er ideeën heeft voor een herbestemming van het pand. Tot heden heeft dat nog geen vruchtbare resultaten opgeleverd. Herbestemming tot bijvoorbeeld een horecagelegenheid is lastig, omdat er weinig parkeergelegenheid is. En sloop is ook lastig gezien de invloed van de constructie op de naastgelegen provincialeweg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur.

- Lentefair (april).

- Hemelvaartsfeest (Hemelvaartsdag t/m de zondag daarna) met o.a. braderie, vrijmarkt, kermis, live muziek.

- Spooktocht (op een zaterdag in oktober).

- Kerstmarkt (op een zondag in december).

Terug naar boven

Links

- Buurthuis: - Buurthuis De Brug (Rhederweg 174) is al vele jaren dé ontmoetingsplek voor mensen uit Rhederbrug en omgeving. Het is ook de thuisbasis voor diverse verenigingen, en door het jaar heen zijn er vele activiteiten en evenementen die in en om het buurthuis plaatsvinden. Het buurthuis neemt een bijzondere plaats in binnen de gemeenschap. Een levendig buurthuis is belangrijk voor de leefbaarheid in een plaats. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden, die zich er zowel kunnen ínspannen als óntspannen. Buurthuis De Brug wordt sinds 2015 beheerd door de gemeente Bellingwedde. - Buurthuis De Brug op Facebook.

- Muziek: - Harmonie Excelsior '65 is opgericht in, inderdaad, 1965 en heeft dus in 2015 het 50-jarig bestaan gevierd.

- Overige verenigingen: - IJsvereniging Vriendenkring organiseert in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden niet alleen activiteiten in de winter, maar door het hele jaar heen. De vereniging heeft recentelijk een nieuw clubhuis gerealiseerd. - Toneelvereniging De Brugspeulers is opgericht in 1989.

Reactie toevoegen