Emmer-Erfscheidenveen

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

emmer-erfscheidenveen_plaatsnaambord_met_koppelteken_kopie.jpg

Het dorp Emmer-Erfscheidenveen heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, ligt voor de post daarom 'in' Emmer-Compascuum en heeft ws. daarom ook witte plaatsnaamborden, als 'wijk' van Emmer-Compascuum, i.p.v. een eigen bebouwde kom.

Het dorp Emmer-Erfscheidenveen heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, ligt voor de post daarom 'in' Emmer-Compascuum en heeft ws. daarom ook witte plaatsnaamborden, als 'wijk' van Emmer-Compascuum, i.p.v. een eigen bebouwde kom.

emmer-erfscheidenveen_plaatsnaambord_zonder_koppelteken_kopie.jpg

Op plaatsnaamborden wordt niet altijd even consequent omgesprongen met spellingen, bijv. m.b.t. koppeltekens. Emmer-Erfscheidenveen is met koppelteken, maar net als bij buurdorp Emmer-Compascuum wordt het koppelteken op een deel van de borden vergeten...

Op plaatsnaamborden wordt niet altijd even consequent omgesprongen met spellingen, bijv. m.b.t. koppeltekens. Emmer-Erfscheidenveen is met koppelteken, maar net als bij buurdorp Emmer-Compascuum wordt het koppelteken op een deel van de borden vergeten...

Emmer-Erfscheidenveen

Terug naar boven

Status

- Emmer-Erfscheidenveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- Het dorp Emmer-Erfscheidenveen heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Emmer-Compascuum.

- Het dorp Emmer-Erfscheidenveen heeft witte plaatsnaamborden, omdat het kennelijk tot de bebouwde kom van Emmer-Compascuum wordt gerekend. Beetje curieus dat zo'n toch best groot dorp (zowel qua oppervlakte als qua aantal huizen/inwoners) niet alleen geen eigen postcode en postale plaatsnaam, maar ook geen eigen bebouwde kom heeft.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Lokaal wordt het dorp kortweg Emmererf of Emmer Erf genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Emmer-Erfscheidenveen ligt direct NO van Emmen, tussen Emmen en Emmer-Compascuum, als een enkele kilometers lange dubbele lintbebouwing aan respectievelijk Kanaal B in het N en Kanaal A in het Z (die qua postadressen zelf allebei ook weer in een noordzijde (NZ) en zuidzijde (ZZ) verdeeld zijn), met enkele bescheiden komvormingen in het midden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Emmer-Erfscheidenveen heeft ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Al ver voor onze jaartelling leven er mensen in dit gebied. Er is een veenlijk ('de man van Emmer-Erfscheidenveen') gevonden, die hier tussen 1300 en 1100 v.Chr. leefde. En er zijn resten gevonden van een houten voetpad uit ca. 1160 v.Chr. en een schoen van ca. 1000 v.Chr.

In 1828 verschijnt de naam Het Erfscheidenveen op de kadasterkaart. In 1898 gaat dit over in Veenschap Emmer-Erfscheidenveen. Dit jaar wordt beschouwd als start van de nederzetting.

In 1907 wordt op het bovenveen (midden tussen Kanaal A en B ) een stenen voet- en fietspad aangelegd van Emmen naar Emmer-Compascuum. In 1926 wordt het buurthuis aan Kanaal A gebouwd (het huidige Oalde Buurthuus). Ondanks het feit dat volgens de Volkstelling van 1932 Emmer-Erfscheidenveen 3.658 inwoners heeft en Emmer-Compascuum 'slechts' 2.967 inwoners, vervalt in 1938 de erkenning van Emmer-Erfscheidenveen als zelfstandig dorp en wordt het samengevoegd met Emmer-Compascuum (weet iemand wat de reden hiervan was?, red.).

Wat ons betreft is Emmer-Erfscheidenveen zowel geografisch als sociaal gezien nog altijd een dorp (en geen buurtschap, zoals het soms wordt genoemd, vermoedelijk omdat de plaatsnaam niet is erkend voor het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistraties BAG). In 1960 stopt de vervening in het dorp In 1986 krijgt het dorp een nieuw dorpshuis, genaamd De Stobbe.

Vondst Romeinse munten
In 1915 zijn in Emmen-Erfscheidenveen 47 zilveren munten gevonden, gedateerd in de jaren 134-177 n.Chr., uit de Romeinse tijd dus. Hoewel de Romeinen nooit boven de grote rivieren geweest schijnen te zijn, is het niet verwonderlijk dat het Romeinse munten betreft. Andere munten waren in deze steek niet in omloop. De gevonden munten kunnen zijn verborgen of verloren in het toen nog niet afgegraven veen.

Prehistorisch veenlijk
In 1938 is in de Westelijke Middelste Dwarsplaatsen in het Emmer-Erfscheidenveen het prehistorische veenlijk van een man ontdekt. Kort daarop is het overgebracht naar oudheidskamer De Hondsrug in Emmen, in 1986 ten slotte naar het Drents Museum. De man was gewikkeld in een cape van kalfshuid waarin ook enkele stokken lagen. Verder werden aangetroffen: een mutsje van schaapshuid, een schoen van hertenleer en stukken van een wollen onderkleed. Vermoedelijk is de man, van wiens lichaam relatief weinig bewaard gebleven is, een onnatuurlijke dood gestorven. Hij leefde in de Bronstijd, in de 14e - 12e eeuw v.Chr. Het gaat om de oudste menselijke resten met weke delen in Nederland. Ook de kleding hoort tot de oudste van ons land.(1)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende literatuur:

- dr. Meent van der Sluis, "Terug in de bruine wereld van Emmer-Erfscheidenveen 1898-1948-1998" (via de link is een klein deel van het boek online te lezen). Gedenkboek t.g.v. het 100-jarig bestaan en een voorbeeldstudie over de geschiedenis van een veenkoloniaal dorp t.b.v. het onderwijs. Uitgave BuG Groningen, 1998.

- dr. Meent van der Sluis, "Veenarbeiders van Emmer-Erfscheidenveen 1948-1954" (1994).

- Cor van der Plas, "De 20e penning in Emmer-Erfscheidenveen". Het ontstaan, de werking en opheffing van de 20e penning in dit dorp. Uitgave Waterschap Hunze en Aa's, 2006.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Hervormde Kanaalkerk (Kanaal A NZ 106) uit 1936 is in 1982 als zodanig gesloten, in 1984 in gebruik genomen door de Vergadering van Gelovigen en in 2002 verbouwd tot woonhuis.

- Kerk De Haven (Kanaal A NZ 190) uit 1995 van Baptistengemeente De Haven. - De vorige Baptistenkerk uit 1915, die op dezelfde plek stond, is in 1994 gesloopt.

- Baptisten Gemeente De Kandelaar (Kanaal A NZ 223) uit 1933.

- Het voormalige gebouw van de Evangelie Gemeente (Kanaal B ZZ 208) uit 1917 is buiten gebruik (sinds wanneer?, huidige bestemming?).

- De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) (Kanaal B ZZ 227) uit 1945 was voorheen een dorpshuis. Als kerk buiten gebruik in 1962. Huidige functie?

- Het gebouw van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Middenweg Oostzijde 5) uit 1931 is als zodanig buiten gebruik sinds 1998, sinds 1999 in gebruik bij de Servisch Orthodoxe Kerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Braderie (op een zondag eind juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Inventarisatie staat van de flora in Emmer-Erfscheidenveen anno 2015, door Landschapsbeheer Drenthe.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Ons Achterhoek.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Stobbe in Emmer-Erfscheidenveen biedt ook onderdak aan een kinderopvang en peuterspeelzaal en natuurlijk aan de vele verenigingen die het dorp rijk is.

- Onderwijs: - Basisschool De Dreef is een kleine buurtschool en bestaat sinds 1920. Het aantal leerlingen ligt jaarlijks rond de 60 tot 65. De leerlingen zijn verdeeld in 4 hoofdgroepen, elk met een eigen groepsleerkracht. Eind 2016 heeft de school een opknapbeurt gehad, en is er een peuterspeelzaalgroep bij gekomen. - Basisschool De Triangel.

- Zorg: - Huisarts Carmichael Edgar en zijn vrouw Saskia hebben eind jaren negentig het randstedelijke Heemstede verruild voor de rust en ruimte van Emmer-Erfscheidenveen, waar ze een dokterspraktijk konden overnemen. En daar hebben ze nooit spijt van gehad. Bijzonder is dat het echtpaar Edgar van het jaarlijkse griepprik-ritueel een feestje maakt. Aanvankelijk hadden zij op die dag alleen voor zichzelf een bord met wat lekkers gemaakt. Op een gegeven moment besloten zij dat uit te breiden en ook de patiënten iets lekkers aan te bieden. Daar werd enthousiast op gereageerd. En dat is een jaarlijksr traditie geworden. De Edgars en hun assistentes trakteren de patiënten die een griepprik hebben gehaald, op een gerechtje naar keuze. In 2017 was dat mosterdsoep, kapucijners met spek en bruinebonensoep. (bron en voor nadere informatie zie DvhN, 6-11-2017)

Reactie toevoegen