Oranjedorp

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

Oranjedorp plaatsnaambord [640x480].jpg

Oranjedorp is een dorp met een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder Nieuw-Dordrecht.

Oranjedorp is een dorp met een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder Nieuw-Dordrecht.

Oranjedorp

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Center Parcs Vakantiepark Sandur.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Oranjedorp.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Oranjedorp.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oranjedorp.

Terug naar boven

Status

- Oranjedorp is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- Het dorp Oranjedorp heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt Oranjedorp daarom 'in' Nieuw-Dordrecht.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Oranjedorp, 1913 Oranjedorp of Kollingsveen.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging ZO van het Oranjekanaal, dat in 1858 vanuit het noordwesten het gebied ten zuiden van Emmen bereikte.(1) Oranjedorp heette aanvankelijk Kollingsveen. Kolling betekent 'kolk'. (bron: Hist. Ver. Zuidoost Drenthe)

Terug naar boven

Ligging

Oranjedorp ligt ZO van Emmen, ZW van Nieuw-Dordrecht, NW van Klazienaveen, NO van Erica en wordt doorsneden door de A37. Het lintdorp loopt NW-ZO langs de kanalen Bladderswijk in het Z en Oosterwijk in het N. N langs Oranjedorp liggen in een lange strook de bedrijventerreinen (van N naar Z) Bargermeer IV, Bedrijvenpark A37 en Industrieterrein Pollux, deels recentelijk ontwikkeld en deels nog in aanleg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Oranjedorp heeft ca. 150 huizen met ca. 430 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1858 kwam het Oranjekanaal gereed. Het eindigde NW van het huidige Oranjedorp. Om de veencomplexen in deze omgeving te kunnen ontginnen, moest er nog een kanaal worden gegraven van het Oranjekanaal naar de Verlengde Hoogeveense Vaart bij Klazienaveen. Dat werde de Bladderswijk, genoemd naar opzichter Bladder onder wiens supervisie de aanleg van het kanaal geschiedde. Aan dit kanaal en de rond 1862 parallel aan de Bladderswijk gegraven Oosterwijk, is het plaatsje Kollingsveen ontstaan, dat later is hernoemd in Oranjedorp.

Vanaf 1885 tot omstreeks 1920 was Oranjedorp een belangrijke leverancier van turf. De meeste turf werd afgevoerd naar Amsterdam. Door de vervening vestigden zich steeds meer arbeiders in Oranjedorp, omdat ze elders zonder werk waren komen te zitten. Er ontstond een bevolking bestaande uit Drenten, Groningers en Friezen. Na de vervening ontstond hier landbouw, gebruik makend van het zand dat overbleef bij het graven van de wijken. Dit zand, gemengd met de bovenste laag van ca. 80 cm aarde die overgebleven was tijdens het vervenen, werd dalgrond genoemd, een laag aarde die zeer geschikt was voor de landbouw. De vervener was door de zogenaamde bonkbepaling, verplicht om de genoemde laag van 80 cm, de bonkaarde of het bonksel, op het afgegraven perceel achter te laten. De bonksel werd vermengd met het zand dat door het graven van de wijken was vrijgekomen. Bij gebrek aan zand moest dit onder het veen vandaan gehaald worden, het zogenaamde zandschieten.

Zo ontstonden de eerste boerderijen, vooral in het noordelijk deel van Oranjedorp, omdat de vervening daar begonnen was. Verschillende verveners werden nu landbouwers. Met de komst van verveners en arbeiders en de overgang naar landbouw vestigden zich in Oranjedorp natuurlijk ook middenstanders. De oudste middenstander waren de verveners zelf die hier een winkel dan wel een café begonnen met gedwongen nering.

Oranjedorp heeft nooit een kerk gekregen. Er was wel een evangelisatielokaal aan de Lokaalweg, dat later naar de Oosterwijk is verplaatst.

Geleidelijk wordt Oranjedorp meer en meer ingesloten door de oprukkende industrie. De eerste aanzet daartoe was de bouw van de gasontzwavelingsfabriek van de N.A.M. in 1984. De toename van industrie in de directe omgeving leidt tot verkeersoverlast in Oranjedorp.

In 1983 is het 125-jarig bestaan gevierd, ter gelegenheid waarvan een gedenksteen is geplaatst op de kruising Oosterveenseweg - Oosterwijk en een boek is verschenen getiteld 'Oranjedorp 1858-1983'.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Oranjedorp, kunt u terecht op de pagina Geschiedenis van Oranjedorp van de Historische Vereniging Zuidoost Drenthe.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De basisschool van Oranjedorp, de Meester Halmaschool, werd anno 2011 met sluiting bedreigd. Protestsong voor behoud van de Meester Halmaschool te Oranjedorp. Kennelijk hebben de protesten geholpen want de school heeft in 2014 het 100-jarig bestaan gevierd en is vooralsnog nog altijd alive and kicking.

- In 2011 is een nieuw verbindingskanaal tussen de Bladderswijk en het Scholtenskanaal gereed gekomen. Het dorp is hierdoor pal aan de nieuwe vaarroute Erica-Ter Apel komen te liggen. Tevens zijn in 2011 twee nieuwe bruggen bij het dorp gereed gekomen.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Oranjedorp.

 

Reactie toevoegen