Barger-Erfscheidenveen

Plaats
Buurtschap
Emmen
Drenthe

barger-erfscheidenveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Barger-Erfscheidenveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Barger-Erfscheidenveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

nieuw-amsterdam_en_barger-erfscheidenveen_plaatsnaambord.jpg

Zodra je onder de A37 door, langs de spoorlijn het dorp Nieuw-Amsterdam verlaat, kom je aansluitend de buurtschap Barger-Erfscheidenveen binnen. Beide worden ter plekke keurig met plaatsnaamborden aangegeven.

Zodra je onder de A37 door, langs de spoorlijn het dorp Nieuw-Amsterdam verlaat, kom je aansluitend de buurtschap Barger-Erfscheidenveen binnen. Beide worden ter plekke keurig met plaatsnaamborden aangegeven.

Barger-Erfscheidenveen

Terug naar boven

Status

- Barger-Erfscheidenveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- De buurtschap Barger-Erfscheidenveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuw-Amsterdam.

- De buurtschap Barger-Erfscheidenveen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1851-1855 gebied: Het Erfscheiden Veen, 1867 gebied: Gescheiden Veen, 1913 Barger Erfscheidenveen, 1936 Bargererfscheidenveen. Blijkens het 2e gelinkte artikel in het hoofdstuk Links > Genealogie (een na laatste pagina) werd de buurtschap vroeger (ook) het Pikveld genoemd.

Naamsverklaring
Gelegen in Het Erfscheiden Veen, met de toevoeging Barger- ter onderscheiding van Emmer-Erfscheidenveen, zie ook Barger-Compascuum. De verouderde rechtsterm ´erfscheider´ duidt een persoon aan die de grenzen van een grondbezit vaststelt.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Barger-Erfscheidenveen ligt N van het dorp Nieuw-Amsterdam, rond de wegen Erfscheidenweg, Scheidingsweg en Verlengde Zijweg, en grenst in het Z aan de A37. De buurtschap ligt dus niet naast Barger-Compascuum, wat je wellicht zou verwachten, omdat Emmer-Erfscheidenveen immers ook naast Emmer-Compascuum ligt. De buurtschap ligt verder ZZW van de stad Emmen en de dorpen Zuidbarge en Noordbarge, ZO van het dorp Erm, NW van het dorp Erica, en WZW van de dorpen Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Barger-Erfscheidenveen omvat ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lagere school en kleuterschool
Al in 1894 was het aantal inwoners in Barger-Erfscheidenveen en Wilhelmsoord zodanig gestegen dat er behoefte ontstond aan een zelfstandige school in dit gebied. Jacob Bloeming uit Wilhelmsoord schreef een brief naar de gemeente dat de genoemde kernen plus de Herendijk 97 kinderen kunnen leveren voor een in het gebied te bouwen school, welke kinderen tot dan toe in Nieuw-Amsterdam of Zuidbarge naar school gingen. Pas in 1904 wordt de lagere school gerealiseerd. Openbare scholen hadden vroeger vaak geen naam maar werden gewoon (binnen een gemeente) genummerd. Dit was Openbare Lagere School II. De school stond aan de Erfscheidenweg, ongeveer tegenover de Margienewijk (= de waterloop die halverwege de Erfscheidenweg naar het Z richting Nieuw-Amsterdam loopt). In 1926 had de school 142 leerlingen.

In 1930 wordt W naast de school een kleuterschool met de naam 't Kopje gerealiseerd. Het benodigde geld voor de bouw werd beschikbaar gesteld door enkele welgestelde dames en leerlingen van de school 't Kopje te Bloemendaal. Ook de Drentse Vereniging in Amsterdam heeft er een bijdrage aan geleverd. Op Erscheidenweg 64 werd de onderwijzerswoning gebouwd. Dit pand bestaat nog. De school en kleuterschool zijn afgebroken, want naast de voormalige onderwijzerswoning ligt nu een weiland. (bron: het tweede onder Links > Genealogie gelinkte artikel) De school heeft in ieder geval tot 1985 bestaan, want de meest recente klassenfoto in het hiervoor vermelde artikel dateert uit dat jaar.

Autoweg / A37
Een deel van buurtschap Barger-Erfscheidenveen moest wijken voor de aanleg en latere verdubbeling van de autoweg Hoogeveen-Zwartemeer (de huidige A37).

Varia
Onder deze link heeft Anne Post uit Norg een paar honderd krantenstukjes m.b.t. Barger-Erfscheidenveen geplaatst. "Stukjes waarin het gewone leven in vroeger tijden tot uitdrukking komt. Niet alles wat in de krant heeft gestaan is hier vermeld. Zeer privacygevoelige knipsels van echt persoonlijke aard zijn weggelaten. Dat zijn dan meestal uitspraken van de rechtbank. Wel vermeld zijn uitspraken over “diefstal” , waar je dan soms wel een vraagteken bij mag zetten, geweldpleging, want dat kwam in vroeger tijden nog wel eens voor, maar niet elke bekeuring voor het rijden zonder licht en soortgelijke. Ook verslagen van bijeenkomsten die de mensen nu niets meer zeggen zijn weggelaten. Geprobeerd is om van alles wat te vermelden, zodat een beeld kan worden gevormd van wat er vroeger in deze buurtschap is gebeurd. Bij elk krantenknipsel is, waar nodig, wat aanvullende tekst geplaatst. De eerste vermelding stamt uit 1893." Aldus Anne.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Bewoningsgeschiedenis van de panden in buurtschap Barger-Erfscheidenveen, en van de buur-buurtschappen Ermerveen en Wilhelmsoord. - Diverse overzichten van leerlingen van de lagere school van deze buurtschap en nog diverse andere foto's en artikelen, waaronder een uitvoerig artikel met mooie verhalen van oud-inwoner en -wielrenner Harm Slot. Harm was geen topwielrenner, maar genoot toch een zekere bekendheid, want: "Wanneer je altijd in de achterhoede rijdt maar nooit opgeeft, word je ook bekend." En hij kon het gelukkig goed relativeren: "Het is ook een attractie voor het publiek hè, dat er zulke krukken bij zijn. Dat geldt toch voor alles. Bij de film en op het toneel heb je ook figuranten en die brengen het ook niet ver, een enkeling uitgezonderd. En ze hadden toch ook wel respect voor je dat je nooit opgaf, ook al had je nog zo'n grote achterstand. Daar klapte het publiek ook voor." De artikelen zijn samengesteld door Anne Post uit Norg en afkomstig van zijn site Dorpshistorie.nl, waar je nog veel meer interessante artikelen vindt over de geschiedenis van andere Drentse dorpen en over Drenthe in brede zin.

Reacties

(2)

De wielrenner heette Harm Slot, geen Harm Post.

Dank voor uw opmerkzaamheid! Ik had tijdens het tikken kennelijk de achternaam van de auteur in mijn hoofd in plaats van die van degene over wie het ging. Ik heb het aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen