Nieuw-Dordrecht

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

Nieuw-Dordrecht

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Dordrecht is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- Voor de postadressen valt onder het dorp Nieuw-Dordrecht ook het dorp Oranjedorp.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Nei-Dordt. Een inwoner van dit dorp is een Dordter.

Oudere vermeldingen
1867 Nieuw Dordrecht, 1902-1911 Heeren Dordt.

Naamsverklaring
De nederzetting is in 1856 gesticht op de zandtang ten oosten van het Oranjekanaal, in de venen die eigendom waren van de in Dordrecht gevestigde Drentsche Veen en Middenkanaal Maatschappij, die verantwoordelijk was voor de aanleg van het Oranjekanaal.(1)

Bijnaam
Eerappeldordt.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nieuw-Dordrecht ligt NO van de dorpen Oranjedorp en Erica, OZO van het dorp Zuidbarge, ZO van de stad Emmen, Z van het dorp Barger-Oosterveld, ZW van het dorp Klazienaveen-Noord, WZW van het dorp Barger-Compascuum, N van de A37, NW van het dorp Zwartemeer en NNW van het dorp Klazienaveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Nieuw-Dordrecht omvat ca. 850 huizen met ca. 2.100 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor het dorp Oranjedorp, met ca. 150 huizen en ca. 400 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Nieuw-Dordrecht is in 1856 gesticht in de venen, die sinds 1853 in eigendom waren van de Drentsche Veen en Midden Kanaal Maatschappij te Dordrecht. HAD onderscheidt in 1902-1911 twee nederzettingen, die samen het dorp vormen, nl. Heeren Dordt aan de Heerenstreek (noorden) in west-oostrichting en Vastenow aan de gelijknamige weg (zuiden) min of meer haaks hierop. Ten zuiden resp. oosten ervan ligt het zuidelijkste deel van het Oosterbos.

In Heeren Dordt (Herendord) en Vastenow (Boerendord) vestigen zich in 1855 kleine boeren en arbeiders, die in de streek aardappelen, rogge en zwarte haver verbouwen, weiden hebben en huisbrandturf uit het veen achter hun landerijen halen. Verder oostwaarts wordt boekweit geteeld. Rond de eeuwwissling loopt dit door de vervening snel terug. Tot WO II blijft landbouw het hoofdmiddel van bestaan. Daarna daalt er de werkgelegenheid en werken veel inwoners van het dorp na de komst van Enka(lon) in 1950 in de textiel-, confectie- en kunststoffenindustrie.(2)

Aanvankelijk was Nieuw-Dordrecht een lintdorp. Door nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog is er een dorpskern ontwikkeld. Het dorpsgebied bestaat verder uit landbouwgebied, deels veenontginningen en bospercelen. Het dorp grenst in het oosten aan het Oosterbos, waarin nog stukken hoogveen te vinden zijn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsprogramma Nieuw-Dordrecht 2013-2018.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Dordrecht heeft 1 rijksmonument.

- Witgepleisterde Hervormde kerk uit 1874. De geveltoren met tentdak kwam waarschijnlijk tot stand in 1911; de luidklok dateert uit dat jaar.

- Museum / erfgoedcentrum / rariteitenkabinet Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht omvat de collectie van ca. 70.000 objecten (waarvan ca. 30.000 boeken) die inwoner Jans Brands (1932) in de loop der jaren bijeen heeft vergaard. - Nadere informatie over de Collectie Brands op Wikipedia.

- De achtkante muziektent aan de Oranjedorpstraat is in 1955 door de stad Dordrecht geschonken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Nieuw-Dordrecht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Dordrecht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Enkele jaren geleden hebben de inwoners Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht opgericht, waarin inwoners meedenken en -doen m.b.t. activiteiten die de sociale samenhang, leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp bevorderen. Het dorp krijgt jaarlijks een budget van de gemeente dat de coöperatie in overleg met de inwoners aan 'goede doelen' in het dorp kan besteden. Het rapport met bevindingen en adviezen van Wageningen UR m.b.t. het concept Dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht vind je onder de link aan de rechterkant van de pagina.

- "Gemeenten in krimpregio’s benadrukken graag het belang van burgerbetrokkenheid bij het verbeteren van de lokale leefbaarheid. Zelfbestuur en zelfredzaamheid leiden geregeld tot succesvolle projecten om dorpsvoorzieningen op peil te houden. Hiska Ubels concludeert dat vernieuwende vormen van zelfbestuur ook minder rooskleurige kanten hebben, die ten onrechte onderbelicht zijn gebleven. Zij is hierop in januari 2020 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, met haar proefschrift 'Novel forms of governance with high levels of civic self-reliance'. Ubels stelt vast dat burgerzelfsturingstrajecten grillig kunnen verlopen. ‘Dit soort initiatieven hebben vooral een positief effect op de zelfsturingscapaciteit en burgerkracht van een kleine groep direct betrokken inwoners’, zegt Ubels. ‘Maar daar zijn ook kanttekeningen bij te maken. Een belangrijke les uit mijn onderzoek is dat gemeenten uiteindelijk altijd de eindverantwoordelijkheid moeten houden voor lokale leefbaarheid en welzijn.’ Ubels onderzocht de burgerinitiatieven Kulturhus Beltrum (gemeente Berkelland), Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht (gemeente Emmen), Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Ee (gemeente Noardeast-Fryslân) en Project Ulrum 2034 (gemeente Het Hogeland)." - Hier vind je de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift.

- Muziek: - In 1910 start Muziekvereniging Juliana in Nieuw-Dordrecht, in 1920 hernoemd in Volharding, en in 1923 wordt Muziekvereniging Sint Gerardus in Barger-Oosterveld opgericht. In de oorlogsjaren is het voor beide korpsen moeilijk om voldoende leden bij elkaar te houden, er zijn ook niet genoeg goede instrumenten per korps meer en de bodem van de kassen komt ook in zicht. De verenigingen besuiten daarom om te fuseren tot Muziekvereniging Volharding, die haar werkgebied in beide dorpen heeft. De geschiedenis van de vereniging(en) kun je hier lezen, o.a. over de grootse viering van het 100-jarig bestaan in 2010. "Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden; Volharding is nooit te groot en kan nieuwe leden goed gebruiken. Kom dus gerust eens geheel vrijblijvend kennismaken met onze vereniging tijdens een optreden of repetitie! Heb je zelf geen instrument of zou je volgens jouzelf nog wel wat scholing kunnen gebruiken? Geen probleem; wij kijken samen naar de mogelijkheden!"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuw-Dordrecht alg.

Reactie toevoegen