Zuidbarge

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

Zuidbarge bord [640x480].jpg

Zuidbarge is formeel een wijk van Emmen, maar in de praktijk vinden de inwoners dat ze nog steeds in het dorp Zuidbarge wonen en niet in een wijk van Emmen.

Zuidbarge is formeel een wijk van Emmen, maar in de praktijk vinden de inwoners dat ze nog steeds in het dorp Zuidbarge wonen en niet in een wijk van Emmen.

zuidbarge richtingbord (Kopie).jpg

De gemeente Emmen ziet Zuidbarge gezien de plaatsnaamborden dus als wijk van Emmen. Op de richtingborden staat Zuidbarge daarentegen wél als plaats (want wit op blauw) aangegeven. Wijken worden op richtingborden immers in zwart op wit aangegeven.

De gemeente Emmen ziet Zuidbarge gezien de plaatsnaamborden dus als wijk van Emmen. Op de richtingborden staat Zuidbarge daarentegen wél als plaats (want wit op blauw) aangegeven. Wijken worden op richtingborden immers in zwart op wit aangegeven.

zuidbarge molen Zeldenrust.jpg

Zuidbarge, molen Zeldenrust wordt inmiddels omgeven door tuincentrum Omvlee.

Zuidbarge, molen Zeldenrust wordt inmiddels omgeven door tuincentrum Omvlee.

Zuidbarge

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Center Parcs Vakantiepark Sandur.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Zuidbarge.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Zuidbarge.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zuidbarge.

Terug naar boven

Status

- Zuidbarge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- De gemeente Emmen heeft aan een aantal kernen die inmiddels door de uitbreidingen van de stad in of direct rond de bebouwde kom van de stad zijn komen te liggen, geen eigen postcode en bijbehorende woonplaatsnaam toegekend. Voor de postadressen liggen die plaatsen daarom 'in' Emmen. Sommige van die plaatsen beschouwen zich echter nadrukkelijk nog steeds als 'dorp bij Emmen' en niet als wijk van Emmen. Zuidbarge is er daar één van.

- Zuidbarge heeft witte plaatsnaamborden, omdat het formeel binnen de bebouwde kom van Emmen ligt, en heeft formeel dus geen eigen 'bebouwde kom'. Praktisch gezien is dat wél het geval: ter plekke is het dorp nog wel degelijk als zodanig te onderscheiden, hoewel Zuidbarge inmiddels rondom grenst aan woonwijken en bedrijventerreinen van Emmen (zie verder bij Ligging).

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Zuudbarge.

Oudere vermeldingen
Zuid-Berge, 1362 Zweberghen, 1416 tot Zuytbarge, 1457 Zuidberge, 1546 Zuytberge, 1598 Zuydtbarge, 1840 Zuid-Bargen, 1867 (Kuijperkaart) Zuidbarge, 1883 Zuid-Barge. In 1381-1383 wordt Berghe genoemd, maar het is moeilijk uit te maken of hiermee Noordbarge of Zuidbarge wordt bedoeld.

Naamsverklaring
Barge
, berge betekent hier 'bij de heuvel'. Vergelijk ook Barger-Compascuum en Emmen.(1) Zuidbarge was altijd het hoger gelegen deel naast het Bargermeer, dat later drooggelegd is en tegenwoordig een bedrijventerrein is.

Terug naar boven

Ligging

Zuidbarge ligt (in het) Z van Emmen, rond de Zuidbargerstraat, als groene enclave in omringend verstedelijkt gebied, en grenst in het W en Z aan het Oranjekanaal en de wijk Rietlanden, in het O aan bedrijventerrein Bargermeer en in het N aan de Rondweg (N391).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte Zuidbarge 30 huizen met 205 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Zuidbarge ca. 150 huizen met een kleine 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1362 wordt Zuidbarge voor het eerst genoemd in een oorkonde. In oorsprong gaat de esnederzetting naar alle waarschijnlijkheid terug naar de aanleg van één of enkele hoeven in de 8e en 9e eeuw na Christus. In 1445 kende Zuidbarge 11 erven en het dorp is sindsdien uitgegroeid tot een zelfstandige nederzetting. De naam Suijtberge veranderde in de loop van de tijd in Zuidbarge. Omdat de oudste schriftelijke vermelding doorgaans als stichtingsjaar van een plaats wordt beschouwt, heeft Zuidbarge in 2012 het 650-jarig bestaan groots gevierd, onder meer met de uitgave van een boek over de geschiedenis van het dorp, waaraan ca. 10 jaar is gewerkt. Het is een fors boek geworden met ca. 300 pagina's op A4-formaat (Ton Reuvekamp, 'Het Verleden Verlicht. 650 jaar wel en wee van de inwoners van Zuidbarge').

Zuidbarge had van 1905 tot 1938 en tijdens de Tweede Wereldoorlog een halte aan de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal. Het stationsgebouw van Zuidbarge uit 1904 is in 1945 wegens oorlogsschade gesloopt.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zuidbarge, kunt u terecht bij de Historische Werkgroep Zuidbarge.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zuidbarge heeft 6 rijksmonumenten.

- Eén daarvan is molen Zeldenrust (Oranjekanaal N.Z. 7) uit 1857. De molen staat op het terrein van het voormalige tuincentrum Omvlee, dat in 2014 met haar activiteiten is gestopt, waarmee een einde is gekomen aan precies 125 jaar bedrijvigheid van deze familie in het dorp. Site van molen Zeldenrust. Molen Zeldenrust blijft bij evenementen - zoals molendagen en Open Monumentendag - toegankelijk. Bezichtiging en bezoek zijn altijd mogelijk op afspraak. En als het hek open staat bent u ook van harte welkom. De fam. Omvlee wil op het terrein van het tuincentrum 5 woningen realiseren.

- De voormalige lagere school (Zuidbargerstraat 94), tegenwoordig in gebruik als Dorpshuis 't Hoefijzer, is sinds 2010 een provinciaal monument.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Zuidbarge organiseert diverse evenermenten door het jaar heen, waaronder Koningsdag en het Midzomerfeest op een zaterdag in juni.

- De Kerstbelevingstocht Zuidbarge (op een zaterdag voor de kerst) is er niet ieder jaar (de laatste keer was in 2014, in 2015 is het niet). Via de link houdt men u op de hoogte van wanneer de volgende keer is.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Zuidbarge. Het kleine dorp Zuidbarge heeft een rijk verenigingsleven. Op de site presenteren o.a. de liefst ca. 15 verenigingen zich.

- De jaarlijkse Dorpskrant van Zuidbarge, waarin verslag wordt gedaan van de vele activiteiten in het dorp, is via de link ook online te lezen.

Reactie toevoegen