Erm

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

erm_plaatsnaambord.jpg

Erm is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

Erm is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

Erm

Terug naar boven

Status

- Erm is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

- Onder het dorp valt ook de aan de andere kant van de N34 gelegen buurtschap Achterste Erm.

- De ZO van Achterste Erm gelegen buurtschap Ermerveen valt in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden niet onder Erm, maar deels (huisnummers 1-3 en 2-4) onder Veenoord en deels (huisnummers 11-17 en 14-18) onder Emmen. En om het nog ingewikkelder te maken; het natuurreservaat Ermerveen valt onder het tweelingdorp Holsloot / Den Hool...

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het dorp heette vroeger Voorste Erm, om het van Achterste Erm te onderscheiden. Maar zoals bij diverse dorpen elders in het land is hier bij de hoofdplaats van de twee het voorvoegsel weggevallen (vergelijk bijvoorbeeld [Groot] Zundert en Klein Zundert, en in de regio [Oud] Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt N van de A37 en NO van het Knooppunt Holsloot en ligt verder N van de buurtschap Achterste Erm, ONO van het dorp Holsloot, O van het dorp Oosterhesselen, ZO van de dorpen Benneveld en Sleen, ZZO van het dorp Noord-Sleen, Z van het dorp 't Haantje, ZW van de stad Emmen en W van het dorp Zuidbarge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp 62 huizen met 400 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners (inclusief de ca. 70 inwoners van buurtschap Achterste Erm).

Terug naar boven

Geschiedenis

Onderwijs
In 1885 is hier voor het eerst sprake van onderwijs in een permanent gebouw. Alle kinderen uit Erm, Achterste Erm en Ermerveen bezoeken de school. Er wordt echter al eerder onderwijs gegeven in een kamer van een boerderij. Uit archieven blijkt dat er eind 1700 (waarschijnlijk bedoelt men hier eind 18e eeuw mee, red.) al sprake is van onderwijs in het dorp. In 1953 wordt de tweeklassige school uitgebreid met een derde lokaal. Een aantal jaren later loopt het leerlingenaantal weer terug als gevolg van het stichten van een christelijke basisschool in het naburige Sleen.

In 1979 wordt er een nieuwe school gebouwd, bestaande uit twee lokalen en een gemeenschapsruimte. In 1985 worden ook de kleuters ondergebracht in het gebouw, in verband met de landelijke vorming van het instituut basisschool, waarvoor een interne verbouwing plaatsvindt. In 1999 krijgt de school vanwege de stijging van het aantal leerlingen toestemming voor uitbreiding met een permanent lokaal. De groepen 1 en 2 zijn er ondergebracht. Bij de feestelijke heropening op 9 oktober 1999 krijgt de school een eigen naam en heet sindsdien Basisschool De Piramide. Daarvoor heette de school gewoon Basisschool Erm. In 2009 is de gemeenschapsruimte vergroot en in 2009 is de school in frisse kleuren geverfd. In 2010 is het 125-jarig bestaan gevierd.

Helaas is de dorpsschool na afloop van schooljaar 2018-2019 gesloten, omdat het aantal leerlingen door het absolute minimumaantal* is gezakt. In oktober 2018 had de school nog 28 leerlingen. Maar Maar in het nieuwe schooljaar zou de school onder de absolute minimumnorm van 23 leerlingen zakken en dan houdt het toch echt op. Voor het opheffen van een openbare basisschool is de instemming van de gemeenteraad nodig. Dat besluit heeft de gemeenteraad in januari 2019 genomen. “Je kunt er van alles van vinden en er honderd vragen over stellen, maar het is helaas de realiteit. De raad kan niet anders”, vatte Henk Bouwers van Politieke Partij Coevorden (PPC) de gevoelens samen. CDA’er Sandra Katerberg toonde begrip voor de emoties die gepaard gaan met de sluiting. “Er komt toch een einde aan vier eeuwen onderwijs in Erm. Maar uiteindelijk moet het gaan om de kwaliteit van het onderwijs en daarom staan we achter het besluit.” Op de laatste schooldag, 11 juli 2019, had de school nog 25 leerlingen, verdeeld over twee klassen: groep 3 tot en met 6 en groep 7/8. Kleuters had de school al niet meer. De leerlingen van groep 8 zijn uiteraard naar het voortgezet onderwijs gegaan en ook één jongen uit groep 7 ging naar de middelbare school. De rest van de kinderen is overgegaan naar de twee basisscholen in Sleen en één jongen heeft gekozen voor de school in Nieuw-Amsterdam, die dichter bij zijn eigen woonplaats lag.
* Landelijke 'opheffingsnorm' om nog voor bekostiging door het Rijk in aanmerking te komen: 23 leerlingen. Dit minimum is speciaal voor dunbevolkte plattelandsgebieden bedoeld. Gemeenten kunnen voor hun gemeente of gebieden daarbinnen deze norm hoger stellen.

"Er is wettelijk bepaald dat er sinds april 2018 geen huursubsidie meer kan worden aangevraagd voor vakantiewoningen. Dat treft de school, omdat zij altijd veel leerlingen hadden die op het Ermerstrand woonden. Daarnaast komen er weinig jonge gezinnen in Erm wonen en zijn er geen nieuwbouwplannen voor het dorp. De school heeft nu al geen onderbouw meer en het leerlingenaantal zal dus alleen maar afnemen", lichtte de gemeente toe bij het bekend worden van de sluiting. Onderwijsstichting Arcade, waar De Piramide onder valt, laat de school formeel fuseren met Basisschool De Akker in Sleen. Het leegstaande schoolgebouw komt in beheer van de gemeente, die zich over een herbestemming gaat beraden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Erm heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de hallenhuisboerderij met vakwerkgevel onder steil wolfsdak van heide op Dalerstraat 11, en de hallenhuisboerderij met achterbaander onder rieten schilddak met bijschuur op De Hoek 2.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelclub Erm is opgericht in 1988, nadat de plaatselijke zangvereniging ‘Ontwikkeling’ was opgehouden te bestaan. Deze vereniging zorgde voorheen jaarlijks voor een toneeluitvoering. De eerste uitvoering is in maart 1989. Dit is meteen zo’n succes dat er in 1990 twee uitvoeringen worden gegeven. Dat is al snel uitgebreid tot vier avonden en dat is nog altijd zo. En meestal zijn ze van tevoren al uitverkocht. De uitvoeringen zijn altijd op de eerste drie zaterdagen van maart plus de vrijdag voor de laatste zaterdag. Ook wordt er jaarlijks, naar behoefte, ‘uitgespeeld’ voor clubs, woon- en zorgcentra en andere instellingen/verenigingen. Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact op met Hammy Oldengarm (tel. 0591-361450/06-20132536).

Het was voor de leden van de toneelclub even schrikken toen in juni 2017 bekend werd dat Café-restaurant Moorman (Oosterlangen 2) was verkocht. Sinds 1977 door die familie gerund en een begrip in de streek (voorheen was het Café Annechien). Het pand is gekocht door de Emmer horecaman Ronald Grevink, die het heeft getransformeerd tot Steakhouse Route 34. Café, kleine zaal en restaurant zijn één ruimte geworden. Voor de toneelclub zou geen plek meer zijn in het restaurant. Jammer, maar wel begrijpelijk. Bijna dertig jaar lag hier het decor van de toneelclub. Wat nu?... Men wilde hoe dan ook het toneel voor Erm behouden en niet uitwijken naar Sleen of Noord-Sleen. Ronald Greving dacht gelukkig goed mee om een oplossing te vinden, en vond het goed dat de voorstellingen in het vervolg in de Bourgondische Boerderij worden gegeven. Eind goed, al goed...

- Paasvuur. De titel 'mooiste Paasvuur' werd in het verleden vaak aan Erm toegekend, maar vanaf 2019 hebben ze daar een hard hoofd in, omdat gesnoeide takken tegenwoordig door de gemeente worden versnipperd. Daardoor zijn minder vrachtwagentransporten nodig, en het maakt het werk voor de medewerkers ook minder zwaar. Dat heeft er dus wel toe geleid dat men sinds 2019 in het dorp minder takken kan verzamelen voor het Paasvuur.

- Dorpsfeest Erm (weekend in juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Voor een dagje uit kun je vele prachtige wandel- en fietsroutes volgen die je door ons mooie brinkdorp leiden. Fietsroutes: Ellersveldroute; Saksenroute; Van Goghroute; Trappertoer Sleen; Boom- en dorpenroute Sleen-Gees. Wandelroutes: Knapzakroute Erm; Pieterpad; Drenthepad; 7 Sterren Route; Loodjesbergen, gele paaltjes (wandelkaart Zuid-Oost Drenthe)", aldus de dorpssite.

- Het Ermerstrand is een grootschalig recreatiepark met een oppervlakte van circa 60 hectare, waarvan circa 40 hectare water is. Het park is gelegen in een natuur- en recreatiegebied aan de rand van Erm. Het recreatiepark is ontstaan rond een vroegere zandwinning, die het meer en de stranden heeft gevormd. Het park kent diverse vormen van zowel dag- als verblijfsrecreatie. In en om deze uitgestrekte recreatieplas vind je grote stranden, eilandjes en uitgestrekte zonneweiden.Het park is opgebouwd uit diverse eenheden. Ten zuiden van de recreatieplas komt voornamelijk verblijfsrecreatie voor. Het gaat hier met name om chalets. Ten westen van het water ligt het voorzieningendeel en een kampeerterrein. Het grootste deel van het gebied is in eigendom van de ondernemer van het Ermerstrand. De delen Primo en Secundo zijn grotendeels in particulier eigendom. Voor actuele ontwikkelingen m.b.t. dit gebied zie het Bestemmingsplan Ermerstrand.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Erm, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Erm.

- Nieuws: - Nieuws uit Erm op Facebook. - De enkele keren per jaar verschijnende Dorpskoerier is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen Erm is opgericht in 1980 en zet zich in voor de belangen en leefbaarheid van het dorp en buurtschap Achterste Erm en hun inwoners. Het bestuur kent een brede vertegenwoordiging vanuit alle geledingen en organiseert onder meer de volgende activiteiten: uitgave Dorpskoerier 4x per jaar; toneelavonden; kaartavonden; jaarvergadering. Activiteiten vanuit de activiteitencommissie: eieren zoeken met Pasen; dropping; fietstocht. Activiteiten vanuit de archiefcommissie; beschikbaar stellen en tentoonstellen van archieven en foto’s. Het contact met de gemeente Coevorden bestaat uit de jaarlijkse openbare wijk- en dorpenronde. Het college van B&W is daarbij ook aanwezig.

- Sport: - Hondendressuurvereniging PHV De Trouwe Vriend in Erm is opgericht in 1964. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV). De vereniging richt honden af volgens door de KNPV opgestelde richtlijnen. De vereniging heeft in haar bestaan vele certificaten behaald en brengt ieder jaar een of meer honden voor de keuring. De vereniging heeft een leuk clubgebouw, dat in 1998 is herbouwd, tevens zijn er kennels aanwezig om de honden tussen de oefeningen door onder te kunnen brengen.

- Zorg: - "Zorgboerderij De Kraankamp in Erm wil vanuit hun christelijke levensovertuiging deelnemers een veilige plek bieden, waar ze zichzelf kunnen zijn. Door de ruimte kunnen de deelnemers tot rust komen en zich ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau. Daarnaast biedt de zorgboerderij de deelnemers een natuurlijke ontwikkeling, met respect voor mens en dier. Zorgboerderij De Kraankamp biedt menselijke en deskundige begeleiding, waarbij wij elkaar respecteren. Waar tijd is voor gezelligheid. Het niveau en de interesse van de deelnemers bepaalt de activiteit waaraan ze deel kunnen nemen. Op de vrijdag komen jongvolwassenen op de boerderij. Deze deelnemers gaan werken in de rundveestal en de jongveestal. Ze kunnen hokjes uitmesten, hokjes instrooien en veegwerkzaamheden verrichten al naar gelang het niveau. Ze vinden het ook erg leuk om op de trekker met de boer mee te mogen rijden.

De zaterdagen staan in het teken van de jongste deelnemers. Deze dagbesteding valt uiteen in klusjes doen op de morgen, zoals kippen, konijn, hond en de poezen verzorgen. De middag staat meestal in het teken van knutselen en erop uit trekken. Na de theepauze gaan we werken op de stallen. Kalfjes voeren, jongvee voeren en helpen de boxen van de koeien te reinigen. Ook de spelontwikkeling is erg belangrijk. Hier besteden we ook veel aandacht aan. Omgaan met elkaar, zelf initiatief tonen, hoe kun je zelf problemen oplossen. Het zwembad in Noord-Sleen wordt regelmatig bezocht. We doen mee aan de activiteiten die het IVN aanbiedt, zoals waterinsecten bestuderen, vogels kijken, voederhuisjes maken. We bezoeken open dagen gerelateerd aan de landbouw, maken boswandelingen. Verder zijn er mogelijkheden voor houtbewerking en sport en spel: bordspelen, buitenspelen, skelteren, fietsen, voetballen, verstoppertje, tikkertje, boomhutten maken."

Reactie toevoegen