Zuidbarge

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

Zuidbarge bord [640x480].jpg

Zuidbarge is formeel een wijk van Emmen, maar in de praktijk vinden de inwoners dat ze nog steeds in het dorp Zuidbarge wonen en niet in een wijk van Emmen.

Zuidbarge is formeel een wijk van Emmen, maar in de praktijk vinden de inwoners dat ze nog steeds in het dorp Zuidbarge wonen en niet in een wijk van Emmen.

zuidbarge richtingbord (Kopie).jpg

De gemeente Emmen ziet Zuidbarge gezien de plaatsnaamborden dus als wijk van Emmen. Op de richtingborden staat Zuidbarge daarentegen wél als plaats (want wit op blauw) aangegeven. Wijken worden op richtingborden immers in zwart op wit aangegeven.

De gemeente Emmen ziet Zuidbarge gezien de plaatsnaamborden dus als wijk van Emmen. Op de richtingborden staat Zuidbarge daarentegen wél als plaats (want wit op blauw) aangegeven. Wijken worden op richtingborden immers in zwart op wit aangegeven.

zuidbarge molen Zeldenrust.jpg

Zuidbarge, molen Zeldenrust wordt inmiddels omgeven door tuincentrum Omvlee.

Zuidbarge, molen Zeldenrust wordt inmiddels omgeven door tuincentrum Omvlee.

Zuidbarge

Terug naar boven

Status

- Zuidbarge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- De gemeente Emmen heeft aan een aantal kernen die inmiddels door de uitbreidingen van de stad in of direct rond de bebouwde kom van de stad zijn komen te liggen, geen eigen postcode en bijbehorende woonplaatsnaam toegekend. Voor de postadressen liggen die plaatsen daarom 'in' Emmen. Sommige van die plaatsen beschouwen zich echter nadrukkelijk nog steeds als 'dorp bij Emmen' en niet als wijk van Emmen. Zuidbarge is er daar één van.

- Zuidbarge heeft witte plaatsnaamborden, omdat het formeel binnen de bebouwde kom van Emmen ligt, en heeft formeel dus geen eigen 'bebouwde kom'. Praktisch gezien is dat wél het geval: ter plekke is het dorp nog wel degelijk als zodanig te onderscheiden, hoewel het dorp inmiddels rondom grenst aan woonwijken en bedrijventerreinen van Emmen (zie verder bij Ligging).

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Zuudbarge.

Oudere vermeldingen
Zuid-Berge, 1362 Zweberghen, 1416 tot Zuytbarge, 1457 Zuidberge, 1546 Zuytberge, 1598 Zuydtbarge, 1840 Zuid-Bargen, 1867 (Kuijperkaart) Zuidbarge, 1883 Zuid-Barge. In 1381-1383 wordt Berghe genoemd, maar het is moeilijk uit te maken of hiermee Zuid- of Noordbarge wordt bedoeld.

Naamsverklaring
Barge
, berge betekent hier 'bij de heuvel'. Vergelijk ook Barger-Compascuum en Emmen.(1) Zuidbarge was altijd het hoger gelegen deel naast het Bargermeer, dat later drooggelegd is en tegenwoordig een bedrijventerrein is.

Terug naar boven

Ligging

Zuidbarge ligt (in het) Z van Emmen, rond de Zuidbargerstraat, als groene enclave in omringend verstedelijkt gebied, en grenst in het W en Z aan het Oranjekanaal en de wijk Rietlanden, in het O aan bedrijventerrein Bargermeer en in het N aan de Rondweg (N391).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat Zuidbarge 30 huizen met 205 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met een kleine 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1362 wordt deze plaats voor het eerst genoemd in een oorkonde. In oorsprong gaat de esnederzetting naar alle waarschijnlijkheid terug naar de aanleg van één of enkele hoeven in de 8e en 9e eeuw na Christus. In 1445 kende de nederzetting 11 erven en het dorp is sindsdien uitgegroeid tot een zelfstandige nederzetting. De naam Suijtberge veranderde in de loop van de tijd in Zuidbarge. Omdat de oudste schriftelijke vermelding doorgaans als stichtingsjaar van een plaats wordt beschouwt, heeft het dorp in 2012 het 650-jarig bestaan groots gevierd, onder meer met de uitgave van een boek over de geschiedenis van het dorp, waaraan ca. 10 jaar is gewerkt. Het is een fors boek geworden met ca. 300 pagina's op A4-formaat (Ton Reuvekamp, 'Het Verleden Verlicht. 650 jaar wel en wee van de inwoners van Zuidbarge').

Zuidbarge had van 1905 tot 1938 en tijdens de Tweede Wereldoorlog een halte aan de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal. Het stationsgebouw uit 1904 is in 1945 wegens oorlogsschade gesloopt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de Historische Werkgroep Zuidbarge.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zuidbarge heeft 6 rijksmonumenten.

- Eén daarvan is molen Zeldenrust (Oranjekanaal N.Z. 7) uit 1857. De molen staat op het terrein van het voormalige tuincentrum Omvlee, dat in 2014 met haar activiteiten is gestopt, waarmee een einde is gekomen aan precies 125 jaar bedrijvigheid van deze familie in het dorp. Molen Zeldenrust blijft bij evenementen - zoals molendagen en Open Monumentendag - toegankelijk. Bezichtiging en bezoek zijn altijd mogelijk op afspraak. En als het hek open staat bent u ook van harte welkom. De fam. Omvlee wil op het terrein van het tuincentrum 5 woningen realiseren.

- De voormalige lagere school (Zuidbargerstraat 94), tegenwoordig in gebruik als Dorpshuis 't Hoefijzer, is sinds 2010 een provinciaal monument.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Zuidbarge organiseert diverse evenermenten door het jaar heen, waaronder Koningsdag, het Midzomerfeest op een zaterdag in juni, en het Sinterklaasfeest in november.

- De Kerstbelevingstocht (op een zaterdag voor de kerst) is er niet ieder jaar (de laatste keer was in 2014, in 2015 was het niet). Via de link houdt men u op de hoogte van wanneer de volgende keer is.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Zuidbarge op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Zuidbarge. Het kleine dorp heeft een rijk verenigingsleven. Op de site presenteren o.a. de liefst ca. 15 verenigingen zich.

- Nieuws: - De jaarlijkse Dorpskrant van Zuidbarge, waarin verslag wordt gedaan van de vele activiteiten in het dorp, is via de link ook online te lezen.

- Sport: - LR & PC Esdalruiters is een paardrijvereniging voor jong en ouder, gevestigd op een locatie grenzend aan de Rietplas. Het is een hechte vereniging waar al vele generaties achter elkaar lid zijn. Maar ook nieuwe leden zijn van harte welkom. De vereniging verzorgt professionele begeleiding tijdens dressuur- en springlessen, beschikt over een veilige en nette manege, en organiseert jaarlijks naast 4 concoursen en een clubkampioenschap nog diverse andere activiteiten. Ook als niet-lid ben je altijd welkom om een drankje te komen doen. Dit kan tijdens de concoursen of tijdens de wekelijkse lesavonden op dinsdag en woensdag.

- Zorg: - Dagbesteding De Nije Stee / De Trans is er voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking.

Terug naar boven

Bekende inwoner

- Een in ieder geval in de agrarische sector landelijk bekende inwoner van Zuidbarge is Hessel Doornbos. Hij is nl. rond 2005 begonnen met het verzamelen van nieuws over trekkers en plaatste dat op het internet. Inmiddels meer dan 10 jaar verder is hij nog altijd 'trekkervlogger' d.w.z. dat hij dagelijks, met hulp van anderen, een filmpje met trekkernieuws op het internet plaatst. En is er naast de website Trekkerweb ook een gelijknamige Facebookpagina, een YouTube-kanaal met veel filmpjes over bijzondere en de nieuwste trekkers, en een landbouwmechanisatievakblad.

Reactie toevoegen