Barger-Erfscheidenveen

Plaats
Buurtschap
Emmen
Drenthe

Barger-Erfscheidenveen

Terug naar boven

Status

- Barger-Erfscheidenveen is een buurtschap en veenkolonie in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- De buurtschap Barger-Erfscheidenveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuw-Amsterdam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 Barger Erfscheidenveen.

Naamsverklaring
De verouderde term ´erfscheider´ duidt een persoon aan die de grenzen van een grondbezit vaststelt.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barger-Erfscheidenveen ligt N van Nieuw-Amsterdam, rond de Erfscheidenweg, en grenst in het Z aan de A37. Vermoedelijk valt de N haaks hierop lopende Scheidingsweg ook nog onder de buurtschap. De buurtschap ligt dus niet naast Barger-Compascuum, wat je wellicht zou verwachten, omdat Emmen-Erfscheidenveen immers ook naast Emmer-Compascuum ligt.

Reactie toevoegen